Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
15 Research products

 • Publications
 • Research data
 • Other research products
 • Open Access
 • Turkish
 • Kütahya Dumlupınar University Institutional Repository
 • COVID-19

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Aytun, Uğur; Özgüzel, Cem;

  COVID-19 salgınının yaratacağı ekonomik tahribat ve politika yapıcılar tarafından ortaya atılan teşvik paketleri üzerine medyada oldukça yoğun bir tartışma söz konusu. Bir süredir gönüllü olarak evde kalma yoluyla çalışmalar sürüyor. Sosyal mesafelendirmenin salgının yayılmasının önlenmesi için en etkili yöntem olduğu göz önüne alındığında diğer birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bu tedbirler sıkılaştırılarak sokağa çıkma yasağına gerek görülebilir. Temel gıda ve sağlık ihtiyaçlarını sağlayanlar dışında insanların evlerine kapanması durumunda, iktisadi işlerin de sekteye uğrayacağı aşikâr. Böyle bir durumda işlerin ne kadarı evden yürütülebilir? Biz bu yazıda virüsün yayılmasından sonra alınan sosyal mesafe tedbirleri (veya daha sıkı tedbirler) bağlamında Türkiye’de hangi mesleklerin evde yapılmaya müsait olduğunu, bunların bölgesel ve endüstriyel bazda nasıl farklılıklar gösterdiklerini ve ücretlerden aldıkları payları belirlemeye çalıştık. Bu çalışma mevcut şartların, meslek grupları, sektörler ve de bölgeler üstündeki olası etkileri hakkında bir fikir edinmeyi hedefledik.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Çalıyurt, Hasan Burak;

  The widespread, complex and multidimensional economic effects of the Covid-19 pandemic on a global scale and in our country are manifested. It does not seem possible to determine this effect on the economic plane with a mathematical-absolute certainty, at least at present time, in all its aspects and in all its quality. In addition, revealing the economic effects of the epidemics, of which we know similar in history, can be revealed with the end of the epidemic process. However, as of the moment we are in, it is possible to analyze the effects of the pandemic in terms of the world and Turkey, through macroeconomic indicators where macroeconomic performance can be monitored. The aim of the study is to examine the basic economic indicators such as growth, inflation and unemployment within the scope of the period from December 2019, the beginning of the Covid-19 pandemic, to the beginning of 2022, and to reveal the effects of the global economy and the Turkish economy due to the pandemic. In addition to the position of the Turkish economy in the world economy, solution proposals will also be included in the context of the ongoing economic, political and legal structural problems with the historical flow. The method of the study is descriptive method based on literature review. The findings obtained as a result of the research make clear the need for structural reform of the Turkish economy. Covid-19 pandemisinin küresel ölçekte ve Türkiye ekonomisi özelinde yaygın, karmaşık ve çok boyutlu ekonomik etkileri tezahür etmektedir. Ekonomik düzlemdeki bu etkiyi en azından içinde bulunduğumuz anda tüm vecheleri ve tüm niteliği ile matematiksel-mutlak bir kesinlikte tespit etmek mümkün gözükmemektedir. Ayrıca tarihte benzerlerini bildiğimiz salgınların iktisadi etkilerinin tümden ortaya konulması salgın sürecinin sonunun gelmesi ile mümkün olabilecektir. Ama içinde bulunduğumuz zamanda Dünya ve Türkiye boyutuyla pandeminin etkilerini, makroekonomik performansın izlenebildiği makroekonomik göstergeler üzerinden iktisadi analiz yapabilmek mümkündür. Çalışmanın amacı, Covid-19 pandemisinin başlangıcı olan 2019 yılı Aralık ayından 2022 yılı başına kadarki dönem kapsamında büyüme, enflasyon ve işsizlik gibi temel iktisadi göstergeler incelenerek Dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisinin pandemi dolayısıyla maruz kaldığı etkilerin ortaya konulmasıdır. Özellikle Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisi içindeki konumu yanında tarihsel akış ile süregelen iktisadi, siyasi ve hukuki nitelikteki yapısal sorunları bağlamında çözüm önerilerine de yer verilecektir. Çalışmanın yöntemi, literatür taramasına dayalı betimsel yöntemdir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, Türkiye ekonomisinin yapısal reform gereğini belirginleştirmektedir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ TÜBİTAK ULAKBİM Derg...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ TÜBİTAK ULAKBİM Derg...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Aytun, Uğur; Özgüzel, Cem;

  COVID-19 salgınının işgücü piyasasının genelini aynı şiddetle etkilemeyeceği, belirli kesimleri daha çok etkileyeceği konusunda yoğun bir tartışma -hatta bir konsensüs- söz konusu. Örneğin İngiltere ve ABD için yapılan bazı çalışmalar, özellikle düşük gelirli ve kısa dönemli iş kontratlarına sahip gençlerin daha çok etkileneceğini belirtiyor.[1] Yine başka bir çalışma da İngiltere’de küçük işletmelerde çalışan erkeklerin yaklaşık yüzde 8 civarında bir ücret kaybı yaşayacağını öngörüyor.[2] Türkiye’de ise genç işsizliğin yüzde 40’lara varacağı[3], halıhazırdaki gelir desteklerinin savunması düşük kesimleri korumaya yetmeyeceğini tahmin eden çalışmalar mevcut.[4] 12 Nisan 2020’de Sarkaç’ta yayınlanan önceki yazımızda[5] Türkiye’de mesleklerin ne kadarının evden yapılabildiğini, bu mesleklerin sektörel, bölgesel ve ana meslek kolları bazında incelemiş, eğitim düzeyi ile evden çalışabilme ilişkisine de kısaca değinmiştik. Bu yazıda ise eğitim boyutunu daha detaylı bir şekilde ele aldıktan sonra, evden çalışmanın gelir eşitsizlikleri ve kayıt dışı istihdam ile olan ilişkisini TÜİK’in 2018 yılına ait Hanehalkı İşgücü Araştırması Anketine dayalı olarak inceleyip yorumlamaya çalışacağız.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Karakaya, Keziban;

