Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
292 Research products, page 1 of 30

 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • TR
 • Maltepe University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Dincel, Önder;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Günümüzde petrol ve diğer sınırlı enerji kaynaklarının zamanla azalması temiz enerji olarak bilinen rüzgar ve güneş enerjisine ihtiyaç artmaktadır. Bu lisans bitirme projesinde güneş enerjisi kullanımını artırmak ve enerji ihtiyacını bir nebze de olsun karşılaması amacıyla ev, sanayi ve işyerlerinin havalandırmasında kullanılmak üzere Cypress mikrokontrolörü geliştirme programı kullanılarak uzaktan kumanda ile anahtarlanan ve güneş enerjisiyle beslenen fan kontrol devresi tasarlanıp gerçeklenmiştir. Devre şematik dizaynında Proteus 7 programı kullanılmıştır. Projede yapılan RC5 kodu standartında çalışan TV kumandasının tuş kodları çözülerek röle anahtarlanıp fanı açma&kapama kontrol devresi ve fanı besleyen DC gerilim üreten photovoltaik panelin bir elektronik devrede kullanımı gerçeklenmiştir. Nowadays oil and other limited energy sources are on the wayne. In this case people demand to use wind and solar power which are clean and unlimited. This senior Project aim is to rise usage of solar energy and to answer purpose of energy which it uses in houses, fabrics and offices as a air flowing system. For this aim we designed and created a fan control circuit which is using Cypress microcontroller development program, controlling with TV remote control and being fed with solar energy. Proteus 7.2 program is used for the schematic design. In this Project we created TV remote controls which is working at RC5code standard and this remote control is switching the relay for control the fan and fan fed with solar energy which is providing DC voltage from photovoltaic panel.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Gökçe, Sebla;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Yeni tip koronavirüs salgını her yaştan çocuğun psikolojisini etkiledi. Uzmanlar kaygı ve stres kaynaklı olarak çocuklarda uykusuzluk, korkulu rüya, iştahsızlık, huzursuzluk görülebileceğini, pandemi dönemi yaşayan çocukların gelecekte kaygı düzeyleri yüksek bireylere dönüşebileceğini söylüyor.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Turhan Güldal, Aybike;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  Bu çalışma oyuncu ve yönetmen arasındaki ilişkinin dinamiklerini, yerli film sektöründe aktif olarak çalışmalarını sürdüren yönetmenlerle ve oyuncularla yapılan röportajlar aracılığıyla incelemeyi, sorunları tespit etmeyi ve bu ilişkinin geliştirilebilmesi için pratik çözümler sunmayı hedefler. “Güven Bana” filmi ülkemizde film yapım pratiklerinde oyuncu ve yönetmen arasındaki ilişkinin önemine odaklanarak, aralarındaki hiyerarşiyi inceleyerek, bu ikilinin sorunlarının altında yatan nedenleri araştırmayı amaçlar. Yönetmen ve oyuncu arasındaki ilişkiyi geliştirmenin önündeki en önemli sorunun güven olduğunu ortaya çıkaran bu çalışma, bu güven ihtiyacın nedenlerini araştırarak, güven ortamının sağlanması için gerekli olan unsurları bulmayı ve film yapım pratiklerinin içerisine uygulanabilir yöntemler olarak eklenmesini hedefler. This thesis explores the dynamics of the relationships between the director and the actor using interviews made with people who are actively working in the Turkish Film Industry; aiming to investigate the problems and to offer viable solutions in order to improve this relationship. The documentary film “Trust Me” aims to reveal the reasons behind the problems between the two; by focusing on the relationship and analyzing the hierarchy. This study exposes trust as the biggest issue between the director and the actor. It tries to find the causes of this need of trust and the necessary elements to maintain it. It is also intended to add these applicable methods into film making practice.