Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
270 Research products, page 1 of 27

 • Other research products
 • 2013-2022
 • EE

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Pütsep, Marika;
  Publisher: Tartu Ülikool
  Country: Estonia

  Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas on üldhariduskoolide arengukavade koostamine ajalises perspektiivis arenenud ja mil määral on arengukavad kooskõlas riiklike soovitustega ning eesmärgi täitmiseks analüüsisin kahe järjestikkuse perioodi (koostatud...

 • Other research product . Other ORP type . 2016
  Open Access
  Authors: 
  Balti Uuringute Instituut; e-Riigi Akadeemia;
  Country: Estonia

  Uuring annab ülevaate noorsootöö ja digilahenduste olukorrast Eestis ning pakub välja soovitusi digilahenduste paremaks kasutuselevõtmiseks. Viidi läbi süvaintervjuud, fookusgrupi arutelud ning tulemuste valideerimisseminarid erinevate noorsootöö osapooltega. Lisaks kor...

 • Other research product . Other ORP type . 2013
  Open Access Estonian
  Authors: 
  Velling, Siiri; Vaasma, Taavi;
  Publisher: Tartu Ülikool
  Country: Estonia

  BeSt programmi raames loodud õpiobjekt annab ülevaate biomassi rakendusvõimalustest; selgitab biomassi muundamisprotsesse; analüüsib biokütuste eeliseid, puudusi ja mõju keskkonnale; käsitleb biomassi tootmise erinevaid tehnoloogilisi lahendusi; sisaldab põlemisreaktsio...

 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Estonian
  Authors: 
  Tartu Ülikooli Raamatukogu;
  Publisher: Tartu
  Country: Estonia

  Nimistu nr.1: I Biograafilised dokumendid, s.1-25. II Tegevus Tartu ülikoolis, s.26-41. III Tegevus Teaduste Akadeemias ja Üleliidulises Botaanikute Ühingus, s.42-52. IV Teaduslik tegevus, s. 53-55. 1. Teaduslikud artiklid, ettekanded, s.56-80. 2. Retsensioonid, s.81-91...

 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Tennosaar, Laura;
  Publisher: Tartu Ülikool
  Country: Estonia
 • Other research product . Other ORP type . 2013
  Open Access Estonian
  Authors: 
  Viiding, Kristi;
  Publisher: Tartu Ülikool
  Country: Estonia

  Õppematerjalid Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna bakalaureuseõppe aine Antiigipärand Euroopa kultuuritraditsioonis (3 EAP) juurde.

 • English
  Authors: 
  Kemp-Benedict, Eric;
  Country: Germany

  This paper presents a theory of biased technological change in which firms pursue a random, local, search for productivity-enhancing innovations. They implement profitable innovations at fixed prices, subsequently adjusting prices and wages. Factor productivity growth r...

 • Other research product . Other ORP type . 2013
  Open Access Estonian
  Authors: 
  Käärik, Ene;
  Publisher: Tartu Ülikool
  Country: Estonia

  Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade andmeanalüüsi klassikalistest meetoditest, nende eeldustest ja võimalikust rakendamisest konkreetsetel andmestikel.

 • Other research product . Other ORP type . 2013
  Open Access Estonian
  Authors: 
  Tartu Ülikooli Raamatukogu;
  Publisher: Tartu
  Country: Estonia

  http://www.ester.ee/record=b4083373*est

 • Other research product . Other ORP type . 2013
  Open Access Estonian
  Authors: 
  Leht, Lauri; Kaljuvee, Aadi;
  Country: Estonia