Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
114,776 Research products

 • 2019-2023
 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • Finnish

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Authors: Mustafa, Firas Mahmood;
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Schauman, Casimir;

  Harri Laine from Arola farm talks about dehulling faba beans and peas for food use. Together with his wife Erja, they operate a dehulling line that has the capacity to dehull approximately 500 kg of faba beans or peas per hour. The video is an output of the Legumes Translated project and is available in Finnish with subtitles in Finnish and English.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  ZENODO
  Audiovisual . 2022
  License: CC BY
  Data sources: ZENODO
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  ZENODO
  Audiovisual . 2022
  License: CC BY
  Data sources: Datacite
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility23
  visibilityviews23
  downloaddownloads4
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   ZENODO
   Audiovisual . 2022
   License: CC BY
   Data sources: ZENODO
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   ZENODO
   Audiovisual . 2022
   License: CC BY
   Data sources: Datacite
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Ikäheimo, Janne;

  Tutkimusaineisto käsikirjoitukseen "Tervahautojen ilmalaserkeilausavusteinen työpöytäinventointi Suomussalmella"

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Karjalainen, Asko;

  Oamkissa vietetään digipedagogiikan teemavuotta, jonka aikana luodaan valmiuksia muutoksen kohtaamiseen. Digipeda-kolumnisarjaa jatkaa kirjoituksellaan Ammatillisen opettajakoulutuksen yksikönjohtaja Asko Karjalainen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2021
  License: CC BY SA
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2021
   License: CC BY SA
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Rousu, Jonna;

  Opinnäytetyön aiheena on yritysmuodon muutos verotuksen näkökulmasta. Työn toimeksiantajana toimii tilitoimisto, jonka asiakas case-yritys on. Tällä hetkellä case-yritys on avoin yhtiö, jonka omistajat ovat pohtineet yritysmuodon muutosta. He haluavat tietää, olisiko osakeyhtiö heille verotuksellisesti edullisempi vaihtoehto. Tilitoimisto ja case-yritys pysyvät anonyymeinä. Työn tavoitteena on selvittää, kumpi yritysmuoto on verotuksellisesti edullisempi case-yritykselle. Verolaskelmat perustuvat yrityksen vuoden 2018 ja 2019 tilinpäätöksiin ja tehdään avoimen yhtiön ja osakeyhtiön näkökulmasta. Työssä selvitetään myös, mikä tapa jakaa varoja osakeyhtiössä on edullisin. Tietoperusta koostuu lyhyestä avoimen yhtiön esittelystä ja sen verotuksesta. Osakeyhtiön perustamisesta, hallinnosta, varojen jakamisesta ja verotuksesta on kerrottu avointa yhtiötä tarkemmin. Myös verotuksellisesti neutraalia yhtiömuodon muutostapaa käydään läpi. Tietoperustan lähteinä ovat kirjallisuus, lainsäädäntö ja internet-lähteet. Opinnäytetyön empiirinen osuus koostuu case-yrityksen verolaskelmista ja niiden analysoinneista, sekä kirjanpitäjältä ja yrittäjiltä saaduista tiedoista. Tutkimuksessa kävi ilmi, että verrattaessa avoimen yhtiön ja osakeyhtiön verotusta, kokonaisverotuksella ei ole suuria eroja. Avoin yhtiö on nykyisellä tuloksellaan vain hieman edullisempi, mutta verrattaessa yhtiömiehen verotusta, osakeyhtiö on yrittäjille edullisempi. Osakeyhtiössä olisi myös mahdollista säädellä verojen määrää jaettavan tulon määrällä ja eri jakotavoilla. Avoimessa yhtiössä tällaista säätelyn mahdollisuutta ei ole, vaan yhtiömiehiä verotetaan aina yhtiön tuloksen mukaan. Yrittäjät saavat opinnäytetyöstä tiiviin tietopaketin osakeyhtiön perusasioista ja sen verotuksesta. Laskelmat näyttävät heille verojen määrän osakeyhtiössä neljällä eri tavalla laskettuna ja lisäksi kahdella erillä nostettavan tulon määrällä laskettuna. Jatkotutkimuksena voisi myös laskea, mitä tapahtuu veron määrälle molemmissa yhtiömuodoissa, jos yrityksen tulos laskisi tai nousisi. Tällä hetkellä yhtiön nettovarallisuus on suhteellisen pieni, joten sen kasvattaminen nostaisi osakkaiden verovapaiden osinkojen määrää, mikä muuttaisi jälleen verolaskelmia.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2020
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2020
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Koivisto, Sanna;