  The importance of cleanliness for human life has been seen once again by all humanity with the Covid-19 epidemic that has been experienced worldwide for two years. In response to this epidemic, cleanliness, which is mentioned as one of the three suggestions in the slogan of the first precaution and protection mask-distance-cleaning, is a subject that the religion of Islam meticulously emphasizes. For this reason, classical fiqh books started with the subject of cleanliness. In a narration from the Prophet, ten things that are stated as a necessity of human nature include cleaning the armpits and genital area from hair. Various methods have been used to clean the hair on the human body from past to present. Today, with the development of technology, electronic tools are used in hair cleaning and especially laser technology is one of these tools. However, besides the convenience that this method brings, it is seen that it can cause both medical and legal problems. In this study, it will be tried to evaluate the effect of laser epilation on health and the fiqh dimension of privacy violations that may occur during these applications. Temizliğin insan hayatı için ne denli önemli olduğu iki yıldır dünya çapında yaşanan Covid-19 salgınıyla bütün insanlık tarafından bir kez daha görülmüştür. Yaşanan bu salgına karşılık en birinci tedbir ve koruma maske-mesafe-temizlik sloganında yer alan üç öneriden biri olarak zikredilen temizlik, İslâm dininin de titizlikle üzerinde durduğu bir konudur. Bu nedenle klasik fıkıh kitapları temizlik konusu ile başlamıştır. Hz Peygamber’den yapılan bir rivayette insan fıtratının gereği olarak bildirilen on şey içerisinde koltuk altının ve genital bölgenin tüylerden temizlenmesi de bulunmaktadır. Geçmişten günümüze insan bedeni üzerindeki tüylerin temizlenmesinde çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle tüy temizliğinde elektronik aletler kullanılmakta ve özellikle lazer teknolojisi bu aletlerin başında gelmektedir. Ancak bu yöntemin getirdiği kolaylıkların yanında hem tıbbi hem de fıkhi sorunlara sebep olabildiği görülmektedir. Bu çalışmada lazer epilasyonun sağlığa etkisi ile bu uygulamalar esnasında ortaya çıkabilen mahremiyet ihlallerinin fıkhi boyutu değerlendirilmeye çalışılacaktır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Doğan, Merve;

  In this study, the crisis and crisis management in the conceptual framework, its characteristics and the factors that cause its emergence are examined and the policies applied to manage the Covid-19 crisis in Turkish public administration and international organizations are mentioned. The Covid-19 virus, which emerged in Wuhan, China in December 2019, has become a worldwide pandemic in a very short time. And it has negatively affected countries in terms of economy, health, education and many more. And in the 21st that century we are in, it has taken the whole world under its influence and dragged countries and international organizations into a crisis period. In this context, the Turkish Public Administration, the United Nations, the World Health Organization and the European Union whose country members were badly damaged in the pandemic, were examined. Since this epidemic, which has spread rapidly due to the increasing interaction and globalization factors in today's world, has turned into a pandemic from being an epidemic on a national basis, the decisions, policies implemented and the fact that a joint action must be taken in the struggle process have revealed the need for international organizations to be active in the process. Nevertheless, the states have the greatest responsibility for the implementation of the measures and decisions taken at the national level in the process of combating the crisis. For these reasons, within the scope of this study, the policies implemented by Turkish public administration on a national basis and also the action plans and policies of international organizations in combating the crisis have been examined in detail. Bu çalışmada kavramsal çerçevede kriz ve kriz yönetiminin ne olduğu, özellikleri ve ortaya çıkmasına neden olan faktörler incelenip Covid-19 sürecinde Türk kamu yönetimi ve uluslararası kuruluşlarda Covid-19 krizinin yönetilmesi için uygulanan politikaların neler olduğuna yer verilmiştir. 2019 Aralık’ta Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü çok kısa bir sürede dünya geneline yayılan bir salgın haline gelmiştir. Ve ülkeleri ekonomi, sağlık, eğitim ve daha pek çok yönden olumsuz yönde etkilemiştir. Ve içinde bulunduğumuz 21.yüzyılda tüm dünyayı etkisi altına alarak ülkeleri ve uluslararası kuruluşları bir kriz dönemine sürüklemiştir. Bu kapsamda çalışmada Türk Kamu Yönetimi, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve salgında büyük hasar gören ülkelerin üye olduğu Avrupa Birliği incelenmiştir. Günümüz dünyasında artan etkileşim ve küreselleşme faktörleri nedeniyle hızlı yayılım gösteren bu salgın ulusal bazda bir epidemi olmaktan çıkıp bir pandemiye dönüşmesinden dolayı kararların, uygulanan politikaların ve mücadele sürecinde ortak harekete geçilmesi gereken bir durum olması da uluslararası kuruluşların da süreçte faal olması gereksinimini ortaya çıkartmıştır. Yine de krizle mücadele sürecinde ulusal düzeyde alınan tedbir ve kararların uygulanması için en büyük görev devletlere düşmektedir. Bu nedenlerden dolayı da çalışma kapsamında da Türk kamu yönetim idarelerinin ulusal bazda uyguladıkları politikalar ve uluslararası düzeydeki kuruluşların krizle mücadeledeki hareket planları ve izledikleri politikalar detaylı bir şekilde incelenmiştir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Gümüşgül, Osman; Aydoğan, Resul;

