Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
42 Research products

 • 2019-2023
 • Open Access
 • Publications
 • HR
 • University of Split Repository
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Juričić, Josipa;

  Označavanje vrsta riječi jedan je od temeljnih zadataka u području obrade prirodnog jezika. Ono samo po sebi ne rješava određeni problem u obradi prirodnog jezika, ali je preduvjet za mnoge druge procese kao što su analiza sentimenta, prevođenje teksta ili prepoznavanje govora. Označavanja temeljena na pravilima, transformacijama ili stohastičkim metodama opisana su i uspoređena sa korištenjem neuronskih mreža u svrhu označavanja vrsta riječi. Implementirane su RNN i LSTM arhitekture neuronske mreže čiji modeli mogu provoditi automatsko označavanje vrsta riječi za dani tekst pisan hrvatskim jezikom. Kako bi se utvrdila efikasnost uporabe modela neuronske mreža za ovakav zadatak, modeli su testirani i evaluirani. Cilj je prikazati primjenu neuronskih mreža za razvoj označivača vrsta riječi hrvatskog jezika. Part-of-speech tagging is one of the main tasks of natural language processing. On its own, it does not solve a specific problem of natural language processing but it is a part of preprocessing in sentiment analysis, text translation or speech recognition. In the first part of this thesis the rule-based, transformation based and stochastic methods of part-of-speech tagging are described and compared to neural network methods. As a practical part of the thesis, RNN and LSTM neural network models are implemented for an automatic part-of-speech tagger of the Croatian language. To check the efficiency of using the neural network approach for this task, models are tested and evaluated. The aim of this thesis is to implement neural networks for an automatic part-of-speech tagger of the Croatian language.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  University of Split Repository
  Master thesis . 2022
  License: CC BY ND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   University of Split Repository
   Master thesis . 2022
   License: CC BY ND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Čaljkušić, Andrea;

  U završnom radu je prikazana povijest i razvoj nogometa u svijetu, od samih početaka u 19. stoljeću do današnjeg modernog nogometa. Također, dan je pregled svjetskih i evropskih nogometnih prvenstava kao i drugih važnih velikih natjecanja. Pored razvoja nogometa u svijetu, navedeni su svi važni nogometni datumi i događaji u Hrvatskoj od kraja 19. stoljeća do danas. Poseban naglasak dan je na HNK Hajduk, klub iz mog rodnog grada Splita te na hrvatsku reprezentaciju, s obzirom na značenje koje imaju za Split i Dalmaciju odnosno hrvatski narod u cjelini. U samom radu su posebno istaknuti nogometaši, treneri i funkcioneri koji su dali najveći doprinos popularnosti i razvoju nogometne igre u svijetu i Domovini. The final assignement presents the history and development of football in the world since the very first beginning in 19th century up until today's modern football. Also, it shows an overview of world and European football championships as well as other important competitions. Besides the development of world football, it is shown how football took place in Croatia from the end of 19th century until today. It is also important to mention HNK Hajduk, a club from my hometown Split and the Croatia national football team, considering the impact they have on Split, Dalmatia and the whole Croatia nation. In the final paper, football players, coaches and officials who gave the greatest contribution to the popularity and the development of world and Croatian football are mentioned and highlighted.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Vukorepa, Karmen;

  U ovom radu prikazan je i obrazložen projekt tunela “Svjetlo”, u kojem se opisuju osnovne geometrijeske te prometne karakteristike. Projekt obuhvaća projektno rješenje kao i samu problematiku izgradnje tunela. Uz geološke i geotehničke karakteristike terena posebno su prikazane stijenske mase, načini iskopa, podgrade te su usvojena geotehnička i građevinska rješenja. This project presents and explains the construction of the tunnel “Svjetlo“. The project describes the basic geometric and traffic characteristics. The project includes design solutions and broader issues of tunnel construction. In addition to the geological and geotechnical characteristics of the terrain, rock masses and methods of excavation and subgrade, as well as adopted geotechnical and construction solutions, are also shown.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Gucek, Nikolina;

