Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
44 research outcomes, page 1 of 5
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
  Country: Turkey

  DUAYENDEN -- COVID-19’un Çocuklar Üzerindeki Psikososyal Etkisi - Küresel COVID-19 salgınıyla ortaya çıkan sağlık, eğitim ve çalışma alanlarındaki yeni durumlar, insanların yaşamlarının çeşitli yönlerini derinden etkilemektedir. Her ne kadar çocuklar ve gençler hastalığ...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
  Country: Turkey

  İÇİNDEKİLER Resmi Sosyal Medya Hesaplarımız.................................................................3 Covid-19 Pandemisi ve Aşı...........................................................................4-5 Dil ve Konuşma Terapisti Perspektifinden İki Dillilik: T...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karaağaç, Onur;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Objective Acne vulgaris is a chronic inflammatory disease of the pilosebaceous unit, most commonly seen in adolescents and young adults. It can induce psychosocial problems in individuals by causing sequelae such as scarring, postinflammatory hyperpigmentation and post-...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yalım, Neyyire Yasemin;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Salgınlar insanlığın tarihinde belirleyici rol oynayan olgulardır. 1347-1351 “Büyük Veba Salgını”nın Ortaçağı bitiren en önemli olay olduğu, kilisenin otoritesini sarsarak Rönesans’ın ve Aydınlanma Çağı’nın önünü açtığı üzerinde yaygın bir uzlaşma vardır. Bugün yaşamakt...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ünal, Nurcan;
  Publisher: Düzce Üniversitesi
  Country: Turkey

  YÖK Tez No: 685550 İNSÜLİN İNFÜZYON POMPASI KULLANAN TİP 1 DİYABETES MELLİTUSLU ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA COVİD 19 SALGINININ HASTA VE BAKIM VERENDE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Amaç: Bu çalışma insülin infüzyon pompası kullanan Tip 1 Diyabetes Mellitus (DM) ta...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
  Country: Turkey

  İGMYO’DA ÖĞRENCİ OLMAK COVİD-19’a Karşı Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Gıdalar Covid-19 Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya yayılan solunum yolu ile bulaşan bir hastalıktır. Bulaştığı kişilerde COVİD-19 hastalığının semptomları farklı olup gene...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Şener, Ahmet;
  Publisher: Düzce Üniversitesi
  Country: Turkey

  YÖK Tez No: 691519 Amaç: Düzce Üniversitesi Aile Hekimliği ve Dahiliye Polikliniklerine başvuran 65 yaş üstü hastalarda gerçekleştirilen bu çalışmada hastaların; demografik-sosyokültürel özelliklerinin incelenmesi, erişkin dönem aşılanma oranlarının tespit edilmesi, aşı...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
  Country: Turkey

  FAKÜLTEMİZDE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR  İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanımız Dr.Öğr.Üyesi Hakan Aydın, İGÜ Teknoloji ve Transfer Ofisi'nden Ali Çetinkaya ve Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi, Yük. Müh. Araş. Gör. Mehmet Ali ...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Şahan, Özlem; Akbulut, Şahide;
  Publisher: Gelenbevi Scientific Research Journal
  Country: Turkey

  The globally occurring COVID - 19 outbreak has spread gradually, turning into a pandemic and has become a serious public health problem throughout the world. The COVID - 19 outbreak has had negative consequences on the health, economic and social structures of countries...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yıldız, Cihad;
  Publisher: Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi
  Country: Turkey

  Amaç: Bu çalışma, Diyarbakır ili Kamu Hastanelerinde çalışan dişhekimlerinin Covid-19 pandemisi sürecinde, pandemi öncesine oranla son bir hafta içinde yaşadıkları depresyon düzeylerinin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya Diyarbakır ili Ka...

44 research outcomes, page 1 of 5