  Son günlerde tüm dünyayı saran ve dünya çapında salgın (pandemi) olarak nitelendirilen Yeni Tip Koronavirüs salgını görülen ülkelerde ölümlere neden olmaktadır ve tüm insanlığı ciddi anlamda tehdit etmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm alanlarda ciddi önlemler alınmaktadır. Avrupa Şampiyonaları, uluslararası spor organizasyonları, konferanslar, kongreler, dini törenler ve çeşitli alanlarda organizasyonlar ertelenmekte ya da iptal edilmektedir. Resmi kurumlarca dünya genelinde bazı yasaklar ve tavsiye niteliğinde kararlar alınmaktadır. Ülkemizde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ciddi önlemler almakta ve anbean tüm paydaşlar ile görüşerek uygulamalar yapmaktadır. Ülkemizden yurtdışına ve yurtdışından ülkemize seyahat kısıtlamaları konarak ve karantinalar uygulanarak virüsün ülkemizde yayılmasının önüne geçilmek istenmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eğitime ara verildi. Resmi makamlar ve uzmanlar, öğrenciler tarafından bu aranın tatil, gezi, kahvehane, kafeteryalar ve alışveriş merkezlerinde değerlendirilmemesi ve evde kalınması gerektiği ile ilgili ciddi uyarılarda bulunulmaktadır. Ancak çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin bu durumda evde kalmalarını sağlayacak ve bu süreci can sıkıntısı yaşamadan geçirmeleri için bazı tavsiyelerde bulunulması önemli görülmektedir. Serbest zamanın içerisinde son derece önemli yere sahip rekreasyon faaliyetlerinden ev içi rekreatif oyunlar bu zaman diliminde yapılacak faaliyetlerin başında gelecektir. Bu çalışmada bireylerin yeni tip Koronavirüs kaynaklı evde kalmalarda uygulayabilecekleri ev içi rekreatif oyunların incelenmesi amaçlanmıştır. Bireylerin rekreatif oyunlar ile evde kaldıkları süreçte eğlenceli vakit geçirebilecekleri, ev içindeki bireyler ile boş zaman faaliyetleri için ciddi caydırıcı ve engelleyici olarak nitelendirilebilecek aşırı teknoloji, internet ve akıllı telefon kullanımından, aşırı ekran sürelerinden uzak durarak verimli zaman geçirebilecekleri düşünülmektedir. In recent days, the Novel Coronavirus-Covid 19 epidemic, which has surrounded the world and has been described as a pandemic worldwide, causes deaths and threatens all humanity seriously. Serious measures are taken in all areas in the whole world. European Championships, international sports organizations, conferences, congresses, religious ceremonies and organizations in various fields are postponed or canceled. Some prohibitions and advisory decisions are taken by official institutions worldwide. In Turkey, the Republic of Turkey Ministry of Health is to take serious measures and applies moment to moment consultation with all stakeholders. It is desired to prevent the spread of the virus in country by setting travel restrictions from abroad and abroad to our country and by applying quarantines. In addition, education was interrupted by the Ministry of National Education and the Higher Education Council. Official authorities and experts seriously warn students that this brake should not be evaluated as holidays, trips, time for coffee shops, cafeterias and shopping centers and they should stay at home. However, it is important to make some recommendations for children, young people and parents to stay at home in this situation and to pass this process without any boredom. For this time staying at home, among the recreational activities that have an extremely important place in free time, recreational games will be one of the activities to be carried out. In this study, it is aimed to examine the recreational games that individuals can apply in new types of coronavirus-induced home stays. It isthought that individuals can have fun during their stay at home with recreational games, and they can spend productive time by avoiding excessive technology, internet and smartphone usage, excessive screen times, which can be described as serious deterrent and constraint for leisure activities with individuals at home.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Senir, Gül;

  The aim of this study is to examine the effect of the Covid-19 outbreak on e-commerce in China, USA, England and Turkey. For the purpose of the study, studies in both Turkish and foreign literature were compiled by searching the literature. Google Scholar, Emerald eJournals Premier, ScienceDirect, Web of Science, JSTOR and ULAKBİM databases were used to scan the articles. Within the scope of the study, it is estimated that the e-commerce volume of Turkey, China, America and England has increased in the Covid-19 epidemic and this increasing trend is expected to continue in 2022 and 2023 as of 2021, and it has been observed that the product preferences of consumers in e-commerce shopping have changed. Food and fresh products in Turkey and China during the Covid-19 epidemic; In England, clothing, shoes and accessories products are preferred; In the USA, it is expected that the sales of jewelry, accessories and personal care products will increase compared to other product categories in the period after the Covid-19 outbreak. It is estimated that the effects of the Covid-19 epidemic will continue in 2021, and permanent changes and transformations in consumer behavior will be triggered, and as the epidemic continues, consumers will turn to online shopping from physical stores. Bu çalışmanın amacı, Çin, ABD, İngiltere ve Türkiye özelinde Covid-19 salgınının e-ticarete etkisinin incelenmesidir. Çalışmanın amacına yönelik olarak hem Türkiye’deki hem de yabancı literatürdeki çalışmalar literatür taraması ile araştırılarak derlenmiştir. Makalelerin taranmasında Google Scholar, Emerald eJournals Premier, ScienceDirect, Web of Science, JSTOR ve ULAKBİM veri tabanlarından faydalanılmıştır. Çalışma kapsamında Covid-19 salgınında Türkiye, Çin, Amerika ve İngiltere’nin e-ticaret hacminin arttığı ve bu artış trendinin 2021 yılından itibaren 2022 ve 2023 yıllarında da devam edeceği tahmin edilmekte olup, tüketicilerin e-ticaret alışverişlerindeki ürün tercihlerinin değiştiği gözlenmiştir. Covid-19 salgın sürecinde Türkiye ve Çin’de gıda ve taze ürünlerin; İngiltere’de giyim, ayakkabı ve aksesuar ürünlerinin tercih edildiği; Amerika’da ise Covid-19 salgınından sonraki dönemde takı, aksesuar ve kişisel bakım ürünlerinin satışlarının diğer ürün kategorilerine göre artış göstereceği beklenmektedir. Covid-19 salgınının etkilerinin 2021 yılında da devam edeceği tüketici davranışlarında kalıcı değişim ve dönüşümlerin tetikleneceği ve salgın devam ettikçe tüketicilerin fiziksel mağazalardan online alışverişe yöneleceği tahmin edilmektedir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bulut, Hakan Giray; Demir, Mehtap;

