Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
179 Research products, page 1 of 18

 • Other research products
 • 2022-2022
 • Open Access
 • Other ORP type
 • Turkish

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Fatih ÇELİK;
  Publisher: Zenodo

  -

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Publisher: Işık Ünivresitesi
  Country: Turkey

  Işık Üniversitesi Şile Kampüs Oditoryumunda gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni videosunun erişimi ve deşifresidir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Çetinel, Hasan;
  Publisher: Türkiye imam hatipliler vakfı yayınları
  Country: Turkey

  Özet Sözlü Bildiri Modern zamanların sıkça duyulan, başat nitelendirmelerinden bir tanesi, “yarın ya da gelecek kaygısı”. Birey için de toplum ve dünya için de benzer kaygılardan söz etmek mümkündür. Bireyin kendi kişisel tarihi ve yarını ile dünyanın geleceğini bu denli irtibatlandırdığı bir başka tarih dilimi olmuş mudur, sorgulanması gereken bir durum olarak dikkat çekmektedir. Zira küresel ölçekli sorunlar olarak ilk akla gelenler listesinde yer alan silahlanma, savaşlar, göçler, ekonomik krizler, iklim krizi vb. olgular olayın tarafı olan olmayan herkesi etkisi altına almaktadır. Eğitim öğretim süreçlerinin öğrenen açısından en temel amaçları arasında, bireye yansıtıcı düşünme, metabiliş vb. düşünme stilleri noktasında katkı sunmak yer almaktadır. Bu düşünme stilleri sayesinde bireyin, yaşadığı çağın ürettiği kriz ve tehditlerle baş edebilmesi beklenmektedir. Konuya din öğretim süreçleri açısından bakıldığında, bireyin hayata ve ölüme dair anlam üretmesi, yaşarken başına gelen üzüntü veren ya da sabrını zorlayan durumlar karşısında psikolojik bütünlüğünü koruması noktalarında din eğitiminin sunduğu katkı bilinmektedir. İslam düşüncesinde “gayb” adı altında geleceğe ve yarına dair bir bakış açısı bir kavrayış biçimi mevcuttur. Bildiride, kendisinin ve dünyanın yarını hakkında Müslümanın nasıl pozisyon alması gerektiği ve yarın algısının boyutları noktasında, “gayb” kavramı ekseninde, Kur’an-ı Kerim merkezli bir analizde bulunulmaktadır. Sünnetten örnek rivayetlere başvurularak, Rasûlullah’ın (as) öğretim metodunda “gelecek/yarın” algısının önemine yer verilmektedir. TİMAV (Türkiye İmam Hatipliler Vakfı), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  GEZGİN, ÜMİT;
  Country: Turkey
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  GEZGİN, ÜMİT;
  Country: Turkey
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  GEZGİN, ÜMİT;
  Country: Turkey
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  TUNABOYLU, BAHADIR;
  Country: Turkey
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  GEZGİN, ÜMİT;
  Country: Turkey
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  GEZGİN, ÜMİT;
  Country: Turkey
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  GEZGİN, ÜMİT;
  Country: Turkey
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
179 Research products, page 1 of 18
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Fatih ÇELİK;
  Publisher: Zenodo

  -

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Publisher: Işık Ünivresitesi
  Country: Turkey

  Işık Üniversitesi Şile Kampüs Oditoryumunda gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni videosunun erişimi ve deşifresidir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Çetinel, Hasan;
  Publisher: Türkiye imam hatipliler vakfı yayınları
  Country: Turkey

  Özet Sözlü Bildiri Modern zamanların sıkça duyulan, başat nitelendirmelerinden bir tanesi, “yarın ya da gelecek kaygısı”. Birey için de toplum ve dünya için de benzer kaygılardan söz etmek mümkündür. Bireyin kendi kişisel tarihi ve yarını ile dünyanın geleceğini bu denli irtibatlandırdığı bir başka tarih dilimi olmuş mudur, sorgulanması gereken bir durum olarak dikkat çekmektedir. Zira küresel ölçekli sorunlar olarak ilk akla gelenler listesinde yer alan silahlanma, savaşlar, göçler, ekonomik krizler, iklim krizi vb. olgular olayın tarafı olan olmayan herkesi etkisi altına almaktadır. Eğitim öğretim süreçlerinin öğrenen açısından en temel amaçları arasında, bireye yansıtıcı düşünme, metabiliş vb. düşünme stilleri noktasında katkı sunmak yer almaktadır. Bu düşünme stilleri sayesinde bireyin, yaşadığı çağın ürettiği kriz ve tehditlerle baş edebilmesi beklenmektedir. Konuya din öğretim süreçleri açısından bakıldığında, bireyin hayata ve ölüme dair anlam üretmesi, yaşarken başına gelen üzüntü veren ya da sabrını zorlayan durumlar karşısında psikolojik bütünlüğünü koruması noktalarında din eğitiminin sunduğu katkı bilinmektedir. İslam düşüncesinde “gayb” adı altında geleceğe ve yarına dair bir bakış açısı bir kavrayış biçimi mevcuttur. Bildiride, kendisinin ve dünyanın yarını hakkında Müslümanın nasıl pozisyon alması gerektiği ve yarın algısının boyutları noktasında, “gayb” kavramı ekseninde, Kur’an-ı Kerim merkezli bir analizde bulunulmaktadır. Sünnetten örnek rivayetlere başvurularak, Rasûlullah’ın (as) öğretim metodunda “gelecek/yarın” algısının önemine yer verilmektedir. TİMAV (Türkiye İmam Hatipliler Vakfı), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  GEZGİN, ÜMİT;
  Country: Turkey
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  GEZGİN, ÜMİT;
  Country: Turkey
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  GEZGİN, ÜMİT;
  Country: Turkey
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  TUNABOYLU, BAHADIR;
  Country: Turkey
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  GEZGİN, ÜMİT;
  Country: Turkey
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  GEZGİN, ÜMİT;
  Country: Turkey
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  GEZGİN, ÜMİT;
  Country: Turkey
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.