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Sağatlı, Erol;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Purpose: Endotelial dysfunction is the preliminary of atherosclerotic process.We decidedto investigate the relationship between atherosclerosis and coronary slow phenomenon.Material and methods: 20 coronary angiographic confirmed coronary slow flowphenomenon patients and 15 normal coronary flow patients were included in this study toinvestigate endotelial dysfunction. Relationship between flow induced brachial arteryvasodilatation , carotis intima media thickness (CIMT), elastic properties of aort andangiotensin gene polymorphism were investigated.Results:.Endotelial dysfunction is found unaffiliated with the number of vessels involved.There is no relationship between ace gene polymorphism and coronary slow flow pheomenon.Correlation analysis isn?t found significant because the study didn?t show normal distribution.CIMT and brachial artery endotelial function was found related with coronary slow flowphenomenon.In the coronary slow flow group mean CIMT left carotis posterior( 0,65 mm),anterior ( 0,73 mm ), right carotis posterior ( 0,60 mm), anterior ( 0,72 mm ) values werefound. ( p in order of 0,01;0,06;0,18;0,02). Impaired flow induced brachial arteryvasodilatation group patients Mean CIMT values were found in order of 0,64;0,74;0,60;0,71mm. ( p in order of 0,004;0,001;0,049;0,006)Conclusion: Atherosclerosis could be found in patients with thickened carotis intimamedia thickness or incidentally found coronary slow phenomenon .For this reason werecommend to follow up carotis intima media thickness.Keywords: endotelial, coronary slow flow, atherosclerosis, carotis Amaç: Endotel disfonksiyonu aterosklerozun erken döneminde saptanır.Biz Koroner YavaşAkım ile ateroskleroz arasındaki ilişkiyi araştırmayı planladık.Material ve metod: Endotel disfonksiyonunu incelemek üzere anjiografik kriterlerle`'Koroner Yavaş Akım'' tespit edilmiş hastalar (n:20) ile normal koroner akımı olanlar(n:15) arasında, aterosklerotik süreçlerle ilişkileri gösterilmiş olan brakial arterde akımlauyarılan vazodilatasyon(AUV), karotis intima media kalınlığı (KİMK) ve aortun elastiközellikleri ve Anjiotensin Converting Enzim gen polimorfizmi ilişkisi araştırıldı.Bulgular:. Endotel disfonksiyonu hasta damar sayısından bağımsız olarak tespit edildi.Koroner Yavaş Akım tespit edilen hastalarda ve kontrol grubunda ACE gen polimorfizmi ileanlamlı ilişki saptanmadı.Çalışma normal dağılım göstermediği için korelasyon analizianlamlı kabul edilmedi. KİMK ve brakial arter endotel fonksiyonları ile Koroner Yavaş Akımvarlığı arasında ilişki vardı. Yavaş Akım grubunda ortalama KIMK sol karotis posterior 0,65mm ,anterior duvar 0,73 mm, sağ karotis posterior 0,60 mm ,anterior duvar için 0,72 mmolarak saptandı.(p değerleri sırası ile 0,01;0,06;0,18;0,02) Bozulmuş AUV gösterenhastalarda da aynı sıra ile mean KIMK kalınlıkları 0,64;0,74;0,60;0,71 mm olarak saptandı.(pdeğerleri sırası ile 0,004;0,001;0,049;0,006)Sonuç: Artmış karotis intima media kalınlığı veya insidental yavaş koroner akım saptananhastalarda aterosklerozun manifest hale geçebileceği öngörülerek KİMK ile takibiönerilmelidir.

