Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
20,291 research outcomes, page 1 of 2,030
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thøger-Andresen, Andreas Solvang; Trovåg, Tore Nikolaisen; Wikane, Andreas Solheim;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  Country: Norway

  Bacheloroppgave i landmåling og eiendomsdesign. Fakultet for ingeniør- og naturvitskap/ Institutt for byggfag/ Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. LEI150

 • publication . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thorvaldsen, Tor;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway
  Country: Norway

  Master's thesis in Literacy studies En didaktisk prosess om kreativ skriving er tema for denne masteroppgaven i Utdanningsvitenskap type norskdidaktikk ved Universitetet i Stavanger våren 2017. I 2013 erstattet Kunnskapsløftet de tradisjonelle sjangerbetegnelsene med te...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rørstad, Per Kristian Kåreson Lobenz;
  Persistent Identifiers
  Publisher: MINA/NMBU
  Country: Norway
  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eldøen, Olav;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nord universitet
  Country: Norway

  Masteroppgave i praktisk kunnskap - Nord universitet, 2018

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tronstad, Kristin Fredrikke; Kleppo, Anne Grete;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway
  Country: Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Studiens bakgrunn: Pasientsikkerhet er et begrep som har vokst frem og fått økt oppmerksomhet de siste ti årene. Dette har vekket vår nysgjerrighet om begrepets opprinnelse, og om det er noen motsetning mellom det å trygge p...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Veslum, Frederik; Malm, Hanna Backer;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU
  Country: Norway

  Oppgaven ``Fremtidens kontrollrom for høyt automatiserte havbruk'' tar for seg problemstillinger relatert til hvordan operatøren på en havmerd kan opprettholde et godt situasjonsbilde under oppskalering. Det er fokusert på hvordan utformingen av kontrollrommet skal være...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Westskog, Hege; Selvig, Eivind; Aall, Carlo; Amundsen, Helene; Jensen, Elisabeth Schøyen;
  Publisher: CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo
  Country: Norway

  I denne rapporten har vi sett på potensial og barrierer for lokale klimatiltak der vi har lagt til grunn at Norge fram mot 2050 må redusere sine klimagassutslipp med 80-90% for å bli et såkalt lavutslippssamfunn. Skal Norge klare disse utslippsmålene vil det kreve at vi...

 • publication . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjøntegaard, Bjørg J. Bjøntegaard;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norges musikkhøgskole ; CERM (Senter for utdanningsforskning i musikk)
  Country: Norway

  Follo-piloten er et samarbeidsprosjekt mellom alle kulturskolene i Follo og Norges musikkhøgskole (NMH) om musikkutdanning av barn på alle nivåer. Samarbeidet er forankret i en avtale mellom kulturskolene i Follo og NMH. I denne rapporten kan du lese om resultatene av s...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holmboe, Olaf; Danielsen, Kirsten; Haugum, Mona; Ghebremedhin, Helen; Iversen, Hilde Karin Hestad;
  Publisher: Folkehelseinstituttet
  Country: Norway
 • publication . Other literature type . Part of book or chapter of book . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Siemke Böhnisch;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetsforlaget
  Country: Norway

  Hvordan kan samtidsteater bli arena, laboratorium og katalysator for «uenighetsfellesskaper» (Iversen, 2014)? I denne artikkelen drøfter jeg teatersituasjonens potensial for uenighetsfellesskap og ser uenighet i forestillinger i relasjon til uenighet om forestillinger f...

  Add to ORCIDorcid
20,291 research outcomes, page 1 of 2,030