  In addition to religious institutions, social supports with family solidarity has evolved into a system in which the central authority is included in the development of the understanding of the Welfare State. Both the fact that it is not possible for everyone to benefit from the material resources offered by the market and the increasing number and type of disadvantaged segments in number have caused the state to play an active role in the production and direction of social services and benefits. The phenomenon of social protection is not a phenomenon that can be left to conscience alone. For this reason, it is known that the state provides assistance that varies from time to time according to the economic and political conjuncture. In this study, from the announcement of the Covid-19 pandemic to this day, the social benefits provided by the state through the management authority in Türkiye have been discussed. Although Covid-19 is defined as a disease, it has had economic, social, and political consequences around the world. For this reason, Türkiye, which is defined as a social state governed by the rule of law in accordance with the qualities of the republic, is also expected to develop different policies in the field of health as well as in the fields of social, economic and security during the pandemic period. The aim is to bring together the material and moral social support provided by different ministries and institutions during the pandemic and to be able to put forward a collective assessment of the management of the process Decisively. During the study, legislation and ministerial statements were compiled and it was observed that many programs targeting different focus groups were implemented during the pandemic. Dini kurumların yanı sıra aile dayanışmaları ile yapılan sosyal destekler Refah Devleti anlayışının gelişmesiyle birlikte merkezi otoritenin de dâhil olduğu bir sisteme evrilmiştir. Gerek piyasasının sunduğu maddi kaynaklardan herkesin yararlanmasının mümkün olmaması, gerekse dezavantajlı kesimlerin sayıca ve türce artan oranı sosyal hizmet ve yardımların üretilmesi ve yönlendirilmesinde devletin de aktif rol oynamasına neden olmuştur. Sosyal koruma olgusu salt vicdana bırakılabilecek bir olgu değildir. Bu nedenle de devletin zaman zaman ekonomik ve siyasal konjonktüre göre değişen yardımlarda bulunduğu bilinmektedir. Bu çalışmada Covid-19 pandemisinin ilanından bu güne Türkiye’de devletin yönetim erki aracılığıyla yaptığı sosyal yardımlar ele alınmıştır. Her ne kadar Covid-19 bir hastalık olarak tanımlansa da dünya genelinde ekonomik, sosyal ve siyasi sonuçlar doğurmuştur. Bu nedenle cumhuriyetin nitelikleri doğrultusunda sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanan Türkiye’nin de anılan pandemi döneminde hem sağlık alanında hem de sosyal, ekonomik ve güvenlik alanlarında farklı politikalar geliştirmesi beklenmektedir. Amaç farklı bakanlıkların ve kurumların pandemi esnasında sağlamış olduğu maddi ve manevi sosyal destekleri bir araya getirerek sürecin yönetimine dair toplulaştırılmış bir değerlendirme ortaya koyabilmektir. Çalışma esnasında mevzuat ve bakanlık açıklamaları ve yayınları derlenerek analiz edilmiş ve pandemi esnasında farklı odak gruplarını hedefleyen pek çok programın uygulamaya alındığı gözlemlenmiştir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Töral, Dilara Ayaz; Albuz, Aytekin;

  In this study, instrumental learning in music education in the context of distance education courses in Turkey during the outbreak of the coronavirus pandemic was examined. In this context; The views of 42 music teachers from Ankara who had previously provided distance education or never had been consulted were collected. The questionnaire was applied over the internet with a Google form survey. According to the results; Teachers' use of technology, their attitudes towards online lessons, and the status of online instrument training before and in the process of the pandemic period were evaluated. The research is a descriptive study aimed at determining the situation; It was conducted in a general survey model. Regarding data collection; Survey questions were prepared for literature review and teacher opinions. The data obtained are expressed and interpreted in basic statistical units. According to the study's findings, it was observed that teachers mainly used online lessons during the Covid-19 pandemic process. The most problematic issue about online lessons is defined as problems with musical instruments. Bu araştırmada, küresel korona salgını süreci içerisinde Türkiye’deki müzik eğitiminde çalgı derslerinin uzaktan eğitim modeli ile yürütülmesindeki durum incelenmiştir. Bu bağlamda; daha önceden uzaktan eğitim veren ya da hiç vermemiş olan 42 müzik öğretmeninin görüşlerine başvurulmuş ve hazırlanan anket, Google form ile internet üzerinden uygulanmıştır. Elde edilen veriler ışığında; öğretmenlerin teknoloji kullanım durumları, çevrim içi derse karşı tutumları, pandemi dönemi öncesi ve sürecinde çevrim içi çalgı eğitiminin durumu değerlendirilmiştir. Araştırma, durum tespitine yönelik betimsel bir çalışma olup; genel tarama modelinde yürütülmüştür. Veri toplamaya yönelik olarak; alan yazın tarama ve öğretmen görüşleri için anket soruları hazırlanmıştır. Elde edilen veriler ise betimsel istatistiklerle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin Covid-19 pandemisi sürecinde ağırlıklı olarak çevrim içi ders yaptığı görülmüştür. Çevrim içi ders ile ilgili öğretmenlerin en çok sorun olarak bildirdiği konunun ise enstrüman kaynaklı problemler olduğu görülmüştür.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Özkaral, Metin; Çalışkan, İbrahim;

  Bulaşıcı Covid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında en büyüğünden en küçüğüne kadar tüm yönetim birimlerine ciddi görevler düşmüştür. Bu yönetim birimlerinin en küçüğü köydür. Köy idareleri de bu süreçte çeşitli görevler üstlenmiş ve virüsün yayılımını kontrol altında tutmak için çabalamışlardır. Bu araştırma, Covid-19 ile mücadelede köy idarelerinin neler yaptığını ortaya koymak, bu birimin yöneticilerinin isteklerini duyurmak ve Covid-19 ile mücadelede yeni idari öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın ana temasını köy muhtarları ile yapılan mülakatlar oluşturmaktadır. Karabük ili Eflani ilçesinde yer alan 7 köy muhtarı ile yapılan mülakatlar üzerinden köy idarelerinin işlevselliği irdelenmiştir. Buna göre yetkilerin yeterliliği konusunda muhtarlar hem fikirdir. Ancak sağlık çalışanı, köy korucusu ve bütçenin geliştirilmesi gibi unsurların geliştirilmesinin afet ve salgın durumları için önemli olduğunu düşünmektedirler. Çalışmanın sonuçlarına göre köy idareleri hâlen kamu yönetimi örgütlenmesi için önemli birer alt unsur olmaya devam etmektedir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
15 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Aytun, Uğur; Özgüzel, Cem;