 • Closed Access English
  Authors: 
  Aksar, Yusuf;
  Publisher: E J BRILL
  Country: Turkey

  WOS: 000295849900002 …

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Bugün ülkemizdeki eğitim sisteminin en büyük sorunu, ezbere dayalı olması. Sistem anlamayı değil, ezberlemeyi dayatıyor. Dolayısıyla okuduğunu anlamayan çocukların sayısı giderek çoğalıyor. PISA sınavı sonuçları da en büyük eksiğimizin okuduğunu anlamama olduğunu açıkça gösteriyor. Bu sorunun çözümünde çocuklara sorgulamanın yolunu açan felsefe eğitiminin rolü büyük. Türkiye Felsefe Kurumu Çocuklar için Felsefe Birimi Başkanı ve felsefe öğretmeni Nuran Direk ile Çocuklar için Felsefe Eğitimi, Değerler Eğitimi ve İnsan Hakları Eğitiminin önemi üzerine konuştuk. SÖYLEŞİ: Elif N. Hamidi

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Karasar, Şahin;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Türk milletinin cesaretini, azmini ve kararlılığını gösteren millî mücadelemizin 100’üncü yılını kutladığımız Mayıs ayını geride bırakırken yeni başlangıçlara kapı açacak üniversite sınavını ve Ramazan Bayramı’m heyecanla karşılıyoruz bu ay. Öncelikle; nefsin terbiye edildiği, ruhun ve bedenin sıhhat bulduğu, insanlığın dostluk ve kardeşlik duygularıyla duaların rahmetinde birleştiği nice Ramazan aylarında buluşmayı temenni ederek tüm okuyucularımızın Ramazan Bayramı’m tebrik ederim. Haziranın başında "sabır, hayırve iyilik ayı" mübarek Ramazan’ı uğurladıktan sonra, önemli kararlara kapı açacak üniversite sınavına geliyorsıra. Sınava girecek gençlere Yusuf Has Hâcib’in sözlerini hatırlatmak isterim. Ünlü düşünür, Kutadgu Biligadlı eserinde; insan gönlünü, dibi olmayan bir denize ve bilgiyi de onun dibinde yatan inciye benzetir. İnsan, denizin derinliklerinden inciyi bulup çıkarmalıdır. Evet, önemli olan içimizdeki o inciyi bulmayı istemek ve fark yaratan bir eğitim almak için doğru kararvermek. Ben de hem Kutadgu Bilig'e hem de 2023 Eğitim Vizyonumuzun altını çizdiği “aklın ve kalbin birlikteliği”ne vurgu yaparak, üniversite sınavına girecek gençlerimize başarılar diliyor, onların heyecanını paylaşıyorum...

 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access English
  Authors: 
  Cakmak, Mirac A.; Sahin, Sevki; Cinar, Nilgun; Tiyekli, Utkan; Karsidag, Sibel;
  Publisher: COLUMBIA UNIV LIBRARIES, CENTER DIGITAL RESEARCH & SCHOLARSHIP
  Country: Turkey

  Background: Munchausen syndrome presenting with psychogenic dystonia is a rare condition. Phenomenology Shown: A psychogenic dystonia case presenting with an acute onset of retrocollis, lower limb dystonia and bizarre gait was diagnosed as Munchausen syndrome. Educational Value: Recognizing psychogenic dystonia avoids unnecessary investigations and provides successful treatment. WOS: 000443787900012 PubMed ID: 27352135

 • Closed Access Turkish
  Authors: 
  Altunok, Damla;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
  Country: Turkey