  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä perehdytään toimeksiantajaorganisaation projektinhallinnan käytäntöjen ja työkalujen kehittämistarpeisiin organisaation muutostilanteessa. Tämä opinnäytetyö keskittyy arjen projektinhallinnan käytäntöjen ja työkalujen kehittämiseen ja työssä pyritään vastaamaan kysymyksiin: 1) Mikä/mitkä työkalut parhaiten palvelevat projektinhallintaa arjessa? 2) Millaiset yhtenäiset käytännöt parhaiten tukevat projektinhallintaa arjessa? Työn teoreettisessa tietoperustassa käsitellään projektinhallintaa, projektitiimin toimintaa ja modernia tieto- ja tiimityötä, sekä hajautettua työyhteisöä ja sen kommunikaatiota. Työn hallinnan näkökulmasta jäsennetään itse- ja yhteisöohjautuvuuden eroa. Tietoperustan toisessa osassa perehdytään yleisiin projektinhallinnan työkaluihin, sekä tutustutaan organisaatiossa käytössä oleviin projektinhallintatyökaluihin. Työn toiminnallisessa osuudessa kuvataan ryhmähaastattelut, joissa haastateltiin organisaation projektityötä tekevää henkilöstöä tarkoituksena kartoittaa henkilöstön näkemyksiä ja odotuksia projektinhallinnan käytännöistä ja työkaluista. Haastattelujen pohjalta kehitysehdotuksina esitellään projektisuunnitelman tehokkaampi hyödyntäminen uudessa työkalussa mallipohjien avulla, projektitiimin yhteisen ja oman työn hallinnan parantaminen tietojen siirtämisellä yhteiseen paikkaan, sekä projektitiimien yhteistyön parantaminen uusien kommunikointikäytäntöjen myötä. Lopuksi pohditaan mitä uusien käytäntöjen vieminen arjen toimintatavoiksi organisaatiolta edellyttää.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2021
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2021
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Paananen, Heidi;

  Työn tavoitteena on tarjota yrityksille kattava yleiskuva eri dataintegraatiomallien ominaisuuksista, hyödyistä ja haasteista sekä niiden soveltuvuudesta eri liiketoimintaympäristöihin ja dataekosysteemeihin. Työ on toteutettu osana hanketta Kyberturvalliset ekosysteemit Etelä-Karjala. Aineisto koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja kuuden anonymisoidun yrityksen haastatteluista, joiden avulla tutkittiin dataintegraatiomallien toimivuutta eri liiketoimintatarpeisiin ja kehitettiin suosituksia dataintegraatioratkaisujen valintaan. Tutkimustuloksissa korostetaan yritysten sisäisten dataintegraatioiden toimivuuden, järjestelmien yhteensopivuuden ja datan laadun varmistamista ennen laajentamista ulkoisiin dataintegraatioihin. Johtopäätöksenä todetaan, että yrityksen resursseihin, tarpeisiin ja kasvutavoitteisiin sopivan dataintegraatioratkaisun valitseminen on kriittistä, koska sillä on merkittävät pitkäkestoiset vaikutukset yrityksen liiketoimintaan. Jatkokehityksenä tutkimusta voitaisiin laajentaa kattamaan useampia yrityksiä ja toimialoja sekä tutkia syvällisemmin dataintegraatioiden taloudellisia vaikutuksia. The aim of the thesis is to provide businesses with a comprehensive overview of the characteristics, advantages and challenges of various data integration models, and their applicability in different business environments and data ecosystems, as a part of the project Cyber secure data sharing ecosystems of South Karelia. The research consists of a literature review and interviews with six anonymized companies to evaluate data integration models for specific business needs and develop recommendations for selecting a data integration solution. The research findings highlight the importance of ensuring the functionality of internal data integrations, system compatibility, and data quality before expanding externally. Conclusively, choosing a data integration solution that suits a company’s resources, needs and growth goals is critical due to its significant, long-term business impact. Future research could be expanded to encompass more companies, explore industry- specific differences and suitability, and further refine recommendations and best practices for companies seeking to enhance their businesses via data ecosystems.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Viinikainen, Helena;

