Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
217 research outcomes, page 1 of 22
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Muren, Maria;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Master i læring og undervisning Avdeling for lærarutdanning, kultur og idrett Studiestad Sogndal Denne studien undersøker nettbrett som reiskap i den første lese- og skriveopplæringa. På bakgrunn av at stadig fleire skular innfører 1:1-forhold med digitale verktøy, alts...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nokken, Caroline Herland;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Offentlege inngrep for å styrke venturekapitalmarknaden er tiltak som er forsøkt i mange land, med ulike strategiar. Desse forsøka har hatt varierande utfall kor nokon lukkast, medan andre har berre blitt ein utgiftspost for staten. Grunnen til at det er behov for slike...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Børve, Jorunn; Haukås, Torbjørn; Øvsthus, Ingunn; Haugland, Lisa Karine;
  Publisher: NIBIO

  Secured supply of apple fruit for industrial use, especially for production of cider was investigated. The research questions were; is it more land to be used for apple growing in the Hardanger region?, is it possible to develop an own growing concept for fruit for indu...

 • publication . Doctoral thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kvalvik, Karoline Jacobsen;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Målet med denne avhandlinga er å betre forståinga av koplinga mellom planlegging og politikk i norske kommunar. Dette vil eg oppnå gjennom å studere forholdet mellom kommunal planstrategi og lokale folkevalde i praksis. I tillegg håper eg at arbeidet kan bidra til å sty...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nordeide, Eirin Alvilde;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Masteroppgåve JUS399 MAJUR MAJUR-2

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Løvås, Marie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi SAMANDRAG - Denne masteroppgåva tek føre seg låtskriving i musikkterapi i rammene av psykisk helsearbeid. Studien har ei kvalitativ, hermeneutisk tilnærming. Tematisk analyse av datamaterialet blei nytta for å svare på ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Drivenes, Erlend;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Bacheloroppgave i ingeniørfag, allmenn maskinteknikk. Fakultet for ingeniør- og naturvitskap/ Institutt for maskin- og marinfag/ Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. MAS150

 • publication . Doctoral thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skalstad, Ingunn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetet i Søraust-Noreg

  Barn lærer best når læringa tek utgangspunkt i noko barna sjølve er interesserte eller engasjerte i, og når dei får ta aktivt del i eigen læringsprosess. Naturen er ein arena som synest å stimulerer barn si nysgjerrigheit for naturfaglege tema, både i barnehagen og i sk...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Andersen-Fjeldheim, Kaja Christine; Andersen-Fjeldheim, Per Tommy; Glover, Kevin Alan; Skaala, Øystein;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  I 2020 vart fiskefella i Etneelva satt i drift 14. april og registreringa pågjekk til 13. november. Det var noko redusert fangseffektivitet i slutten av mai og i starten av november pga høg vassføring, og i tilsaman 7,5 driftsdøgn og 5 netter (5 % av driftstida) var fel...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Førde, Eirik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Revised version: minor formatting - and spelling errors corrected. Formålet med denne masteroppgåva har vore å få eit innsyn i kva som kjenneteikner samtalar mellom lærarar og elevar i klasserommet. Datamaterialet som utgjer grunnlaget for analysen er samla inn frå tre ...

  Add to ORCIDorcid
217 research outcomes, page 1 of 22