Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
20 Research products, page 1 of 2

 • Other research products
 • 2021-2021
 • Open Access
 • Maltepe University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Özel, Hüseyin;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Piyasa sistemi, kendi seçimlerini yapacak özgürlüğe sahip bireylerin, araç amaç uyumunu gözetecek biçimde, “rasyonel” ve “hazcı” bireyler olarak davranmalarını gerektirmektedir. Sistem, karşılıklı çıkarlara dayanan sözleşme tipi değiş tokuş ilişkilerine dayandığından, ö...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Yalım, Neyyire Yasemin;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Salgınlar insanlığın tarihinde belirleyici rol oynayan olgulardır. 1347-1351 “Büyük Veba Salgını”nın Ortaçağı bitiren en önemli olay olduğu, kilisenin otoritesini sarsarak Rönesans’ın ve Aydınlanma Çağı’nın önünü açtığı üzerinde yaygın bir uzlaşma vardır. Bugün yaşamakt...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Sezgin, Aydın Adnan;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış siyasetinin temel hedeflerine ilişkin söyleminin parçası olmuştur. Esasen bu anlayış, Cumhuriyet’in kuruluş ilkeleri ile bütünüyle uyumlu ve bu ilkeleri destekleyici nit...

 • Open Access Turkish
  Publisher: Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu
  Country: Turkey

  Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir krize dönüşen COVID 19 salgını tüm yaşamımızı ve iş yapış biçimimizi etkiledi. Salgın, her alanda süreçlerin yönetiminde köklü değişiklikler yapılmasına neden oldu. COVID 1...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Bugünden 73 yıl önce, 10 Aralık 1948 günü, insan haklarıyla ilgili olarak hâlâ en temel belge olan BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi imzalanmıştı. O yıldan beri insan hakları, zikzaklarla da olsa, dünyamızın gündeminde. Bu bildirgenin gündemde olmasıyla, insan haklar...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Ayan, Mahmut Tolga;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  Country: Turkey

  Tezimde; rat overlerinin heterotopik transplantasyonunda over rezervlerinin korunması açısından C vitamini ve sildenafil moleküllerinin etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu sayede çocukluk çağı kanserleri, otoimmün hastalıklar, endometrioma gibi nedenlerl...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Hangi konuda olursa olsun bir eylem plânı, gerçekleştirilmesi istenen belirli amaçlara ve bu amaçların mevcut gerçeklik koşullarında nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin hazırlanan bir pusuladır. Bunun için böyle bir plânın amaçlarının ve onları gerçekleştirmek için ...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Kutlusoy, Zekiye;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  COVID-19 pandemisi başlayalı tam bir yıl oldu ve pandeminin ne zaman sona ereceği hâlâ belirsiz. Bu süreçte bütün dünya pek çok sorunla uğraştı, sorunlara çözüm üretmeye çalıştı. Virüs her gün daha fazla can almaya devam ederken insanlığın dört gözle beklediği aşı nihay...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Çoban, İrem;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  The study, in the context of the film "Last Performance", aims to look at the difficulties that women face in society in Turkey by using the power of representation of cinema narrative structure in prejudices theme. The gender identity inequalities created by the patria...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Özyurt, Ebru;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  İşçi sınıfı ve emeğin temsili Türk Sinemasında çoğu zaman göz ardı edilmiş bir temadır. Özellikle 1961 Anayasasının işçilere tanımış olduğu toplu sözleşme ve grev hakkı önemli bir dönüm noktası olmuş ve Türk Sinemasında bunun yansımaları görülmüştür. Toplumsal Gerçekçil...