Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
2,003 research outcomes, page 1 of 201
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aközlü, Zeynep; Öztürk Şahin, Özlem;
  Publisher: İstanbul Üniversitesi

  COVID-19, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilmiştir. Hastalığın yüksek bulaşıcılığı nedeniyle tüm dünyada sağlık hizmetleri sunumunda değişikliklere gidilmiş, sağlık otoriteleri acil nedenler dışında hastane başvurularının azal...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Samet AYDIN;
  Persistent Identifiers
  Publisher: İntaç Eğitim Danışmanlık Organizasyon Araştırma İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

  In industrial markets, sales representatives usually play the most important role in the relationships that businesses establish with their customers. Sales representatives represent their customers in in-house processes and also act as a consultant on the customer side...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  TOKSARI, Murat; SUSUR, Mert;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi

  The Covid-19 pandemic period, which started in China at the end of 2019 and also seen in our country as of 2020, brings many changes in the field of corporate social responsibility. Positioning the pandemic process on both helping people and creating a brand perception,...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Uyar, Nida; Eren, Mehmet; Uyanıkoğlu, Ahmet; Tatlıgün, Merve; Sabuncu, Tevfik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Maltepe University

  Hipoglisemi birçok nedene bağlı gelişebilmektedir ve bu nedenler arasında maligniteler de yer almaktadır. Sıklıkla adacık hücre malignitelerinde gözlenmekle birlikte hepatoselüler karsinom gibi malignitelerde de hipoglisemi gözlenebilmektedir. Dirençli hipoglisemi ile b...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Bilgiser Kızıltunç; Fatiş Altıntaş;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Maltepe Üniversitesi

  Amaç: Bu çalışmada üriner sistem taşlarının, beden dışı şok dalgalarıyla taş kırma (ESWL) ile tedavisinde propofol ve remifentanil ile sağlanan anestezist kontrollü sedasyon/analjezi (AKSA) ile hasta kontrollü sedasyon/analjezi (HKSA) yöntemlerinin hasta konforu, derlen...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  İhsan Sarıkaya; Hamza Ali Akgüneş; Erkut Etçioğlu; Abdülkadir Aydın; Hasan Çetin Ekerbiçer;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Maltepe Üniversitesi

  Amaç: Bu çalışmada kronik öksürük yakınması olan hastaların uyku ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi ve muhtemel ilişkili faktörlerin ortaya konması amaçlanmıştır. Materyal ve Metodlar: Çalışma 01.07.2020 – 01.09.2020 tarihleri arasında, Sakarya Üniversitesi Eğitim...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Büşra Özoğlu; Erkut Etçioğlu; Deniz Şerife Cebeci;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Maltepe Üniversitesi

  Beckwith-Wiedemann Syndrome (BWS) is one of the rare congenital overgrowth syndromes with many organ anomalies. In this article, we present a three-month-old male case diagnosed with Becwith-Wiedemann syndrome (BWS) with the findings of postpartum physical examination a...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Sena Akgün; Beyzanur Dikyol; David Terence Thomas; Şevin Demir;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Maltepe Üniversitesi

  Aim: The harms of smoking were once again reminded to our patients who did not have a smoking cessation plan. These patients were suggested to be able to get rid of addiction, and they were encouraged to quit smoking. It was aimed to identify the factors affecting the s...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  İnam, Özen; Yeşiltepe Oskay, Ümran;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Marmara Üniversitesi

  Perinatology nursing aims to protect and improve women’s health during pregnancy, delivery and postpartum period. In line with this goal, perinatology nurse can follow the pregnant and puerperant at home and perform home care. Home care practices in perinatology started...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  SAĞLIK, Göksu;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi

  Siyasal reklamlar, siyasal kampanya sürecinin en önemli araçlarından biridir. Siyasiler seçmenler üzerinde tutum değişikliği yaratmak için özellikle seçim dönemlerinde siyasal reklamlara sıklıkla başvurmaktadırlar. Dolayısıyla temelinde belli bir görüşü benimsetme amacı...

2,003 research outcomes, page 1 of 201