Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
77,220 Research products
Relevance
arrow_drop_down

 • 2020-2024
 • Open Access
 • Research data
 • Other research products
 • Other ORP type
 • Finnish

 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Luoto, Toni;

  Työssä toteutettiin teknologia-alan yritykselle jatkuvan parantamisen malli ISO9001:2015 standardin kriteerit huomioiden. Työn toimeksiantajana toimi Nextfour Group Oy. Yritys on voimakkaassa kasvussa ja sen johtamista haluttiin kehittää laatujohtamisen jatkuvan parantamisen mallilla. Työ toteutettiin oman toimen ohessa osana laatutiimin toimintaa sekä kehityshankkeena. Kehityshankkeessa hyödynnettiin yrityksen sisäistä auditointiprossessia, haastatteluja sekä laadunhalintajärjestelmän dokumentaatiota. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä, jossa lähestymistapana käytettiin toimintatutkimusta. Työssä sovellettiin spiraalista toteutusmallia, jossa toistuvat syklit reflektoivat ja ohjasivat toimintaa. Tuloksena syntyi prosessimainen toimintaohje. Toimintaohje kokoaa laatupolitiikan, laatutavoitteet ja laatumittarit hallittavaksi kokonaisuudeksi. Toimintaohjeen perusteella organisaatio tunnistaa mitä laatutietoa se kerää toiminnastaan, kuka, missä ja miten tietoa kerää ja miten sitä hyödynnetään osana jatkuvaa parannusta. Tulosten avulla ymmärretään paremmin jatkuvan parantamisen kannalta oleellinen tieto ja sen puute. Toimintaohjeen myötä syntyi myös korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden prosessi, jolla poikkeamiin voidaan puuttua. Prosessit tukevat laatujohtamista, auttavat arvioimaan prosessien tehokkuutta ja toimintakykyä sekä tehostavat poikkeamien käsittelyä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Heikkinen, Kari;

  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö, joka on perustettu vuonna 1990 Haapavedellä. Säätiö omistaa mm. PSK – Aikuisopiston Oulussa. Oppilaitoksessa on menossa Yrittäjyyskoulutuksen kehittäminen. Tätä kehittämistyötä tukemaan haluttiin tehdä tutkimus yrittäjyyskoulutuksesta. Yrittäjyyskoulutus on linjattu organisaation strategiassa erittäin tärkeäksi osa - alueeksi. Tutkimuksella haluttiin selvittää, kuinka tämä yrittäjyyspainotus näkyy eri henkilökunta ryhmien työssä vai näkyykö se? Lisäksi tutkimuksessa haluttiin kysyä henkilökunnalta ehdotuksia yrittäjyyskoulutuksen kehittämiseen. Tutkimuksessa on aluksi selvitetty strategia – käsitteen sisältöä, strategia prosessia sekä henkilöstöjohtamista. Seuraavaksi on esitelty PSK - Aikuisopiston strategia. Tutkimuksessa on käytet-ty lähestymistapana tapaustutkimusta, jolla on selvitetty nykyistä tilannetta säätiönhallituksen, johtoryhmän, kouluttajien ja tukitoimintojen henkilöstön näkökulmasta. Tutkimuksessa haastateltiin 16 henkilöä. Tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista tutkimusta ja haastatteluja. Tulokset on analysoitu referoivan litteroinnin avulla. Tulosten mukaan strategiassa painotettu yrittäjyyskoulutus näkyy melko hyvin organisaation toiminnassa. Suoraan asian mainitsi vain muutama haastateltava, mutta strategiaan kirjoitettuja asioita mainitsivat lähes kaikki. Sisäinen yrittäjyys nousi esille hyvin useasti. Pieniä näkemyseroja on lähinnä toteutustavasta. Toisaalta haluttiin tarjota kaikille yrittäjäkoulutuksia, toisaalta taas haluttiin niiden olevan vapaavalintaisia. Lisäksi ehdotetaan opetussuunnitelmiin tehtäviä muutoksia. Yrittäjyyskoulutuksia pidettiin pääsääntöisesti tärkeänä organisaatiolle. Kehityskohdat tunnistettiin ja haluttiin ryhtyä korjaamaan niitä. Lisäksi yrityskoulutukseen tulleet ehdotukset on helppo toteuttaa. Kaikki pitivät laadukasta toimintaa erittäin tärkeänä. Organisaation strategia tulee vielä selventää henkilöstölle. Tulevaisuudessa henkilökunta haluaa osallistua strategiatyöhön vielä enemmän. Sitoutumiseen vaikuttavan määräaikaisuuden muutoksia tulee miettiä. Yrittäjyyskoulutuksen kehittäminen alkaa yhteisistä materiaaleista ja toimintatavoista. The client of this study was Training Centre Foundation of Northern Finland, which was founded in 1990 in Haapavesi. The Foundation owns PSK - Adult Education Centre in Oulu. PSK is developing the entrepreneurship education. The aim of the study was to find out how entrepreneurial emphasis is reflected in various staff work groups. The study wanted to ask the staff suggestions for the development of entrepreneurship education. The study clarifies the term of strategy and strategy process. The examples of strategy process were found in PSK - Adult Education Centre entrepreneurial education. Case study was used approach in order to clarify the current situation of the Foundation Board of Directors, Executive Committee, trainers, and support staff point of view. According to the results strategy, entrepreneurship education shows quite well the organization's operations. Direct mentions about it were only few. Entrepreneurship Training wanted to offer for everyone. Entrepreneurship Training sessions was seen important for the organization. Developing Items were identified and wanted to correct them. The whole staff saw high quality in education the most important thing. The strategy will further need clarification for the staff. In the future, the staff wants to participate in the strategy work even more. Development of Entrepreneurship Education will begin on common materials and practices.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2015 . 2024
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2015 . 2024
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Imppola, Tomi;

