Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
76 research outcomes, page 1 of 8
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tekin, Mustafa Tansel;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  Aralık 2019 tarihinde küresel olarak yayılan Covid-19 pandemi özellikle Türkiye’de hizmet sektöründe restoran ve kafelerin “Hastalık Yayıyor” algısı oluşması bu çalışmanın ana temasını oluşturmaktadır. Bu tezde restoran ve kafelerde mevcutta kullanılan cihazların çalışm...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çayan, Şeydanur;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  COVID-19 is a global pandemic that has spread worldwide in a short time after its emergence. Past relevant research and limited contemporary studies indicate that these pandemics severely influence psychological well-being (Qiu ve ark., 2020). It is essential to highlig...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Toprakcı, Buse;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  Bu çalışmada beden farkındalığı, öz-şefkat ve kaygı değişkenlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini COVID-19 pandemisi bağlamında incelemek amaçlanmıştır. yapılmıştır. Araştırmada 18-60 yaş aralığında 321 katılımcıya ulaşılmıştır. Veri toplama araçları, Sosyodemografik ...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ekinci, Oğuzhan;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  In this study, it is aimed to examine the relationship between rational, intuitive, dependent, avoidance and spontaneous decision-making styles and guilt shame, which are sub-dimensions of the decision-making styles of university students. The sample of the study consis...

 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Amaç: Türkiye’de metropol bölgesindeki bir üçüncü basamak sağlık kuruluşunda, COVID-19 tanısı olan sağlık çalışanlarında, fizik muayane, laboratuar ve görüntüleme bulgularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metodlar: Hasta dosyalarından retrospektif olarak...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Sahure Gonca Telli; Samet Aydın; Didem Gezmişoğlu Şen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Aksaray Üniversitesi
  Country: Turkey

  COVID-19 süreci insanların yaşam tarzında bir takım değişikliklere yol açmış ve özellikle bireyleri çevrimiçi alışverişe yönlendirmiştir. Çevrimiçi alışverişin tüketiciler tarafından yaygın ve hızlı bir şekilde benimsenmesi ile birlikte ikinci el alışveriş için de çevri...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Zeynep Akozlu; Özlem Öztürk Şahin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: İstanbul Üniversitesi
  Country: Turkey

  COVID-19 was declared a pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020. Due to the high contagiousness of the disease, changes have been made in the provision of health services all over the world, and health authorities have made calls to reduce hospital a...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  İspir, Zeynep;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Dünyamız 2019 yılının son aylarından bu yana çetin bir salgınla mücadele ediyor. COVID-19 pandemisiyle geçirmekte olduğumuz günler, yol açtığı akut sorunlar nedeniyle, öncelikle hastalığın teşhisi, tedavisi, salgının yayılma hızına müdahale gibi özellikle tıp disiplinin...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Publisher: Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu
  Country: Turkey

  The COVID-19 disease, which emerged in Wuhan, China in December 2019, turned into a global crisis and affected our daily lives and the way we do our business. The disease caused drastic changes in the management of processes in all areas. During the ongoing COVID-19 pan...

 • publication . Article . 2021
  Open Access
  Authors:
  Aziz Ahmad Hamidi; Yıldız Ulu;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Maltepe Tıp Dergisi
  Country: Turkey

  Amaç: Bu çalışmada hafif/orta ve ağır pnömoni gelişen olgulardaki klinik ve laboratuvar özelliklerin karşılaştırılması ve ağır seyir ile ilişkili olan faktörlerin saptanması amaçlandı. Materyal ve Metodlar: COVID-19 pnömoni tanısıyla hastaneye yatırılan erişkin hastalar...

  Add to ORCIDorcid
76 research outcomes, page 1 of 8