Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
122 Research products, page 1 of 13

 • Publications
 • Other research products
 • Open Access
 • SE
 • Danish
 • Publikationer från Uppsala Universitet

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Rossil, Helen;
  Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap
  Country: Sweden

  This dissertation investigates folk hymn singing traditions in Denmark in the nineteenth and early twentieth century, which are rooted in the congregational singing from times of the Reformation. The melodic and vocal style of these traditions are closely connected to the hymnals of Thomas Kingo (1634–1703) and Hans Adolph Brorson (1694–1764). The folk hymn singing mainly thrived in environments of revivalism. The traditions were transmitted until modern times, where five musicologists made audio recordings with the groups of people who could still sing in the old style. The dissertation draws on theory in the intersection of hymnology – with emphasis on the hymnals and the liturgy - and ethnomusicology – with emphasis on music as practice, agency, memory, and experience. In this interdisciplinary field, issues of hymnal-culture and audio recording are investigated. The dissertation explores four cases of Kingo- and Brorson singing, developing a method that combines the diachronic axis of the analysis, which explores processes of tradition and memory, with a synchronic axis that explores the social and religious interaction of participatory singing at a given moment of time. The study especially focuses on the way in which the singers vocally and musically experience and embody the social and confessional community, first of all in terms of the texture of the singing. The dissertation identifies features of unison, of heterophony and of dense textures. The study also investigates how the musical experience can stimulate not only community, but also conflicts in the relationship to others. The dissertation concludes that the study of sounding music can lead to new views on history, and that Danish history of song culture is more multifacetted than is commonly known.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Nielsen, Betina;
  Publisher: Uppsala universitet, Teologiska institutionen
  Country: Sweden
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Jørgensen, Simon Sommer;
  Publisher: Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen
  Country: Sweden

  Det overordnede formål med undersøgelsen er at undersøge, hvordan studenter definerer tryghed. Undersøgelsen har desuden til hensigt at undersøge hvordan studenter i Uppsala oplever (u)tryghed, når de færdes i det offentlige rum og anvender studenterne tryghedsfremmende strategier? Et casestudie i Uppsala med kvindelige og mandlige studerende er blevet gennemført for at nå formålet. Undersøgelsen anvender semistrukturerede interviews. Undersøgelsen viser, at studenter definere tryghed, som frihed til at gå i byen uden at føle sig forfulgt og have behov for øjne i nakken. Studenterne føler sig trygge i løbet af dagen, men ved mørkets frembrud kommer utrygheden. Dette skyldes mindre aktivitet, dårligere belysning og berusede mennesker. Som tiltag anvender studenterne både bevidste og ubevidste tiltag, for at øge trygheden. Nogle af tiltagene, som studenterne anvender, er ændring af bevægelsesmønster og anvendelsen af cyklen for at fremme oplevelsen af tryghed.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Hjorthén, Adam;
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk NOASP
  Country: Sweden

  The article explores challenges and possibilities of curriculum development in American Studies in Sweden, a discipline that does not yet exist as a national degree-awarding subject. The aim is to investigate how advanced level learning in American Studies can be designed in relation to student progression. The backdrop to this problem is “the Swedish-American paradox”—the fact the many Swedish students have substantial prior experiences and knowledges about the United States, yet where the opportunities for academic education about North America are rather limited. While American Studies is a common discipline at North American and European universities, it does not have a strong foothold in Sweden. The article discusses the disciplinary history and educational tradition within American Studies, focusing on its interdisciplinarity. It then discusses how interdisciplinarity have been brought into American Studies curricula internationally, and how this sits within the framework of the Swedish Higher Education Ordinance. The American Studies case is juxtaposed to similar fields through a review of area studies MA programs in Sweden. The article ends with an exploration of the ways in which interdisciplinarity can be adopted as a learning outcome in relation to the challenge of student progression in Sweden.

 • Publication . Review . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Rattenborg, Rune;
  Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi
  Country: Sweden

  Titele in WoS: The metropolises of the Middle East

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Pontus Rudberg;
  Publisher: Donner Institute
  Country: Sweden

  Slutreplik till Malin Thor Tureby om svensk-judisk historieforskning (se Vol. 31 nr 1 och 2).