  Om man jämför en limfog med alternativa fastsättningsmetoder finns det både för- och nackdelar. En stor fördel med användning av limfogar är att materialet har ingen betydelse jämfört med tex svetsning. Däremot om reparationer krävs kan de limmade materialet bli skadat till den grad att det blir oanvändbart. Medan nitade material kan nitas om på nytt. En fördel med limfogar är den slutliga massan av fogen jämförd med totala massan hos hela konstruktionen. Däremot med nitning kommer det extra massa till på grund av nitarna. Detta slutarbete gjordes med målet att med geometriska förändringar av limfogar förbättra skjuvspänningens fördelning längs limfogen på så sätt att fogen skulle bli starkare. Då en limfog utsätts för belastning fördelas inte spänningen konstant längs fogen, utan det blir variationer och spänningen blir mera koncentrerade i punkter vid fogens ändor. För att kunna utföra simulationer med olika variationer av fogar användes FEA. Med FEA kan man få en visualisering på hur fogen beter sig under spänning och de koncentrerade områdena kan lokaliseras. Comsol Multyphysics var FEA programmet som användes. Olika variationer av geometrin testades för att reducera skjuvspännings maxima vid fogens ändpunkter Enligt testerna visade det sig att med simpla fogar kunde man nå de bästa resultaten med hjälp av små ändringar i limfogen, fogtjocklek och skarvvinkel. En enkel överlappsfog kunde förbättras med 27.9%. Ännu vidare förbättring med förtunning till delarna gav en förbättring på 62.85%. Skarvlimfogens vinkel ändrades för att nå en förbättring på 48.9%.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2021
  License: CC BY NC
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2021
   License: CC BY NC
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Lehtonen, Nenna;

  Opinnäytetyön toimeksiantajana on Näkemystehdas MBE Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää MBE:lle selkeä ja kirkastettu kilpailuetu ja erottautumistekijöitä asiakaskokemuksen näkökulmasta. Työssä toimeksiantajan nykyistä tilannetta kartoitettiin SWOT-analyysin avulla. Työn tietoperustassa tutkittiin markkinoinnin kilpailukeinoja 7P:n mallin sekä markkinointimixin mukaisesti, kilpailuetua ja sen käsitteitä, kolmea pääkilpailustrategiaa sekä asiakaskokemuksen käsitteitä. Työn tutkimuksellinen osuus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, menetelmänä toimi puolistrukturoitu puhelinhaastattelu toimeksiantajan yritysasiakkaille. Osana tutkimusta toteutettiin kilpailija-analyysi Näkemystehdas MBE:n kolmesta pääkilpailijasta. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että MBE:n kirkastettu ja selkeä kilpailuetu on luottamus. MBE rakentaa luottamusta asiakkaaseen, joka tehostaa asiakkaan myyntiä. Luottamusta voidaan jatkossa korostaa vielä enemmän esimerkiksi tuomalla esiin se heidän omissa arvoissaan.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Lehtonen, Jasna;

  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön lähtökohtana oli toimeksianto Maanmittauslaitokselta, joka vastaa Struven ketjun hallinnoinnista Suomessa. Toimeksiannon tarkoituksena oli kehittää opastuksia Struven ketjun Oravivuoren pisteelle, joka on yksi Suomen kuudesta maailmanperintöpisteestä. Tavoitteena oli luoda opastuskokonaisuus, jonka avulla saataisiin parannettua Struven ketjun tunnettuutta ja asemaa maailmanperintökohteena. Ennen varsinaisen tuotoksen ja sen tekoprosessin esittelyä opinnäytetyön toinen luku johdattelee lukijan viitekehyksen kautta ymmärtämään mikä Struven ketju on ja mikä on sen merkitys Unescon maailmanperintökohteena. Viitekehyksen kolmannessa luvussa syvennytään matkailutuotteen ja opastuksien kehittämiseen, mutta lisäksi selvitystyön kautta luodaan kokonaiskuva Suomen muiden maailmanperintökohteiden opastustarjonnasta. Tietoperustassa käsiteltyjä aiheita hyödynnettiin tuotoksen toteuttamisessa. Opinnäytetyön tuotoksena syntyneen opastuskokonaisuuden laatiminen aloitettiin maaliskuun 2021 alussa ja saatiin päätökseen kolme kuukautta myöhemmin saman vuoden toukokuun lopussa. Tekoprosessissa hyödynnettiin oleellisesti kenttätutkimusta, vertailukehittämistä ja lopullinen tuotos koottiin graafisen suunnittelun työkalulla Canvalla. Työn tuotoksena syntyi opastuskokonaisuus, joka sisältää kolme toisiaan täydentävää osaa: Kävelyoppaan, oppaan käsikirjan sekä yhden esitteen. Tuotoksen jokainen osa esitellään erillisesti opinnäytetyön toisiksi viimeisessä luvussa. Opinnäytetyön päättää pohdinta, jossa työn onnistuneisuutta pohdittiin erityisesti tuotoksen hyödynnettävyyden ja käytettävyyden kautta. Koko projektin onnistumista arvioidaan vertailemalla johdannossa määriteltyjen kriteerien kohtaamista lopputuloksen kanssa, mutta lisäksi arvioitiin oppimisprosessia. Opinnäytetyön tuotoksena syntynyt opastuskokonaisuus otetaan käyttöön kesällä 2021, eli tuotos on hyödyllinen ja ajankohtainen. Projekti katsottiin onnistuneeksi niin tekijän kuin toimeksiantajankin puolesta, ja se on herättänyt kiinnostusta jo nyt.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2021
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2021
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Karjalainen, Sirpa-Helena;

