Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
500 Research products, page 1 of 50

 • Other research products
 • 2012-2021
 • Open Access
 • HR
 • University of Split Repository

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Poljak Bilić, Ljiljana; Zoranović, Petra;
  Country: Croatia

  Radionica o otvorenoj znanosti organizira se s ciljem poticanja otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i osvješćivanja važnosti istoga. Na radionici će se objasniti temeljna načela otvorene znanosti s naglaskom na otvoreni pristup, unutar kojega će se obraditi teme verzija radova za objavljivanje, autorskih prava, institucijskih repozitorija i mogućnosti pohrane radova u otvorenom pristupu uz demonstraciju istoga.

 • Other research product . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Poljak Bilić, Ljiljana; Donkov, Maja;
  Country: Croatia

  Radionica o otvorenoj znanosti organizira se s ciljem poticanja otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i osvješćivanja važnosti istoga. Na radionici će se objasniti temeljna načela otvorene znanosti s naglaskom na otvoreni pristup, unutar kojega će se obraditi teme verzija radova za objavljivanje, autorskih prava, institucijskih repozitorija i mogućnosti pohrane radova u otvorenom pristupu uz demonstraciju istoga.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access
  Authors: 
  Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet;
  Publisher: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
  Country: Croatia

  Časopis Medicinskog fakulteta u Splitu s informacijama o znanstveno-nastavnim aktivnostima studenata, nastavnika i suradnika fakulteta. Izlazi dva puta godišnje.

 • Other research product . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Poljak, Ljiljana; Zoranović, Petra;
  Country: Croatia

  Radionica o otvorenoj znanosti organizira se s ciljem poticanja otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i osvješćivanja važnosti istoga. Na radionici će se objasniti temeljna načela otvorene znanosti s naglaskom na otvoreni pristup, unutar kojega će se obraditi teme verzija radova za objavljivanje, autorskih prava, institucijskih repozitorija i mogućnosti pohrane radova u otvorenom pristupu uz demonstraciju istoga.

 • Other research product . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Poljak Bilić, Ljiljana; Erceg, Dijana;
  Country: Croatia

  Otvorena znanost je novi pristup znanstveno-istraživačkom procesu usmjeren na otvoreno dijeljenje i širenje znanja korištenjem digitalnih tehnologija. Time se povećava transparentnost istraživanja, potiču se razni oblici suradnje i ubrzavaju se procesi dolaska do novih spoznaja te primjene znanosti u gospodarstvu. Otvorena znanost jedan je od strateških ciljeva Sveučilišta u Splitu te područje na kojem aktivno sudjeluje i kroz SEA-EU alijansu. Sveučilište u Splitu je također potpisnik Sporazuma o Inicijativi za Hrvatski oblak za otvorenu znanost, kao jedna od ustanova koje su predvodnice u ostvarivanju ciljeva otvorene znanosti u Republici Hrvatskoj. Radionica o otvorenoj znanosti organizirana je s ciljem poticanja otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i osvješčivanja njegove važnosti. Na radionici su objašnjena temeljna načela otvorene znanosti s naglaskom na otvoreni pristup, unutar kojega su obrađene teme verzija radova za objavljivanje, autorskih prava, institucijskih repozitorija i mogućnosti pohrane radova u otvorenom pristupu uz primjere. Open science is a new approach to the scientific research process aimed at open sharing and dissemination of knowledge using digital technologies. This increases the transparency of research, encourages various forms of cooperation and accelerates the process of gaining new knowledge and the application of science in the economy. Open science is one of the strategic goals of the University of Split and an area in which it actively participates through the SEA-EU alliance. The University of Split is also a signatory to the Agreement on the Croatian Cloud for Open Science Initiative, as one of the institutions that are leaders in achieving the goals of open science in the Republic of Croatia. An open science workshop was organized with the aim of encouraging open access to scientific information and raising awareness of its importance. The workshop explained the basic principles of open science with an emphasis on open access, which covered the topics of versions of papers for publication, copyright, institutional repositories and the possibility of storing papers in open access with examples.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Bebić, Marija;
  Country: Croatia
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Bebić, Marija;
  Country: Croatia
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Bebić, Marija;
  Country: Croatia
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Bebić, Marija;
  Country: Croatia
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Bebić, Marija;
  Country: Croatia
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
500 Research products, page 1 of 50
 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Poljak Bilić, Ljiljana; Zoranović, Petra;
  Country: Croatia

  Radionica o otvorenoj znanosti organizira se s ciljem poticanja otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i osvješćivanja važnosti istoga. Na radionici će se objasniti temeljna načela otvorene znanosti s naglaskom na otvoreni pristup, unutar kojega će se obraditi teme verzija radova za objavljivanje, autorskih prava, institucijskih repozitorija i mogućnosti pohrane radova u otvorenom pristupu uz demonstraciju istoga.

