Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
400 research outcomes, page 1 of 40
 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Gerència del Medicament;
  Publisher: Servei Català de la Salut
  Country: Spain

  El índice de calidad de la prescripción farmacéutica de la medicación hospitalaria de dispensación ambulatoria (IQF- MHDA) es una herramienta de gestión del CatSalut para monitorizar y evaluar la calidad asistencial en el uso de los medicamentos hospitalarios de dispens...

 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Celaya, Montserrat; Ibáñez, Dolores; Laseca, Núria; López, Àngels; Romero, Carmen; Valls, Eugènia;
  Publisher: Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària
  Country: Spain

  Fibromiàlgia; Fatiga crònica; Guia d'actuació Fibromialgia; Fatiga crónica; Guía de actuación Fibromyalgia; Chronic Fatigue; Practice Guidelines La fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga crònica són dues patologies singulars i complexes. No existeixen evidències cientí...

 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  PADEICS Salut Comunitària;
  Publisher: Institut Català de la Salut
  Country: Spain

  Salut comunitària; Salut participativa; Guia de treball Salud comunitaria; Salud participativa; Guía de trabajo Community health; Participatory health; Work guide La proposta que fa aquesta guia engloba diferents aspectes comuns a la promoció de la salut, l’orientació c...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Grup de Treball en Síndrome Coronària Aguda;
  Publisher: Departament de Salut
  Country: Spain

  Codi IAM; Emergència sanitària; Circuit d'actuació Código IAM; Emergencia sanitaria; Circuito de actuación IAM code; Health emergency; Action circuit Aquest document mostra el circuit que cal seguir quan es produeix una situació d'atenció d’emergència amb sospita d'infa...

 • other research product . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  González-Viana, Angelina; Campaz, Yessica D.; Sanmamed, Noelia; Belmonte, Marta; Oliva, Nuria; Cabezas-Peña, Carmen;
  Publisher: Agència de Salut Pública de Catalunya
  Country: Spain

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Proceso de atención comunitaria; Propuestas Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Procés d'atenció comunitària; Propostes Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Community care process; Proposals En el moment actu...

 • other research product . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica;
  Publisher: Servei Català de la Salut
  Country: Spain

  Risankizumab; Medicament biològic; Psoriasi; Pacients adults Risankizumab; Biological medicine; Psoriasis; Adult patients Risankizumab; Medicamento biológico; Psoriasis; Pacientes adultos La psoriasi és una malaltia cutània inflamatòria, immunomediada i crònica que curs...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Direcció Assistencial d'Atenció Primària i a la Comunitat; Grup de Treball de Pediatria Atenció Primària ICS;
  Publisher: Institut Català de la Salut
  Country: Spain

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pacient pediàtric; Atenció primària; Recomanacions; Identificació de casos; Aïllament domiciliari Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Paciente pediátrico; Atención primaria; Recomendaciones; Identificación de casos; ...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica
  Country: Spain

  Color Conjunt de 4 mapes sobre l'impacte dels ERTO per municipis i comarques: (1). Sector d'activitat més afectat per la crisi de la COVID-19. Treballadors afectats per un ERTO per raó social de l'empresa (a 1 de maig 2020); (2). Incidència de la crisi de la COVID-19. T...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Servei Català de la Salut. Unitat d'Informació i Coneixement;
  Publisher: Servei Català de la Salut
  Country: Spain

  Apendicitis aguda; Apendicectomia; Menors Apendicitis aguda; Apendicectomía; Menores Acute appendicitis; Appendectomy; Minors L’apendicitis aguda (AA) és una malaltia inflamatòria de l’apèndix cecal, el tractament de la qual és l’apendicectomia. És la intervenció quirúr...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica
  Country: Spain

  Color Aquests àmbits corresponen a les regions sanitàries excepte en el cas de la regió de Barcelona, regió que es subdivideix en tres àmbits diferents. S'especifica nivell de risc i proposta de fase de desconfinament segons el Departament de Salut

  Add to ORCIDorcid
400 research outcomes, page 1 of 40