  Numerous wars and plague epidemics have marked the city of Šibenik through the 17th century, which caused a bad image of the city, which affected the field of art as well as the acquisition of paintings and painting production. The painting heritage of the 17th century was diverse, and most examples of sacral themes belong to imported painting. Bishops, church orders, fraternities and prominent representatives of Dalmatian society played a major role in the orders of paintings. The beginning of the 17th century was also marked by lifting of gilded and wooden altars, many of which are still preserved today. Although several works by local masters have been preserved, the works of late Renaissance painting and the continuation of the tradition of the so-called the golden age of Venetian painting stand out the most. The paintings of Palma Junior as well as the followers of his manner stand out in particular. Of great importance are also the paintings of Matteo Ponzone, a skilfully Venetian Baroque painter, which are kept today in the church of St. Francis. Three paintings stand out in the city, which are based on stylistic characteristics and are connected with the Bassano workshop, which belongs to the Venetian painting circle. A more detailed analysis shows that throughout the 17th century the influence of Venetian templates was dominant. There is not much information about local masters such as Mihovil Parkić and Antun Moneghin, but they are extremely important in the context of understanding the functioning of fraternal associations in smaller Dalmatian towns in the period of post-Tridentine reconstruction. Brojni ratovi i epidemije kuge obilježili su grad Šibenik kroz 17. stoljeće, što je prouzročilo lošu sliku grada koja je utjecala na domenu likovnosti kao i na nabavu slika i slikarsku produkciju. Slikarska baština 17. stoljeća bila je raznovrsna, a najviše primjera sakralne tematike pripada importnom slikarstvu. Veliku ulogu u narudžbama slikarskih djela imali su biskupi, crkveni redovi, bratovštine i ugledni predstavnici dalmatinskog društva. Početak 17. stoljeća obilježen je i podizanjem pozlaćenih i drvenih oltara, od kojih su i danas brojni sačuvani. Iako je sačuvano nekoliko djela lokalnih majstora, najviše se ističu djela kasnorenesansnog slikarstva i nastavak tradicije tzv. zlatnog stoljeća mletačkog slikarstva. Posebno se ističu slike Palme Mlađega kao i sljedbenika njegove maniere. Od velike važnosti su i slike Mattea Ponzonea, vještog venecijanskog baroknog slikara, koje se danas čuvaju u crkvi sv. Frane. U gradu se ističu i tri slike koje se temeljem stilskih karakteristika povezuju s radionicom Bassano koja pripada venecijanskom slikarskom krugu. Detaljnijom analizom vidljivo je da je kroz 17. stoljeće bio dominantan utjecaj mletačkih predložaka. O lokalnim majstorima poput Mihovila Parkića i Antuna Moneghina nema puno podataka, ali izrazito su značajni u kontekstu sagledavanja načina funkcioniranja bratovštinskih udruženja u manjim dalmatinskim gradovima u razdoblju poslijetridentske obnove.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repository of Facult...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repository of Facult...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Matas, Antonela;

  This work is about cultural heritage, tradition and customs which are characteristic of regions of Sinj and Imotski. The work includes legends, stories, traditions, various customs, but also all the natural beauty and richness that hides this region. The work also presents the celebrations of saints and customs related to the celebrations of some of them and everything is written chronologically. In the paper one can read about Advent, Lent, the time of year, fasting and pilgrimages, local and parish celebrations, demonological and etiological traditions present in these areas and similar facts. With the help of narrators were recorded some customs which are no longer there today or they are less present. We will also review specifically at the celebrations of saints such as Anthony of Padua, Nicholas, Lucia, John, George and Mark, but also at the feasts of other lesser-mentioned saints such as Saints Barbara, James and Anna. This paper also shows the significance of the feasts of Christmas, Easter, Corpus Christi, Ascension Day, the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, and especially the feast of the Assumption of the Madonna, which is especially celebrated in the knights’ city of Sinj. Ovaj rad govori o kulturnoj baštini, tradiciji i obiĉajima koji su karakteristiĉni za Sinjsku i Imotsku krajinu. Rad obuhvaća legende, priĉe, predaje, razne obiĉaje, ali i sve one prirodne ljepote i bogatstva koja krije ova krajina. Rad prikazuje i proslave svetaca te obiĉaje vezane za slavlja pojedinih od njih, a sve je obraĊeno kronološki. Tako se u radu moţe proĉitati o Adventu, Korizmu, vremenu kroz godinu, postu i hodoĉašćima, mjesnim i ţupnim proslavama, demonološkim i etiološkim predajama prisutnim u ovim krajevima i sliĉno. Uz pomoć kazivaĉa zapisani su obiĉaji kojih danas više nema ili su prisutni u manjoj mjeri. TakoĊer, osvrnut ćemo se detaljnije na slavlja svetaca poput Antuna Padovanskog, Nikole, Lucije, Ivana, Jure i Marka, ali i na blagdane drugih manje spominjanih svetaca poput svetih Barbare, Jakova i Ane. U ovom radu prikazan je i znaĉaj blagdana Boţića, Uskrsa, Tijelova, Spasova, Bezgrješnog Zaĉeća Blaţene Djevice Marije, a posebice blagdana Velike Gospe koja se na poseban naĉin štuje i slavi u viteškom gradu Sinju.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Croatian Scientific ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Croatian Scientific ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Radovan, Josip;

