Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
958 Research products, page 1 of 96

 • Publications
 • Research data
 • 2017-2021
 • Open Access
 • Article
 • Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Ole Petter Vestheim;
  Publisher: Universitetet i Oslo
  Country: Norway

  Artikkelen bygger på empiri fra en studie som hadde til hensikt å undersøke hva som kjennetegner praksis(er) på skoler som over tid har oppnådd gode resul¬tater på nasjonale prøver. Studiens hensikt var å utvikle forskningsbasert kunnskap om forhold som er av betydning ...

 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  RitvaKyrrø Jacobsen; Bengt Erik Karlsson;
  Country: Norway

  Åpen dialog er en relasjonsorientert og dialogbasert tilnærming som tilbys alle pasienter og deres nettverk på en lukket psykiatrisk avdeling. Tidligere forskning om Åpen dialog fokuserer på akutte psykiske kriser med den hensikt å mobilisere pasientens sosiale nettverk...

 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Torgersen, Åshild; Foreman, Rebecca Jane; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Reime, Marit Hegg;
  Country: Norway

  Gastric bypass – no quick fix for lifestyle changes. Patient experiences two years after bariatric surgery. The aim of the study was to examine which factors affect the patient's ability to cope with lifestyle changes, the importance of social support to maintain lifest...

 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Harald S. Olsen;
  Publisher: Universitetsforlaget
  Country: Norway

  Fra og med 2015 ble minimumsperioden for leasing av personkjøretøy hevet til 4 år. Begrunnelsen for endringen var at daværende minimumsperiode på 3 år medførte subsidiering av leasing ved at merverdiavgiften ikke ble belastet kjøper i sin helhet. I artikkelen vises det ...

 • Publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  De Smedt, Koenraad;
  Country: Norway

  Produktive sammensetninger bidrar betraktelig til danning av nyord i norsk. Denne studien undersøker bruken av nye sammensetninger med corona- eller korona- i nyhetstekster på nettet over en periode tidlig i 2020 da koronapandemien utviklet seg. Materiale fra Norsk avis...

 • Publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Espen Andersen; Ragnvald Sannes;
  Publisher: Universitetsforlaget
  Country: Norway

  I denne artikkelen utvikler og presenterer vi et rammeverk, en digitaliseringskanvas, for å artikulere, beskrive og analysere hvordan en virksomhet kan bli påvirket av teknologisk utvikling og digitalisering. Formålet er å gi ledere et verktøy for systematisk utforsking...

 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Atle Skaftun;
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk
  Country: Norway

  Artikkelen tar utgangspunkt i en forstaelse av tale og skrift som sentrale tanketeknologier og et helhetlig perspektiv pa literacy som tilgang til skriften, tekstmening og til diskursive fellesskap. Videre analyseres en literacy-hendelse fra en norsktime pa andre trinn,...

 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Kolbjørn Rafoss; Jan Ove Tangen;
  Publisher: Universitetsforlaget
  Country: Norway

  Source at http://dx.doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2017-02-04 I artikkelen drøftes spørsmålet om den norske idrettsmodellen er i utakt med tiden. Vi svarer ja på spørsmålet. Dette skyldes en utdatert måte å tenke idrett og politikk på. Det foreligger en kulturell for...

 • Publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Trond Egil Arnesen; Petter Erik Leirhaug; Helga Aadland;
  Country: Norway

  Siden artusenskiftet har dansen styrket sin posisjon i populaerkulturen. I denne artikkelen undersoker vi om dansen i skolen har styrket sin posisjon tilsvarende. Omfanget av danseundervisning i kroppsovingsfaget sees pa som en indikator pa operasjonalisert laereplan, d...

 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy;
  Country: Norway

  I denne artikkelen utforsker jeg hvordan Gro Dahle og Svein Nyhus’ bildebok Akvarium (2014) fremstiller hvordan det er for barnet å vokse opp med en forelder som er emosjonelt utilgjengelig. Gjennom en analyse av peritekstene og av ikonoteksten i Akvarium vil jeg belyse...