  Tämän opinnäytetyön tehtiin Myyntiosaaminen kasvun keskiöön (Myski) –hankkeelle, jossa on tarkoitus muodostaa sellainen toimintamalli, joka tuo keskiöön Oulun alueen korkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja yrityskehityspalveluissa myyntiosaamisen. Hankkeen aikana toimintamallia arvioidaan ja kun hanke päättyy, koulujen opinto-ohjelmissa tulee löytymään nämä kehitetyt myyntiopinnot. Näin Oulun alueen yritykset tulevat saamaan osaavaa henkilöstöä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Myski-hankkeen ensimmäisille B2B-myyntikoulutukseen osallistuville tutkimus, jossa he voivat sanoa kehittämisideoitaan tulevaan myyntikoulutukseen. Näiden ideoiden ja mielipiteiden perusteella oli tarkoitus tehdä B2B-myynnistä mahdollisimman hyvä ohjeistus, jonka mukaan myyntiä voitaisiin tulevissa koulutuksissa opettaa. Tutkimusongelmaksi valikoitui kysymys: ”Miten Myski-hankkeen pilottiryhmän jälkeisille opetusryhmille opetetaan B2B-myyntiosaamista vieläkin paremmin?” Työssä kerrotaan myös, miksi juuri tämä aihe kiinnosti opinnäytetyön tekijää niin paljon, että hän halusi perehtyä asiaan. Työn teoriaosassa kuvaillaan, mitä on B2B-myynti, mitkä ovat myyntiprosessin vaiheet sekä minkälainen on hyvän B2B-myyjn asenne. Lisäksi selvitetään Valkoisen Paperin kirjoittamista. Lähteinä on käytetty eri asiantuntijoiden kirjoittamia teoksia sekä internetistä löytynyttä tietoa. Tietoperustassa mainitaan myös, että työ oli suunnitteluorientoitunutta kehittämistä, koska koulutukseen osallistujilta saatiin palautetta B2B-myynnin opetuksesta ja sen perusteella opinnäytetyön tekijä teki laatimaansa B2B-myyntiohjeistukseen tarvittavia korjauksia. Tutkimustavaksi valittiin konstruktiivinen tutkimus. Tarkoituksena oli nimittäin luoda konkreettinen tuotos eli B2B-myyntiohjeistus. Saatu tuotos on entistä parempi ohje. Tutkimusaineistona olivat koulutukseen osallistuneiden vastaukset tutkimuskysymyksiin. Näiden vastausten perusteella myyntiohjeistus tehtiin. Tutkimuskysymysten perusteella saatiin hyvin laadittua B2B-myyntiohjeistus. Valitut tutkimuskysymykset olivat kaikki tärkeitä ja näiden perusteella ohjeistus tehtiin. Jälkikäteen osallistujille sähköpostilla lähetetyt lisäkysymykset ja avoin kysymys kehittämisideoista olisi ollut kuitenkin parempi laittaa vastauslomakkeeseen, jonka jokainen osallistuja varmasti täytti viimeisen opetuskerran jälkeen. Näin kysymyksiin olisi saatu enemmän vastauksia. Tulevissa B2B-myyntikoulutuksissa hyödynnetään siis tässä opinnäytetyössä tehtyä myyntiohjeistusta. Jokaisen tulevan koulutuskerran jälkeen voidaan vielä kysyä samat tutkimuskysymykset uudestaan ja pyytää opiskelijoilta vielä lisää kehitysehdotuksia. Näiden pohjalta pystytään myöhemmin tekemään vielä parempi ja kattavampi B2B-myyntiohjeistus.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2020
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2020
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Salmi, Sari;

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia kansainvälisiä ja kansallisia tutkimuksia tai ohjeistuksia on tehty tekoälyn eettisistä periaatteista terveydenhuollon viitekehyksessä sekä koota näistä luotettava ja ajantasainen kirjallisuuskatsaus. Menetelmäksi valikoitui kuvaileva, narratiivinen kirjallisuuskatsaus, jonka keinoin jo olemassa oleva tutkimustieto ja aiheesta laaditut ohjeistukset on tiivistetty tutkijan synteesiksi. Terveydenhuollossa uusia tekoälyn käyttökohteita kehitetään jatkuvasti ja useat uudet innovaatiot odottavatkin käyttöönottoa. Siksi olisikin tärkeää, että terveydenhuollon organisaatioilla olisi riittävä ymmärrys tekoälyn toimintamekanismeista sekä sen eettisistä periaatteista. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta laadittiin tekoälyn eettiset perusteet. Opinnäytetyön tuloksia voidaan siten hyödyntää niin terveydenhuollon organisaatioissa kuin muillakin toimialoilla kehitettäessä omaa toimintaa niin sanotun hyvän tekoäly-yhteiskunnan arvojen mukaisesti: tekoälyn vastuullisuuden, läpinäkyvyyden, hallittavuuden ja saavutettavan yhteiskunnallisen hyödyn näkökulmasta.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Hämäläinen, Veli-Pekka;