  Traditional cultural heritage includes different customs, traditions and goods that are part of the history of a nation. By passing these customs and traditions down from generation to generation, the nation is enriched on both cultural and spiritual level, creating a priceless fortune for the generations to come. Oral traditions, customs and beliefs play an important role in the lives of the elderly people who have helped in preserving them. A lot of the customs, traditions and beliefs are being kept alive even today, and they are all, to a certain extent, implemented in the contemporary lives of the people residing in a certain area. Annual customs are repeated year after year and they are mostly connected to certain dates in the Liturgical calendar. This paper talks about the annual folk customs related to certain holidays and memorial days, such as Christmas Eve, Christmas, New Year's Eve, Epiphany, Great Carnivals, Easter, All Saints' Day, and other saints-related memorial days celebrated in Dugopolje. Some general information and characteristics of the mentioned holidays and memorial days are noted, along with some local specialties typical for the Dugopolje area. Tradicijska kulturna baština skup je običaja, tradicija i dobara u povijesti nekog naroda. Prenošenjem običaja i tradicija s generacije na generaciju narod dobiva na kulturnom i duhovnom planu, stvarajući budućim naraštajima bogatstvo koje je neprocjenjivo. Usmene predaje, običaji i vjerovanja igraju važnu ulogu u životima starijih ljudi koji su pomogli u njihovom očuvanju. Neki običaji, tradicije i vjerovanja i dan danas se čuvaju, a implementirani su, makar malim dijelom, u suvremene živote naroda koji tu živi. Godišnji običaji ponavljaju se iz godine u godinu, a uglavnom su vezani uz određene crkveno-kalendarske datume. U ovom se radu navode godišnji narodni običaji vezani uz pojedine blagdane i spomendane, kao što su Badnji dan, Božić, Nova Godina, Sveta Tri Kralja, Velike Poklade, Uskrs, Svi Sveti, ali i spomendani brojnih svetaca koji se slave u Dugopolju. Zabilježene su opće karakteristike pojedinih blagdana i spomendana, kao i lokalne posebnosti karakteristične za dugopoljski kraj.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bojčić, Dalia;

  Navedeni i interpretirani primjeri u radu zorno svjedoče bogatstvo i raznovrsnost duhovnosti u drniškom kraju. U rad su uvršteni suvremeni zapisi običaja, obreda i pučkih vjerovanja vezanih za dane kroz godinu te blagdane poput Adventa, Boţića, Sveta tri kralja ili Uskrsa. TakoĎer, prikazani su godišnji narodni običaji vezani uz spomendane svetaca koji se slave u Drnišu kao što su sveti Roko ili sveti Ivan. Navedeni primjeri imaju izniman etnološki, antropološki i filološki značaj te svjedoče o nekadašnjem bogatstvu tradicijske baštine u području drniškog kraja. S obzirom na oskudnu znanstvenu literaturu koja se općenito moţe povezati s crkveno-pučkom kulturnom baštinom, uz pomoć kazivača zapisani su izvorni terenski zapisi na drniškom području kojih danas nema ili su prisutni u mnogo manjoj mjeri. Examples that are listed and interpreted in this graduate paper vividly testify about the richness and diversity of Drniš region. In this paper there are contemporary records of customs, rituals and folk beliefs that are related to the memorials of saints that are celebrated in Drniš region, such as Saint Rocco and Saint John. Examples listed have a significant ethnological, anthropological and philological importance and they testify about former richness of traditional heritage of Drniš region. Because of the exceptionally insufficient literature relating to Church-folk cultural heritage, with the help of storytellers, authentic field records are written but still very rare.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Čečuk, Marin;