  COVID-19 salgınının yaratacağı ekonomik tahribat ve politika yapıcılar tarafından ortaya atılan teşvik paketleri üzerine medyada oldukça yoğun bir tartışma söz konusu. Bir süredir gönüllü olarak evde kalma yoluyla çalışmalar sürüyor. Sosyal mesafelendirmenin salgının yayılmasının önlenmesi için en etkili yöntem olduğu göz önüne alındığında diğer birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bu tedbirler sıkılaştırılarak sokağa çıkma yasağına gerek görülebilir. Temel gıda ve sağlık ihtiyaçlarını sağlayanlar dışında insanların evlerine kapanması durumunda, iktisadi işlerin de sekteye uğrayacağı aşikâr. Böyle bir durumda işlerin ne kadarı evden yürütülebilir? Biz bu yazıda virüsün yayılmasından sonra alınan sosyal mesafe tedbirleri (veya daha sıkı tedbirler) bağlamında Türkiye’de hangi mesleklerin evde yapılmaya müsait olduğunu, bunların bölgesel ve endüstriyel bazda nasıl farklılıklar gösterdiklerini ve ücretlerden aldıkları payları belirlemeye çalıştık. Bu çalışma mevcut şartların, meslek grupları, sektörler ve de bölgeler üstündeki olası etkileri hakkında bir fikir edinmeyi hedefledik.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Çalıyurt, Hasan Burak;

  The widespread, complex and multidimensional economic effects of the Covid-19 pandemic on a global scale and in our country are manifested. It does not seem possible to determine this effect on the economic plane with a mathematical-absolute certainty, at least at present time, in all its aspects and in all its quality. In addition, revealing the economic effects of the epidemics, of which we know similar in history, can be revealed with the end of the epidemic process. However, as of the moment we are in, it is possible to analyze the effects of the pandemic in terms of the world and Turkey, through macroeconomic indicators where macroeconomic performance can be monitored. The aim of the study is to examine the basic economic indicators such as growth, inflation and unemployment within the scope of the period from December 2019, the beginning of the Covid-19 pandemic, to the beginning of 2022, and to reveal the effects of the global economy and the Turkish economy due to the pandemic. In addition to the position of the Turkish economy in the world economy, solution proposals will also be included in the context of the ongoing economic, political and legal structural problems with the historical flow. The method of the study is descriptive method based on literature review. The findings obtained as a result of the research make clear the need for structural reform of the Turkish economy. Covid-19 pandemisinin küresel ölçekte ve Türkiye ekonomisi özelinde yaygın, karmaşık ve çok boyutlu ekonomik etkileri tezahür etmektedir. Ekonomik düzlemdeki bu etkiyi en azından içinde bulunduğumuz anda tüm vecheleri ve tüm niteliği ile matematiksel-mutlak bir kesinlikte tespit etmek mümkün gözükmemektedir. Ayrıca tarihte benzerlerini bildiğimiz salgınların iktisadi etkilerinin tümden ortaya konulması salgın sürecinin sonunun gelmesi ile mümkün olabilecektir. Ama içinde bulunduğumuz zamanda Dünya ve Türkiye boyutuyla pandeminin etkilerini, makroekonomik performansın izlenebildiği makroekonomik göstergeler üzerinden iktisadi analiz yapabilmek mümkündür. Çalışmanın amacı, Covid-19 pandemisinin başlangıcı olan 2019 yılı Aralık ayından 2022 yılı başına kadarki dönem kapsamında büyüme, enflasyon ve işsizlik gibi temel iktisadi göstergeler incelenerek Dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisinin pandemi dolayısıyla maruz kaldığı etkilerin ortaya konulmasıdır. Özellikle Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisi içindeki konumu yanında tarihsel akış ile süregelen iktisadi, siyasi ve hukuki nitelikteki yapısal sorunları bağlamında çözüm önerilerine de yer verilecektir. Çalışmanın yöntemi, literatür taramasına dayalı betimsel yöntemdir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, Türkiye ekonomisinin yapısal reform gereğini belirginleştirmektedir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ TÜBİTAK ULAKBİM Derg...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ TÜBİTAK ULAKBİM Derg...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Aytun, Uğur; Özgüzel, Cem;

  COVID-19 salgınının işgücü piyasasının genelini aynı şiddetle etkilemeyeceği, belirli kesimleri daha çok etkileyeceği konusunda yoğun bir tartışma -hatta bir konsensüs- söz konusu. Örneğin İngiltere ve ABD için yapılan bazı çalışmalar, özellikle düşük gelirli ve kısa dönemli iş kontratlarına sahip gençlerin daha çok etkileneceğini belirtiyor.[1] Yine başka bir çalışma da İngiltere’de küçük işletmelerde çalışan erkeklerin yaklaşık yüzde 8 civarında bir ücret kaybı yaşayacağını öngörüyor.[2] Türkiye’de ise genç işsizliğin yüzde 40’lara varacağı[3], halıhazırdaki gelir desteklerinin savunması düşük kesimleri korumaya yetmeyeceğini tahmin eden çalışmalar mevcut.[4] 12 Nisan 2020’de Sarkaç’ta yayınlanan önceki yazımızda[5] Türkiye’de mesleklerin ne kadarının evden yapılabildiğini, bu mesleklerin sektörel, bölgesel ve ana meslek kolları bazında incelemiş, eğitim düzeyi ile evden çalışabilme ilişkisine de kısaca değinmiştik. Bu yazıda ise eğitim boyutunu daha detaylı bir şekilde ele aldıktan sonra, evden çalışmanın gelir eşitsizlikleri ve kayıt dışı istihdam ile olan ilişkisini TÜİK’in 2018 yılına ait Hanehalkı İşgücü Araştırması Anketine dayalı olarak inceleyip yorumlamaya çalışacağız.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Karakaya, Keziban;