 • Other research product . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Poljak Bilić, Ljiljana; Donkov, Maja;
  Country: Croatia

  Radionica o otvorenoj znanosti organizira se s ciljem poticanja otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i osvješćivanja važnosti istoga. Na radionici će se objasniti temeljna načela otvorene znanosti s naglaskom na otvoreni pristup, unutar kojega će se obraditi teme verzija radova za objavljivanje, autorskih prava, institucijskih repozitorija i mogućnosti pohrane radova u otvorenom pristupu uz demonstraciju istoga.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access
  Authors: 
  Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet;
  Publisher: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
  Country: Croatia

  Časopis Medicinskog fakulteta u Splitu s informacijama o znanstveno-nastavnim aktivnostima studenata, nastavnika i suradnika fakulteta. Izlazi dva puta godišnje.

 • Other research product . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Poljak, Ljiljana; Zoranović, Petra;
  Country: Croatia

  Radionica o otvorenoj znanosti organizira se s ciljem poticanja otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i osvješćivanja važnosti istoga. Na radionici će se objasniti temeljna načela otvorene znanosti s naglaskom na otvoreni pristup, unutar kojega će se obraditi teme verzija radova za objavljivanje, autorskih prava, institucijskih repozitorija i mogućnosti pohrane radova u otvorenom pristupu uz demonstraciju istoga.

 • Other research product . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Poljak Bilić, Ljiljana; Erceg, Dijana;
  Country: Croatia

  Otvorena znanost je novi pristup znanstveno-istraživačkom procesu usmjeren na otvoreno dijeljenje i širenje znanja korištenjem digitalnih tehnologija. Time se povećava transparentnost istraživanja, potiču se razni oblici suradnje i ubrzavaju se procesi dolaska do novih spoznaja te primjene znanosti u gospodarstvu. Otvorena znanost jedan je od strateških ciljeva Sveučilišta u Splitu te područje na kojem aktivno sudjeluje i kroz SEA-EU alijansu. Sveučilište u Splitu je također potpisnik Sporazuma o Inicijativi za Hrvatski oblak za otvorenu znanost, kao jedna od ustanova koje su predvodnice u ostvarivanju ciljeva otvorene znanosti u Republici Hrvatskoj. Radionica o otvorenoj znanosti organizirana je s ciljem poticanja otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i osvješčivanja njegove važnosti. Na radionici su objašnjena temeljna načela otvorene znanosti s naglaskom na otvoreni pristup, unutar kojega su obrađene teme verzija radova za objavljivanje, autorskih prava, institucijskih repozitorija i mogućnosti pohrane radova u otvorenom pristupu uz primjere. Open science is a new approach to the scientific research process aimed at open sharing and dissemination of knowledge using digital technologies. This increases the transparency of research, encourages various forms of cooperation and accelerates the process of gaining new knowledge and the application of science in the economy. Open science is one of the strategic goals of the University of Split and an area in which it actively participates through the SEA-EU alliance. The University of Split is also a signatory to the Agreement on the Croatian Cloud for Open Science Initiative, as one of the institutions that are leaders in achieving the goals of open science in the Republic of Croatia. An open science workshop was organized with the aim of encouraging open access to scientific information and raising awareness of its importance. The workshop explained the basic principles of open science with an emphasis on open access, which covered the topics of versions of papers for publication, copyright, institutional repositories and the possibility of storing papers in open access with examples.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Bebić, Marija;
  Country: Croatia
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Bebić, Marija;
  Country: Croatia
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Bebić, Marija;
  Country: Croatia
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Bebić, Marija;
  Country: Croatia
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Bebić, Marija;
  Country: Croatia
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.