  This thesis deals with competitors’ data mapping of the IT-company acting in IT-business field especially from the point of view of the company's three main product categories. The other aim of this thesis is to explain the company familiarity and the company image. The client is a Finnish company focused on software design and manufacturing. The thesis was assigned to explore the company's competitive situation at the market from the view point of work time management, logistics, and optimization software. Thesis was carried out in two phases. In the first phase competitors’ basic information was collected. During the second phase basic info was supplemented by the results of the web-based survey. The findings showed among other things that the products of the client company have a reasonable amount of competitors. Competition was at the high level in the field of work time management, in particular. In this field there was a total of 93 different companies nominated as competitors which is 62 per cent of all identified competitors. From logistics point of view there were 47 competitors and from the optimization point of view 15 different competing companies were identified as competitors. Together with the competitor mapping it was also found out that the company in question should need to improve its familiarity among its customers. The findings will clarify the competitive position at the market. These results will facilitate the client company in strategic positioning of products and services together with resource allocation. Furthermore, the findings introduce fresh perspective and they will also add value when drawing up a marketing plan. Tämä opinnäytetyö käsittelee IT-alalla toimivan yrityksen kilpailijatietojen kartoitusta erityisesti yrityksen kolmen päätuotekategorian näkökulmasta. Työn tilaaja on ohjelmistojen suunnitteluun ja valmistukseen keskittynyt suomalainen yritys. Opinnäytetyön toimeksiantaja halusi selvittää yrityksen kilpailutilanteen markkinoilla työajanhallinnan, logistiikan ja optimoinnin ohjelmistojen näkökulmasta. Opinnäytetyö toteutettiin kaksivaiheisena prosessina, jossa ensimmäisessä vaiheessa kartoitettuja kilpailijoiden perustietoja täydennettiin toisen vaiheen web-pohjaisen kyselyn vastausten avulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat muun muassa sen, että toimeksiantajayrityksen tuotteilla on kohtuullisen paljon kilpailijoita. Erityisesti työajanhallinnan puolella kilpailutilanne on jopa yllättävän kova, sillä kilpailijoiksi tutkimuksessa nimettiin 93 eri yritystä, joka on 62 prosenttia kaikista kilpailijoiksi tunnistetuista yrityksistä. Logistiikan osalta nimettiin 47 kilpailijaa ja optimoinnin osalta 15 eri kilpailevaa yritystä. Tutkimuksesta saadut tulokset selkeyttävät kilpailuasetelmaa markkinoilla. Samalla ne auttavat toimeksiantajayritystä tuotteiden ja palveluiden strategisessa asemoinnissa sekä markkinointiresurssien kohdentamisessa. Tutkimuksen tulokset tuovat lisäarvoa ja uudenlaista näkökulmaa yrityksen markkinointisuunnitelmaa tehtäessä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2010 . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2010 . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kujala, Kirsi-Marja;

  Sosiaali- ja terveysalan työvoimapula pahenee Suomessa muun muassa väestön ikääntymisestä johtuvan hoivan tarpeen kasvamisen vuoksi. Tämä on työvoiman saatavuudelle suuri haaste, sillä työntekijöiden rekrytoiminen ja sitouttaminen työhön ei ole yksinkertaista. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden rekrytoiminen sosiaali- ja terveysalalle on nähty yhtenä ratkaisuna ongelmaan. Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena on selvittää maahanmuuttajanuorten sitoutumista sosiaali- ja terveysalan työhön. Sisältöluvuissa 2 ja 3 kuvataan sote-alan työhön sitoutumista sekä maahanmuuttajanuorten koulutuspolkua/alalle ohjautumista. Varsinainen tutkimusaineisto on kerätty keväällä 2021 toteutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten teemahaastatteluilla (4 kpl). Tutkimuksessa vastataan tutkimuskysymykseen: Mitkä asiat sitouttavat maahanmuuttajanuoria sote-alalle? Tutkimus on laadullinen tutkimus ja aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Tutkimuksen tulosten perusteella maahanmuuttajataustaisten nuorten työntekijöiden sitoutumista sosiaali- ja terveysalan työhön tukee työn merkityksellisyys, motivaatio ja etenemismahdollisuudet. Sen sijaan alalle sitoutumista haastaa tutkimuksen mukaan eriarvoinen kohtelu/huono johto sekä ulkopuolisuuden tunne/syrjintä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2021
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2021
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kumpulainen, Pasi;

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Trimble 3D Intersection -liittymätyökalun käyttöä tiesuunnittelun eri hankevaiheissa. Parametrien avulla toimiva Trimble 3D Intersection -liittymätyökalu nopeuttaa liittymien suunnittelua ja mallinnusta huomattavasti mutta käyttö on vähäistä ja laadunvarmistusta ei ole aikaisemmin tehty. Työn aikana tutustuttiin liittymätyökalun ominaisuuksiin ja tutkittiin liittymätyökalun soveltuvuutta tiesuunnittelun eri hankevaiheissa. Opinnäytetyö tehtiin Sitowise Oy:n toimeksiannosta Kuopion toimipisteellä tie- ja katusuunnittelun osastolla. Opinnäytetyön teoriaosassa perehdyttiin tiesuunnitelmavaiheisiin, mallinnuskäytäntöihin, liittymäsuunnitteluun ja työssä käytettäviin ohjelmiin. Tiesuunnittelun teorian tietolähteinä käytettiin Väyläviraston julkaisuja. Liittymäsuunnittelun pohjana käytettiin Tiehallinnon Tasoliittymät-ohjetta. Opinnäytetyön teoriaosuudessa tutustutaan mallinnuksen yleisiin käytäntöihin ja käytettävien ohjelmien ohjeisiin. Työn toteutuksessa valmistettiin kolme erilaista liittymätyyppiä. Liittymät valmistettiin Tasoliittymät-ohjeen mukaisilla lähtöarvoilla. Suunnittelu ja mallinnus tehtiin Trimblen Novapointilla, jonka osana liittymätyökalu toimii. Liittymätyökalulla mallinnettujen liittymien lopputuloksia verrattiin vastaaviin Autocadilla piirrettyihin liittymiin. Liittymien luotuja geometrialinjoja vertailtiin toisiinsa 2D näkökulmasta. Työn pohjalta valmistettiin myös liittymätyökalua käyttäen kiertoliittymä käynnissä olevalle tiesuunnitelmaprojektille. Työn avulla voitiin päätellä liittymätyökalun käytön hyötyjä eri hankevaiheissa, sekä ohjelman käyttöä rajoittavia tekijöitä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   Data sources: Theseus
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
77,220 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Luoto, Toni;

