Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
7 Research products, page 1 of 1

 • Publications
 • Research data
 • Other research products
 • Open Access
 • Bosnian
 • Repository of the University of Ljubljana

Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Bosnian
  Country: Slovenia
 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Pezdevšek Malovrh, Špela;
  Publisher: Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Country: Slovenia
 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Šterk, Karmen;
  Publisher: Odjek
  Country: Slovenia
 • Publication . Book . 2021
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Mulahusić, Admir; Ambrožič, Tomaž; Topoljak, Jusuf; Tuno, Nedim;
  Publisher: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Country: Slovenia

  Ova knjiga sadrži 11 poglavlja u kojim je izložena materija o rudarstvu i rudnicima, a potom o geodetskim radovima u rudnicima. U prvom poglavlju naslovljenom sa „Osnove rudarstva“ date su osnovne karakteristike rudarstva kao i rudarski istražni radovi. Drugom poglavlju je dodijeljen naslov „Osnove površinske eksploatacije“ i u njemu se govori o temeljnim karakteristikama sistema površinske eksploatacije mineralnih sirovina. U okviru poglavlja su obrađene i vrste površinskih kopova. Treće poglavlje naslovljeno sa „Osnove podzemne eksploatacije“ govori o podzemnoj eksploataciji. Poglavlje sadrži materiju vezanu za princip podzemnog otkopavanja kao i metode podzemnog otkopavanja mineralnih sirovina. U okviru poglavlja su detaljno objašnjeni osnovni pojmovi o jami. 15 „Rudarske geodetske mreže na površini zemlje“ je naslov četvrtog poglavlja. U njemu su opisane geodetske mreže na površini zemlje kao osnova za mjerenja na površini zemlje i u jami. Poglavlje broj pet je naslovljeno sa „Podzemni položajni geodetski radovi“ i detaljno opisuje položajne geodetske mreže ispod površine zemlje. Poglavlje daje detaljan prikaz metoda i postupaka povezivanja nadzemnih i podzemnih položajnih geodetskih mreža. Nadalje, u okviru poglavlja je opisana i geodetska oprema za podzemna položajna geodetska mjerenja. Šesto poglavlje ima naslov „Podzemna visinska geodetska mreža“ i detaljno opisuje materiju vezanu za visinske geodetske mreže ispod površine zemlje. Opisani su postupci i metode povezivanja nadzemnih i podzemnih visinskih mreža kao i postupci određivanja visinskih razlika geodetskih tačaka ispod površine zemlje. Sedmo poglavlje ima naziv „Proboji pod zemljom“. U okviru ovog poglavlja su opisani proboji te vrste proboja i obilježavanje proboja. Poglavlje sadrži i analizu tačnosti obilježavanja proboja. Poglavlje broj osam naslovljeno je sa „Mjerenje poprečnih profila i određivanje zapremina jamskih prostorija“, a sadrži materiju vezanu za poprečne profile u rudnicima kao i materiju vezanu za masovno prikupljanje u jamama. „Savremene geodetske metode mjerenja u rudarstvu“ je naslov devetog poglavlja. U okviru tog poglavlja je opisana primjena fotogrametrije, daljinskih istraživanja i laserskog skeniranja u rudarstvu. Poglavlje koje slijedi je poglavlje broj deset i njegov naslov je „Geodetska rudnička dokumentacija“. U okviru poglavlja su opisani rudarski geodetski planovi i karte koje izrađuju geodetski stručnjaci na osnovu podataka mjerenja. U nastavku poglavlja su objašnjene rudarske geodetske oznake i simboli koji se koriste prilikom izrade rudarskih planova i karata, kao i primjena GIS-a u rudarstvu. Jedanaesto poglavlje je poglavlje naslovljeno sa „Zatvaranje rudnika“ i sadrži materiju vezanu za zatvaranje rudnika. Na kraju knjige je dat popis literaturnih izvora korištenih pri pisanju knjige.

 • Publication . Doctoral thesis . 2015
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Delač, Ivan;
  Publisher: I. Delač
  Country: Slovenia
 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Juvančič, Luka; Bajramović, Sabahudin;
  Publisher: Biotehnički fakultet, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
  Country: Slovenia
 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Babić, Mile;
  Publisher: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani
  Country: Slovenia

