Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
2,918 Research products, page 1 of 292

 • Other research products
 • 2012-2021
 • Open Access
 • Other ORP type
 • Turkish

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Yeliz Karacı; Seda Karasakal; Belkız Sürücü;
  Publisher: Zenodo

  To do fecal and urinary drainage and to facilitate the recovery process in gastrointestinal or urinary system diseases, stoma is applied. Stoma affects people's lives physically, psychologically, socially and culturally. Emerging complications during life with stoma...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Abuzer Uludağ; Hacı Bayram Tosun; Sancar Serbest; İsmail Ağır; Seyit Ali Gümüştaş; Suat Çelik; Ramazan Atiç; Mehmet Mete Yaşar; Abdussamed Günay; Ebubekir Seramet;
  Publisher: Zenodo

  By participating in most orthopedic surgery, the positions, trainings and demographic features of Orthopedic Implant Providers, which helps physician in the specifications and practices of the implants was investigated.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Koç, Turhan;
  Country: Turkey
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Çatakoğlu Aydın, Buket;
  Publisher: Ubak international sciences academy
  Country: Turkey

  Türk Ticaret Kanunu’na göre tek kişilik anonim şirket, “tek pay sahipli anonim şirket” i ifade etmektedir (TTK.338/2). Bu anonim şirketin hukuki yapısı, gerçekten tek pay sahibinden oluşan bir görünümü arzedebileceği gibi, görünüşte birden fazla kişi bulunsa bile paylar...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Çatakoğlu Aydın, Buket;
  Publisher: USBİLİM
  Country: Turkey

  Kambiyo senetleri içerisinde bono ve çek, ticaret hayatında son derece sık kullanılan iki türü oluşturmaktadır. Anılan senetler kambiyo senetleri olarak adlandırdığımız senet grubuna ilişkin ortak özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Yani soyut nitelikte ve kanunen ...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Kaya, Sibel;
  Country: Turkey

  Bu çalışmada Muʻtezile’nin Allah’ın yapması vâcip olan (vücûb alellah) birtakım fiilleri olduğuiddiası ele alınmıştır. Bu iddianın tutarlılığı, diğer kelâmî ekollerin itirazları da dikkate alınarakincelenmiştir. Ayrıca Muʻtezile içinde, Allah’a vâcip kabul edilen fiille...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Keskin, Emrah; Sezen, Nevres;
  Publisher: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
  Country: Turkey

  Beslenme, yaşamsal faaliyetlerin devamlılığı için zorunlu bir davranışsal ihtiyaçtır. Modern dünyada yiyeceklere erişimde yaşanan refah, insanların beslenme davranışlarının çeşitlenmesini sağlamıştır. Beslenme davranışlarındaki değişikliklerde fiyat, lezzet, besin değer...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Avcı, Ülcay Ecenur; Doker, Aslı Cansın;
  Publisher: Beykent Üniversitesi Yayınları
  Country: Turkey

  In underdeveloped societies, in both the reflection of the limitations on the position of women in social life, as a result of business life is also restricted. However, optimum use of production factors is essential at the forefront of the elements of sustainable devel...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Avcı, Ülcay Ecenur; Akkaş, İbrahim;
  Publisher: Düzce Üniversitesi Yayınları
  Country: Turkey

  Savaşlar, baskı, yokluk, afetler… Tarih boyunca kitlelerin ve toplulukların yaşadıkları yerleri değiştirmeleri için pek çok sebepleri oldu. Kimisi zorunluluktan doğduğu toprakları terk etti, kimileri ise daha iyi bir yaşam beklentisi ile kendi isteği ile ayrıldı. Gerekç...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Avcı, Ülcay Ecenur; Çelik Var, Esra;
  Country: Turkey

  Anne olmak, tarihsel süreçte çoğunlukla biyolojik anlamda algılansa da; annelik rolü sadece biyolojik unsurlara bağlı olmaksızın, canlının tüm bakım sorumluluğunu üstlenmek, çocuk bakımına dair pratikleri yerine getirmek, çocuğu yetiştirmek, hayata hazırlamak gibi görev...