Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Download Results
71,853 research outcomes, page 1 of 7,186
 • publication . Preprint . Article . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Banerjee, Shamik; Ghosh, Sudip; Pandey, Pranjal; Saha, Arnab;

  Comment: 18 pages, Latex; reference added; typos corrected

 • publication . Article . 2013
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Karvatskyi, A. Ya.;
  Publisher: National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

  Проведено розрахунки економічної ефективності енергетичного комплексу, що складається включає в себе газифікатор для газифікації низинного торфу та паро-газотурбінну установку для промислового виробництва електроенергії. Показано, що даний проект є досить привабливим з ...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Ukrainian
  Publisher: НТУ "ХПІ"

  Розглянута технологія виробництва та технологічне обладнання, яке використовується під час виготовлення комбікормових сумішей. Представлено методики розрахунку викидів від робіт з навантаження і розвантаження, зерно переробки та елеваторів. Розглянуто недоліки розрахунк...

 • publication . Conference object . 2018
  Open Access English
  Authors:
  Rabeko, E. M.; Danilkova, S. A.;
  Publisher: Видавництво Львівської політехніки
 • publication . Article . 2015
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Tarasiuk, Tetiana;
  Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

  У статті проаналізовано специфіку релігійної комунікації, особливості конструювання комунікативного акту посередництвом сучасних релігійних послань. Основну увагу акцентовано на способах репрезентації послань та ролі передавача та інтерпретатора цього типу тексту. The a...

 • publication . Article . 2006
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Yablonska, O. V.;
  Publisher: Волинський державний університет ім. Лесі Українки

  Стаття присвячена висвітленню наукового доробку В. Яніва в галузі етнопсихології. Проаналізовано дослідження “Нариси до історії української етнопсихології”, “Психологічні основи окциденталізму” та інші, а також ряд журнальних публікацій. Відтворено специфіку психологічн...

 • publication . Article . 2003
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Yablonska, O. V.;
  Publisher: Волинський державний університет ім. Лесі Українки

  У статті окреслено основні етапи життєвого і творчого шляху В.Янева, проаналізовано особливості художнього світу поезії. Простежуються етнопсихологічні аспекти літературознавчих студій В.Янева. In this article, the main periods in the life and creative work of V.Yanyv a...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Russian
  Publisher: НТУ "ХПИ"

  В работе теоретически рассмотрено влияние поперечных размеров токопроводов на величину магнитного давления в угловом изгибе металлического листа. Показано, что комбинирование угла наклона плоскости, в которой расположены токопроводы, и ширины "дальнего" токопровода позв...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  S. S. Zuikina; L. I. Vyshnevska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: National University of Pharmacy

  Целью работы стала разработка состава и обоснование технологии комплексного лекарственного растительного сбора, содержащего шиповника собачьего и клюквы обыкновенной плоды, кукурузы рыльца, петрушки посевной и крапивы двудомной листья, хвоща полевого и стевии медовой тр...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access English
  Authors:
  L V Pyrogova; T. M. Chernyshenko; Kolesnikova In; T N Platonova; G K Bereznitsky; Y M Makogonenko; E. V. Lugovskoy;
  Persistent Identifiers
  Publisher: National Academy of Sciences of Ukraine and Palladin Institute of Biochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine.

  Coagulation potential (CP), overall hemostasis potential (OHP) and fibrinolysis potential (FP) in plasma of donors and patients with myocardial infarction (MI), stroke (St) and hip joint diseases (HJD) have been investigated using M. Blomback’s global hemostasis assay. ...

  Add to ORCID
71,853 research outcomes, page 1 of 7,186