  Susreti sv. Franje Asiškoga sa sultanom Malikom al-Kamilom 1219. u Egiptu (u gradu Damietti) za vrijeme Pete križarske vojne i fra Anđela Zvizdovića sa sultanom Mehmedom II. el-Fatihom (Osvajačem) u Bosni na polju Milodraž 1463. nakon pada Bosanskoga Kraljevstva označuju prijelaz iz paradigme nasilja u paradigmu nenasilja. To je susret dvojice nosilaca onodobne najveće svjetske moći s dvojicom franjevaca koji su nosioci najveće svjetske ne-moći, tj. ljubavi kao samoponiznosti (kenosis). Vojna i svaka druga moć uvećavaju se tako što njezini nosioci stalno pobjeđuju svoje neprijatelje. To je logika neprijateljskoga pristupa onima koji se ne podređuju toj moći. Pobjeđivanjem moć stalno raste i tako sebe stalno uzvisuje. Moć može rasti samo ako pred sobom ima neprijatelja. Nemoć, tj. ljubav kao samo-poniznost odnosi se prema svima kao prijateljima i tako samu sebe ponizuje. Ona se prema neprijateljima odnosi kao prema prijateljima. Tako ljubav kao samoponiznost može obratiti svaku vojnu i drugu moć, ali ne može obratiti (promijeniti) svetu moć, tj. moć koja samu sebe apsolutizira. Fra Anđeo Zvizdović ostaje vjeran evanđeoskoj logici sv. Franje Asiškoga, tj. logici dobrote i samoponiznosti, dakle, ostaje vjeran logičkoj formi (L. Wittgenstein) Evanđelja. Iz toga slijedi da su pobjednici i pobijeđeni jednako udaljeni od svoje slobode. Two meetings: of St Francis of Assisi with sultan Malik al-Kamil in Damietta in Egypt 1219 during the Fifth Crusade, and of Fr. Anđeo Zvizdović with sultan Mehmed II el-Fatih (Conqueror) on the field Milodraž in Bosnia 1463 after the fall of Bosnian Kingdom, mark out the transition from violence paradigm to nonviolence paradigm. It was a meeting of two holders of world power with two friars – holders of world's highest powerlessness, i.e. love as self-humility (kenosis). Military and every other power are amplified by victories of its holders over their enemies. It is a logical approach to those who don’t submit to their power. The power is constantly growing and self-exalting by victories. The power needs enemies for it to enhance. Powerlessness, such as self-humility, addresses everyone as a friend, the-reby humbling itself. Powerlessness treats enemies as friends. So, love as self-humility can convert each military and any other power, but it can’t convert (change) holy power, i.e. the power absolutizing itself. Fr. Anđeo Zvizdović remains faithful to the logic of St Francis of Assisi, i.e. to the logic of goodness and self-humility, consequently he persists in logical form (L. Wittgenstein) of Gospel. Hence, the conquerors and the conquered are equally far from their freedom.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
7 Research products, page 1 of 1
 • Open Access Bosnian
  Country: Slovenia
 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Pezdevšek Malovrh, Špela;
  Publisher: Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Country: Slovenia
 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Šterk, Karmen;
  Publisher: Odjek
  Country: Slovenia
 • Publication . Book . 2021
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Mulahusić, Admir; Ambrožič, Tomaž; Topoljak, Jusuf; Tuno, Nedim;
  Publisher: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Country: Slovenia

  Ova knjiga sadrži 11 poglavlja u kojim je izložena materija o rudarstvu i rudnicima, a potom o geodetskim radovima u rudnicima. U prvom poglavlju naslovljenom sa „Osnove rudarstva“ date su osnovne karakteristike rudarstva kao i rudarski istražni radovi. Drugom poglavlju je dodijeljen naslov „Osnove površinske eksploatacije“ i u njemu se govori o temeljnim karakteristikama sistema površinske eksploatacije mineralnih sirovina. U okviru poglavlja su obrađene i vrste površinskih kopova. Treće poglavlje naslovljeno sa „Osnove podzemne eksploatacije“ govori o podzemnoj eksploataciji. Poglavlje sadrži materiju vezanu za princip podzemnog otkopavanja kao i metode podzemnog otkopavanja mineralnih sirovina. U okviru poglavlja su detaljno objašnjeni osnovni pojmovi o jami. 15 „Rudarske geodetske mreže na površini zemlje“ je naslov četvrtog poglavlja. U njemu su opisane geodetske mreže na površini zemlje kao osnova za mjerenja na površini zemlje i u jami. Poglavlje broj pet je naslovljeno sa „Podzemni položajni geodetski radovi“ i detaljno opisuje položajne geodetske mreže ispod površine zemlje. Poglavlje daje detaljan prikaz metoda i postupaka povezivanja nadzemnih i podzemnih položajnih geodetskih mreža. Nadalje, u okviru poglavlja je opisana i geodetska oprema za podzemna položajna geodetska mjerenja. Šesto poglavlje ima naslov „Podzemna visinska geodetska mreža“ i detaljno opisuje materiju vezanu za visinske geodetske mreže ispod površine zemlje. Opisani su postupci i metode povezivanja nadzemnih i podzemnih visinskih mreža kao i postupci određivanja visinskih razlika geodetskih tačaka ispod površine zemlje. Sedmo poglavlje ima naziv „Proboji pod zemljom“. U okviru ovog poglavlja su opisani proboji te vrste proboja i obilježavanje proboja. Poglavlje sadrži i analizu tačnosti obilježavanja proboja. Poglavlje broj osam naslovljeno je sa „Mjerenje poprečnih profila i određivanje zapremina jamskih prostorija“, a sadrži materiju vezanu za poprečne profile u rudnicima kao i materiju vezanu za masovno prikupljanje u jamama. „Savremene geodetske metode mjerenja u rudarstvu“ je naslov devetog poglavlja. U okviru tog poglavlja je opisana primjena fotogrametrije, daljinskih istraživanja i laserskog skeniranja u rudarstvu. Poglavlje koje slijedi je poglavlje broj deset i njegov naslov je „Geodetska rudnička dokumentacija“. U okviru poglavlja su opisani rudarski geodetski planovi i karte koje izrađuju geodetski stručnjaci na osnovu podataka mjerenja. U nastavku poglavlja su objašnjene rudarske geodetske oznake i simboli koji se koriste prilikom izrade rudarskih planova i karata, kao i primjena GIS-a u rudarstvu. Jedanaesto poglavlje je poglavlje naslovljeno sa „Zatvaranje rudnika“ i sadrži materiju vezanu za zatvaranje rudnika. Na kraju knjige je dat popis literaturnih izvora korištenih pri pisanju knjige.