  Ovaj rad prikazuje Cassirerovu teoriju simboličkih oblika, odnosno teoriju simboličkog sustava. Sustav simboličkih oblika je jedan jedinstveni sustav preko kojeg Cassirer želi objasniti načine, mogućnosti i specifičnosti čovjekovog spoznavanja svijeta. Preko simboličkih formi čovjek oblikuje svijet. Zbog njegovih osobitosti, simboli su čovjekovi nužni načini komuniciranja sa svijetom jer je „razapet“ između podražaja i doživljaja. Simbolički sustav ili mreža jedan je progresivan sustav koji pokušava objasniti čovjekovu cjelokupnu spoznaju. Simbolički oblici koje Cassirer izdvaja bitnima za ljudsku spoznaju su mit, religija, jezik, umjetnost, povijest i znanost. Svaki od tih oblika ističe se na sebi svojstven način, ali isto tako svaki prethodni simbolički oblik na neki način utječe na drugi. Ipak, svaki od simboličkih oblika ima svoju samostalnost i specifične načine razvitka i kretanja, kao i da jedan simbolički oblik ne ukida drugi, već se samo nadopunjuju u sveukupnoj shemi simboličkog sustava. Teoriju simboličkog sustava Cassirer gradi u svrhu izgradnje jedinstvene filozofijske antropologije koja daje odgovore na brojna pitanja o čovjeku. This work presents Cassirer's theory of symbolic forms, the theory of the symbolic system. The system of symbolic forms is a unique system through which Cassirer wants to explain the ways, possibilities and specifics of man's knowledge of the world. Through symbolic forms, a man build a world. Because of their peculiarities, symbols are man's necessary ways of communication with the world because he is "crussified" between stimulus and experiences. A symbolic system or symbolic chain is a progressive system that tries to explain man's entire knowledge. The symbolic forms that Cassirer singles out as essential for human knowledge are myth, religion, language, art, history and science. Each of these forms stands out in its own way, but also each previous symbolic form in some way influences the other. Nevertheless, each of the symbolic forms has its own independence and specific ways of development and movement, as well as that one symbolic form does not abolish the other, but only complements itself in the overall scheme of the symbolic system. Cassirer builds the theory of the symbolic system by a purpose to build a unique philosophical anthropology that provides answers to numerous questions about man.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Galić, Zlatko;

  This paper deals with the analysis of the prevailing problems at the beginning of contemporary art exhibitions in Croatia, which includes the process of deconstruction of socialist realism in Croatian context art; the first exhibition of EXAT's painters Kristl, Picelj, Rašica and Srnec in the Society of Architects of Croatia in 1957; Salon 54 and its role in the process of reconstruction od modernism; the first didactic exhibition on abstract art held at the Contemporary Art Gallery in Zagreb; the second solo exhibition of Ivo Gattin; then the issues surrounding New Tendencies exhibitions and finally the curatorial projects of Želimir Koščević. The main problems dealt with within these topics are following: problem of the reception of geometric abstraction in the first half of the 50s; reconstruction of modernism; problem of materials in enformel painting; the problem of socialization and deinstitutionalization of art. Ovaj se završni rad bavi analizom problema početaka izložbenih postava suvremene umjetnosti u Hrvatskoj što obuhvaća proces dekonstrukcije socrealizma u domaćoj umjetnosti; prvu izložbu EXAT-ovih slikara Kristla, Picelja, Rašice i Srneca u Društvu arhitekata Hrvatske 1957. godine; Salon 54 i njegovu ulogu u procesu rekonstrukcije modernizma; Prvu didaktičku izložbu o apstraktnoj umjetnosti u Gradskoj galeriji suvremene umjetnosti u Zagrebu; drugu samostalnu izložbu Ive Gattina; zatim problematiku izložbi Novih tendencija i konačno kustoske projekte Želimira Koščevića. Glavni problemi koji se obrađuju unutar ovih tema su problem recepcije geometrijske apstrakcije u prvoj polovini 50-ih godina; rekonstrukcija modernizma; problem materijala u enformelu; problem socijalizacije umjetnosti te deinstitucionalizacija umjetnosti.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Vlahović, Irma-Maria;