  Tämän opinnäytetyön tavoite on kehittää asiakkaan vastaanottamista ja harjoittelijan perehdyttämistä asiakasvastaavan tehtävään Stop Huumeille ry:ssä. Opinnäytetyön tilaaja Stop Huumeille ry toimii Helsingin Itä-Pasilassa ja sen toiminta perustuu vertaistuellisuuteen ja on suunnattu päihdekuntoutujille. Stop Huumeille ry toimii kohtaamispaikkana henkilöille, jotka haluavat viettää aikaa päihteettömässä seurassa. Opinnäytetyö keskittyy Stop Huumeille ry:n olohuonetoimintaan, jossa asiakkaat vastaanotetaan. Asiakasvastaavana toimii usein harjoittelija. Harjoittelija voi olla opiskelija tai Stop Huumeille ry:n kävijä, joka on kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa. Tilaajan toimintaympäristöön ja opinnäytetyön aiheeseen sopien tietoperustassa käydään läpi päihderiippuvuutta ja arvostavaa kohtaamista. Tässä kehittämistyössä haastateltiin Stop Huumeille ry:n harjoittelijoita puolistrukturoiduilla haastatteluilla ja kävijöille tehtiin eläytymismenetelmäkysely. Harjoittelijoita haastateltiin Zoomin välityksellä ja aineisto analysoitiin teemoittain. Eläytymismenetelmä tehtiin Google Forms työkalulla ja jaettiin Stop Huumeille ry:n virtuaalisiin kanaviin. Molemmat menetelmät toteutettiin alkuvuodesta 2022. Kehittämistyön aineiston perusteella löydettiin tapoja, joilla kehittää vastaanottoa ja harjoittelijan perehdyttämistä. Asiakkaan vastaanottamista on mahdollista kehittää tekemällä pieniä muutoksia harjoittelijoiden perehdyttämiseen. Kehittämisehdotukseksi muodostui lehtisen ja videon tekeminen perehdyttämisen tueksi.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Koskinen, Sofia;

  Opinnäytetyö tehtiin taloushallinnon pk-yritykselle, ja sen tarkoituksena oli selvittää organisaation suorituskyvyn kypsyysaste sekä organisaation kriittiset kehityskohteet. Tutkimus toteutettiin ensimmäisenä vaiheena ISO 9001:2015-standardin mukaisen johtamisjärjestelmän luomisessa. Opinnäytetyö sisältää katselmuksen kolmesta johtamisjärjestelmämallista: ISO 9001:2015 -standardista, Lean-johtamismallista ja Euroopan laatupalkintomallista, joiden pääperiaatteiisiin sekä erottaviin, että yhteisiin piirteisiin syvennytään. Lisäksi opinnäytetyö sisältää organisaatioiden suorituskyvyn kypsyysarvioinnin käsittelyn ISO 9004:2018 -standardin ja auditoinnin näkökulmista. Laadullisena tutkimuksena yritykselle tehtiin ISO 9004:2018 -standardin mukainen itsearviointi ryhmähaastatteluna, jossa opinnäytetyön kirjoittaja toimi fasilitaattorina. Organisaation saavuttama kypsyystaso oli 2, asteikolla 1-5, missä 1 edustaa alinta perustasoa ja 5 korkeinta tavoitetasoa. Tutkimuksessa havaittiin kehitystarpeita viestinnän, prosessien omistajuuden sekä suorituskyvyn mittaamisen ja analysoinnin osalta. Organisaation vahvuudeksi nousi johtajuus. The thesis was conducted for a medium-sized company in the financial segment, with the aim of determining the organization's level of performance maturity and its critical areas for development. The research was the initial phase of establishing a management system in accordance with the ISO 9001:2015 standard. The thesis includes a review of three management system models: the ISO 9001:2015 standard, the Lean management model, and the European Quality Award model. It delves into their main principles and in both differentiating and common features. Additionally, the thesis addresses the assessment of organizational performance maturity from the perspectives of the ISO 9004:2018 standard and auditing. As qualitative research, a self-assessment based on the ISO 9004:2018 standard was conducted for the company through a group interview, where the author of the thesis acted as the facilitator. The organization's achieved maturity level was 2 on a scale of 1 to 5, where 1 represents the lowest level and 5 the highest level. The research identified improvement opportunities in communication, process ownership and in performance measurement and its analysis. Leadership was recognized as a valuable strength.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kuhlman, Annika;

