Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
132 Research products, page 1 of 14

 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • 2017-2021
 • Maltepe University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Sınır teknolojileri bütün dünyada birçok küresel sorunun çözüm öğeleri olarak memnuniyetle karşılanırken, teknolojinin özel yaşamımıza, ifade özgürlüğümüze ve demokratik kuruluşlarımıza yapabileceği etkilerin de farkında olmamız gerekiyor. Yeni çıkan teknolojilere ilişk...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Ertunç, Yiğit Mustafa;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  Introduction: The increase in cesarean delivery rates in the last three decades is above the ideal limits. Weight loss in newborns in the first few days is a part of normal physiological process, but this amount may be higher in newborns born by cesarean section. Tracki...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Oğuz, Kemal Fırat;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Canlı varlıklar etraflarını etkileyebilmek için ışığın bu gizemli olaylarını çok iyi kullanıyor. Teknolojinin önde gelen şirketleri de ışığın maddeyle etkileşiminden yararlanarak tüketiciyi daha da fazla etkilemek ve arz talep olayını gerçekleştirmek için teknolojik ara...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  İspir, Zeynep;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Dünyamız 2019 yılının son aylarından bu yana çetin bir salgınla mücadele ediyor. COVID-19 pandemisiyle geçirmekte olduğumuz günler, yol açtığı akut sorunlar nedeniyle, öncelikle hastalığın teşhisi, tedavisi, salgının yayılma hızına müdahale gibi özellikle tıp disiplinin...

 • Open Access Turkish
  Publisher: Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu
  Country: Turkey

  The COVID-19 disease, which emerged in Wuhan, China in December 2019, turned into a global crisis and affected our daily lives and the way we do our business. The disease caused drastic changes in the management of processes in all areas. During the ongoing COVID-19 pan...

 • Other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Aslanyürek, Yusuf;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  Cinema was born as a motion picture. Then it turned into a quiet theater. Then it got his own style. The developments that have taken place in its own style have been handled through cinema's own aesthetics, cinematography. The cameraman was also a machinist (the one wh...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Özel, Hüseyin;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Piyasa sistemi, kendi seçimlerini yapacak özgürlüğe sahip bireylerin, araç amaç uyumunu gözetecek biçimde, “rasyonel” ve “hazcı” bireyler olarak davranmalarını gerektirmektedir. Sistem, karşılıklı çıkarlara dayanan sözleşme tipi değiş tokuş ilişkilerine dayandığından, ö...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Yalım, Neyyire Yasemin;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Salgınlar insanlığın tarihinde belirleyici rol oynayan olgulardır. 1347-1351 “Büyük Veba Salgını”nın Ortaçağı bitiren en önemli olay olduğu, kilisenin otoritesini sarsarak Rönesans’ın ve Aydınlanma Çağı’nın önünü açtığı üzerinde yaygın bir uzlaşma vardır. Bugün yaşamakt...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Sezgin, Aydın Adnan;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış siyasetinin temel hedeflerine ilişkin söyleminin parçası olmuştur. Esasen bu anlayış, Cumhuriyet’in kuruluş ilkeleri ile bütünüyle uyumlu ve bu ilkeleri destekleyici nit...

 • Open Access Turkish
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir krize dönüşen COVID 19 salgını tüm yaşamımızı ve iş yapış biçimimizi etkiledi. Salgın, her alanda süreçlerin yönetiminde köklü değişiklikler yapılmasına neden oldu. COVID 1...