  The importance of cleanliness for human life has been seen once again by all humanity with the Covid-19 epidemic that has been experienced worldwide for two years. In response to this epidemic, cleanliness, which is mentioned as one of the three suggestions in the slogan of the first precaution and protection mask-distance-cleaning, is a subject that the religion of Islam meticulously emphasizes. For this reason, classical fiqh books started with the subject of cleanliness. In a narration from the Prophet, ten things that are stated as a necessity of human nature include cleaning the armpits and genital area from hair. Various methods have been used to clean the hair on the human body from past to present. Today, with the development of technology, electronic tools are used in hair cleaning and especially laser technology is one of these tools. However, besides the convenience that this method brings, it is seen that it can cause both medical and legal problems. In this study, it will be tried to evaluate the effect of laser epilation on health and the fiqh dimension of privacy violations that may occur during these applications. Temizliğin insan hayatı için ne denli önemli olduğu iki yıldır dünya çapında yaşanan Covid-19 salgınıyla bütün insanlık tarafından bir kez daha görülmüştür. Yaşanan bu salgına karşılık en birinci tedbir ve koruma maske-mesafe-temizlik sloganında yer alan üç öneriden biri olarak zikredilen temizlik, İslâm dininin de titizlikle üzerinde durduğu bir konudur. Bu nedenle klasik fıkıh kitapları temizlik konusu ile başlamıştır. Hz Peygamber’den yapılan bir rivayette insan fıtratının gereği olarak bildirilen on şey içerisinde koltuk altının ve genital bölgenin tüylerden temizlenmesi de bulunmaktadır. Geçmişten günümüze insan bedeni üzerindeki tüylerin temizlenmesinde çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle tüy temizliğinde elektronik aletler kullanılmakta ve özellikle lazer teknolojisi bu aletlerin başında gelmektedir. Ancak bu yöntemin getirdiği kolaylıkların yanında hem tıbbi hem de fıkhi sorunlara sebep olabildiği görülmektedir. Bu çalışmada lazer epilasyonun sağlığa etkisi ile bu uygulamalar esnasında ortaya çıkabilen mahremiyet ihlallerinin fıkhi boyutu değerlendirilmeye çalışılacaktır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Doğan, Merve;

  In this study, the crisis and crisis management in the conceptual framework, its characteristics and the factors that cause its emergence are examined and the policies applied to manage the Covid-19 crisis in Turkish public administration and international organizations are mentioned. The Covid-19 virus, which emerged in Wuhan, China in December 2019, has become a worldwide pandemic in a very short time. And it has negatively affected countries in terms of economy, health, education and many more. And in the 21st that century we are in, it has taken the whole world under its influence and dragged countries and international organizations into a crisis period. In this context, the Turkish Public Administration, the United Nations, the World Health Organization and the European Union whose country members were badly damaged in the pandemic, were examined. Since this epidemic, which has spread rapidly due to the increasing interaction and globalization factors in today's world, has turned into a pandemic from being an epidemic on a national basis, the decisions, policies implemented and the fact that a joint action must be taken in the struggle process have revealed the need for international organizations to be active in the process. Nevertheless, the states have the greatest responsibility for the implementation of the measures and decisions taken at the national level in the process of combating the crisis. For these reasons, within the scope of this study, the policies implemented by Turkish public administration on a national basis and also the action plans and policies of international organizations in combating the crisis have been examined in detail. Bu çalışmada kavramsal çerçevede kriz ve kriz yönetiminin ne olduğu, özellikleri ve ortaya çıkmasına neden olan faktörler incelenip Covid-19 sürecinde Türk kamu yönetimi ve uluslararası kuruluşlarda Covid-19 krizinin yönetilmesi için uygulanan politikaların neler olduğuna yer verilmiştir. 2019 Aralık’ta Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü çok kısa bir sürede dünya geneline yayılan bir salgın haline gelmiştir. Ve ülkeleri ekonomi, sağlık, eğitim ve daha pek çok yönden olumsuz yönde etkilemiştir. Ve içinde bulunduğumuz 21.yüzyılda tüm dünyayı etkisi altına alarak ülkeleri ve uluslararası kuruluşları bir kriz dönemine sürüklemiştir. Bu kapsamda çalışmada Türk Kamu Yönetimi, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve salgında büyük hasar gören ülkelerin üye olduğu Avrupa Birliği incelenmiştir. Günümüz dünyasında artan etkileşim ve küreselleşme faktörleri nedeniyle hızlı yayılım gösteren bu salgın ulusal bazda bir epidemi olmaktan çıkıp bir pandemiye dönüşmesinden dolayı kararların, uygulanan politikaların ve mücadele sürecinde ortak harekete geçilmesi gereken bir durum olması da uluslararası kuruluşların da süreçte faal olması gereksinimini ortaya çıkartmıştır. Yine de krizle mücadele sürecinde ulusal düzeyde alınan tedbir ve kararların uygulanması için en büyük görev devletlere düşmektedir. Bu nedenlerden dolayı da çalışma kapsamında da Türk kamu yönetim idarelerinin ulusal bazda uyguladıkları politikalar ve uluslararası düzeydeki kuruluşların krizle mücadeledeki hareket planları ve izledikleri politikalar detaylı bir şekilde incelenmiştir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Gümüşgül, Osman; Aydoğan, Resul;