  Työssä toteutettiin teknologia-alan yritykselle jatkuvan parantamisen malli ISO9001:2015 standardin kriteerit huomioiden. Työn toimeksiantajana toimi Nextfour Group Oy. Yritys on voimakkaassa kasvussa ja sen johtamista haluttiin kehittää laatujohtamisen jatkuvan parantamisen mallilla. Työ toteutettiin oman toimen ohessa osana laatutiimin toimintaa sekä kehityshankkeena. Kehityshankkeessa hyödynnettiin yrityksen sisäistä auditointiprossessia, haastatteluja sekä laadunhalintajärjestelmän dokumentaatiota. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä, jossa lähestymistapana käytettiin toimintatutkimusta. Työssä sovellettiin spiraalista toteutusmallia, jossa toistuvat syklit reflektoivat ja ohjasivat toimintaa. Tuloksena syntyi prosessimainen toimintaohje. Toimintaohje kokoaa laatupolitiikan, laatutavoitteet ja laatumittarit hallittavaksi kokonaisuudeksi. Toimintaohjeen perusteella organisaatio tunnistaa mitä laatutietoa se kerää toiminnastaan, kuka, missä ja miten tietoa kerää ja miten sitä hyödynnetään osana jatkuvaa parannusta. Tulosten avulla ymmärretään paremmin jatkuvan parantamisen kannalta oleellinen tieto ja sen puute. Toimintaohjeen myötä syntyi myös korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden prosessi, jolla poikkeamiin voidaan puuttua. Prosessit tukevat laatujohtamista, auttavat arvioimaan prosessien tehokkuutta ja toimintakykyä sekä tehostavat poikkeamien käsittelyä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Heikkinen, Kari;

  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö, joka on perustettu vuonna 1990 Haapavedellä. Säätiö omistaa mm. PSK – Aikuisopiston Oulussa. Oppilaitoksessa on menossa Yrittäjyyskoulutuksen kehittäminen. Tätä kehittämistyötä tukemaan haluttiin tehdä tutkimus yrittäjyyskoulutuksesta. Yrittäjyyskoulutus on linjattu organisaation strategiassa erittäin tärkeäksi osa - alueeksi. Tutkimuksella haluttiin selvittää, kuinka tämä yrittäjyyspainotus näkyy eri henkilökunta ryhmien työssä vai näkyykö se? Lisäksi tutkimuksessa haluttiin kysyä henkilökunnalta ehdotuksia yrittäjyyskoulutuksen kehittämiseen. Tutkimuksessa on aluksi selvitetty strategia – käsitteen sisältöä, strategia prosessia sekä henkilöstöjohtamista. Seuraavaksi on esitelty PSK - Aikuisopiston strategia. Tutkimuksessa on käytet-ty lähestymistapana tapaustutkimusta, jolla on selvitetty nykyistä tilannetta säätiönhallituksen, johtoryhmän, kouluttajien ja tukitoimintojen henkilöstön näkökulmasta. Tutkimuksessa haastateltiin 16 henkilöä. Tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista tutkimusta ja haastatteluja. Tulokset on analysoitu referoivan litteroinnin avulla. Tulosten mukaan strategiassa painotettu yrittäjyyskoulutus näkyy melko hyvin organisaation toiminnassa. Suoraan asian mainitsi vain muutama haastateltava, mutta strategiaan kirjoitettuja asioita mainitsivat lähes kaikki. Sisäinen yrittäjyys nousi esille hyvin useasti. Pieniä näkemyseroja on lähinnä toteutustavasta. Toisaalta haluttiin tarjota kaikille yrittäjäkoulutuksia, toisaalta taas haluttiin niiden olevan vapaavalintaisia. Lisäksi ehdotetaan opetussuunnitelmiin tehtäviä muutoksia. Yrittäjyyskoulutuksia pidettiin pääsääntöisesti tärkeänä organisaatiolle. Kehityskohdat tunnistettiin ja haluttiin ryhtyä korjaamaan niitä. Lisäksi yrityskoulutukseen tulleet ehdotukset on helppo toteuttaa. Kaikki pitivät laadukasta toimintaa erittäin tärkeänä. Organisaation strategia tulee vielä selventää henkilöstölle. Tulevaisuudessa henkilökunta haluaa osallistua strategiatyöhön vielä enemmän. Sitoutumiseen vaikuttavan määräaikaisuuden muutoksia tulee miettiä. Yrittäjyyskoulutuksen kehittäminen alkaa yhteisistä materiaaleista ja toimintatavoista. The client of this study was Training Centre Foundation of Northern Finland, which was founded in 1990 in Haapavesi. The Foundation owns PSK - Adult Education Centre in Oulu. PSK is developing the entrepreneurship education. The aim of the study was to find out how entrepreneurial emphasis is reflected in various staff work groups. The study wanted to ask the staff suggestions for the development of entrepreneurship education. The study clarifies the term of strategy and strategy process. The examples of strategy process were found in PSK - Adult Education Centre entrepreneurial education. Case study was used approach in order to clarify the current situation of the Foundation Board of Directors, Executive Committee, trainers, and support staff point of view. According to the results strategy, entrepreneurship education shows quite well the organization's operations. Direct mentions about it were only few. Entrepreneurship Training wanted to offer for everyone. Entrepreneurship Training sessions was seen important for the organization. Developing Items were identified and wanted to correct them. The whole staff saw high quality in education the most important thing. The strategy will further need clarification for the staff. In the future, the staff wants to participate in the strategy work even more. Development of Entrepreneurship Education will begin on common materials and practices.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2015 . 2024
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2015 . 2024
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Imppola, Tomi;

