Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
1,911 research outcomes, page 1 of 192
 • other research product . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Evren, Mehtap;
  Publisher: Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi

  TEZ5426 Tez (Uzmanlık) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2005. Kaynakça (s. 68-72) var. vii, 73 s. ; 29 cm. Osteoporoz, uygun transfüzyon ve demir şelasyon tedavisi alan talasemi major hastalarında bile önemli bir morbidite nedeni olmaya devam etmektedir. Bozulmuş osteob...

 • other research product . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kocaer, Ahmet;
  Publisher: Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi

  TEZ11172 Tez (Uzmanlık) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2018. Kaynakça (s. 50-56) var. ix, 61 s. : res. (bzs. rnk.), tablo ; 29 cm. Amaç: Bu çalıGmanın amacı 65 yaG ve üstü hastalarda D vitamini düzeyi ile proksimal kasların kas güçleri ve biyomekanik özellikleri (tonu...

 • other research product . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Özkan, Aziz;
  Publisher: Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi

  TEZ5425 Tez (Uzmanlık) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2005. Kaynakça (s. 69-75) var. vii, 76 s. ; 29 cm. Etiologic Agents Of Acute Gastroenteritis in Childhood: Acute gastroenteritis is considered to be one of the most fetal disease of childhood. In devoleped countrie...

 • other research product . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yılmaz, Derviş Mansuri;
  Publisher: Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi

  TEZ5424 Tez (Uzmanlık) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2005. Kaynakça (s. 53-59) var. vii, 60 s. : res. ; 29 cm. Vazospazm, Subaraknoid Kanama (SAK) Sonrası, ortaya çıkan beyin vasküler agacının daralması olarak tanımlanabilir. Serebral vazospazmın patogenezi net olara...

 • other research product . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kabakcı, Ayşe Gül; Ayvazoğlu, Seda;

  Amaç: Bale öğrencilerine uygulanacak alternatif point egzersizlerinde etkinliğin araĢtırılması. Gereç ve Yöntem:Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı’ nda bale eğitimi alan ve pointe baĢlamamıĢ tam zamanlı bale öğrencileri çalıĢmaya dahil edilmi...

 • other research product . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kayar, Erkan;
  Publisher: Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi

  TEZ13171 Tez (Uzmanlık) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2020. Kaynakça (s. 42-51) var. IX, 54 s. :_res. (bzs. rnk.), tablo ;_29 cm. Amaç: Romatoid Artrit(RA) etiyolojisi bilinmeyen, eklem ve çevresindeki dokularda erozyon ve deformitelere yol açabilen kronik, sistemik,...

 • other research product . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aykun, Nihal;
  Publisher: Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi

  TEZ12776 Tez (Uzmanlık) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2020. Kaynakça (s. 50-58) var. VIII, 58 s. :_res., tablo ;_29 cm. Giriş ve amaç: Kadın ve erkek cinsiyet tıbbi hastaların tanı ve tedavisinde fizyolojik farklılık olmaktan daha kapsamlı kavramlardır. Bu çalışmanın...

 • other research product . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Şeker, Zeynep;
  Publisher: Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi

  TEZ13007 Tez (Uzmanlık) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2020. Kaynakça (s. 72-77) var. XII, 79 s. :_res. (bzs. rnk.), tablo ;_29 cm. Amaç: Son yıllarda sıkça dile getirilen “aydınlanma hakkı ve aydınlatılmış onam” kavramı, bireyin özerkliğine saygı ve kendi geleceğini ...

 • other research product . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Hasar, Muhammet;
  Publisher: Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi

  TEZ12985 Tez (Uzmanlık) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2020. Kaynakça (s. 71-78) var. XI, 91 s. :_res. (bzs. rnk.), tablo ;_29 cm. Amaç: Aşılar uzun geçmişine ve günümüzde etkinliği, faydaları ve güvenliği üzerine pek çok şey söylenmesine rağmen özellikle de yakın zam...

 • other research product . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Eroğlu, Ziya;
  Publisher: Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi

  TEZ13006 Tez (Uzmanlık) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2020. Kaynakça (s. 51-55) var. X, 58 s. :_tablo ;_29 cm. Giriş ve amaç: İnsersiyon/Delesyon (InDel) polimorfizmleri düşük mutasyon oranları ve küçük amplikon uzunlukları nedeniyle, adli kimliklendirme çalışmaların...

1,911 research outcomes, page 1 of 192