Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
614 research outcomes, page 1 of 62
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Børve, Jorunn; Haukås, Torbjørn; Øvsthus, Ingunn; Haugland, Lisa Karine;
  Publisher: NIBIO

  Secured supply of apple fruit for industrial use, especially for production of cider was investigated. The research questions were; is it more land to be used for apple growing in the Hardanger region?, is it possible to develop an own growing concept for fruit for indu...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nes, Arnfinn; Døving, Aksel;
  Publisher: Bioforsk

  Kampen mot ugras og skadegjerarar er som oftast den største utfordringa i økologisk bærdyrking. Førebyggjande tiltak som bruk av friskt plantemateriale, korte omløp og å fjerna smittekjelder rundt feltet er særleg viktig. Det kan i tillegg vera rett å gjera mindre endri...

 • publication . Report . 2007
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aasmundsen, Anne; Isaksen, Per Oddvar Marheim; Prestholdt, Ragnar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  Denne gjesteundersøkinga er ei oppfølgjing av tilsvarande undersøking i 2004. Undersøkinga var gjennomført som ei spørjeundersøking blant turistane i Setesdal i juli og august 2006. Både gjennomføring og innhald i spørjeskjemaet er i hovudsak i tråd med undersøkinga for...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2003
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Talgø, Venche; Stensvand, Arne; Andersen, Morten N.;
  Publisher: Planteforsk
 • publication . Report . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rekdal, Yngve;
  Publisher: Norsk institutt for skog og landskap

  Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. Ei oversikt over utbreiinga av vegetasjonstyp...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Roald, Sverre Ola; Blom, Geir; Lorgen, Karl Anton;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  In this study of the lobster population in the area of Møre and Romsdal during the lobster catch-season of 2008 (October – December), 5 552 lobsters were caught during 29 817 pot days. The catches were registered in three areas: Nordmøre, Romsdal and Sunnmøre. Median ca...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Daugstad, Kristin;

  Eit prosjekt finansiert av Norsk genressurssenter har sidan 2003 hatt som mål å utvikle nye lokalsortar (landsortar, gardsstammer) i tre av våre viktigaste engvekster. Desse vekstene er grasartane timotei (Phleum pratense) og engsvingel (Festuca pratensis), og belgvekst...

 • publication . Report . 2005
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth;
  Publisher: Planteforsk

  Sar (Satureja hortensis), som også er kalla sommarsar, er ein eittårig vekst som kan bli opp til 40 cm høg. Denne krydderurten kan dyrkast på dei fleste stader i Noreg. Som krydder er sar mykje brukt i blandingskrydder. Er kjent for bruk i bønnerettar, og sar har tidleg...

 • publication . Report . 2004
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Amdam, Jørgen; Amdam, Roar;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Denne arbeidsrapporten er utarbeidd på oppdrag frå Møre og Romsdal fylke. Rapporten er å rekne som eit innspel i debatten om korleis det nye einskapsfylket kan utvikle si rolle som regional utviklingsaktør. Rapporten drøftar mellom anna dei tre byane Kristiansund, Molde...

614 research outcomes, page 1 of 62