  Om man jämför en limfog med alternativa fastsättningsmetoder finns det både för- och nackdelar. En stor fördel med användning av limfogar är att materialet har ingen betydelse jämfört med tex svetsning. Däremot om reparationer krävs kan de limmade materialet bli skadat till den grad att det blir oanvändbart. Medan nitade material kan nitas om på nytt. En fördel med limfogar är den slutliga massan av fogen jämförd med totala massan hos hela konstruktionen. Däremot med nitning kommer det extra massa till på grund av nitarna. Detta slutarbete gjordes med målet att med geometriska förändringar av limfogar förbättra skjuvspänningens fördelning längs limfogen på så sätt att fogen skulle bli starkare. Då en limfog utsätts för belastning fördelas inte spänningen konstant längs fogen, utan det blir variationer och spänningen blir mera koncentrerade i punkter vid fogens ändor. För att kunna utföra simulationer med olika variationer av fogar användes FEA. Med FEA kan man få en visualisering på hur fogen beter sig under spänning och de koncentrerade områdena kan lokaliseras. Comsol Multyphysics var FEA programmet som användes. Olika variationer av geometrin testades för att reducera skjuvspännings maxima vid fogens ändpunkter Enligt testerna visade det sig att med simpla fogar kunde man nå de bästa resultaten med hjälp av små ändringar i limfogen, fogtjocklek och skarvvinkel. En enkel överlappsfog kunde förbättras med 27.9%. Ännu vidare förbättring med förtunning till delarna gav en förbättring på 62.85%. Skarvlimfogens vinkel ändrades för att nå en förbättring på 48.9%.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2021
  License: CC BY NC
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2021
   License: CC BY NC
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Lehtonen, Nenna;

  Opinnäytetyön toimeksiantajana on Näkemystehdas MBE Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää MBE:lle selkeä ja kirkastettu kilpailuetu ja erottautumistekijöitä asiakaskokemuksen näkökulmasta. Työssä toimeksiantajan nykyistä tilannetta kartoitettiin SWOT-analyysin avulla. Työn tietoperustassa tutkittiin markkinoinnin kilpailukeinoja 7P:n mallin sekä markkinointimixin mukaisesti, kilpailuetua ja sen käsitteitä, kolmea pääkilpailustrategiaa sekä asiakaskokemuksen käsitteitä. Työn tutkimuksellinen osuus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, menetelmänä toimi puolistrukturoitu puhelinhaastattelu toimeksiantajan yritysasiakkaille. Osana tutkimusta toteutettiin kilpailija-analyysi Näkemystehdas MBE:n kolmesta pääkilpailijasta. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että MBE:n kirkastettu ja selkeä kilpailuetu on luottamus. MBE rakentaa luottamusta asiakkaaseen, joka tehostaa asiakkaan myyntiä. Luottamusta voidaan jatkossa korostaa vielä enemmän esimerkiksi tuomalla esiin se heidän omissa arvoissaan.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Lehtonen, Jasna;

  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön lähtökohtana oli toimeksianto Maanmittauslaitokselta, joka vastaa Struven ketjun hallinnoinnista Suomessa. Toimeksiannon tarkoituksena oli kehittää opastuksia Struven ketjun Oravivuoren pisteelle, joka on yksi Suomen kuudesta maailmanperintöpisteestä. Tavoitteena oli luoda opastuskokonaisuus, jonka avulla saataisiin parannettua Struven ketjun tunnettuutta ja asemaa maailmanperintökohteena. Ennen varsinaisen tuotoksen ja sen tekoprosessin esittelyä opinnäytetyön toinen luku johdattelee lukijan viitekehyksen kautta ymmärtämään mikä Struven ketju on ja mikä on sen merkitys Unescon maailmanperintökohteena. Viitekehyksen kolmannessa luvussa syvennytään matkailutuotteen ja opastuksien kehittämiseen, mutta lisäksi selvitystyön kautta luodaan kokonaiskuva Suomen muiden maailmanperintökohteiden opastustarjonnasta. Tietoperustassa käsiteltyjä aiheita hyödynnettiin tuotoksen toteuttamisessa. Opinnäytetyön tuotoksena syntyneen opastuskokonaisuuden laatiminen aloitettiin maaliskuun 2021 alussa ja saatiin päätökseen kolme kuukautta myöhemmin saman vuoden toukokuun lopussa. Tekoprosessissa hyödynnettiin oleellisesti kenttätutkimusta, vertailukehittämistä ja lopullinen tuotos koottiin graafisen suunnittelun työkalulla Canvalla. Työn tuotoksena syntyi opastuskokonaisuus, joka sisältää kolme toisiaan täydentävää osaa: Kävelyoppaan, oppaan käsikirjan sekä yhden esitteen. Tuotoksen jokainen osa esitellään erillisesti opinnäytetyön toisiksi viimeisessä luvussa. Opinnäytetyön päättää pohdinta, jossa työn onnistuneisuutta pohdittiin erityisesti tuotoksen hyödynnettävyyden ja käytettävyyden kautta. Koko projektin onnistumista arvioidaan vertailemalla johdannossa määriteltyjen kriteerien kohtaamista lopputuloksen kanssa, mutta lisäksi arvioitiin oppimisprosessia. Opinnäytetyön tuotoksena syntynyt opastuskokonaisuus otetaan käyttöön kesällä 2021, eli tuotos on hyödyllinen ja ajankohtainen. Projekti katsottiin onnistuneeksi niin tekijän kuin toimeksiantajankin puolesta, ja se on herättänyt kiinnostusta jo nyt.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2021
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2021
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Karjalainen, Sirpa-Helena;