  Son günlerde tüm dünyayı saran ve dünya çapında salgın (pandemi) olarak nitelendirilen Yeni Tip Koronavirüs salgını görülen ülkelerde ölümlere neden olmaktadır ve tüm insanlığı ciddi anlamda tehdit etmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm alanlarda ciddi önlemler alınmaktadır. Avrupa Şampiyonaları, uluslararası spor organizasyonları, konferanslar, kongreler, dini törenler ve çeşitli alanlarda organizasyonlar ertelenmekte ya da iptal edilmektedir. Resmi kurumlarca dünya genelinde bazı yasaklar ve tavsiye niteliğinde kararlar alınmaktadır. Ülkemizde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ciddi önlemler almakta ve anbean tüm paydaşlar ile görüşerek uygulamalar yapmaktadır. Ülkemizden yurtdışına ve yurtdışından ülkemize seyahat kısıtlamaları konarak ve karantinalar uygulanarak virüsün ülkemizde yayılmasının önüne geçilmek istenmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eğitime ara verildi. Resmi makamlar ve uzmanlar, öğrenciler tarafından bu aranın tatil, gezi, kahvehane, kafeteryalar ve alışveriş merkezlerinde değerlendirilmemesi ve evde kalınması gerektiği ile ilgili ciddi uyarılarda bulunulmaktadır. Ancak çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin bu durumda evde kalmalarını sağlayacak ve bu süreci can sıkıntısı yaşamadan geçirmeleri için bazı tavsiyelerde bulunulması önemli görülmektedir. Serbest zamanın içerisinde son derece önemli yere sahip rekreasyon faaliyetlerinden ev içi rekreatif oyunlar bu zaman diliminde yapılacak faaliyetlerin başında gelecektir. Bu çalışmada bireylerin yeni tip Koronavirüs kaynaklı evde kalmalarda uygulayabilecekleri ev içi rekreatif oyunların incelenmesi amaçlanmıştır. Bireylerin rekreatif oyunlar ile evde kaldıkları süreçte eğlenceli vakit geçirebilecekleri, ev içindeki bireyler ile boş zaman faaliyetleri için ciddi caydırıcı ve engelleyici olarak nitelendirilebilecek aşırı teknoloji, internet ve akıllı telefon kullanımından, aşırı ekran sürelerinden uzak durarak verimli zaman geçirebilecekleri düşünülmektedir. In recent days, the Novel Coronavirus-Covid 19 epidemic, which has surrounded the world and has been described as a pandemic worldwide, causes deaths and threatens all humanity seriously. Serious measures are taken in all areas in the whole world. European Championships, international sports organizations, conferences, congresses, religious ceremonies and organizations in various fields are postponed or canceled. Some prohibitions and advisory decisions are taken by official institutions worldwide. In Turkey, the Republic of Turkey Ministry of Health is to take serious measures and applies moment to moment consultation with all stakeholders. It is desired to prevent the spread of the virus in country by setting travel restrictions from abroad and abroad to our country and by applying quarantines. In addition, education was interrupted by the Ministry of National Education and the Higher Education Council. Official authorities and experts seriously warn students that this brake should not be evaluated as holidays, trips, time for coffee shops, cafeterias and shopping centers and they should stay at home. However, it is important to make some recommendations for children, young people and parents to stay at home in this situation and to pass this process without any boredom. For this time staying at home, among the recreational activities that have an extremely important place in free time, recreational games will be one of the activities to be carried out. In this study, it is aimed to examine the recreational games that individuals can apply in new types of coronavirus-induced home stays. It isthought that individuals can have fun during their stay at home with recreational games, and they can spend productive time by avoiding excessive technology, internet and smartphone usage, excessive screen times, which can be described as serious deterrent and constraint for leisure activities with individuals at home.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Senir, Gül;

  The aim of this study is to examine the effect of the Covid-19 outbreak on e-commerce in China, USA, England and Turkey. For the purpose of the study, studies in both Turkish and foreign literature were compiled by searching the literature. Google Scholar, Emerald eJournals Premier, ScienceDirect, Web of Science, JSTOR and ULAKBİM databases were used to scan the articles. Within the scope of the study, it is estimated that the e-commerce volume of Turkey, China, America and England has increased in the Covid-19 epidemic and this increasing trend is expected to continue in 2022 and 2023 as of 2021, and it has been observed that the product preferences of consumers in e-commerce shopping have changed. Food and fresh products in Turkey and China during the Covid-19 epidemic; In England, clothing, shoes and accessories products are preferred; In the USA, it is expected that the sales of jewelry, accessories and personal care products will increase compared to other product categories in the period after the Covid-19 outbreak. It is estimated that the effects of the Covid-19 epidemic will continue in 2021, and permanent changes and transformations in consumer behavior will be triggered, and as the epidemic continues, consumers will turn to online shopping from physical stores. Bu çalışmanın amacı, Çin, ABD, İngiltere ve Türkiye özelinde Covid-19 salgınının e-ticarete etkisinin incelenmesidir. Çalışmanın amacına yönelik olarak hem Türkiye’deki hem de yabancı literatürdeki çalışmalar literatür taraması ile araştırılarak derlenmiştir. Makalelerin taranmasında Google Scholar, Emerald eJournals Premier, ScienceDirect, Web of Science, JSTOR ve ULAKBİM veri tabanlarından faydalanılmıştır. Çalışma kapsamında Covid-19 salgınında Türkiye, Çin, Amerika ve İngiltere’nin e-ticaret hacminin arttığı ve bu artış trendinin 2021 yılından itibaren 2022 ve 2023 yıllarında da devam edeceği tahmin edilmekte olup, tüketicilerin e-ticaret alışverişlerindeki ürün tercihlerinin değiştiği gözlenmiştir. Covid-19 salgın sürecinde Türkiye ve Çin’de gıda ve taze ürünlerin; İngiltere’de giyim, ayakkabı ve aksesuar ürünlerinin tercih edildiği; Amerika’da ise Covid-19 salgınından sonraki dönemde takı, aksesuar ve kişisel bakım ürünlerinin satışlarının diğer ürün kategorilerine göre artış göstereceği beklenmektedir. Covid-19 salgınının etkilerinin 2021 yılında da devam edeceği tüketici davranışlarında kalıcı değişim ve dönüşümlerin tetikleneceği ve salgın devam ettikçe tüketicilerin fiziksel mağazalardan online alışverişe yöneleceği tahmin edilmektedir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bulut, Hakan Giray; Demir, Mehtap;

