Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
677 Research products, page 1 of 68

 • Research software
 • Other research products
 • 2013-2022
 • Open Access
 • BE
 • Institutional Repository Universiteit Antwerpen
 • The University of Manchester - Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access
  Authors: 
  Schrooten, Mieke;
  Country: Belgium

  ispartof: MO.be status: published

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  De Munck, Bert; Lafaut, Dirk; Hammer, D.H.; Van Hootegem, Henk; Mannaert, Herwig; Lasoen, Kenneth; Annemans, Lieven; Storme, Matthias Edward; Desmet, Mattias; Mestdagh, Merijn; +4 more
  Country: Belgium

  Twee jaar geleden dook in Wuhan het Sars-Cov-2 virus op. Het overspoelde in een mum van tijd de wereld. Half maart 2020 besliste de Belgische regering om een lockdown af te kondigen. Een begrip dat tot kort daarvoor letterlijk onvoorstelbaar was. In landen over de hele wereld werd een noodtoestand afgekondigd die overheden ongeziene slagkracht gaf om ingrijpende beslissingen te nemen. Zonder daarbij de geijkte democratische procedures te moeten volgen. Het onbekende virus en de angstaanjagende beelden die de wereld rondgingen, hielden hele bevolkingen aan het scherm gekluisterd, terwijl nieuwsuitzendingen zich beperkten tot één item: het nieuwe coronavirus en de daaraan gerelateerde cijfers, statistieken en beslissingen. Angst regeerde het land en beslissingen moesten worden genomen onder grote druk en onzekerheid. Dat het gevoerd beleid er een was van vallen en opstaan is in die omstandigheden volledig te begrijpen. Maar de onbekendheid van het virus maakte plaats voor een nooit geziene hoeveelheid wetenschappelijke publicaties – we naderen de 1 miljoen peer reviewed papers . Merkwaardig genoeg ontbreekt nu een grondige reflectie van het gevoerde beleid van de afgelopen twee jaar Two years ago, the Sars-Cov-2 virus surfaced in Wuhan. It engulfed the world in no time. In mid-March 2020, the Belgian government decided to declare a lockdown. A concept that was literally unimaginable until recently. In countries all over the world a state of emergency was declared that gave governments unprecedented power to take far-reaching decisions. Without having to follow the usual democratic procedures. The unknown virus and the terrifying images that circulated around the world kept entire populations glued to the screen, while news broadcasts were limited to one item: the new coronavirus and the related figures, statistics and decisions. Fear ruled the country and decisions had to be made under great pressure and uncertainty. That the policy pursued was one of trial and error is entirely understandable in these circumstances. But the obscurity of the virus gave way to an unprecedented number of scientific publications - we are approaching 1 million peer reviewed papers. Strangely enough, a thorough reflection of the policies pursued over the past two years is now missing.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Schrooten, Mieke;
  Country: Belgium

  ispartof: Mo.be status: published

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access English
  Authors: 
  Aranguiz, Ane;
  Countries: Belgium, Netherlands
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Martens, Judith;
  Country: Belgium
 • Other research product . 2022
  Open Access English
  Authors: 
  De Feyter, Koen; Gready, Paul;
  Country: Belgium

  Abstract: Pragmatically-oriented expressions of human rights scepticism do not take issue with the concept of human rights as such. Rather, they question the relevance and efficacy of human rights in particular settings. They may acknowledge that human rights express a noble ideal to which one can aspire, but in current circumstances it is a luxury that society cannot afford. This argument is based on the implicit premise that compliance with human rights inevitably happens at the expense of other societal objectives, notably economic progress and national security and stability, and conversely, that the prioritisation of such objectives sometimes necessitates a disregard for human rights. An obvious response is to seek to demonstrate that the given societal objectives can be realised in a human rights compliant fashion. However, in order to be convincing, this needs to be demonstrated in concrete terms in the actual situations that people inhabit. The devil here lies in the detail: How to constructively negotiate such tensions?