  Tämän opinnäytetyön tehtiin Myyntiosaaminen kasvun keskiöön (Myski) –hankkeelle, jossa on tarkoitus muodostaa sellainen toimintamalli, joka tuo keskiöön Oulun alueen korkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja yrityskehityspalveluissa myyntiosaamisen. Hankkeen aikana toimintamallia arvioidaan ja kun hanke päättyy, koulujen opinto-ohjelmissa tulee löytymään nämä kehitetyt myyntiopinnot. Näin Oulun alueen yritykset tulevat saamaan osaavaa henkilöstöä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Myski-hankkeen ensimmäisille B2B-myyntikoulutukseen osallistuville tutkimus, jossa he voivat sanoa kehittämisideoitaan tulevaan myyntikoulutukseen. Näiden ideoiden ja mielipiteiden perusteella oli tarkoitus tehdä B2B-myynnistä mahdollisimman hyvä ohjeistus, jonka mukaan myyntiä voitaisiin tulevissa koulutuksissa opettaa. Tutkimusongelmaksi valikoitui kysymys: ”Miten Myski-hankkeen pilottiryhmän jälkeisille opetusryhmille opetetaan B2B-myyntiosaamista vieläkin paremmin?” Työssä kerrotaan myös, miksi juuri tämä aihe kiinnosti opinnäytetyön tekijää niin paljon, että hän halusi perehtyä asiaan. Työn teoriaosassa kuvaillaan, mitä on B2B-myynti, mitkä ovat myyntiprosessin vaiheet sekä minkälainen on hyvän B2B-myyjn asenne. Lisäksi selvitetään Valkoisen Paperin kirjoittamista. Lähteinä on käytetty eri asiantuntijoiden kirjoittamia teoksia sekä internetistä löytynyttä tietoa. Tietoperustassa mainitaan myös, että työ oli suunnitteluorientoitunutta kehittämistä, koska koulutukseen osallistujilta saatiin palautetta B2B-myynnin opetuksesta ja sen perusteella opinnäytetyön tekijä teki laatimaansa B2B-myyntiohjeistukseen tarvittavia korjauksia. Tutkimustavaksi valittiin konstruktiivinen tutkimus. Tarkoituksena oli nimittäin luoda konkreettinen tuotos eli B2B-myyntiohjeistus. Saatu tuotos on entistä parempi ohje. Tutkimusaineistona olivat koulutukseen osallistuneiden vastaukset tutkimuskysymyksiin. Näiden vastausten perusteella myyntiohjeistus tehtiin. Tutkimuskysymysten perusteella saatiin hyvin laadittua B2B-myyntiohjeistus. Valitut tutkimuskysymykset olivat kaikki tärkeitä ja näiden perusteella ohjeistus tehtiin. Jälkikäteen osallistujille sähköpostilla lähetetyt lisäkysymykset ja avoin kysymys kehittämisideoista olisi ollut kuitenkin parempi laittaa vastauslomakkeeseen, jonka jokainen osallistuja varmasti täytti viimeisen opetuskerran jälkeen. Näin kysymyksiin olisi saatu enemmän vastauksia. Tulevissa B2B-myyntikoulutuksissa hyödynnetään siis tässä opinnäytetyössä tehtyä myyntiohjeistusta. Jokaisen tulevan koulutuskerran jälkeen voidaan vielä kysyä samat tutkimuskysymykset uudestaan ja pyytää opiskelijoilta vielä lisää kehitysehdotuksia. Näiden pohjalta pystytään myöhemmin tekemään vielä parempi ja kattavampi B2B-myyntiohjeistus.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2020
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2020
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Salmi, Sari;

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia kansainvälisiä ja kansallisia tutkimuksia tai ohjeistuksia on tehty tekoälyn eettisistä periaatteista terveydenhuollon viitekehyksessä sekä koota näistä luotettava ja ajantasainen kirjallisuuskatsaus. Menetelmäksi valikoitui kuvaileva, narratiivinen kirjallisuuskatsaus, jonka keinoin jo olemassa oleva tutkimustieto ja aiheesta laaditut ohjeistukset on tiivistetty tutkijan synteesiksi. Terveydenhuollossa uusia tekoälyn käyttökohteita kehitetään jatkuvasti ja useat uudet innovaatiot odottavatkin käyttöönottoa. Siksi olisikin tärkeää, että terveydenhuollon organisaatioilla olisi riittävä ymmärrys tekoälyn toimintamekanismeista sekä sen eettisistä periaatteista. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta laadittiin tekoälyn eettiset perusteet. Opinnäytetyön tuloksia voidaan siten hyödyntää niin terveydenhuollon organisaatioissa kuin muillakin toimialoilla kehitettäessä omaa toimintaa niin sanotun hyvän tekoäly-yhteiskunnan arvojen mukaisesti: tekoälyn vastuullisuuden, läpinäkyvyyden, hallittavuuden ja saavutettavan yhteiskunnallisen hyödyn näkökulmasta.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Hämäläinen, Veli-Pekka;