  This graduate thesis covers the tangible and intangible cultural heritage of the Republic of Croatia. At the beginning of the work, the theoretical part of the very concept of heritage is mostly explained through legislation, and then its division. Thanks to its rich history, Croatia, given its territorial size, has an extremely large number of cultural assets, of which as many as 25 are included in the UNESCO World Heritage List. The second chapter presents the cultural heritage of the city of Split and describes in more detail the most prominent examples of tangible (movable, immovable) and intangible Split heritage. Cultural heritage is a public good of humanity that belongs to every individual and as such must be protected and preserved. The third chapter defines the legal regulations of the Law on the Protection and Preservation of Cultural Heritage. Through the highlighted examples in the fourth chapter, the engagement of professional institutions for the purpose of protecting the cultural heritage of the city of Split is emphasized. The last chapter of the work presents the results of a survey questionnaire aimed at examining the knowledge of the population of the Republic of Croatia about tangible and intangible cultural heritage, and knowledge of the basic concepts of the same. Ovim radom obuhvaćena je materijalna i nematerijalna kulturna baština Republike Hrvatske. Na početku rada ponajviše se objašnjava teorijski dio samog pojma baštine kroz zakonsku regulativu, a zatim njena podjela. Hrvatska zahvaljujući bogatoj povijesti , s obzirom na svoju teritorijalnu veličinu, posjeduje iznimno veliki broj kulturnih dobara, od kojih je čak 25 uvršteno na UNESCO-ov Popis svjetske baštine. Drugo poglavlje rada predstavlja kulturnu baštinu grada Splita te su pobliže opisani najistaknutiji primjeri materijalne (pokretne, nepokretne) i nematerijalne splitske baštine. Kulturna baština javno je dobro čovječanstva koje pripada svakom pojedincu i kao takva se mora zaštiti i očuvati. Trećim poglavljem definirana je pravna regulativa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturne baštine. Kroz istaknute primjere u četvrtom poglavlju, ističe se angažman stručnih ustanova u svrhu zaštite kulturne baštine grada Splita. Posljednje poglavlje rada prikazuje rezultate provedenog anketnog upitnika koji je za cilj imao ispitati upoznatost stanovništva Republike Hrvatske o materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini, te o poznavanju osnovnih pojmova istog.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repository of Univer...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  University of Split Repository
  Master thesis . 2020
  License: CC BY ND
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repository of Univer...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   University of Split Repository
   Master thesis . 2020
   License: CC BY ND
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
42 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Juričić, Josipa;

  Označavanje vrsta riječi jedan je od temeljnih zadataka u području obrade prirodnog jezika. Ono samo po sebi ne rješava određeni problem u obradi prirodnog jezika, ali je preduvjet za mnoge druge procese kao što su analiza sentimenta, prevođenje teksta ili prepoznavanje govora. Označavanja temeljena na pravilima, transformacijama ili stohastičkim metodama opisana su i uspoređena sa korištenjem neuronskih mreža u svrhu označavanja vrsta riječi. Implementirane su RNN i LSTM arhitekture neuronske mreže čiji modeli mogu provoditi automatsko označavanje vrsta riječi za dani tekst pisan hrvatskim jezikom. Kako bi se utvrdila efikasnost uporabe modela neuronske mreža za ovakav zadatak, modeli su testirani i evaluirani. Cilj je prikazati primjenu neuronskih mreža za razvoj označivača vrsta riječi hrvatskog jezika. Part-of-speech tagging is one of the main tasks of natural language processing. On its own, it does not solve a specific problem of natural language processing but it is a part of preprocessing in sentiment analysis, text translation or speech recognition. In the first part of this thesis the rule-based, transformation based and stochastic methods of part-of-speech tagging are described and compared to neural network methods. As a practical part of the thesis, RNN and LSTM neural network models are implemented for an automatic part-of-speech tagger of the Croatian language. To check the efficiency of using the neural network approach for this task, models are tested and evaluated. The aim of this thesis is to implement neural networks for an automatic part-of-speech tagger of the Croatian language.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  University of Split Repository
  Master thesis . 2022
  License: CC BY ND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   University of Split Repository
   Master thesis . 2022
   License: CC BY ND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Čaljkušić, Andrea;

  U završnom radu je prikazana povijest i razvoj nogometa u svijetu, od samih početaka u 19. stoljeću do današnjeg modernog nogometa. Također, dan je pregled svjetskih i evropskih nogometnih prvenstava kao i drugih važnih velikih natjecanja. Pored razvoja nogometa u svijetu, navedeni su svi važni nogometni datumi i događaji u Hrvatskoj od kraja 19. stoljeća do danas. Poseban naglasak dan je na HNK Hajduk, klub iz mog rodnog grada Splita te na hrvatsku reprezentaciju, s obzirom na značenje koje imaju za Split i Dalmaciju odnosno hrvatski narod u cjelini. U samom radu su posebno istaknuti nogometaši, treneri i funkcioneri koji su dali najveći doprinos popularnosti i razvoju nogometne igre u svijetu i Domovini. The final assignement presents the history and development of football in the world since the very first beginning in 19th century up until today's modern football. Also, it shows an overview of world and European football championships as well as other important competitions. Besides the development of world football, it is shown how football took place in Croatia from the end of 19th century until today. It is also important to mention HNK Hajduk, a club from my hometown Split and the Croatia national football team, considering the impact they have on Split, Dalmatia and the whole Croatia nation. In the final paper, football players, coaches and officials who gave the greatest contribution to the popularity and the development of world and Croatian football are mentioned and highlighted.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Vukorepa, Karmen;