  Kehittämishankkeessa pilotoitiin moniammatillista tiimityöskentelyä. Sen tavoitteena oli tuottaa tietoa moniammatillisen tiimin rakentamisesta, tukea tiimimallisen toimintamallin käyttöönottoa sekä kehittää moniammatillista työllisyyden verkostotyöskentelyä. Pilotti oli osa Hämeen TE-toimiston organisaatiomuutosta, jossa toimintamalli muuttuu tiimimalliseksi. Työn tietoperustassa tarkasteltiin tiimityöskentelyn määrittelyä, tiimin rakentamista, tiimin kehittymistä, tiimityötaitoja, tiimiälyä, tiimityön haasteita ja tiimin itseohjautuvuutta sekä moniammatillisen tiimityöskentelyn käsitettä. Moniammatillista tiimityöskentelyä pilotoitiin Itä-Hämeessä. Pilotin yhtenä tarkoituksena oli mallintaa organisaation sisäistä moniammatillista tiimityöskentelyä. Itä-Häme-tiimin muodosti yhdeksän asiantuntijan tiimi, jonka toimintaa kehitettiin aivoriihityöskentelyillä sekä ryhmäkeskusteluilla. Aineistoa tiimityöskentelyn kehittymisestä kerättiin osallistuvalla havainnoinnilla. Pilotin kokonaiskesto oli neljätoista kuukautta, jonka aikana tiimityöskentelyä havainnoitiin ja toimintaa kehitettiin. Kehittämishankkeen lopputuloksena saatiin hyödyllistä tietoa moniammatillisen tiimityöskentelyn kehittymisestä työhallinnon asiantuntijatiimissä. Havainnoinnin tuottamasta aineistosta voidaan päätellä, että erityisen tärkeää tiimin muodostumiselle on yhteisen päämäärän ymmärtäminen, itsensä ja toisten tunteminen ja kunnioittaminen, sekä erilaisuuden hyväksyminen. Tiimin kehittyi kaikkien kehittymisvaiheiden läpi. Ymmärrys ja osaaminen kasvoivat matkalla, mutta tehokkaaksi tiimiksi kehittyminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja aikaa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2020
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2020
   Data sources: Theseus
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
114,776 Research products
 • Authors: Mustafa, Firas Mahmood;
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Schauman, Casimir;

  Harri Laine from Arola farm talks about dehulling faba beans and peas for food use. Together with his wife Erja, they operate a dehulling line that has the capacity to dehull approximately 500 kg of faba beans or peas per hour. The video is an output of the Legumes Translated project and is available in Finnish with subtitles in Finnish and English.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  ZENODO
  Audiovisual . 2022
  License: CC BY
  Data sources: ZENODO
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  ZENODO
  Audiovisual . 2022
  License: CC BY
  Data sources: Datacite
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility23
  visibilityviews23
  downloaddownloads4
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   ZENODO
   Audiovisual . 2022
   License: CC BY
   Data sources: ZENODO
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   ZENODO
   Audiovisual . 2022
   License: CC BY
   Data sources: Datacite
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Ikäheimo, Janne;