  This thesis deals with competitors’ data mapping of the IT-company acting in IT-business field especially from the point of view of the company's three main product categories. The other aim of this thesis is to explain the company familiarity and the company image. The client is a Finnish company focused on software design and manufacturing. The thesis was assigned to explore the company's competitive situation at the market from the view point of work time management, logistics, and optimization software. Thesis was carried out in two phases. In the first phase competitors’ basic information was collected. During the second phase basic info was supplemented by the results of the web-based survey. The findings showed among other things that the products of the client company have a reasonable amount of competitors. Competition was at the high level in the field of work time management, in particular. In this field there was a total of 93 different companies nominated as competitors which is 62 per cent of all identified competitors. From logistics point of view there were 47 competitors and from the optimization point of view 15 different competing companies were identified as competitors. Together with the competitor mapping it was also found out that the company in question should need to improve its familiarity among its customers. The findings will clarify the competitive position at the market. These results will facilitate the client company in strategic positioning of products and services together with resource allocation. Furthermore, the findings introduce fresh perspective and they will also add value when drawing up a marketing plan. Tämä opinnäytetyö käsittelee IT-alalla toimivan yrityksen kilpailijatietojen kartoitusta erityisesti yrityksen kolmen päätuotekategorian näkökulmasta. Työn tilaaja on ohjelmistojen suunnitteluun ja valmistukseen keskittynyt suomalainen yritys. Opinnäytetyön toimeksiantaja halusi selvittää yrityksen kilpailutilanteen markkinoilla työajanhallinnan, logistiikan ja optimoinnin ohjelmistojen näkökulmasta. Opinnäytetyö toteutettiin kaksivaiheisena prosessina, jossa ensimmäisessä vaiheessa kartoitettuja kilpailijoiden perustietoja täydennettiin toisen vaiheen web-pohjaisen kyselyn vastausten avulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat muun muassa sen, että toimeksiantajayrityksen tuotteilla on kohtuullisen paljon kilpailijoita. Erityisesti työajanhallinnan puolella kilpailutilanne on jopa yllättävän kova, sillä kilpailijoiksi tutkimuksessa nimettiin 93 eri yritystä, joka on 62 prosenttia kaikista kilpailijoiksi tunnistetuista yrityksistä. Logistiikan osalta nimettiin 47 kilpailijaa ja optimoinnin osalta 15 eri kilpailevaa yritystä. Tutkimuksesta saadut tulokset selkeyttävät kilpailuasetelmaa markkinoilla. Samalla ne auttavat toimeksiantajayritystä tuotteiden ja palveluiden strategisessa asemoinnissa sekä markkinointiresurssien kohdentamisessa. Tutkimuksen tulokset tuovat lisäarvoa ja uudenlaista näkökulmaa yrityksen markkinointisuunnitelmaa tehtäessä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2010 . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2010 . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kujala, Kirsi-Marja;

  Sosiaali- ja terveysalan työvoimapula pahenee Suomessa muun muassa väestön ikääntymisestä johtuvan hoivan tarpeen kasvamisen vuoksi. Tämä on työvoiman saatavuudelle suuri haaste, sillä työntekijöiden rekrytoiminen ja sitouttaminen työhön ei ole yksinkertaista. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden rekrytoiminen sosiaali- ja terveysalalle on nähty yhtenä ratkaisuna ongelmaan. Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena on selvittää maahanmuuttajanuorten sitoutumista sosiaali- ja terveysalan työhön. Sisältöluvuissa 2 ja 3 kuvataan sote-alan työhön sitoutumista sekä maahanmuuttajanuorten koulutuspolkua/alalle ohjautumista. Varsinainen tutkimusaineisto on kerätty keväällä 2021 toteutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten teemahaastatteluilla (4 kpl). Tutkimuksessa vastataan tutkimuskysymykseen: Mitkä asiat sitouttavat maahanmuuttajanuoria sote-alalle? Tutkimus on laadullinen tutkimus ja aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Tutkimuksen tulosten perusteella maahanmuuttajataustaisten nuorten työntekijöiden sitoutumista sosiaali- ja terveysalan työhön tukee työn merkityksellisyys, motivaatio ja etenemismahdollisuudet. Sen sijaan alalle sitoutumista haastaa tutkimuksen mukaan eriarvoinen kohtelu/huono johto sekä ulkopuolisuuden tunne/syrjintä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2021
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2021
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kumpulainen, Pasi;

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Trimble 3D Intersection -liittymätyökalun käyttöä tiesuunnittelun eri hankevaiheissa. Parametrien avulla toimiva Trimble 3D Intersection -liittymätyökalu nopeuttaa liittymien suunnittelua ja mallinnusta huomattavasti mutta käyttö on vähäistä ja laadunvarmistusta ei ole aikaisemmin tehty. Työn aikana tutustuttiin liittymätyökalun ominaisuuksiin ja tutkittiin liittymätyökalun soveltuvuutta tiesuunnittelun eri hankevaiheissa. Opinnäytetyö tehtiin Sitowise Oy:n toimeksiannosta Kuopion toimipisteellä tie- ja katusuunnittelun osastolla. Opinnäytetyön teoriaosassa perehdyttiin tiesuunnitelmavaiheisiin, mallinnuskäytäntöihin, liittymäsuunnitteluun ja työssä käytettäviin ohjelmiin. Tiesuunnittelun teorian tietolähteinä käytettiin Väyläviraston julkaisuja. Liittymäsuunnittelun pohjana käytettiin Tiehallinnon Tasoliittymät-ohjetta. Opinnäytetyön teoriaosuudessa tutustutaan mallinnuksen yleisiin käytäntöihin ja käytettävien ohjelmien ohjeisiin. Työn toteutuksessa valmistettiin kolme erilaista liittymätyyppiä. Liittymät valmistettiin Tasoliittymät-ohjeen mukaisilla lähtöarvoilla. Suunnittelu ja mallinnus tehtiin Trimblen Novapointilla, jonka osana liittymätyökalu toimii. Liittymätyökalulla mallinnettujen liittymien lopputuloksia verrattiin vastaaviin Autocadilla piirrettyihin liittymiin. Liittymien luotuja geometrialinjoja vertailtiin toisiinsa 2D näkökulmasta. Työn pohjalta valmistettiin myös liittymätyökalua käyttäen kiertoliittymä käynnissä olevalle tiesuunnitelmaprojektille. Työn avulla voitiin päätellä liittymätyökalun käytön hyötyjä eri hankevaiheissa, sekä ohjelman käyttöä rajoittavia tekijöitä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   Data sources: Theseus