Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
18 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Article . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  Nazan Yalçın Erik;
  Persistent Identifiers

  Global energy prospecting has significantly shown change with the development of technology that can be used in the production of energy sources which are unconventional such as tight reservoir and shale gas especially within last several years. These sources which are ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  Hülya Güreli Yolcubal; Mehmet Akyazı; T. Fikret Sezen; Özlem Toprak; M. Yasin Canbolat; Filiz Koçak; Ayşegül Özkan;
  Persistent Identifiers

  Orta Pontid Tektonik Kuşağında, Anatolid-Pontid Tektonik Kuşağı sınırındaki, Tokat ilinin kuzeybatısında yer alan inceleme alanındaki stratigrafik birimler incelendiğinde tüm Pontid Tektonik Kuşağında olduğu gibi bir temel örtü ayırdımının varlığı saptanmıştır. Temel ka...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Alper Gürbüz; Nizamettin Kazanci;
  Persistent Identifiers

  Ondokuzuncu yüzyılın ortalarına doğru yerbilimciler arasında, özellikle Kuzey Avrasya ve Kuzey Amerika'da oldukça geniş alanlar kaplayan ve çoğunlukla pekişmemiş halde gözlenen kırıntılı çökeller başlıca tartışma konusuna dönüşmüştür. 'Kuvaterner' teriminin bir zaman di...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Azad Sağlam Selçuk; Halil Zorer;
  Persistent Identifiers

  Baskale Bolgesi, Basra Havzasinda yer almaktadir. Bolgede yerlesmis, gelismis ve yok olmus bircok medeniyet ile halen suren yasam faaliyetlerini etkileyen, kontrol eden en onemli etkenlerden birisi de bolgenin jeoloji ile jeomorfolojisidir. Baskale bolgesinde, farkli ye...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  Mehmet Demirel; Orhan Tatar; Fikret Koçbulut;
  Persistent Identifiers

  Çalışma alanı Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ)'nun doğu kesiminde, Sivas ilinin kuzeyinde yer alan Koyulhisar ilçesi ve yakın çevresinde yer almaktadır. Bölge, 6-8 km. genişliğinde ve 32 km. uzunluğunda doğrultu atımlı sağ yanal bir fay kuşağıyla temsil edilir. Bölgedeki b...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  Hüseyin Yalçın; Ömer Bozkaya;
  Persistent Identifiers

  Alteration minerals determined in the ultramafic rocks of Güneş Ophiolite were divided into three main groups as pre-, syn- and post-serpentinization. Of these, phlogopite from pre-serpentinization minerals is one of the main components of mica-peridotites and is c...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tatar, Orhan; Kocbulut, Fikret; Polat, Ali; Demirel, Mehmet;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  In this study, Synthetic Aperture Radar Interferometry (InSAR) method is used together with field observations to determine whether surface deformations occur in the region after the 5,5 Mw (AFAD) Samsat Earthquake occurred at a distance of 2.5 km from the Sams...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Turkish
  Authors:
  Altınok, Sevgi; Karabacak, Volkan; Yalçıner, Cahit Çağlar; Bilgen, A. Nejat; Altunel, Erhan; Güneç Kıyak, Nafiye;
  Persistent Identifiers

  Kütahya Basin which is located near the northeast boundary of the Western Anatolia Extension Region is a depression area that extends in WNW-ESE direction. Southern margin of the basin is bounded by a distinct fault morphology called Kütahya Fault Zone. Geolog...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Z. Bora Ön; M. Sinan Özeren; Sena Akçer Ön; M. Namık Çağatay;
  Persistent Identifiers

  Dünya'nın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, Doğu Anadolu Yüksek Platosu'nda yer almaktadır. ICDP projesi olan PALEOVAN kapsamında, Van Gölü'nden son 250 bin yılı ve 90 bin yılı temsil eden iki karot alınmıştır. Bu çalışmada, astronomik ve solar döngülerin etkileri ile...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  Faruk Ay; Ergün Kasaka;
  Persistent Identifiers

  Ülkemizde bitümlü şeyller kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında rezerv bakımından kömürden sonra ikinci sırada yer almaktadır ve bu nedenle de ülkemiz ekonomisi için önemli bir değere sahiptir. Tüm dünyada da olduğu gibi Türkiye...

  Add to ORCIDorcid
18 research outcomes, page 1 of 2