 • Publication . Doctoral thesis . 2015
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Delač, Ivan;
  Publisher: I. Delač
  Country: Slovenia
 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Juvančič, Luka; Bajramović, Sabahudin;
  Publisher: Biotehnički fakultet, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
  Country: Slovenia
 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Babić, Mile;
  Publisher: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani
  Country: Slovenia

  Susreti sv. Franje Asiškoga sa sultanom Malikom al-Kamilom 1219. u Egiptu (u gradu Damietti) za vrijeme Pete križarske vojne i fra Anđela Zvizdovića sa sultanom Mehmedom II. el-Fatihom (Osvajačem) u Bosni na polju Milodraž 1463. nakon pada Bosanskoga Kraljevstva označuju prijelaz iz paradigme nasilja u paradigmu nenasilja. To je susret dvojice nosilaca onodobne najveće svjetske moći s dvojicom franjevaca koji su nosioci najveće svjetske ne-moći, tj. ljubavi kao samoponiznosti (kenosis). Vojna i svaka druga moć uvećavaju se tako što njezini nosioci stalno pobjeđuju svoje neprijatelje. To je logika neprijateljskoga pristupa onima koji se ne podređuju toj moći. Pobjeđivanjem moć stalno raste i tako sebe stalno uzvisuje. Moć može rasti samo ako pred sobom ima neprijatelja. Nemoć, tj. ljubav kao samo-poniznost odnosi se prema svima kao prijateljima i tako samu sebe ponizuje. Ona se prema neprijateljima odnosi kao prema prijateljima. Tako ljubav kao samoponiznost može obratiti svaku vojnu i drugu moć, ali ne može obratiti (promijeniti) svetu moć, tj. moć koja samu sebe apsolutizira. Fra Anđeo Zvizdović ostaje vjeran evanđeoskoj logici sv. Franje Asiškoga, tj. logici dobrote i samoponiznosti, dakle, ostaje vjeran logičkoj formi (L. Wittgenstein) Evanđelja. Iz toga slijedi da su pobjednici i pobijeđeni jednako udaljeni od svoje slobode. Two meetings: of St Francis of Assisi with sultan Malik al-Kamil in Damietta in Egypt 1219 during the Fifth Crusade, and of Fr. Anđeo Zvizdović with sultan Mehmed II el-Fatih (Conqueror) on the field Milodraž in Bosnia 1463 after the fall of Bosnian Kingdom, mark out the transition from violence paradigm to nonviolence paradigm. It was a meeting of two holders of world power with two friars – holders of world's highest powerlessness, i.e. love as self-humility (kenosis). Military and every other power are amplified by victories of its holders over their enemies. It is a logical approach to those who don’t submit to their power. The power is constantly growing and self-exalting by victories. The power needs enemies for it to enhance. Powerlessness, such as self-humility, addresses everyone as a friend, the-reby humbling itself. Powerlessness treats enemies as friends. So, love as self-humility can convert each military and any other power, but it can’t convert (change) holy power, i.e. the power absolutizing itself. Fr. Anđeo Zvizdović remains faithful to the logic of St Francis of Assisi, i.e. to the logic of goodness and self-humility, consequently he persists in logical form (L. Wittgenstein) of Gospel. Hence, the conquerors and the conquered are equally far from their freedom.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.