  RCS (Zengin İletişim Hizmetleri), cep telefonu kullanıcılarına mobil operatör ağları üzerinden sağlanan IP tabanlı bir mesajlaşma servisidir. Bu ikisi için kullanılan Kişiden Kişiye (P2P) ve Uygulaması-to-Kişiye (A2P) iletişim ve küresel erişimi içermektedir SMS zengin özelliklere sahip sohbet uygulamalarıyla daha teslim etmek (örneğin WhatsApp, Viber ve Facebook Messenger gibi) etkileşimli, kullanıcılara zorlayıcı deneyimler. Mobil mesajlaşmanın gelişiminde bir sonraki adım olarak kabul edilen RCS, daha ilgi çekici müşteri seyahatleri için zengin işlevler sunar. İşletmeler, müşterileriyle güçlü ilişkiler kurmak için RCS kullanıyor. RCS özellikli A2P iletişimi, RCS iş mesajlaşma olarak bilinir, insanların ve işletmelerin iletişim yollarını iyileştirir ve güçlendirir. Etkileşimli mobil deneyimler sunmak için kullanılır. Multimedya, önerilen cevap düğmeleri, barkod teslimi, tıklama seçenekleri ve daha fazlasını içeren markalı mesajların oluşturulmasına izin veren zengin bir özellik seti sayesinde, markalar artık iki yönlü iletişim yoluyla ilişkiler geliştirmek için yeni bir yol kullanır. Dahası, bu yetenek müşteri telefonlarında yerli olarak bulunur, bireysel olarak sonradan indirme değil. Yerel aplikasyon yeni nesil telefonlarda önceden yüklenmiş şekilde gelerek RCS'nin benimsenmesinin artması bekleniyor ( Infobip ltd. , 2020). RCS (Rich Communication Services) is an IP-based messaging service provided to mobile phone users over mobile operator networks. These include Person-to-Person (P2P) and App-to-Person (A2P) communications and global access used for both interactive, compelling experiences (such as WhatsApp, Viber and Facebook Messenger) to deliver more with SMS-rich chat apps. As the next step in the development of mobile messaging, RCS offers rich functionality for more engaging customer travel. Businesses use RCS to build strong relationships with their customers. A2P communication with RCS, known as RCS business messaging, improves and strengthens the ways people and businesses communicate. Used to provide interactive mobile experiences. With a rich set of features that allow the creation of branded messages, including multimedia, suggested answer buttons, barcode delivery, click options, and more, brands now use a new way to develop relationships through two-way communication. What's more, this capability is found locally on customer phones, not individual downloading later. Local application is pre-installed on next-generation phones expected to increase adoption of RCS ( Infobip ltd. , 2020).

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  İspir, Zeynep;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Felsefe, tarih, antropoloji, sosyoloji gibi pekçok disiplinin ele aldığı bir kavram olarak onur, söz konusu alanlardaki metodoloji farklılıklarına koşut biçimde, birbirinden ayrı yöntemlerle ve farklı içeriklerle açıklanmaya çalışılmaktadır. Dünden bugüne varlığını koruyan bazı tartışmalar çerçevesinde kendisine verilen yere ek olarak onur kavramı bugün, özellikle bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkan etik problemler, veri güvenliği, çeşitli bağlamlarda gelecek kuşaklara yönelik sorumluluklar gibi pekçok güncel tartışmanın da merkezindedir...