  Tutkimusaineisto käsikirjoitukseen "Tervahautojen ilmalaserkeilausavusteinen työpöytäinventointi Suomussalmella"

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Karjalainen, Asko;

  Oamkissa vietetään digipedagogiikan teemavuotta, jonka aikana luodaan valmiuksia muutoksen kohtaamiseen. Digipeda-kolumnisarjaa jatkaa kirjoituksellaan Ammatillisen opettajakoulutuksen yksikönjohtaja Asko Karjalainen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2021
  License: CC BY SA
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2021
   License: CC BY SA
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Rousu, Jonna;

  Opinnäytetyön aiheena on yritysmuodon muutos verotuksen näkökulmasta. Työn toimeksiantajana toimii tilitoimisto, jonka asiakas case-yritys on. Tällä hetkellä case-yritys on avoin yhtiö, jonka omistajat ovat pohtineet yritysmuodon muutosta. He haluavat tietää, olisiko osakeyhtiö heille verotuksellisesti edullisempi vaihtoehto. Tilitoimisto ja case-yritys pysyvät anonyymeinä. Työn tavoitteena on selvittää, kumpi yritysmuoto on verotuksellisesti edullisempi case-yritykselle. Verolaskelmat perustuvat yrityksen vuoden 2018 ja 2019 tilinpäätöksiin ja tehdään avoimen yhtiön ja osakeyhtiön näkökulmasta. Työssä selvitetään myös, mikä tapa jakaa varoja osakeyhtiössä on edullisin. Tietoperusta koostuu lyhyestä avoimen yhtiön esittelystä ja sen verotuksesta. Osakeyhtiön perustamisesta, hallinnosta, varojen jakamisesta ja verotuksesta on kerrottu avointa yhtiötä tarkemmin. Myös verotuksellisesti neutraalia yhtiömuodon muutostapaa käydään läpi. Tietoperustan lähteinä ovat kirjallisuus, lainsäädäntö ja internet-lähteet. Opinnäytetyön empiirinen osuus koostuu case-yrityksen verolaskelmista ja niiden analysoinneista, sekä kirjanpitäjältä ja yrittäjiltä saaduista tiedoista. Tutkimuksessa kävi ilmi, että verrattaessa avoimen yhtiön ja osakeyhtiön verotusta, kokonaisverotuksella ei ole suuria eroja. Avoin yhtiö on nykyisellä tuloksellaan vain hieman edullisempi, mutta verrattaessa yhtiömiehen verotusta, osakeyhtiö on yrittäjille edullisempi. Osakeyhtiössä olisi myös mahdollista säädellä verojen määrää jaettavan tulon määrällä ja eri jakotavoilla. Avoimessa yhtiössä tällaista säätelyn mahdollisuutta ei ole, vaan yhtiömiehiä verotetaan aina yhtiön tuloksen mukaan. Yrittäjät saavat opinnäytetyöstä tiiviin tietopaketin osakeyhtiön perusasioista ja sen verotuksesta. Laskelmat näyttävät heille verojen määrän osakeyhtiössä neljällä eri tavalla laskettuna ja lisäksi kahdella erillä nostettavan tulon määrällä laskettuna. Jatkotutkimuksena voisi myös laskea, mitä tapahtuu veron määrälle molemmissa yhtiömuodoissa, jos yrityksen tulos laskisi tai nousisi. Tällä hetkellä yhtiön nettovarallisuus on suhteellisen pieni, joten sen kasvattaminen nostaisi osakkaiden verovapaiden osinkojen määrää, mikä muuttaisi jälleen verolaskelmia.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2020
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2020
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Koivisto, Sanna;

