Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
66,294 Research products, page 1 of 6,630

 • Publications
 • Other research products
 • Open Access
 • Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Frølich, Nicoline; Sivertsen, Gunnar; Gunnes, Hebe; Røsdal, Trude; Tellmann, Silje Maria; Olsen, Bjørn Magne; Næss, Terje; Caspersen, Joakim;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU
  Country: Norway

  NIFU har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av FoU-virksomheten i fagmiljø som tilbyr korte, profesjonsutdanninger i ingeniør-, lærer- og helse- og sosialfagene. I rapporten tegnes nasjonale kart over forskningsfaglige tyngdepunkt i de tre ...

 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Rønningen, Anders;
  Publisher: Norges musikkhøgskole
  Country: Norway

  The present article critically examines the concept of “music” as it is used in textbooks in Norwegian schools on grades 8-10 (Opus – Music for lower high school). How “music” is understood has relevance of course to both music as a school subject, and the more common s...

 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Friedland, Erik Bakke; Pitranga, Anna Lucija;
  Publisher: NTNU
  Country: Norway

  Sammendrag: Et av kjennetegnene ved alvorlig depresjon er svært redusert aktivitet, samt utfordringer med å oppnå og ivareta aktivitetsbalansen. Disse utfordringene er ofte innenfor personlig hygiene, sosialisering, og arbeid. Ergoterapeuter benytter ofte aktivitetsbase...

 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Bentsen Skaflem, Hedvig;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Country: Norway

  Background: Antibiotic resistance is an escalating threat to the global health. Since the introduction of penicillin approximately 70 years ago, the development of resistance has increased along with the use of antibiotics. Proper use of these drugs is therefore crucial...

 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Hensel, Guro Randem; Aasen, Roald; Yri, Anders;
  Publisher: Bioforsk
  Country: Norway

  I enkelte tilfeller settes det krav til at toalettavløp og gråvann skal behandles separat. Ved bruk av biologiske filtre for gråvann eller annen type gråvannsrenseanlegg, vil det være behov for separat toalettløsning. Spesielt er denne kombinasjonen ofte benyttet på fri...

 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Strøm, Tone Annette Møinichen;
  Country: Norway
 • Publication . Master thesis . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Bildøy, John; Clausen, Stian E.; Klausen, Tor-Erik;
  Publisher: Høgskolen i Agder
  Country: Norway

  Masteroppgave i informasjons- og kommunikasjonsteknologi 2004 - Høgskolen i Agder, Grimstad Vi ser stadig en mer aggressiv Internet-verden, med en jevn økning i datakriminalitet i form av hacker-angrep og virus. Dette skaper behov for overvåkning av nettverk i form av i...

 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Iversen, Svein A.; Jakupsstovu, Stein Hjalti; Lahn-Johannessen, John; Danielssen, Didrik S.;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  In June—July 1972 R. V. «G. O. Sars» carried out a survey in the northern North Sea, Skagerrak and the adjacent waters of the Norwegian Sea. The general features of the hydrography was determined, the relative abundance of fish estimated by means of echo integrator read...

 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Tresselt, Ragnhild Yanine Kjølseth; Oppistov, Torill Gilje; Helgheim, Sigrid Øien;
  Country: Norway

  Geologi og geofare GE491 01.06.2017 Blåhenbekksvartskiferen: et vindu i ordovisisk paleogeografi og avsetningsmiljø tar for seg den geologiske historien rundt svartskiferen funnet i området ved og rundt Blåhenbekken i Sør-Trøndelag, og hvilket av de to forhistoriske kon...

 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Næss, Lisen Brønmo;
  Publisher: NTNU
  Country: Norway

  Hensikten bak denne studien var å få mer kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet for barn og ungdom med narkolepsi. Metoden som er brukt i oppgaven er en systematisk litteraturstudie. Databasene PubMed, SportDiscus og Oria er benyttet for datainnsamling. Gjennom avg...