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Hansen, Per Krogh;
  Publisher: Uppsala
  Country: Sweden
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Kjaer, Ulla;
  Publisher: Uppsala : Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
  Country: Sweden

  In the second half of the 18th century, a new understanding emerged of the concept of consciousness and its opposite, the unconscious, and of mental illness. An interest arose in the correct treatment of mentally ill people, as well as new ideas for practical and healthy architectonic frameworks in these people’s lives. In the years around 1800, various Danish architects submitted designs for a mental hospital in Copenhagen. The 1805 proposal was the most advanced, not because it was the most recent, but because it was designed by Jens Bang, who was both a trained architect and a qualified doctor. Bang had the prerequisites to create functional, people-friendly architecture that lived up to the latest international principles. For various reasons his proposal for Sankt Hans Hospital was never built. Yet it was the first planned hospital in Denmark – and even in Europe one of the first – to embody modern concepts acknowledging the influence of architecture on mental health. These ideas today, in another theoretical framework, form the foundation in the field of healing architecture.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Høeg, Annika;
  Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk
  Country: Sweden

  Formålet med denne opgave er at undersøge nordmænd og svenskeres perception og forståelse af dansk udtale. Tidligere undersøgelser af nabosprogforståelsen i Skandinavien har nemlig vist at nordmænd præsterer bedre end svenskere når det kommer til at forstå talt dansk. Dette er blandt andet blevet forklaret med at der er større ligheder mellem det norske og det danske ordforråd. Spørgsmålet er om nordmændene også klarer sig bedre end svenskerne hvis de kun testes på ord der er samme på dansk, norsk og svensk. Dette undersøges gennem et eksperiment bestående af en ordforståelsestest hvor 171 norske og 147 svenske gymnasieelever lytter til danske ord som de skal oversætte til sit modersmål. I alt testes 30 ord som indeholder forskellige svækkede konsonanter, eller som af andre anledninger kan forventes at være svære at forstå. Ordene bliver testet isoleret, altså uden kontekst. Konklusionen er at nordmænd også forstår talt dansk bedre end svenskere når leksikale forskelle mellem sprogene er udlignede. Selvom der på overfladen er forskel på de norske og svenske informanters forståelse af talt dansk, kan der også ses en del ligheder i forhold til deres perception og forståelse af de enkelte ord.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Friis, Elisabeth;
  Publisher: Uppsala
  Country: Sweden
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
122 Research products, page 1 of 13
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Rossil, Helen;
  Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap
  Country: Sweden

  This dissertation investigates folk hymn singing traditions in Denmark in the nineteenth and early twentieth century, which are rooted in the congregational singing from times of the Reformation. The melodic and vocal style of these traditions are closely connected to the hymnals of Thomas Kingo (1634–1703) and Hans Adolph Brorson (1694–1764). The folk hymn singing mainly thrived in environments of revivalism. The traditions were transmitted until modern times, where five musicologists made audio recordings with the groups of people who could still sing in the old style. The dissertation draws on theory in the intersection of hymnology – with emphasis on the hymnals and the liturgy - and ethnomusicology – with emphasis on music as practice, agency, memory, and experience. In this interdisciplinary field, issues of hymnal-culture and audio recording are investigated. The dissertation explores four cases of Kingo- and Brorson singing, developing a method that combines the diachronic axis of the analysis, which explores processes of tradition and memory, with a synchronic axis that explores the social and religious interaction of participatory singing at a given moment of time. The study especially focuses on the way in which the singers vocally and musically experience and embody the social and confessional community, first of all in terms of the texture of the singing. The dissertation identifies features of unison, of heterophony and of dense textures. The study also investigates how the musical experience can stimulate not only community, but also conflicts in the relationship to others. The dissertation concludes that the study of sounding music can lead to new views on history, and that Danish history of song culture is more multifacetted than is commonly known.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Nielsen, Betina;
  Publisher: Uppsala universitet, Teologiska institutionen
  Country: Sweden
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Jørgensen, Simon Sommer;
  Publisher: Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen
  Country: Sweden

