Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Download Results
261,951 research outcomes, page 1 of 26,196
 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Kristjan Krebelj; Anton Krebelj; Miroslav Halilovič; Nikolaj Mole;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Molecular Diversity Preservation International

  <jats:p>This work investigates crystallization modeling by modifying an open-source computational fluid dynamics code OpenFOAM. The crystallization behavior of high-density polyethylene (HDPE) is implemented according to theoretical and experimental literature. A number...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Primož Poredoš; Boris Vidrih; Alojz Poredoš;
  Persistent Identifiers
  Publisher: MDPI

  <jats:p>The main research objective of this paper was to compare exergy performance of three different heat pump (HP)-based systems and one natural gas (NG)-based system for the production of heating and cooling energy in a single-house dwelling. The study considered sy...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Dejan Tomažinčič; Žiga Virk; Peter Marijan Kink; Gregor Jerše; Jernej Klemenc;
  Persistent Identifiers
  Publisher: MDPI AG

  Most of the published research work related to the fatigue life of porous, high-pressure, die-cast structures is limited to a consideration of individual isolated pores. The focus of this article is on calculating the fatigue life of high-pressure, die-cast, AlSi9Cu3 pa...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Alexandra Aulova; Alen Oseli; Marko Bek;
  Publisher: Applied Science Publishers Ltd

  High-performance polymer composites are used in demanding applications in civil and aerospace engineering. Often, structures made from such composites are monitored using structural health monitoring systems. This investigation aims to use a multilayer perceptron neural...

 • publication . Book . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Podgornik, Maja; Vesel, Viljanka; Bandelj, Dunja; Butinar, Bojan; Bonin, Elizabeta; Brajnik, Janko; Bešter, Erika; Fantinič, Jakob; Fičur, Katja; Juretič, Vasja; ...
  Publisher: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS

  V okviru javne službe za izvajanje strokovnih nalog v oljkarstvu, so bile v letu 2020 izvedene naloge: selekcija, introdukcija, razmnoževanje sadilnega material, ugotavljanje ustreznih tehnologije za pridelavo oljk ter ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo. V poročil...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kužner, Tajda;

  Diplomsko delo preučuje politični diskurz o medijih slovenskega predsednika vlade Janeza Janše na Twitterju v obdobju epidemije covida-19, ki je medije, novinarje in razmislek o stanju demokracije v Sloveniji v obdobju epidemije postavil kot osrednje teme javne razprave...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kavčič, Sara;

  Lokalizacija v komunikacijskem in marketinškem smislu pomeni prilagoditev komuniciranja produktov ali storitev za novi trg, na katerega podjetje vstopa. Preko procesa lokalizacije se bolj približamo lokalni javnosti, saj med procesom potrošniki dobijo občutek, da je pod...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Pergovnik, Darja;

  Šolska svetovalna služba opravlja različne naloge in je v oporo učencem, učiteljem in staršem. V magistrski nalogi nas je zanimalo, kakšna je njena vloga pri izvajanju preventivnih dejavnosti in nudenju pomoči učencem in dijakom s težavami v duševnem zdravju. V teoretič...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Keše, Katarina;

  Ugled in zaupanje sta dva izmed ključnih dejavnikov percepcije določene entitete s strani njenih deležnikov – naj bo to posameznik, podjetje, organizacija, institucija ali korporacija. Medtem ko se s časom v očeh deležnikov zgradi oziroma izoblikuje ugled, se lahko v so...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Oblak, Katarina;

  Hrana predstavlja enega ključnih virov energije, brez katerega si ne moremo predstavljati življenja. Vendar pa je zaradi današnjega načina pridelave in ravnanja z njo, ogrožena tako njena blaginja, kot tudi blaginja družbe in okolja. Vzdolž prehranskih verig prihaja do ...

261,951 research outcomes, page 1 of 26,196