  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä perehdytään toimeksiantajaorganisaation projektinhallinnan käytäntöjen ja työkalujen kehittämistarpeisiin organisaation muutostilanteessa. Tämä opinnäytetyö keskittyy arjen projektinhallinnan käytäntöjen ja työkalujen kehittämiseen ja työssä pyritään vastaamaan kysymyksiin: 1) Mikä/mitkä työkalut parhaiten palvelevat projektinhallintaa arjessa? 2) Millaiset yhtenäiset käytännöt parhaiten tukevat projektinhallintaa arjessa? Työn teoreettisessa tietoperustassa käsitellään projektinhallintaa, projektitiimin toimintaa ja modernia tieto- ja tiimityötä, sekä hajautettua työyhteisöä ja sen kommunikaatiota. Työn hallinnan näkökulmasta jäsennetään itse- ja yhteisöohjautuvuuden eroa. Tietoperustan toisessa osassa perehdytään yleisiin projektinhallinnan työkaluihin, sekä tutustutaan organisaatiossa käytössä oleviin projektinhallintatyökaluihin. Työn toiminnallisessa osuudessa kuvataan ryhmähaastattelut, joissa haastateltiin organisaation projektityötä tekevää henkilöstöä tarkoituksena kartoittaa henkilöstön näkemyksiä ja odotuksia projektinhallinnan käytännöistä ja työkaluista. Haastattelujen pohjalta kehitysehdotuksina esitellään projektisuunnitelman tehokkaampi hyödyntäminen uudessa työkalussa mallipohjien avulla, projektitiimin yhteisen ja oman työn hallinnan parantaminen tietojen siirtämisellä yhteiseen paikkaan, sekä projektitiimien yhteistyön parantaminen uusien kommunikointikäytäntöjen myötä. Lopuksi pohditaan mitä uusien käytäntöjen vieminen arjen toimintatavoiksi organisaatiolta edellyttää.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2021
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2021
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Paananen, Heidi;

  Työn tavoitteena on tarjota yrityksille kattava yleiskuva eri dataintegraatiomallien ominaisuuksista, hyödyistä ja haasteista sekä niiden soveltuvuudesta eri liiketoimintaympäristöihin ja dataekosysteemeihin. Työ on toteutettu osana hanketta Kyberturvalliset ekosysteemit Etelä-Karjala. Aineisto koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja kuuden anonymisoidun yrityksen haastatteluista, joiden avulla tutkittiin dataintegraatiomallien toimivuutta eri liiketoimintatarpeisiin ja kehitettiin suosituksia dataintegraatioratkaisujen valintaan. Tutkimustuloksissa korostetaan yritysten sisäisten dataintegraatioiden toimivuuden, järjestelmien yhteensopivuuden ja datan laadun varmistamista ennen laajentamista ulkoisiin dataintegraatioihin. Johtopäätöksenä todetaan, että yrityksen resursseihin, tarpeisiin ja kasvutavoitteisiin sopivan dataintegraatioratkaisun valitseminen on kriittistä, koska sillä on merkittävät pitkäkestoiset vaikutukset yrityksen liiketoimintaan. Jatkokehityksenä tutkimusta voitaisiin laajentaa kattamaan useampia yrityksiä ja toimialoja sekä tutkia syvällisemmin dataintegraatioiden taloudellisia vaikutuksia. The aim of the thesis is to provide businesses with a comprehensive overview of the characteristics, advantages and challenges of various data integration models, and their applicability in different business environments and data ecosystems, as a part of the project Cyber secure data sharing ecosystems of South Karelia. The research consists of a literature review and interviews with six anonymized companies to evaluate data integration models for specific business needs and develop recommendations for selecting a data integration solution. The research findings highlight the importance of ensuring the functionality of internal data integrations, system compatibility, and data quality before expanding externally. Conclusively, choosing a data integration solution that suits a company’s resources, needs and growth goals is critical due to its significant, long-term business impact. Future research could be expanded to encompass more companies, explore industry- specific differences and suitability, and further refine recommendations and best practices for companies seeking to enhance their businesses via data ecosystems.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Viinikainen, Helena;