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Leysen, Bert;
  Country: Belgium
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Laes, Christian;
  Country: Belgium
 • Open Access English
  Authors: 
  Leloup, Mathieu; Kosar, David;
  Country: Belgium
 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Schrooten, Mieke;
  Country: Belgium
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
677 Research products, page 1 of 68
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access
  Authors: 
  Schrooten, Mieke;
  Country: Belgium

  ispartof: MO.be status: published

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  De Munck, Bert; Lafaut, Dirk; Hammer, D.H.; Van Hootegem, Henk; Mannaert, Herwig; Lasoen, Kenneth; Annemans, Lieven; Storme, Matthias Edward; Desmet, Mattias; Mestdagh, Merijn; +4 more
  Country: Belgium

  Twee jaar geleden dook in Wuhan het Sars-Cov-2 virus op. Het overspoelde in een mum van tijd de wereld. Half maart 2020 besliste de Belgische regering om een lockdown af te kondigen. Een begrip dat tot kort daarvoor letterlijk onvoorstelbaar was. In landen over de hele wereld werd een noodtoestand afgekondigd die overheden ongeziene slagkracht gaf om ingrijpende beslissingen te nemen. Zonder daarbij de geijkte democratische procedures te moeten volgen. Het onbekende virus en de angstaanjagende beelden die de wereld rondgingen, hielden hele bevolkingen aan het scherm gekluisterd, terwijl nieuwsuitzendingen zich beperkten tot één item: het nieuwe coronavirus en de daaraan gerelateerde cijfers, statistieken en beslissingen. Angst regeerde het land en beslissingen moesten worden genomen onder grote druk en onzekerheid. Dat het gevoerd beleid er een was van vallen en opstaan is in die omstandigheden volledig te begrijpen. Maar de onbekendheid van het virus maakte plaats voor een nooit geziene hoeveelheid wetenschappelijke publicaties – we naderen de 1 miljoen peer reviewed papers . Merkwaardig genoeg ontbreekt nu een grondige reflectie van het gevoerde beleid van de afgelopen twee jaar Two years ago, the Sars-Cov-2 virus surfaced in Wuhan. It engulfed the world in no time. In mid-March 2020, the Belgian government decided to declare a lockdown. A concept that was literally unimaginable until recently. In countries all over the world a state of emergency was declared that gave governments unprecedented power to take far-reaching decisions. Without having to follow the usual democratic procedures. The unknown virus and the terrifying images that circulated around the world kept entire populations glued to the screen, while news broadcasts were limited to one item: the new coronavirus and the related figures, statistics and decisions. Fear ruled the country and decisions had to be made under great pressure and uncertainty. That the policy pursued was one of trial and error is entirely understandable in these circumstances. But the obscurity of the virus gave way to an unprecedented number of scientific publications - we are approaching 1 million peer reviewed papers. Strangely enough, a thorough reflection of the policies pursued over the past two years is now missing.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Schrooten, Mieke;
  Country: Belgium

  ispartof: Mo.be status: published

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access English
  Authors: 
  Aranguiz, Ane;
  Countries: Belgium, Netherlands
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Martens, Judith;
  Country: Belgium
 • Other research product . 2022
  Open Access English
  Authors: 
  De Feyter, Koen; Gready, Paul;
  Country: Belgium

  Abstract: Pragmatically-oriented expressions of human rights scepticism do not take issue with the concept of human rights as such. Rather, they question the relevance and efficacy of human rights in particular settings. They may acknowledge that human rights express a noble ideal to which one can aspire, but in current circumstances it is a luxury that society cannot afford. This argument is based on the implicit premise that compliance with human rights inevitably happens at the expense of other societal objectives, notably economic progress and national security and stability, and conversely, that the prioritisation of such objectives sometimes necessitates a disregard for human rights. An obvious response is to seek to demonstrate that the given societal objectives can be realised in a human rights compliant fashion. However, in order to be convincing, this needs to be demonstrated in concrete terms in the actual situations that people inhabit. The devil here lies in the detail: How to constructively negotiate such tensions?

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Leysen, Bert;
  Country: Belgium
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Laes, Christian;
  Country: Belgium
 • Open Access English
  Authors: 
  Leloup, Mathieu; Kosar, David;
  Country: Belgium
 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Schrooten, Mieke;
  Country: Belgium
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.