Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
380,463 Research products, page 1 of 38,047

 • Other research products
 • 2013-2022
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Arkæologi Sydfyn;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1917 : Högtomt, nu svag, öfverplöjd höjning. Här har legat en ca. 2 m h. hög, i hvilken urnor ha hittats.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museet på Koldinghus;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: MKH 169x1. 1980 : MKH 169x1: Enkeltfund, trindøkse, mesolitikum (Ertebøllekultur). Trindøkse fremkommet ved ha...

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Kroppedal Museum, Arkæologi;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2016-03-19: Kilometersten af Jensen Klint-type. 200-meter sten på strækningen København-Roskilde-Korsør, der m...

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Sydøstdanmark;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1986-01-03: Kildeanlægget består af en kløft, der er gravet 7 m ind i bakkens nordskråning. Kløftens bredde ve...

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Dutch
  Authors: 
  van den Bergh, T.A. (RAAP Archeologisch Adviesbureau BV);
  Publisher: RAAP Archeologisch Adviesbureau BV

  Voor de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd is de archeologische verwachting hoog (AMK-terrein 15052); uit dit onderzoek blijkt dat resten van een van de voorgangers van molen de Phenix zich gedeeltelijk binnen het huidig plangebied bevinden. De diepteligging van de...

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Kuijl, E.E.A. van der (Hamaland Advies);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Hamaland Advies heeft in opdracht van Buro Ontwerp & Omgeving, ten behoeve van de bouw van een woning met bijgebouw en de herinrichting van het perceel, een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 5,8 hectare. Binnen dit ...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00094773

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Bornholms Museum;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2008-04-09: Liggende bautasten V for sbnr. 518, 1,8 x 1,3 m. i Ø-V orienteret række af stående og liggende bau...

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Nordjyllands Kystmuseum;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 0000 : Position på vrag reg. af fisker (uden ref. til EFS). Uvis forlisdato.0000 : Position på vrag reg. af fi...

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Nordsjælland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1887 : En sløifet Høi, hvori stod en 8' lang (Øst-Vest) Kiste af store Stene, dækket med flade Stene. I Kisten...