Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
278 research outcomes, page 4 of 28
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Öztürk, Gülhan;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  This research was carried out in order to obtain the opinions of the school managers and assistant of school manager in primary schools about the evaluation criteria of Annex - 1 evaluation form contained in the manager appointment regulation published in 2021. It was c...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yıldırım, Ertuğ;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Bu çalışmada Bağımsız Türkiye sinemasının auteur kimliğine sahip yönetmenlerinden biri olan Derviş Zaim’in Geleneksel Türk Sanatlarını sinema ile nasıl ilişkilendirdiği ve filmlerinde anlatı yapısını güçlü kılabilmek adına kullandığı metaforik öğeleri bu bağlamda nasıl ...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Durgun, Burçin;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Bu araştırmanın amacı, resmi ilkokullarda eğitimine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerin entegrasyonunda yaşanan güçlükleri okul yöneticileri ve sınıf öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak ortaya koyabilmektir. Nitel bir çalışma olan bu araştırmanın çalışma grubu...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kır, Fatma Nur;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Günümüzün hızlı değişen koşulları işletmeleri ve kurumları yeni yöntemler denemeye itmektedir. Kurumları geleneksel çalışma sisteminden kurtaran çevik sistem; iş birliği, kaynak kullanımı, ilişkiler, esneklikle daha hızlı yol alınmasını sağlamaktadır. Eğitim kurumları i...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Midilli, Sibel;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

  İnsanlığın teknolojide geldiği nokta sadece iletişim alışkanlıklarında değişime sebep olmamıştır. Ekonomik, politik, psikolojik ve sosyolojik birçok faktörü de değiştirmiş ve insanın kendi ürettiği makinelerle özdeşleşerek yeni bir kültür oluşturmasına yol açmıştır. Bu ...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Güçlü, Beşer;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Bu çalışmanın genel amacı, Maltepe ilçesideki ilkokul velilerinin Mart 2020 bahar döneminde ülkemizde yaşanan pandemi(Covit 19) sürecindeki uzaktan eğitimde yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik görüşlerini incelemektir. Çalışma karma yöntem ile okulumuz 789...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çakıroğlu Akkuş, Mehtap;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Liderlik kavramının manası ve tanımı , insanoğlunun meydana gelmesi ile birlikte ortaya çıkmış, yıllardır üstünde birçok araştırma yapılan bir konudur. Hakkında birçok kitap yazılmış, birçok makaleler yazılmış, araştırmalar yayımlanmış, ama güncelliğini hiçbir zaman yit...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gezici, Nurcan;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Günümüzde kariyer olarak ifade edilen kavram belli bir alanda uzmanlaşmak, belli bir konuda mezun olduktan sonra kurumda çalışmak ve zaman içerisinde o kurumda uzmanlaşarak yükselme anlamına gelmektedir. Küreselleşmenin etkisi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte işle...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çoban, İrem;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  The study, in the context of the film "Last Performance", aims to look at the difficulties that women face in society in Turkey by using the power of representation of cinema narrative structure in prejudices theme. The gender identity inequalities created by the patria...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Güleç, Osman;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Tedarik Zinciri Yönetimi, hammadde tedariğinden başlayıp; ürünün müşteriye ulaştırılmasına kadar ortaya çıkan tüm adımların kurallar dâhilinde yönetilmesidir. Müşteriye sunulan servis seviyesi, rekabet unsurlarının en temel bileşenlerindedir. Bu nedenle bu yönetimin sağ...

278 research outcomes, page 4 of 28