Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
12,306 research outcomes, page 1 of 1,231
 • other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kajnč Lange, Sabina; Svetličič, Marjan;
  Publisher: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani
  Country: Slovenia

  Članek razkriva rezultate ankete, izvedene med več kot 600 državnimi uslužbenci (z dvotretjinskim odzivom), ki so delali na vsebinskih nalogah v času predsedovanja. Analizira dva vidika: samooceno državnih uslužbencev uspešnosti in njihove poglede na ključne probleme pr...

 • other research product . Other ORP type . 2016
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Mandič, Srna;
  Publisher: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani
  Country: Slovenia

  V članku obravnavamo vprašanje, kako stanovalci večstanovanjskih stavb obvladujejo skupne zadeve in dosegajo spremembe v zaželeni smeri. Kot izhodišče uporabljamo konceptualni okvir opolnomočenja, ki izpostavlja vlogo povezovanja kot vira moči za spreminjanje in katereg...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Krajnik, Žiga; Ilievski, Enej; Prosen, Tomaž; Pasquier, Vincent;
  Publisher: SciPost Foundation
  Country: Slovenia
  Project: EC | OMNES (694544)

  Weconstruct an integrable lattice model of classical interacting spins in discrete spacetime, representing a discrete-time analogue of the lattice Landau-Lifshitz ferromagnet with uniaxial anisotropy. As an application we use this explicit discrete symplectic integratio...

 • other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Prebilič, Vladimir;
  Publisher: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Čepič, Mitja; Vogrinčič Čepič, Ana;
  Publisher: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani
  Country: Slovenia

  V študiji se s stališča kritične diskurzivne ananlize lotevamo vprašanja, na kakšen način osnovnošolski učbenik zgodovine obravnava vlogo tujca in tujstva kot občega okvirnega atributa vsega tujega nasploh. S postopki kritične analize diskurza smo poskušali na reprezent...

 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Seme, Katja; Poljak, Mario; Čelan-Lucu, Branka; Lešničar, Gorazd; Brinovec, Vladimir; Matičič, Mojca; Meglič-Volkar, Jelka; Žužek-Rešek, Saša; Štepec, Srečko; Baklan, Zvonko; ...
  Publisher: Medicinski razgledi
  Country: Slovenia

  Genotyping of hepatitis C virus (HCV) isolates is of particular interest for epidemiology. Because of extreme genome variability of HCV genome, each genotyping method should be evaluated in local setting before being introducedas a routine diagnostic procedure or a tool...

 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access English
  Publisher: Agropolis International
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2020 . Embargo End Date: 09 Jun 2021
  Open Access English
  Authors:
  De Lorenzi, G.; Borella, L.; Alborali, G. L.; Prodanov-Radulović, Jasna; Štukelj, Marina; Bellini, Silvia;
  Publisher: British Veterinary Association
  Country: Slovenia

  African swine fever (ASF) is one of the most important diseases in pigs. Since there are no effective vaccines against the virus, farm biosecurity and good farming practices are the only effective tools to prevent the spread of the ASF virus (ASFV) in pig holdings. Henc...

 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Šaver, Boštjan;
  Publisher: Dnevnik
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Adam, Frane;
  Publisher: Slovensko sociološko društvo, Fakulteta za družbene vede
  Country: Slovenia
12,306 research outcomes, page 1 of 1,231