  Tämän opinnäytetyön tavoite on kehittää asiakkaan vastaanottamista ja harjoittelijan perehdyttämistä asiakasvastaavan tehtävään Stop Huumeille ry:ssä. Opinnäytetyön tilaaja Stop Huumeille ry toimii Helsingin Itä-Pasilassa ja sen toiminta perustuu vertaistuellisuuteen ja on suunnattu päihdekuntoutujille. Stop Huumeille ry toimii kohtaamispaikkana henkilöille, jotka haluavat viettää aikaa päihteettömässä seurassa. Opinnäytetyö keskittyy Stop Huumeille ry:n olohuonetoimintaan, jossa asiakkaat vastaanotetaan. Asiakasvastaavana toimii usein harjoittelija. Harjoittelija voi olla opiskelija tai Stop Huumeille ry:n kävijä, joka on kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa. Tilaajan toimintaympäristöön ja opinnäytetyön aiheeseen sopien tietoperustassa käydään läpi päihderiippuvuutta ja arvostavaa kohtaamista. Tässä kehittämistyössä haastateltiin Stop Huumeille ry:n harjoittelijoita puolistrukturoiduilla haastatteluilla ja kävijöille tehtiin eläytymismenetelmäkysely. Harjoittelijoita haastateltiin Zoomin välityksellä ja aineisto analysoitiin teemoittain. Eläytymismenetelmä tehtiin Google Forms työkalulla ja jaettiin Stop Huumeille ry:n virtuaalisiin kanaviin. Molemmat menetelmät toteutettiin alkuvuodesta 2022. Kehittämistyön aineiston perusteella löydettiin tapoja, joilla kehittää vastaanottoa ja harjoittelijan perehdyttämistä. Asiakkaan vastaanottamista on mahdollista kehittää tekemällä pieniä muutoksia harjoittelijoiden perehdyttämiseen. Kehittämisehdotukseksi muodostui lehtisen ja videon tekeminen perehdyttämisen tueksi.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Koskinen, Sofia;

  Opinnäytetyö tehtiin taloushallinnon pk-yritykselle, ja sen tarkoituksena oli selvittää organisaation suorituskyvyn kypsyysaste sekä organisaation kriittiset kehityskohteet. Tutkimus toteutettiin ensimmäisenä vaiheena ISO 9001:2015-standardin mukaisen johtamisjärjestelmän luomisessa. Opinnäytetyö sisältää katselmuksen kolmesta johtamisjärjestelmämallista: ISO 9001:2015 -standardista, Lean-johtamismallista ja Euroopan laatupalkintomallista, joiden pääperiaatteiisiin sekä erottaviin, että yhteisiin piirteisiin syvennytään. Lisäksi opinnäytetyö sisältää organisaatioiden suorituskyvyn kypsyysarvioinnin käsittelyn ISO 9004:2018 -standardin ja auditoinnin näkökulmista. Laadullisena tutkimuksena yritykselle tehtiin ISO 9004:2018 -standardin mukainen itsearviointi ryhmähaastatteluna, jossa opinnäytetyön kirjoittaja toimi fasilitaattorina. Organisaation saavuttama kypsyystaso oli 2, asteikolla 1-5, missä 1 edustaa alinta perustasoa ja 5 korkeinta tavoitetasoa. Tutkimuksessa havaittiin kehitystarpeita viestinnän, prosessien omistajuuden sekä suorituskyvyn mittaamisen ja analysoinnin osalta. Organisaation vahvuudeksi nousi johtajuus. The thesis was conducted for a medium-sized company in the financial segment, with the aim of determining the organization's level of performance maturity and its critical areas for development. The research was the initial phase of establishing a management system in accordance with the ISO 9001:2015 standard. The thesis includes a review of three management system models: the ISO 9001:2015 standard, the Lean management model, and the European Quality Award model. It delves into their main principles and in both differentiating and common features. Additionally, the thesis addresses the assessment of organizational performance maturity from the perspectives of the ISO 9004:2018 standard and auditing. As qualitative research, a self-assessment based on the ISO 9004:2018 standard was conducted for the company through a group interview, where the author of the thesis acted as the facilitator. The organization's achieved maturity level was 2 on a scale of 1 to 5, where 1 represents the lowest level and 5 the highest level. The research identified improvement opportunities in communication, process ownership and in performance measurement and its analysis. Leadership was recognized as a valuable strength.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2023
   Data sources: Theseus