Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
42 Research products, page 1 of 5

 • Publications
 • Other research products
 • 2021-2021
 • Open Access
 • Maltepe University Institutional Repository
 • COVID-19

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access
  Authors: 
  Şevin Demir; Belkiz Ongen Ipek; Hasan Apaydin; Feride Sinem Akgün; Aslı Karadeniz; Mustafa Erinç Sitar; Nesrin Sariman; David Terence Thomas;
  Publisher: Maltepe Tıp Dergisi
  Country: Turkey

  Amaç: Türkiye’de metropol bölgesindeki bir üçüncü basamak sağlık kuruluşunda, COVID-19 tanısı olan sağlık çalışanlarında, fizik muayane, laboratuar ve görüntüleme bulgularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metodlar: Hasta dosyalarından retrospektif olarak...

 • Open Access English
  Authors: 
  Zeynep Akozlu; Tugce Kolukisa; Ozlem Ozturk Sahin; Aysel Topan;
  Publisher: Yeşilay
  Country: Turkey

  In this study, we aimed to examine the status of internet addiction in children and the stress factors causing it during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. This study was a descriptive and cross-sectional study. The study sample included 154 parents of 7-...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Sahure Gonca Telli; Samet Aydın;
  Publisher: TUBİTAK
  Country: Turkey

  Covid-19 pandemisi, dünya genelinde insan sağlığına karşı oluşturduğu tehdit bir yana sistemlerin çöküşü endişesiyle hükümetler tarafından insan hareketliliğini ve sosyal yaşamı kısıtlayacak önlemler alınması nedeniyle tüm ülkelerin ekonomileri üzerinde yıkıcı etkilerde...

 • Open Access English
  Authors: 
  TELLİ, Sahure Gonca; AYDIN, Samet;
  Publisher: Durmuş Günay
  Country: Turkey

  Education is one of the areas most affected by the transition to the information age. Universities and faculties/schools have to adapt to this, otherwise the consumption of information that is increased and shared from different environments may be detached from univers...

 • Open Access English
  Authors: 
  Haydar Hoşgör; Zeynep Aközlü; Derya Gündüz Hoşgör;
  Publisher: The Association of Health Research and Strategy
  Country: Turkey

  Objectives: This study aims to evaluate the level of knowledge and perception of the Turkish society about the COVID-19 pandemic. Methods: This cross-sectional study whose sampling consists of 903 adults. Results: About half (49.6%) of the participants' information...

 • Open Access
  Authors: 
  Ender Sahinaslan; Onder Sahinaslan; Mehmet Sabancıoglu;
  Publisher: AIP Publishing
  Country: Turkey

  The dependence on technology, digital transformation and the need to work remotely are increasing day by day. It is predicted to increase further after this COVID-19 pandemic. The desire to digitize every object also leads to the need to develop or update many applicati...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Karaibiş, Gamze;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  The aim of this research is to examine the experiences of village school administrators regarding distance education applied during the Covid-19 pandemic, which continues its impact in Turkey as well as the whole world. In this study, in which a qualitative research app...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Yalım, Neyyire Yasemin;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Salgınlar insanlığın tarihinde belirleyici rol oynayan olgulardır. 1347-1351 “Büyük Veba Salgını”nın Ortaçağı bitiren en önemli olay olduğu, kilisenin otoritesini sarsarak Rönesans’ın ve Aydınlanma Çağı’nın önünü açtığı üzerinde yaygın bir uzlaşma vardır. Bugün yaşamakt...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Gülaydın, Eren Deniz;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  In this study, it is aimed to evaluate the attitudes and preferences of 18-21 and 22- 25 year-old late adolescents and emerging adults towards romantic relationships on social media platforms. Within the scope of the study, 200 university students in Malatya were asked ...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Hoşgör, Haydar; Aközlü, Zeynep;
  Publisher: Zekai ÖZTÜRK
  Country: Turkey

  Bireylerin sağlık riski algısı, bulaşıcı hastalıkların yayılımının önlenmesinde önemli bir faktördür. COVID19’un daha çok yaşlı nüfusu etkilediği yönündeki haberler genç yaş gruplarında rehavete neden olabilmektedir. Bu çalışmanın iki temel amacı vardır. Bunlardan ilki,...