Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
69,320 research outcomes, page 1 of 6,932
 • Стаття присвячена дослідженню активних процесів словотворення в сучасній українській мові на матеріалі ЗМІ. Розглядається питання деривації слів, утворених префіксоїдами та префіксами. Наголошено, що префіксоїдні та префіксальні деривати завдяки особливостям своєї слово...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Ukrainian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

  The paper considers principles of formation of the two types of social norms that can be denoted as moral and traditional social norms. Usually researchers distinguish the two types of social norms by source of their origin: moral and conventional social norms. The form...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access English
  Authors:
  V. A. Bazhenov; Olga Pogorelova; Tatiana Postnikova; Olga Lukianchenko;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Kyiv National University of Construction and Architecture

  Хаотична поведінка динамічних систем, сценарії їхніх переходів до хаосу, явище переміжності – це є сфера нелінійної динаміки, що широко досліджується вченими різних країн. Особливу цікавість викликає вивчення цих явищ в негладких динамічних системах, якими і є віброудар...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Romanuha, Zoia V.;
  Publisher: Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

  The article analyzes the major trends and ways to further improvement the interaction between Ukrainian university libraries and social networks.

 • В статье показаны характеристики утопического сознания, которое исходя из недостатков реальности, предлагает проект идеального будущего, и пути его реализации. Однако, анализ возможного воплощения демонстрирует неотвратимое превращение утопии в антиутопию. Статья анализ...

 • publication . Article . 2014
  Open Access
  Authors:
  M. Shatalov;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Ukrainian
  Publisher: НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

  У статті актуалізується проблема забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін. Виокремлено низку взаємопов’язаних чинників, які впливають на якість професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисци...

 • publication . Article . 2005
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Житомирський державний технологічний університет

  The existing methodics of activity results evaluation of fire-department and life-saving services on which the efficiency of governmental financing to the preventing actions of reaction to the accidents depends have been researched as well as the economic estimation of ...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Харківська державна академія фізичної культури

  В статье рассмотрены вопросы современного подхода к совершенствованию техники движений квалифицированных пловцов.

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

  У статті розглянуті питання щодо можливого розвитку воєнно-політичної обстановки на сході нашої держави та зроблено відповідні висновки стосовно підготовки та ведення першої оборонної операції силами оборони. Ураховуючи, що в даний період розвитку воєнного мистецтва існ...

69,320 research outcomes, page 1 of 6,932