Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
352 research outcomes, page 1 of 36
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ekşi, Bilal;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Günümüz pazarlama anlayışına bağlı olarak reklamcılık da değişim göstermektedir. Tüketicinin bakış açıcından değerlendirildiğinde, klasik pazarlama altında sunulan reklamların etkinliği eskisine oranla azalış göstermektedir. Bunun nedenleri, global süreçte gelişen tekno...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aydın, Emre;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Projenin ilk günü danışmanımız dr.elif altın ile birlikte proje konusunun ne olacağını ve kimlere hangi konunun verileceği tartışıldı. Proje kapsamında 5n1k (ne,nerede,ne zaman, kim için) tekniği ile ilerleyerek bir tasarım sürecine başlandı. Bu kapsamda ben yat iç meka...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çankaya Yücel, Ahu;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

  Today, due to the rapid growth and development of cities, the concept of urban transformation is at the center of urban discussions. Different socio-cultural, geographical features and economic differences of cities also differentiate their spatial qualities. However, s...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çıra, Abdulkadir;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Günümüz konjektöründe yaşanan küresel sağlık sorunlarından dolayı tüketici insanlar tüketim mal ve hizmetlerini daha hijenik şartlarda sunulmasını talep ediyorlar. Tüketicilerin, özellikle gıda sektöründe dikkat ettikleri ürün ambalajlarıdır. Cam ambalaj, gıda ve ezca ü...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yıldız, Zehra;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Kişinin dünyaya gözlerini açması ile birlikte anne ve babasının içinde bulunduğu ailesi tarafından bakımı ve ihtiyaçları karşılanmaktadır. Çocuğun gelişiminde ailesinden aldığı kalıtımsal özellikler ve aile içinde almış olduğu eğitimler etkili olmaktadır. Çocuğun alacağ...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Duru, Yılmaz;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Günümüz yaşam koşullarında hem toplumların hem de toplum içerisinde yaşayan bireyler açısından bakıldığında yaşamsal değerdeki sosyo ekonomik kültürel ihtiyaçların karşılanması ve sürdürülebilmesi yaşam, kalitelerinin artırılabilmesi, üretilen ürün, hizmet ve mal kalite...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kaplan, Furkan;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Küreselleşen dünya da gelişen teknoloji ile birlikte ulusal ve uluslararası ticaret ortamı gün geçtikçe artmaktadır. Arttan müşteri ihtiyaçlarından dolayı lojistiğin önemi artmıştır. Lojistik; doğru ürünün, doğru miktarda, doğru biçimde, doğru zamanda ve doğru şekilde b...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Özkoca, Abdurrahman;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Günümüzde lojistik ve tedarik zinciri sektörü işletmeleri süreçlerini her geçen gün daha karmaşık bir yapı içerisinde sürdürmektedirler. Bu karmaşık yapı içerisinde birtakım zorluklarla karşılaşılmaktadır. Lojistik işletmeler süreçlerini gerçekleştiren gerek dışarda ger...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Bitirgiç, Salih;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  İnsan hakları, insanın değeri bilgisinden türetilen, insanın onurunu ve bireylerin özgürlüklerini koruyan haklardır. İnsan hakları arasında yer alan yaşama hakkı sağlık hakkı, diğer temel insan haklarıyla bir arada korunabilir. Bu hakların birisinin korunmadığı yerde di...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  İçağasıoğlu, Halil Tuncay;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Türkiye‟de kentsel dönüşüm 1999 Depremi sonrasında mevcut yapı stokunun depreme dayanıklı olmadığı gerçeğinden dolayı sıcak bir gündem oluşturdu. Kavramın kullanıldığı ilk yasa 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Ka...

352 research outcomes, page 1 of 36