  Det overordnede formål med undersøgelsen er at undersøge, hvordan studenter definerer tryghed. Undersøgelsen har desuden til hensigt at undersøge hvordan studenter i Uppsala oplever (u)tryghed, når de færdes i det offentlige rum og anvender studenterne tryghedsfremmende strategier? Et casestudie i Uppsala med kvindelige og mandlige studerende er blevet gennemført for at nå formålet. Undersøgelsen anvender semistrukturerede interviews. Undersøgelsen viser, at studenter definere tryghed, som frihed til at gå i byen uden at føle sig forfulgt og have behov for øjne i nakken. Studenterne føler sig trygge i løbet af dagen, men ved mørkets frembrud kommer utrygheden. Dette skyldes mindre aktivitet, dårligere belysning og berusede mennesker. Som tiltag anvender studenterne både bevidste og ubevidste tiltag, for at øge trygheden. Nogle af tiltagene, som studenterne anvender, er ændring af bevægelsesmønster og anvendelsen af cyklen for at fremme oplevelsen af tryghed.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Hjorthén, Adam;
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk NOASP
  Country: Sweden

  The article explores challenges and possibilities of curriculum development in American Studies in Sweden, a discipline that does not yet exist as a national degree-awarding subject. The aim is to investigate how advanced level learning in American Studies can be designed in relation to student progression. The backdrop to this problem is “the Swedish-American paradox”—the fact the many Swedish students have substantial prior experiences and knowledges about the United States, yet where the opportunities for academic education about North America are rather limited. While American Studies is a common discipline at North American and European universities, it does not have a strong foothold in Sweden. The article discusses the disciplinary history and educational tradition within American Studies, focusing on its interdisciplinarity. It then discusses how interdisciplinarity have been brought into American Studies curricula internationally, and how this sits within the framework of the Swedish Higher Education Ordinance. The American Studies case is juxtaposed to similar fields through a review of area studies MA programs in Sweden. The article ends with an exploration of the ways in which interdisciplinarity can be adopted as a learning outcome in relation to the challenge of student progression in Sweden.

 • Publication . Review . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Rattenborg, Rune;
  Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi
  Country: Sweden

  Titele in WoS: The metropolises of the Middle East

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Pontus Rudberg;
  Publisher: Donner Institute
  Country: Sweden

  Slutreplik till Malin Thor Tureby om svensk-judisk historieforskning (se Vol. 31 nr 1 och 2).

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Hansen, Per Krogh;
  Publisher: Uppsala
  Country: Sweden
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Kjaer, Ulla;
  Publisher: Uppsala : Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
  Country: Sweden

  In the second half of the 18th century, a new understanding emerged of the concept of consciousness and its opposite, the unconscious, and of mental illness. An interest arose in the correct treatment of mentally ill people, as well as new ideas for practical and healthy architectonic frameworks in these people’s lives. In the years around 1800, various Danish architects submitted designs for a mental hospital in Copenhagen. The 1805 proposal was the most advanced, not because it was the most recent, but because it was designed by Jens Bang, who was both a trained architect and a qualified doctor. Bang had the prerequisites to create functional, people-friendly architecture that lived up to the latest international principles. For various reasons his proposal for Sankt Hans Hospital was never built. Yet it was the first planned hospital in Denmark – and even in Europe one of the first – to embody modern concepts acknowledging the influence of architecture on mental health. These ideas today, in another theoretical framework, form the foundation in the field of healing architecture.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Høeg, Annika;
  Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk
  Country: Sweden

  Formålet med denne opgave er at undersøge nordmænd og svenskeres perception og forståelse af dansk udtale. Tidligere undersøgelser af nabosprogforståelsen i Skandinavien har nemlig vist at nordmænd præsterer bedre end svenskere når det kommer til at forstå talt dansk. Dette er blandt andet blevet forklaret med at der er større ligheder mellem det norske og det danske ordforråd. Spørgsmålet er om nordmændene også klarer sig bedre end svenskerne hvis de kun testes på ord der er samme på dansk, norsk og svensk. Dette undersøges gennem et eksperiment bestående af en ordforståelsestest hvor 171 norske og 147 svenske gymnasieelever lytter til danske ord som de skal oversætte til sit modersmål. I alt testes 30 ord som indeholder forskellige svækkede konsonanter, eller som af andre anledninger kan forventes at være svære at forstå. Ordene bliver testet isoleret, altså uden kontekst. Konklusionen er at nordmænd også forstår talt dansk bedre end svenskere når leksikale forskelle mellem sprogene er udlignede. Selvom der på overfladen er forskel på de norske og svenske informanters forståelse af talt dansk, kan der også ses en del ligheder i forhold til deres perception og forståelse af de enkelte ord.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Friis, Elisabeth;
  Publisher: Uppsala
  Country: Sweden
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.