Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
93,839 Research products, page 1 of 9,384

 • Publications
 • Research software
 • Other research products
 • Repository of the University of Ljubljana

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Jeseničnik, Ana;
  Publisher: A. Jeseničnik
  Country: Slovenia

  Namen diplomske naloge je analiza arhivskega gradiva franciscejskega katastra za območje k.o. Koprivna, s pomočjo katerega smo grafično prikazali in analizirali stanje prostora iz leta 1826. Posebnost študijskega območja je lega ob slovensko–avstrijski državni meji, kat...

 • Publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Hribar Lemovec, Ana;
  Country: Slovenia

  V magistrskem delu se posvetim pojmu matrica v aktualni grafični produkciji. Že dalj časa je namreč mogoče opaziti vprašanje na področju grafične umetnosti, in sicer kaj se dogaja s sodobno matrico in kaj to pomeni za sodobna grafična dela. Magistrsko delo je močno pove...

 • Publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Istenič, Vesna;
  Publisher: V. Istenič
  Country: Slovenia
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Misson, Martin;
  Country: Slovenia

  Efektivno pridobivanje pare zahteva namestitev kompleksnega in obsežnega sistema, kar predstavlja za nekatera podjetja drag in časovno potraten projekt. Zaradi pestrosti ponudb na trgu s potrebnimi in pomožnimi napravami in komponentami je težko identificirati, katere n...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Frančeškin, Lala;
  Country: Slovenia

  Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega. V prvem poglavju teoretičnega dela so predstavljene: kratka sodobna pravljica s svojimi značilnostmi na podlagi teorije Marjane Kobe, zgodovina slikanice ter klasifikacija slikanice ko...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Kropec, Nika;
  Country: Slovenia

  Magistrska diplomska naloga se osredotoča na možnosti alternativnega reševanja sporov v zavarovalništvu in tako opisuje postopka arbitražnega reševanja sporov pred Arbitražo pri Zavarovalnici Triglav, d. d. in pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije, me...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Firm, Dejan;
  Publisher: D. Firm
  Country: Slovenia

  V raziskavi smo proučevali potek sukcesije v altimontanskih mešanih in subalpinskih macesnovih gozdovih v slovenskih Alpah, s poudarkom na pojasnjevanju ekoloških mehanizmov, ki omogočajo uveljavitev macesna (Larix decidua Mill.). Potek gozdnih sukcesij smo ovrednotili ...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Novak, Janez;
  Publisher: J. Novak
  Country: Slovenia
 • Publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Koščak, Nandino;
  Publisher: N. Koščak
  Country: Slovenia

  S hitrim napredkom, prihodom novih tehnologij in širjenjem ponudb storitev v turizmu, hotelski objekti hitro postanejo zastareli. Za uspeh in sledenje konkurenci ter vzdrževanjem nivoja kakovosti ponudb, se zato slednji pogosto odločajo za rekonstrukcije, renovacije in ...

 • Publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Čaušević, Lili;
  Publisher: L. Čaušević
  Country: Slovenia