Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
358 research outcomes, page 5 of 36
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Mollaibrahimoğlu, Hızır Can;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Museums are structures that contain summary information about a specific subject and contain information about the environment and societies in which they are located. In recent years, museums have been used not only for exhibiting works but also as venues for cultural ...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kaya, Mehmet;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Bu araştırmanın amacı; okul yöneticilerinin “lider” kavramına ilişkin algılarını metaforlar yardımıyla saptamaktır. Nitel yorumlayıcı paradigmaya sahip olan bu araştırmada olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim-öğ...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Durmuş, Abdullah;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Gelişen teknolojiler bütün süreçleri etkilediği gibi yazılım süreç ve metotlarını da etkilemektedir. Gelişen teknoloji karmaşık yazılımlara olan talebi arttırmaktadır. Bu talepler çoğunlukla birbirine bağlı sistemleri etkilemektedir. Bu nedenle bu projelerde iyi bir pla...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Şahin, Ayhan;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  The project of determining environmental conditions with raspberry pi in data centers serves as a listener for temperature, humidity and pressure changes in the environment and the project informs users who want to be aware of changes in the environment. This applicatio...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çakır, Şükrü;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Mevcut durumda database, merkezi iş uygulamaları gibi iş kritik uygulamaların çalıştığı server altyapılarında Risc tabanlı mimarideki işlemciler kullanılır. Bunun ana nedeni Risc mimarili işlemcilerin tutarlı çalışması ve sağladığı performans olarak iletebiliriz Son dön...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kızılkaya, Abdullah;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Sağlık işletmelerinde tedarik zinciri, sağlıklı stok yönetiminin, düzenli malzeme tedariğinin, bakım ve hizmet sürecinde aksaklıkların meydana gelmemesinin, hizmet hızı ve kalitesinin en önemli unsurudur. Tedarik süreci içerisinde değer oluşturmayan tüm faaliyetlerin ön...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Sevinç, Habip;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  With the increasing need for energy day by day, it is necessary to take measures to reduce energy consumption. In order to prevent energy losses in buildings, thermal insulation will reduce energy consumption and costs. Current standards in our country require thermal i...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yıldırım, Bilgin;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  This study covers the application of creating a crypto money wallet, receiving and sending payments, transfer crypto money to different people within the platform using Blockchain gateway. Transactions are carried out through the world's leading cryptocurrency exchange ...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tanyıldız, Zeynep;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Reward, which is frequently used by teachers to gain desired behavior, that is among the aims of education, has positive and negative effects as a control tool. The degree of the reward used, the frequency of giving it and its suitability to the behavior affect the usef...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Zobarlar, Gizem; Erdil, Melek;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Teknolojideki gelişmelerle birlikte müzik endüstriside bu değişime ayak uydurmuştur. Günümüzde online servislerden yaralanılarak daha hızlı ve yasal bir şekilde bir çok veriye kolayca ulaşılabiliyor. Bu gelişmeleri takip eden servisler adımlar atarak çevrimiçi müzik ser...

358 research outcomes, page 5 of 36