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
292 Research products, page 1 of 30
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Dincel, Önder;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Günümüzde petrol ve diğer sınırlı enerji kaynaklarının zamanla azalması temiz enerji olarak bilinen rüzgar ve güneş enerjisine ihtiyaç artmaktadır. Bu lisans bitirme projesinde güneş enerjisi kullanımını artırmak ve enerji ihtiyacını bir nebze de olsun karşılaması amacıyla ev, sanayi ve işyerlerinin havalandırmasında kullanılmak üzere Cypress mikrokontrolörü geliştirme programı kullanılarak uzaktan kumanda ile anahtarlanan ve güneş enerjisiyle beslenen fan kontrol devresi tasarlanıp gerçeklenmiştir. Devre şematik dizaynında Proteus 7 programı kullanılmıştır. Projede yapılan RC5 kodu standartında çalışan TV kumandasının tuş kodları çözülerek röle anahtarlanıp fanı açma&kapama kontrol devresi ve fanı besleyen DC gerilim üreten photovoltaik panelin bir elektronik devrede kullanımı gerçeklenmiştir. Nowadays oil and other limited energy sources are on the wayne. In this case people demand to use wind and solar power which are clean and unlimited. This senior Project aim is to rise usage of solar energy and to answer purpose of energy which it uses in houses, fabrics and offices as a air flowing system. For this aim we designed and created a fan control circuit which is using Cypress microcontroller development program, controlling with TV remote control and being fed with solar energy. Proteus 7.2 program is used for the schematic design. In this Project we created TV remote controls which is working at RC5code standard and this remote control is switching the relay for control the fan and fan fed with solar energy which is providing DC voltage from photovoltaic panel.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Gökçe, Sebla;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Yeni tip koronavirüs salgını her yaştan çocuğun psikolojisini etkiledi. Uzmanlar kaygı ve stres kaynaklı olarak çocuklarda uykusuzluk, korkulu rüya, iştahsızlık, huzursuzluk görülebileceğini, pandemi dönemi yaşayan çocukların gelecekte kaygı düzeyleri yüksek bireylere dönüşebileceğini söylüyor.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Turhan Güldal, Aybike;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  Bu çalışma oyuncu ve yönetmen arasındaki ilişkinin dinamiklerini, yerli film sektöründe aktif olarak çalışmalarını sürdüren yönetmenlerle ve oyuncularla yapılan röportajlar aracılığıyla incelemeyi, sorunları tespit etmeyi ve bu ilişkinin geliştirilebilmesi için pratik çözümler sunmayı hedefler. “Güven Bana” filmi ülkemizde film yapım pratiklerinde oyuncu ve yönetmen arasındaki ilişkinin önemine odaklanarak, aralarındaki hiyerarşiyi inceleyerek, bu ikilinin sorunlarının altında yatan nedenleri araştırmayı amaçlar. Yönetmen ve oyuncu arasındaki ilişkiyi geliştirmenin önündeki en önemli sorunun güven olduğunu ortaya çıkaran bu çalışma, bu güven ihtiyacın nedenlerini araştırarak, güven ortamının sağlanması için gerekli olan unsurları bulmayı ve film yapım pratiklerinin içerisine uygulanabilir yöntemler olarak eklenmesini hedefler. This thesis explores the dynamics of the relationships between the director and the actor using interviews made with people who are actively working in the Turkish Film Industry; aiming to investigate the problems and to offer viable solutions in order to improve this relationship. The documentary film “Trust Me” aims to reveal the reasons behind the problems between the two; by focusing on the relationship and analyzing the hierarchy. This study exposes trust as the biggest issue between the director and the actor. It tries to find the causes of this need of trust and the necessary elements to maintain it. It is also intended to add these applicable methods into film making practice.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Sağatlı, Erol;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Purpose: Endotelial dysfunction is the preliminary of atherosclerotic process.We decidedto investigate the relationship between atherosclerosis and coronary slow phenomenon.Material and methods: 20 coronary angiographic confirmed coronary slow flowphenomenon patients and 15 normal coronary flow patients were included in this study toinvestigate endotelial dysfunction. Relationship between flow induced brachial arteryvasodilatation , carotis intima media thickness (CIMT), elastic properties of aort andangiotensin gene polymorphism were investigated.Results:.Endotelial dysfunction is found unaffiliated with the number of vessels involved.There is no relationship between ace gene polymorphism and coronary slow flow pheomenon.Correlation analysis isn?t found significant because the study didn?t show normal distribution.CIMT and brachial artery endotelial function was found related with coronary slow flowphenomenon.In the coronary slow flow group mean CIMT left carotis posterior( 0,65 mm),anterior ( 0,73 mm ), right carotis posterior ( 0,60 mm), anterior ( 0,72 mm ) values werefound. ( p in order of 0,01;0,06;0,18;0,02). Impaired flow induced brachial arteryvasodilatation group patients Mean CIMT values were found in order of 0,64;0,74;0,60;0,71mm. ( p in order of 0,004;0,001;0,049;0,006)Conclusion: Atherosclerosis could be found in patients with thickened carotis intimamedia thickness or incidentally found coronary slow phenomenon .For this reason werecommend to follow up carotis intima media thickness.Keywords: endotelial, coronary slow flow, atherosclerosis, carotis Amaç: Endotel disfonksiyonu aterosklerozun erken döneminde saptanır.Biz Koroner YavaşAkım ile ateroskleroz arasındaki ilişkiyi araştırmayı planladık.Material ve metod: Endotel disfonksiyonunu incelemek üzere anjiografik kriterlerle`'Koroner Yavaş Akım'' tespit edilmiş hastalar (n:20) ile normal koroner akımı olanlar(n:15) arasında, aterosklerotik süreçlerle ilişkileri gösterilmiş olan brakial arterde akımlauyarılan vazodilatasyon(AUV), karotis intima media kalınlığı (KİMK) ve aortun elastiközellikleri ve Anjiotensin Converting Enzim gen polimorfizmi ilişkisi araştırıldı.Bulgular:. Endotel disfonksiyonu hasta damar sayısından bağımsız olarak tespit edildi.Koroner Yavaş Akım tespit edilen hastalarda ve kontrol grubunda ACE gen polimorfizmi ileanlamlı ilişki saptanmadı.Çalışma normal dağılım göstermediği için korelasyon analizianlamlı kabul edilmedi. KİMK ve brakial arter endotel fonksiyonları ile Koroner Yavaş Akımvarlığı arasında ilişki vardı. Yavaş Akım grubunda ortalama KIMK sol karotis posterior 0,65mm ,anterior duvar 0,73 mm, sağ karotis posterior 0,60 mm ,anterior duvar için 0,72 mmolarak saptandı.(p değerleri sırası ile 0,01;0,06;0,18;0,02) Bozulmuş AUV gösterenhastalarda da aynı sıra ile mean KIMK kalınlıkları 0,64;0,74;0,60;0,71 mm olarak saptandı.(pdeğerleri sırası ile 0,004;0,001;0,049;0,006)Sonuç: Artmış karotis intima media kalınlığı veya insidental yavaş koroner akım saptananhastalarda aterosklerozun manifest hale geçebileceği öngörülerek KİMK ile takibiönerilmelidir.