  U ovom radu prikazan je i obrazložen projekt tunela “Svjetlo”, u kojem se opisuju osnovne geometrijeske te prometne karakteristike. Projekt obuhvaća projektno rješenje kao i samu problematiku izgradnje tunela. Uz geološke i geotehničke karakteristike terena posebno su prikazane stijenske mase, načini iskopa, podgrade te su usvojena geotehnička i građevinska rješenja. This project presents and explains the construction of the tunnel “Svjetlo“. The project describes the basic geometric and traffic characteristics. The project includes design solutions and broader issues of tunnel construction. In addition to the geological and geotechnical characteristics of the terrain, rock masses and methods of excavation and subgrade, as well as adopted geotechnical and construction solutions, are also shown.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Gucek, Nikolina;

  Numerous wars and plague epidemics have marked the city of Šibenik through the 17th century, which caused a bad image of the city, which affected the field of art as well as the acquisition of paintings and painting production. The painting heritage of the 17th century was diverse, and most examples of sacral themes belong to imported painting. Bishops, church orders, fraternities and prominent representatives of Dalmatian society played a major role in the orders of paintings. The beginning of the 17th century was also marked by lifting of gilded and wooden altars, many of which are still preserved today. Although several works by local masters have been preserved, the works of late Renaissance painting and the continuation of the tradition of the so-called the golden age of Venetian painting stand out the most. The paintings of Palma Junior as well as the followers of his manner stand out in particular. Of great importance are also the paintings of Matteo Ponzone, a skilfully Venetian Baroque painter, which are kept today in the church of St. Francis. Three paintings stand out in the city, which are based on stylistic characteristics and are connected with the Bassano workshop, which belongs to the Venetian painting circle. A more detailed analysis shows that throughout the 17th century the influence of Venetian templates was dominant. There is not much information about local masters such as Mihovil Parkić and Antun Moneghin, but they are extremely important in the context of understanding the functioning of fraternal associations in smaller Dalmatian towns in the period of post-Tridentine reconstruction. Brojni ratovi i epidemije kuge obilježili su grad Šibenik kroz 17. stoljeće, što je prouzročilo lošu sliku grada koja je utjecala na domenu likovnosti kao i na nabavu slika i slikarsku produkciju. Slikarska baština 17. stoljeća bila je raznovrsna, a najviše primjera sakralne tematike pripada importnom slikarstvu. Veliku ulogu u narudžbama slikarskih djela imali su biskupi, crkveni redovi, bratovštine i ugledni predstavnici dalmatinskog društva. Početak 17. stoljeća obilježen je i podizanjem pozlaćenih i drvenih oltara, od kojih su i danas brojni sačuvani. Iako je sačuvano nekoliko djela lokalnih majstora, najviše se ističu djela kasnorenesansnog slikarstva i nastavak tradicije tzv. zlatnog stoljeća mletačkog slikarstva. Posebno se ističu slike Palme Mlađega kao i sljedbenika njegove maniere. Od velike važnosti su i slike Mattea Ponzonea, vještog venecijanskog baroknog slikara, koje se danas čuvaju u crkvi sv. Frane. U gradu se ističu i tri slike koje se temeljem stilskih karakteristika povezuju s radionicom Bassano koja pripada venecijanskom slikarskom krugu. Detaljnijom analizom vidljivo je da je kroz 17. stoljeće bio dominantan utjecaj mletačkih predložaka. O lokalnim majstorima poput Mihovila Parkića i Antuna Moneghina nema puno podataka, ali izrazito su značajni u kontekstu sagledavanja načina funkcioniranja bratovštinskih udruženja u manjim dalmatinskim gradovima u razdoblju poslijetridentske obnove.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repository of Facult...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repository of Facult...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Matas, Antonela;

