Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
358 research outcomes, page 1 of 36
 • other research product . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Toy, Anıl;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  In this study, the subject of live animal transport by sea will be discussed. In this context, the importance and scope and limitations of the subject will be discussed in Chapter I. In chapter II of the study, it is planned to give information on loading notice, loadin...

 • other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  İspir, Zeynep;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi

  Felsefe, tarih, antropoloji, sosyoloji gibi pekçok disiplinin ele aldığı bir kavram olarak onur, söz konusu alanlardaki metodoloji farklılıklarına koşut biçimde, birbirinden ayrı yöntemlerle ve farklı içeriklerle açıklanmaya çalışılmaktadır. Dünden bugüne varlığını koru...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çifçi, Hasan Basri;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Intergenerational injustice refers to the predicted situations that would arise from the non-fulfillment of human rights, if certain conditions would be materialized as assumed or foreseen before, in a way that, directly or indirectly, inhibits the future generation fro...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aksoy, Erdal Cihad;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Data is of vital importance for companies in today's conditions. Therefore, the data must be protected and stored very well. Although storage costs have decreased, databases' corruption rates have decreased with the improvement of backup technologies, and backup and sto...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kahraman Çelik, Özlem;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Along with the developments in the field of the Internet of Things (IoT), there are researches showing that collecting data and making the collected data meaningful in the field of application can offer important advantages such as productivity increase in the manufactu...

 • other research product . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gülmez, Burak;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Üretimin artması sonuç olarak örgütlerin belirli alanlarda profesyonelleşmesine ve otomasyon sistemine dahil olmasına yol açmıştır. Otomasyona geçiş, verimlilikteki artışı sağlamış, buna ek olarak örgütlerin üstlendiği fonksiyonların daha küçük parçalara bölünmesine ned...

 • other research product . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yenal, Beril;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Havacılık sektörünü insan hakları bağlamında ele almayı planlayan bu alışmanın ilk bölümünde havacılık sektörü ile insan hakları kavramları genel olarak incelenmiş, ikinci bölümünde ise havacılık sektöründeki insan hakları kavramları ele alınmıştır. İnsan hakları hangi ...

 • other research product . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kapancı, Ethem;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  Ülkemiz’ de ve tüm dünya 21.yy’dan itibaren artan tüketim hızına karşı firmaların yapmış olduğu üretim, sevkiyat ve talebe en optimum şekilde cevap verme çabası da aynı hızda artmıştır. Bulundukları sektörlerinde artan rekabet ve teknolojik gelişmeler firmaları masrafla...

 • other research product . 2019
  Closed Access Turkish
  Authors:
  Meriç, Burak;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  In this article, I investigated the public relations efforts of local governments to find out effective communication approaches that are important today and importance of radio and television in these studies.I used Balıkesir municipalities as an example when researchi...

 • other research product . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çınar, Gülçin Yıldız;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Her geçen gün yeni rakiplerin ve üretilen ürün ve hizmetlerin arttığı günümüzde, organizasyonların varlıklarını sürdürebilmesi ve rekabette öne geçebilmesi giderek zorlaşmaktadır. Bu durum karşısında başarılı olmanın yolu; müşteri odaklı çalışarak, yeni ürün ve hizmetle...

358 research outcomes, page 1 of 36