 • Closed Access English
  Authors: 
  Aksar, Yusuf;
  Publisher: E J BRILL
  Country: Turkey

  WOS: 000295849900002 …

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Bugün ülkemizdeki eğitim sisteminin en büyük sorunu, ezbere dayalı olması. Sistem anlamayı değil, ezberlemeyi dayatıyor. Dolayısıyla okuduğunu anlamayan çocukların sayısı giderek çoğalıyor. PISA sınavı sonuçları da en büyük eksiğimizin okuduğunu anlamama olduğunu açıkça gösteriyor. Bu sorunun çözümünde çocuklara sorgulamanın yolunu açan felsefe eğitiminin rolü büyük. Türkiye Felsefe Kurumu Çocuklar için Felsefe Birimi Başkanı ve felsefe öğretmeni Nuran Direk ile Çocuklar için Felsefe Eğitimi, Değerler Eğitimi ve İnsan Hakları Eğitiminin önemi üzerine konuştuk. SÖYLEŞİ: Elif N. Hamidi

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Karasar, Şahin;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Türk milletinin cesaretini, azmini ve kararlılığını gösteren millî mücadelemizin 100’üncü yılını kutladığımız Mayıs ayını geride bırakırken yeni başlangıçlara kapı açacak üniversite sınavını ve Ramazan Bayramı’m heyecanla karşılıyoruz bu ay. Öncelikle; nefsin terbiye edildiği, ruhun ve bedenin sıhhat bulduğu, insanlığın dostluk ve kardeşlik duygularıyla duaların rahmetinde birleştiği nice Ramazan aylarında buluşmayı temenni ederek tüm okuyucularımızın Ramazan Bayramı’m tebrik ederim. Haziranın başında "sabır, hayırve iyilik ayı" mübarek Ramazan’ı uğurladıktan sonra, önemli kararlara kapı açacak üniversite sınavına geliyorsıra. Sınava girecek gençlere Yusuf Has Hâcib’in sözlerini hatırlatmak isterim. Ünlü düşünür, Kutadgu Biligadlı eserinde; insan gönlünü, dibi olmayan bir denize ve bilgiyi de onun dibinde yatan inciye benzetir. İnsan, denizin derinliklerinden inciyi bulup çıkarmalıdır. Evet, önemli olan içimizdeki o inciyi bulmayı istemek ve fark yaratan bir eğitim almak için doğru kararvermek. Ben de hem Kutadgu Bilig'e hem de 2023 Eğitim Vizyonumuzun altını çizdiği “aklın ve kalbin birlikteliği”ne vurgu yaparak, üniversite sınavına girecek gençlerimize başarılar diliyor, onların heyecanını paylaşıyorum...

