Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
78 Research products, page 1 of 8

 • Publications
 • Other research products
 • Open Access
 • Article
 • SI
 • EU
 • Acta Carsologica

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access
  Authors: 
  Peter Trontelj; Špela Gorički; Slavko Polak; Rudi Verovnik; Valerija Zakšek; Boris Sket;
  Publisher: The Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts / Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)

  Using a comparative phylogeographic approach and different independent molecular clocks we propose a timescale for the evolution of troglobionts in the Dinaric Karst that is relatively consistent over a wide taxonomic range. Keystone events seem to belong to two age cla...

 • Open Access English
  Authors: 
  Dražen Perica; Tihomir Marjanac; Branka Aničić; Irena Mrak; Mladen Juračić;
  Country: Croatia

  Za povrsje Dugega otoka in Kornatov je znacilna kraska morfologija. Drobne skalne kraske povrsinske oblike so najbolje razvite ob obali, v obmocju vpliva morskih valov. Razlike v razvitosti drobnih skalnih kraskih povrsinskih oblik so posledica soucinkovanja valov, lito...

 • Open Access
  Authors: 
  Petra Žvab Rožič; Jože Čar; Boštjan Rožič;
  Publisher: The Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts / Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)

  Caves develop along sedimentary and tectonic discontinuities within soluble rock mass. In the Slovene Classical Kras (Karst), the primary lithologies are limestone and dolomite. Previous research of cave systems in SW Slovenia indicated a clear relationship between cave...

 • Open Access
  Authors: 
  Wei Liu; Anton Brancelj;
  Publisher: The Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts / Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)

  More accurate interpretations are required in order to understand the processes of hydrological movement and hydrochemical variation of water flow in epikarst. A drip VP1 from the Velika Pasica Cave (Central Slovenia) was studied during a period which occurred at the en...

 • Open Access English
  Authors: 
  Andrej Kranjc;
  Publisher: Slovenska akademija znanosti in umetnosti
  Country: Slovenia
 • Open Access
  Authors: 
  Gregor Kovačič; Špela Habič;
  Publisher: The Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts / Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)

  Prispevek obravnava značilnosti 17 kraških presihajočih jezer Zgornje Pivke. V času dolgotrajnega deževja v novembru 2000, ko je izmerjena količina dežja več kot trikrat presegala povprečno mesečno količino padavin, se je voda, po več desetletjih, pojavila v vseh jezeri...

 • Publication . Article . 2016
  Open Access
  Authors: 
  Tadej Slabe;
  Publisher: The Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts / Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
  Country: Slovenia

  Na kraskem povrsju, ki je pokrito z naplavino ali prstjo, nastajajo tudi podtalne skalne oblike. So posledica pretakanja vode po stiku med skalo in prstjo, prenikanja vodo skozi prst in pritekanja vode do povrsine prsti, ki obdaja skalo. Podtalne skalne oblike so pogost...

 • Open Access
  Authors: 
  Nataša Ravbar; Gregor Kovačič;
  Publisher: The Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts / Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)

  Slovene karst sources are of great national importance for drinking water supply. Since karst aquifer systems are very susceptible to contamination, these sources require appropriate and careful managing. Unfortunately, in the acts of Slovene legislation, the special ch...

 • Open Access
  Authors: 
  Janez Mulec; Svatava Kubešová;
  Publisher: The Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts / Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)

  In subterranean environments phototrophic organisms can grow only in the proximity of light sources. In a study from eight Slovenian show caves: Crna jama, Kostanjeviska jama, Krska jama, Pekel pri Zalogu, Pivka jama, Postojnska jama, Skocjanske jame, Županova jama and ...

 • Open Access English
  Authors: 
  Mohammad Reza Ahmadipour;
  Publisher: Slovenska akademija znanosti in umetnosti
  Country: Slovenia

  Kraski svet predstavlja 13 % ozemlja Irana. Karbonatne kamnine so eocenske, oligo-miocenske, miocenske, jurske in kredne starosti. Vecina jih je razvitih v bazenih Mazindarana in Zagrosa. Zaradi prevladujocih tektonskih aktivnosti so kamnine zagroske cone bolj zakrasele...