Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
39 Research products, page 1 of 4

 • Publications
 • Research software
 • Other research products
 • 2012-2021
 • CY
 • Turkish
 • Eastern Mediterranean University Institutional Repository (EMU I-REP)

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Hurol, Yonca;
  Publisher: EMU Faculty of Architecture
  Country: Cyprus

  Bu sunumda bir mimar ve akademisyen olan konuşmacı ev edinme sürecinde yaşadığı evin maliyeti ile ilgili olarak yaşadığı bazı ikircikli deneyimleri dinleyicilerle paylaşmaktadır. DAÜ Mimarlık Fakültesi Bu sunumda bir mimar ve akademisyen olan konuşmacı ev edinme sürecin...

 • Other research product . 2020
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Bogac, Ceren;
  Publisher: Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture
  Country: Cyprus

  Sanal gerçekliğin içinde katlananan mekânsal veya imgesel yansımaların gerçek dünya ile birleştiği an… Artık bu dünyanın ötesindeki mekanlara da seyahatler oturduğumuz yerden mümkünken, fiziksel mekanlarımız bu mutasyonlar sonucu neye dönüşüyor? Yani biz artık, hem çemb...

 • Publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Sema Kaner;
  Publisher: Ankara Üniversitesi
  Country: Cyprus

  Brelim belirli bir zaman dönemi içinde (şimdi ya da gelecekte) kişinin angaje olacağı davranışlar öldüğünü kabul eder ve bu davra-nışlara “serbest davranışlar” adını verir. Ona göre kişiye serbest wbir davranış seti verildiğinde bu davranışlar her ne zaman elimine edili...

 • Publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Sema Kaner;
  Publisher: Ankara Üniversitesi
  Country: Cyprus

  İnsan toplumsal bir varlık olarak tanımlanır. Bununla birlikte insanların zaman zaman toplumsal beklentilere ters düşen davranışlarda bulundukları, bazılarının ise bunu bir yaşam biçimi haline getirdikleri ve toplumsal düzeni yıkıcı bir tutum içine girdikleri gözlenmekt...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Sema Kaner;
  Publisher: Ankara Üniversitesi
  Country: Cyprus

  Bir psikiyatrisi olan William Glasser, özellikle psikolojik sorunları olan insanların davranışlarından sorumlu tutulamayacakları anlayışına karşı çıkarak gerçeklik terapisini yaratmış ve düşüncelerini ilk kez 1967’de . yayınladığı “Reality Tlıerapy” kitabında ifade etmi...

 • Publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Hürol, Yonca;
  Publisher: Yenidüzen Gazetesi
  Country: Cyprus
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Bogac, Ceren; Oktay Vehbi, Beser; Yucel Besim, Devrim; Birsel, Nilay;
  Publisher: KTMMOB Mimarlar Odası
  Country: Cyprus

  İnsanın ilk yaşam evresi olan çocukluk dönemi, mimari ögelerle tetiklenen duygu bileşenlerini örgütleyerek, çevreye dair anlamlı bağlantılar kurma sürecinin temelini oluşturmaktadır. Bu bağlantılar bellekte “mimarlık hafızası” oluşumu için zihnine yerleşen mekân deneyim...

 • Publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Bogac, Ceren;
  Publisher: Yenidüzen Newspaper
  Country: Cyprus

  Modernizmin ev kavramını nasıl metalaştırdığı, paradoks örüntüler içerisinde nasıl hem arzulanan bir ideale, hem de tekinsiz bir işkence yuvasına dönüştürebildiği, sanattan psikolojiyle, mimarlıktan felsefeye bir çok alanda irdelenmiştir. Modernizmin modüler ve biçimlen...

 • Publication . Article . 2017
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Bogac, Ceren;
  Publisher: Detay Newspaper
  Country: Cyprus

  Uzun bir aradan sonra Kıbrıs’ta yeniden sanal mekânlardan somut mekânlara geçmeye çalışan bir barış eyleminin sesleri yükselmeye başladı. Hala daha ‘kent ölçeğinde uzlaşma mekânı’ kavram ve pratiğinden uzak bir toplum olarak, düşünce ve arzularımızın üç boyutlu zemine n...

 • Other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Sözen, Ahmet;
  Country: Cyprus