  In addition to religious institutions, social supports with family solidarity has evolved into a system in which the central authority is included in the development of the understanding of the Welfare State. Both the fact that it is not possible for everyone to benefit from the material resources offered by the market and the increasing number and type of disadvantaged segments in number have caused the state to play an active role in the production and direction of social services and benefits. The phenomenon of social protection is not a phenomenon that can be left to conscience alone. For this reason, it is known that the state provides assistance that varies from time to time according to the economic and political conjuncture. In this study, from the announcement of the Covid-19 pandemic to this day, the social benefits provided by the state through the management authority in Türkiye have been discussed. Although Covid-19 is defined as a disease, it has had economic, social, and political consequences around the world. For this reason, Türkiye, which is defined as a social state governed by the rule of law in accordance with the qualities of the republic, is also expected to develop different policies in the field of health as well as in the fields of social, economic and security during the pandemic period. The aim is to bring together the material and moral social support provided by different ministries and institutions during the pandemic and to be able to put forward a collective assessment of the management of the process Decisively. During the study, legislation and ministerial statements were compiled and it was observed that many programs targeting different focus groups were implemented during the pandemic. Dini kurumların yanı sıra aile dayanışmaları ile yapılan sosyal destekler Refah Devleti anlayışının gelişmesiyle birlikte merkezi otoritenin de dâhil olduğu bir sisteme evrilmiştir. Gerek piyasasının sunduğu maddi kaynaklardan herkesin yararlanmasının mümkün olmaması, gerekse dezavantajlı kesimlerin sayıca ve türce artan oranı sosyal hizmet ve yardımların üretilmesi ve yönlendirilmesinde devletin de aktif rol oynamasına neden olmuştur. Sosyal koruma olgusu salt vicdana bırakılabilecek bir olgu değildir. Bu nedenle de devletin zaman zaman ekonomik ve siyasal konjonktüre göre değişen yardımlarda bulunduğu bilinmektedir. Bu çalışmada Covid-19 pandemisinin ilanından bu güne Türkiye’de devletin yönetim erki aracılığıyla yaptığı sosyal yardımlar ele alınmıştır. Her ne kadar Covid-19 bir hastalık olarak tanımlansa da dünya genelinde ekonomik, sosyal ve siyasi sonuçlar doğurmuştur. Bu nedenle cumhuriyetin nitelikleri doğrultusunda sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanan Türkiye’nin de anılan pandemi döneminde hem sağlık alanında hem de sosyal, ekonomik ve güvenlik alanlarında farklı politikalar geliştirmesi beklenmektedir. Amaç farklı bakanlıkların ve kurumların pandemi esnasında sağlamış olduğu maddi ve manevi sosyal destekleri bir araya getirerek sürecin yönetimine dair toplulaştırılmış bir değerlendirme ortaya koyabilmektir. Çalışma esnasında mevzuat ve bakanlık açıklamaları ve yayınları derlenerek analiz edilmiş ve pandemi esnasında farklı odak gruplarını hedefleyen pek çok programın uygulamaya alındığı gözlemlenmiştir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Töral, Dilara Ayaz; Albuz, Aytekin;

  In this study, instrumental learning in music education in the context of distance education courses in Turkey during the outbreak of the coronavirus pandemic was examined. In this context; The views of 42 music teachers from Ankara who had previously provided distance education or never had been consulted were collected. The questionnaire was applied over the internet with a Google form survey. According to the results; Teachers' use of technology, their attitudes towards online lessons, and the status of online instrument training before and in the process of the pandemic period were evaluated. The research is a descriptive study aimed at determining the situation; It was conducted in a general survey model. Regarding data collection; Survey questions were prepared for literature review and teacher opinions. The data obtained are expressed and interpreted in basic statistical units. According to the study's findings, it was observed that teachers mainly used online lessons during the Covid-19 pandemic process. The most problematic issue about online lessons is defined as problems with musical instruments. Bu araştırmada, küresel korona salgını süreci içerisinde Türkiye’deki müzik eğitiminde çalgı derslerinin uzaktan eğitim modeli ile yürütülmesindeki durum incelenmiştir. Bu bağlamda; daha önceden uzaktan eğitim veren ya da hiç vermemiş olan 42 müzik öğretmeninin görüşlerine başvurulmuş ve hazırlanan anket, Google form ile internet üzerinden uygulanmıştır. Elde edilen veriler ışığında; öğretmenlerin teknoloji kullanım durumları, çevrim içi derse karşı tutumları, pandemi dönemi öncesi ve sürecinde çevrim içi çalgı eğitiminin durumu değerlendirilmiştir. Araştırma, durum tespitine yönelik betimsel bir çalışma olup; genel tarama modelinde yürütülmüştür. Veri toplamaya yönelik olarak; alan yazın tarama ve öğretmen görüşleri için anket soruları hazırlanmıştır. Elde edilen veriler ise betimsel istatistiklerle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin Covid-19 pandemisi sürecinde ağırlıklı olarak çevrim içi ders yaptığı görülmüştür. Çevrim içi ders ile ilgili öğretmenlerin en çok sorun olarak bildirdiği konunun ise enstrüman kaynaklı problemler olduğu görülmüştür.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Özkaral, Metin; Çalışkan, İbrahim;

  Bulaşıcı Covid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında en büyüğünden en küçüğüne kadar tüm yönetim birimlerine ciddi görevler düşmüştür. Bu yönetim birimlerinin en küçüğü köydür. Köy idareleri de bu süreçte çeşitli görevler üstlenmiş ve virüsün yayılımını kontrol altında tutmak için çabalamışlardır. Bu araştırma, Covid-19 ile mücadelede köy idarelerinin neler yaptığını ortaya koymak, bu birimin yöneticilerinin isteklerini duyurmak ve Covid-19 ile mücadelede yeni idari öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın ana temasını köy muhtarları ile yapılan mülakatlar oluşturmaktadır. Karabük ili Eflani ilçesinde yer alan 7 köy muhtarı ile yapılan mülakatlar üzerinden köy idarelerinin işlevselliği irdelenmiştir. Buna göre yetkilerin yeterliliği konusunda muhtarlar hem fikirdir. Ancak sağlık çalışanı, köy korucusu ve bütçenin geliştirilmesi gibi unsurların geliştirilmesinin afet ve salgın durumları için önemli olduğunu düşünmektedirler. Çalışmanın sonuçlarına göre köy idareleri hâlen kamu yönetimi örgütlenmesi için önemli birer alt unsur olmaya devam etmektedir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/