Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
121 research outcomes, page 1 of 13
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Halland, Anders; Haukås, Torbjørn;
  Publisher: NIBIO

  Ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i dei tidlegare Vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå heile ...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Landa, Arild Magne; Tovmo, Mari; Meås, Roger; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Ulvund, Kristine R.; Andersen, Roy;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Landa, A., Tovmo, M., Meås, R., Eide, N. E., Flagstad, Ø., Ulvund, K. & Andersen, R. 2011. Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2011. – NINA Rapport 796. 51 s. Avlsprogrammet for fjellrev starta i den noverande forma i 2005 på avlsstasjonen på Sæterfjellet (Oppdal). ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hobæk, Anders; Mjelde, Marit;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Vannforskning

  Prosjektleder Anders Hobæk Kjøsapollen i Hornindal er innsnevra som følgje av utfylling for veg og har dermed redusert utskifting av vatn med Hornindalsvatnet. Økologisk tilstand i Kjøsapollen med omsyn til eutrofiering er vurdert ut frå tilgjengelege data, og det er ut...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2008
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Haukås, Torbjørn; Lyng, Ane Margrethe; Olsen, Anastasia; Ommedal, Rune; Sværen, Jon;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
 • publication . Report . 1982
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Herigstad, Helge;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Statistisk sentralbyrå
  Add to ORCIDorcid
 • publication . External research report . Report . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar;
  Publisher: UNI Research Helse

  Nasjonalt legevaktnummer 116117 vart tatt i bruk i heile Noreg 1. september 2015. Føremålet er mellom anna å gjere det lett å få fatt i legevakt uansett kor ein måtte vere, og å medverke til meir riktig bruk av naudnummera. I samband med innføringa av 116117 var det ing...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Dvergsdal, Geirmund; Aarset, Margrethe Eikrem; Båtevik, Finn Ove;

  Rapporten «Regional attraktivitet – kartlegging av brukarerfaringar» oppsummerer erfaringar ei utvald brukargruppe av tilflyttarar har gjort seg i samband med flytting til Sunnmøre. Med bakgrunn i desse erfaringane blir utfordringane og mulegheitene i dei deltakande kom...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Roppen, Johann; Mala, Daniela;
  Publisher: Høgskulen i Volda
 • publication . Report . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Yttredal, Else Ragni; Dvergsdal, Geirmund; Amdam, Jørgen;

  Den Interkommunale Næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Sogndal og Flora (INU) har i perioden 2007-2011 disponert om lag 150 millionar kroner. Desse har gått til regionale og bedriftsretta tiltak i kommunane Før...

 • publication . Report . 2006
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bjørdal, Even;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Stavanger: Arkeologisk museum i Stavanger

  Oppdragsgiver: IVAR IKS / Gjesdal kommune Utgraving av lokalitetmed treskipa Langhus frå folkevandringstid, eldstadar og kokegroper i Dirdal, gnr 78, bnr 2, Gjesdal kommune

  Add to ORCIDorcid
121 research outcomes, page 1 of 13