Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
97 research outcomes, page 1 of 10
 • other research product . Other ORP type . 1983
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fiskeridirektøren;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Fiskeridirektoratet
  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Boge, Jeanne Helene;
  Publisher: Schibsted

  Også tilgjengelig fra https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/dOeBqO/bemanningspolitikk-kan-fremme-smittespreiing Norske sjukeheimar har ofte ein arkitektur som fremmar smittvern, men ei bemanningspolitikk som fremmar smittespreiing

 • other research product . Other ORP type . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Universitetsbiblioteket i Tromsø;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  UB har manuskriptet (1944-47) til boka "I håpets tegn" som har handlinga lagt til Tromsø. Boka vart gjeven ut på Gyldendal i 1948. UB fekk manuskriptet frå forfattaren i 1981. Borghild Krane (1906–1997), oppvaksen i Tromsø. Lege, psykiater og bibliotekar. Ho var lege i ...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Øystese, Vigdis Berland;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hübner, Kathrin;
  Persistent Identifiers

  For fagoppgåva i pedagogikk har eg valt temaet «Risikofylt leik i barnehagen». Oppgåva byggjer på ei kvalitativ undersøking med bakgrunn i problemstillinga «Korleis vurderer barnehagelæraren risiko og tryggleik i barns viltre leik?». Bakgrunnen for val av tema er at man...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 1997
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fiskeridirektøren;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Fiskeridirektoratet
  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 1983
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fiskeridirektøren;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Fiskeridirektoratet
  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 1982
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fiskeridirektøren;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Fiskeridirektoratet
  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 1981
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fiskeridirektøren;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Fiskeridirektoratet
  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Lecture . Other ORP type . 2002
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Ulvund, Frode;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Utvida versjon av prøveforelesing til dr.philos-graden ved Universitetet i Bergen 7.11.2002. Deler av manuset er trykt i ”Dei farlege fattige - fattigdom som avvik i Noreg ca. 1840-1940” i Fattigfolk i Bergens stift 1755-2005, Selja Forlag 2005.

  Add to ORCIDorcid
97 research outcomes, page 1 of 10