Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
12,338 research outcomes, page 1 of 1,234
 • other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access English
  Authors:
  Špehar, Marija; Ivkić, Zdenko; Gantner, Vesna; Barać, Zdravko; Klopčič, Marija; Čepon, Marko; Krsnik, Jurij; Štepec, Miran; Gorjanc, Gregor; Potočnik, Klemen;
  Publisher: Biotehniška fakulteta
  Country: Slovenia

  The objective of this study was to estimate genetic parameters for milk traits (daily milk, fat, and protein yield) for a joint genetic evaluation in Holstein breed in Croatia and Slovenia and to compare results from the joint and national evaluation systems. Test-day r...

 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Židan, Alojzija;
  Publisher: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access German
  Authors:
  Kotvas, Frantisek;
  Publisher: Biotehniška fakulteta
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access English
  Authors:
  Pretnar, Gregor; Maher, Tomaž; Rijavec, Robert;
  Country: Slovenia

  In the past years, the modeling of microscopic traffic simulation, which gives a realistic assessment of current and future traffic conditions, became a standard also in Slovenia. Therefore, the microscopic simulation shows itself as a very useful tool in the design and...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Zule, Janja; Gornik Bučar, Dominika; Kropivšek, Jože;
  Publisher: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Založba Univerze, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
  Country: Slovenia

  Velike količine bukovine, ki ostajajo po sečnji ali kot ostanek lesnopredelovalne industrije, predstavljajo pomemben surovinski potencial. Predstavljene so možnosti učinkovite kemične predelave biomase v tržno zanimive produkte in opisani tehnološki postopki, ki to omog...

 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kramberger, Anton;
  Publisher: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Mesarič, Jurij;
  Publisher: Visoka šola za politične vede
  Country: Slovenia

  Prispevek obravnava ekonomski liberalizem in ekonomski nacionalizem skozi primerjavo dveh ključnih avtorjev in njunih pogledov na organiziranje mednarodne menjave. Izbrana sta bila Adam Smith z delom Bogastvo narodov in Friedrich List z Nacionalnim sistemom politične ek...

 • other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kadilnik, Mateja;
  Publisher: M. Kadilnik
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access English
  Authors:
  Ardebili, Seyed Yousef; Zajc, Irena; Gole, Boris; Campos, Benito; Herold-Mende, Christel; Drmota Prebil, Sara; Lah Turnšek, Tamara;
  Publisher: Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology
  Country: Slovenia

  Introduction. CD133 is a marker for a population of glioblastoma (GBM) and normal neural stem cells (NNSC). We aimed to reveal whether the migratory potential and differentiation of these stem cells is associated with CD133 expression and with cathepsin proteases (Cats)...

 • other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Žakelj, Tjaša;
  Publisher: Visoka šola za politične vede
  Country: Slovenia

  Načelo najboljše koristi otroka je norma, ki v največjem obsegu določa odločitev sodišča, kateremu od staršev bo po razvezi otrok zaupan v nadaljnje varstvo in vzgojo. Kljub temu da se zakonodaja in tudi stroka izogibata eksplicitnemu favoriziranju vloge mater, so otroc...

12,338 research outcomes, page 1 of 1,234