  This work is about cultural heritage, tradition and customs which are characteristic of regions of Sinj and Imotski. The work includes legends, stories, traditions, various customs, but also all the natural beauty and richness that hides this region. The work also presents the celebrations of saints and customs related to the celebrations of some of them and everything is written chronologically. In the paper one can read about Advent, Lent, the time of year, fasting and pilgrimages, local and parish celebrations, demonological and etiological traditions present in these areas and similar facts. With the help of narrators were recorded some customs which are no longer there today or they are less present. We will also review specifically at the celebrations of saints such as Anthony of Padua, Nicholas, Lucia, John, George and Mark, but also at the feasts of other lesser-mentioned saints such as Saints Barbara, James and Anna. This paper also shows the significance of the feasts of Christmas, Easter, Corpus Christi, Ascension Day, the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, and especially the feast of the Assumption of the Madonna, which is especially celebrated in the knights’ city of Sinj. Ovaj rad govori o kulturnoj baštini, tradiciji i obiĉajima koji su karakteristiĉni za Sinjsku i Imotsku krajinu. Rad obuhvaća legende, priĉe, predaje, razne obiĉaje, ali i sve one prirodne ljepote i bogatstva koja krije ova krajina. Rad prikazuje i proslave svetaca te obiĉaje vezane za slavlja pojedinih od njih, a sve je obraĊeno kronološki. Tako se u radu moţe proĉitati o Adventu, Korizmu, vremenu kroz godinu, postu i hodoĉašćima, mjesnim i ţupnim proslavama, demonološkim i etiološkim predajama prisutnim u ovim krajevima i sliĉno. Uz pomoć kazivaĉa zapisani su obiĉaji kojih danas više nema ili su prisutni u manjoj mjeri. TakoĊer, osvrnut ćemo se detaljnije na slavlja svetaca poput Antuna Padovanskog, Nikole, Lucije, Ivana, Jure i Marka, ali i na blagdane drugih manje spominjanih svetaca poput svetih Barbare, Jakova i Ane. U ovom radu prikazan je i znaĉaj blagdana Boţića, Uskrsa, Tijelova, Spasova, Bezgrješnog Zaĉeća Blaţene Djevice Marije, a posebice blagdana Velike Gospe koja se na poseban naĉin štuje i slavi u viteškom gradu Sinju.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Croatian Scientific ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Croatian Scientific ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Radovan, Josip;

  Traditional cultural heritage includes different customs, traditions and goods that are part of the history of a nation. By passing these customs and traditions down from generation to generation, the nation is enriched on both cultural and spiritual level, creating a priceless fortune for the generations to come. Oral traditions, customs and beliefs play an important role in the lives of the elderly people who have helped in preserving them. A lot of the customs, traditions and beliefs are being kept alive even today, and they are all, to a certain extent, implemented in the contemporary lives of the people residing in a certain area. Annual customs are repeated year after year and they are mostly connected to certain dates in the Liturgical calendar. This paper talks about the annual folk customs related to certain holidays and memorial days, such as Christmas Eve, Christmas, New Year's Eve, Epiphany, Great Carnivals, Easter, All Saints' Day, and other saints-related memorial days celebrated in Dugopolje. Some general information and characteristics of the mentioned holidays and memorial days are noted, along with some local specialties typical for the Dugopolje area. Tradicijska kulturna baština skup je običaja, tradicija i dobara u povijesti nekog naroda. Prenošenjem običaja i tradicija s generacije na generaciju narod dobiva na kulturnom i duhovnom planu, stvarajući budućim naraštajima bogatstvo koje je neprocjenjivo. Usmene predaje, običaji i vjerovanja igraju važnu ulogu u životima starijih ljudi koji su pomogli u njihovom očuvanju. Neki običaji, tradicije i vjerovanja i dan danas se čuvaju, a implementirani su, makar malim dijelom, u suvremene živote naroda koji tu živi. Godišnji običaji ponavljaju se iz godine u godinu, a uglavnom su vezani uz određene crkveno-kalendarske datume. U ovom se radu navode godišnji narodni običaji vezani uz pojedine blagdane i spomendane, kao što su Badnji dan, Božić, Nova Godina, Sveta Tri Kralja, Velike Poklade, Uskrs, Svi Sveti, ali i spomendani brojnih svetaca koji se slave u Dugopolju. Zabilježene su opće karakteristike pojedinih blagdana i spomendana, kao i lokalne posebnosti karakteristične za dugopoljski kraj.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bojčić, Dalia;

  Navedeni i interpretirani primjeri u radu zorno svjedoče bogatstvo i raznovrsnost duhovnosti u drniškom kraju. U rad su uvršteni suvremeni zapisi običaja, obreda i pučkih vjerovanja vezanih za dane kroz godinu te blagdane poput Adventa, Boţića, Sveta tri kralja ili Uskrsa. TakoĎer, prikazani su godišnji narodni običaji vezani uz spomendane svetaca koji se slave u Drnišu kao što su sveti Roko ili sveti Ivan. Navedeni primjeri imaju izniman etnološki, antropološki i filološki značaj te svjedoče o nekadašnjem bogatstvu tradicijske baštine u području drniškog kraja. S obzirom na oskudnu znanstvenu literaturu koja se općenito moţe povezati s crkveno-pučkom kulturnom baštinom, uz pomoć kazivača zapisani su izvorni terenski zapisi na drniškom području kojih danas nema ili su prisutni u mnogo manjoj mjeri. Examples that are listed and interpreted in this graduate paper vividly testify about the richness and diversity of Drniš region. In this paper there are contemporary records of customs, rituals and folk beliefs that are related to the memorials of saints that are celebrated in Drniš region, such as Saint Rocco and Saint John. Examples listed have a significant ethnological, anthropological and philological importance and they testify about former richness of traditional heritage of Drniš region. Because of the exceptionally insufficient literature relating to Church-folk cultural heritage, with the help of storytellers, authentic field records are written but still very rare.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Čečuk, Marin;

