Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
72 research outcomes, page 1 of 8
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Özel, Hüseyin;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Piyasa sistemi, kendi seçimlerini yapacak özgürlüğe sahip bireylerin, araç amaç uyumunu gözetecek biçimde, “rasyonel” ve “hazcı” bireyler olarak davranmalarını gerektirmektedir. Sistem, karşılıklı çıkarlara dayanan sözleşme tipi değiş tokuş ilişkilerine dayandığından, ö...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yalım, Neyyire Yasemin;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Salgınlar insanlığın tarihinde belirleyici rol oynayan olgulardır. 1347-1351 “Büyük Veba Salgını”nın Ortaçağı bitiren en önemli olay olduğu, kilisenin otoritesini sarsarak Rönesans’ın ve Aydınlanma Çağı’nın önünü açtığı üzerinde yaygın bir uzlaşma vardır. Bugün yaşamakt...

 • other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Coşkun Özüaydın, Bergen;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Eğer utanç, Marx’ın 1843 yılında Arnold Rudge’a yazdığı bir mektupta ifade ettiği gibi devrimci bir duygu ve insanın kendi içine yönelttiği bir tür öfkeyse, yeryüzü, yeryüzünün mülksüzleri ve kırılganları karşısında utanması ve öfkelenmesi gerekenlerle ama başkasına değ...

 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çotuksöken, Betül;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Üniversiteler yüzyıllardan beri toplumların ve kamuya evrilen toplum yaşamının öncü gücünü oluşturmaktadır. Hangi üniversite modeli öne çıkarılırsa çıkarılsın, üniversiteler, ürettikleri ve aktardıkları bilgilerle toplumları dönüştürmektedir. Günümüzde üniversitelerin b...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Sezgin, Aydın Adnan;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış siyasetinin temel hedeflerine ilişkin söyleminin parçası olmuştur. Esasen bu anlayış, Cumhuriyet’in kuruluş ilkeleri ile bütünüyle uyumlu ve bu ilkeleri destekleyici nit...

 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aktaç, Şule; Güler, Biset; Duman, Şenol Mert;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Beslenme; çocuklarının büyüme ve gelişmelerini sağlamak ve kronik hastalıkların oluşumunu önlemek açısından önemlidir. ‘Okuldayız: Üsküdar Projesi’ beslenme faaliyetlerinde çocukların beslenme durumlarının ve beslenme bilgi düzeylerinin saptanması ile beslenmelerini iyi...

 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çotuksöken, Betül; Poyraz, Hülya; Özçelik Demiral, Gamze; Kaya, Canan Cennet;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Dünyada, çocuklar için felsefe (p4c) pedagojisi olarak adlandırılan çalışma alanı, 1960’lı yılların sonunda Columbia Üniversitesi Felsefe Profesörü Matthew Lipman tarafından geliştirilen ve düşünme becerilerine odaklanan bir metodolojidir. Pedagojinin amacı, temelde dör...

 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yüksek, Kaya;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  ‘Okuldayız: Üsküdar Projesi’, 2019 akademik yılında İstanbul’da okula devamsızlık oranının yüksek olduğu bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Proje çalışmalarının etkili bir şekilde yürütülebilmesi için proje ekibi içindeki ve kurumlararası olan iletişim büyük önem taşı...

 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Bağdatlı Vural, Narin;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  SOYAÇ bünyesinde sürdürülen okul temelli toplum çalışmaları kapsamında ‘Okuldayız: Üsküdar Projesi’nde aile-okul-toplum etkileşiminden hareketle okul sosyal çalışması yürütülmüştür. Bu çalışmada ekolojik sistem yaklaşımına uygun olarak çocuğun gerek okul içinde gerekse ...

 • other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Akçura, Belma;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Milliyet Gazetesi Ombudsmanı (Okur Temsilcisi) Belma Akçura ile gazetecinin insana yakışır bir şekilde mesleğini icra etmesinin nasıl mümkün olacağını, insan hakları bilgisinin gazeteci için önemini, hak gazeteciliğini, medyadaki sorunları ve bu sorunların çözümünde gaz...

72 research outcomes, page 1 of 8