 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access English
  Authors: 
  Cakmak, Mirac A.; Sahin, Sevki; Cinar, Nilgun; Tiyekli, Utkan; Karsidag, Sibel;
  Publisher: COLUMBIA UNIV LIBRARIES, CENTER DIGITAL RESEARCH & SCHOLARSHIP
  Country: Turkey

  Background: Munchausen syndrome presenting with psychogenic dystonia is a rare condition. Phenomenology Shown: A psychogenic dystonia case presenting with an acute onset of retrocollis, lower limb dystonia and bizarre gait was diagnosed as Munchausen syndrome. Educational Value: Recognizing psychogenic dystonia avoids unnecessary investigations and provides successful treatment. WOS: 000443787900012 PubMed ID: 27352135

 • Closed Access Turkish
  Authors: 
  Altunok, Damla;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
  Country: Turkey

  RCS (Zengin İletişim Hizmetleri), cep telefonu kullanıcılarına mobil operatör ağları üzerinden sağlanan IP tabanlı bir mesajlaşma servisidir. Bu ikisi için kullanılan Kişiden Kişiye (P2P) ve Uygulaması-to-Kişiye (A2P) iletişim ve küresel erişimi içermektedir SMS zengin özelliklere sahip sohbet uygulamalarıyla daha teslim etmek (örneğin WhatsApp, Viber ve Facebook Messenger gibi) etkileşimli, kullanıcılara zorlayıcı deneyimler. Mobil mesajlaşmanın gelişiminde bir sonraki adım olarak kabul edilen RCS, daha ilgi çekici müşteri seyahatleri için zengin işlevler sunar. İşletmeler, müşterileriyle güçlü ilişkiler kurmak için RCS kullanıyor. RCS özellikli A2P iletişimi, RCS iş mesajlaşma olarak bilinir, insanların ve işletmelerin iletişim yollarını iyileştirir ve güçlendirir. Etkileşimli mobil deneyimler sunmak için kullanılır. Multimedya, önerilen cevap düğmeleri, barkod teslimi, tıklama seçenekleri ve daha fazlasını içeren markalı mesajların oluşturulmasına izin veren zengin bir özellik seti sayesinde, markalar artık iki yönlü iletişim yoluyla ilişkiler geliştirmek için yeni bir yol kullanır. Dahası, bu yetenek müşteri telefonlarında yerli olarak bulunur, bireysel olarak sonradan indirme değil. Yerel aplikasyon yeni nesil telefonlarda önceden yüklenmiş şekilde gelerek RCS'nin benimsenmesinin artması bekleniyor ( Infobip ltd. , 2020). RCS (Rich Communication Services) is an IP-based messaging service provided to mobile phone users over mobile operator networks. These include Person-to-Person (P2P) and App-to-Person (A2P) communications and global access used for both interactive, compelling experiences (such as WhatsApp, Viber and Facebook Messenger) to deliver more with SMS-rich chat apps. As the next step in the development of mobile messaging, RCS offers rich functionality for more engaging customer travel. Businesses use RCS to build strong relationships with their customers. A2P communication with RCS, known as RCS business messaging, improves and strengthens the ways people and businesses communicate. Used to provide interactive mobile experiences. With a rich set of features that allow the creation of branded messages, including multimedia, suggested answer buttons, barcode delivery, click options, and more, brands now use a new way to develop relationships through two-way communication. What's more, this capability is found locally on customer phones, not individual downloading later. Local application is pre-installed on next-generation phones expected to increase adoption of RCS ( Infobip ltd. , 2020).

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  İspir, Zeynep;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Felsefe, tarih, antropoloji, sosyoloji gibi pekçok disiplinin ele aldığı bir kavram olarak onur, söz konusu alanlardaki metodoloji farklılıklarına koşut biçimde, birbirinden ayrı yöntemlerle ve farklı içeriklerle açıklanmaya çalışılmaktadır. Dünden bugüne varlığını koruyan bazı tartışmalar çerçevesinde kendisine verilen yere ek olarak onur kavramı bugün, özellikle bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkan etik problemler, veri güvenliği, çeşitli bağlamlarda gelecek kuşaklara yönelik sorumluluklar gibi pekçok güncel tartışmanın da merkezindedir...

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.