  Ovaj rad prikazuje Cassirerovu teoriju simboličkih oblika, odnosno teoriju simboličkog sustava. Sustav simboličkih oblika je jedan jedinstveni sustav preko kojeg Cassirer želi objasniti načine, mogućnosti i specifičnosti čovjekovog spoznavanja svijeta. Preko simboličkih formi čovjek oblikuje svijet. Zbog njegovih osobitosti, simboli su čovjekovi nužni načini komuniciranja sa svijetom jer je „razapet“ između podražaja i doživljaja. Simbolički sustav ili mreža jedan je progresivan sustav koji pokušava objasniti čovjekovu cjelokupnu spoznaju. Simbolički oblici koje Cassirer izdvaja bitnima za ljudsku spoznaju su mit, religija, jezik, umjetnost, povijest i znanost. Svaki od tih oblika ističe se na sebi svojstven način, ali isto tako svaki prethodni simbolički oblik na neki način utječe na drugi. Ipak, svaki od simboličkih oblika ima svoju samostalnost i specifične načine razvitka i kretanja, kao i da jedan simbolički oblik ne ukida drugi, već se samo nadopunjuju u sveukupnoj shemi simboličkog sustava. Teoriju simboličkog sustava Cassirer gradi u svrhu izgradnje jedinstvene filozofijske antropologije koja daje odgovore na brojna pitanja o čovjeku. This work presents Cassirer's theory of symbolic forms, the theory of the symbolic system. The system of symbolic forms is a unique system through which Cassirer wants to explain the ways, possibilities and specifics of man's knowledge of the world. Through symbolic forms, a man build a world. Because of their peculiarities, symbols are man's necessary ways of communication with the world because he is "crussified" between stimulus and experiences. A symbolic system or symbolic chain is a progressive system that tries to explain man's entire knowledge. The symbolic forms that Cassirer singles out as essential for human knowledge are myth, religion, language, art, history and science. Each of these forms stands out in its own way, but also each previous symbolic form in some way influences the other. Nevertheless, each of the symbolic forms has its own independence and specific ways of development and movement, as well as that one symbolic form does not abolish the other, but only complements itself in the overall scheme of the symbolic system. Cassirer builds the theory of the symbolic system by a purpose to build a unique philosophical anthropology that provides answers to numerous questions about man.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Galić, Zlatko;

  This paper deals with the analysis of the prevailing problems at the beginning of contemporary art exhibitions in Croatia, which includes the process of deconstruction of socialist realism in Croatian context art; the first exhibition of EXAT's painters Kristl, Picelj, Rašica and Srnec in the Society of Architects of Croatia in 1957; Salon 54 and its role in the process of reconstruction od modernism; the first didactic exhibition on abstract art held at the Contemporary Art Gallery in Zagreb; the second solo exhibition of Ivo Gattin; then the issues surrounding New Tendencies exhibitions and finally the curatorial projects of Želimir Koščević. The main problems dealt with within these topics are following: problem of the reception of geometric abstraction in the first half of the 50s; reconstruction of modernism; problem of materials in enformel painting; the problem of socialization and deinstitutionalization of art. Ovaj se završni rad bavi analizom problema početaka izložbenih postava suvremene umjetnosti u Hrvatskoj što obuhvaća proces dekonstrukcije socrealizma u domaćoj umjetnosti; prvu izložbu EXAT-ovih slikara Kristla, Picelja, Rašice i Srneca u Društvu arhitekata Hrvatske 1957. godine; Salon 54 i njegovu ulogu u procesu rekonstrukcije modernizma; Prvu didaktičku izložbu o apstraktnoj umjetnosti u Gradskoj galeriji suvremene umjetnosti u Zagrebu; drugu samostalnu izložbu Ive Gattina; zatim problematiku izložbi Novih tendencija i konačno kustoske projekte Želimira Koščevića. Glavni problemi koji se obrađuju unutar ovih tema su problem recepcije geometrijske apstrakcije u prvoj polovini 50-ih godina; rekonstrukcija modernizma; problem materijala u enformelu; problem socijalizacije umjetnosti te deinstitucionalizacija umjetnosti.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/