Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
29 Research products, page 1 of 3

 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • Open Access
 • Czech
 • Digital Library University of West Bohemia
 • Transport Research

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Blahník, Pavel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zabývá výpočtem intenzit generované dopravy s použitím volně dostupných dat. Text obsahuje shrnutí současných způsobů prognózy dopravních intenzit a popisuje strukturu vybraného datového zdroje. V další části se práce zabývá propojením metodiky výpočtu s d...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Klail, Ladislav;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá analyzováním uplatnění, přínosů a postavení kombinované dopravy v České republice. Práce vychází z teoretických poznatků, popisů jednotlivých kategorií a pojmů, prezentace dat a údajů institucí a firem. Obhájeno This bachelor thesis deals...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Zajíc, Vojtěch;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh manipulačního kolejového vozíku pro přepravu podvozků o různých rozchodech. Řešení pevnostní analýzy rámu, vytvoření pohybového systému změny rozchodu pomocí kuličkových šroubů a spojování vozíku k sobě. Vytvoření 3D CAD model...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Ozom, Bořek;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Rešeršní část diplomové práce je zaměřena na problematiku únavové životnosti a zbytkových napětí u svařovaných konstrukcí. Zabývá se také možností aplikace vysokopevnostních ocelí ve vazbě na kolejová vozidla a detailně popisuje technologii vysokofrekvenčního mechanické...

 • Other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors: 
  Vyhnalová, Petra;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu logistiky vybrané firmy, pohybu informací a materiálu. Dále jsou v bakalářské práci zanalyzovány činnosti jednotlivých pracovníků a jejich vytížení. Poslední nejdůležitější částí práce jsou doporučení budoucích změn na základě výs...

 • Other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors: 
  Timofiejev, Jiří;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce se zabývá chytrým a dynamický osvětlením. V diplomové práci je popsána charakteristika světla a jeho základní pojmy. Dále je zde popsána legislativa veřejného osvětlení, jaké třídy osvětlení rozeznáváme a co se v nich měří a požaduje. Potom následuj...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Tégl, Václav;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce si klade za cíl obecně zhodnotit prostorové dopady vysokorychlostní železniční dopravní infrastruktury v rámci rozvoje regionů. Záměrem je zmapovat různé souvislosti, příležitosti a rizika, které přirozeně vytváří železniční dopravní infrastruktura a pro...

 • Other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors: 
  Plánička, Václav;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem práce je komplexní zpracování "přepravního práva" zaměřeného na leteckou dopravu a zařazení jednotlivých práv do souvislostí. Práce se bude zabývat regulací práv v letecké dopravě a praktickými možnostmi, kdy práva uplatnit. Práci bude tvořit také judikatura český...

 • Other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors: 
  Knížák, Pavel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zabývá tvorbou datové sady turistických rozcestníků a směrovek ve formátu Linked Open Data. V první části práce je nastíněna teorie Linked Open Data s ohledem na prostorová data a topologické vazby. Je zde také vytvořen datový model pro rozcestníky vycháze...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Skála, Pavel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce obsahuje rešerši na téma udržitelné mobility a trhu městských užitkových vozidel s klasickými a alternativními pohony, návrh vlastního konceptu elektrického užitkové vozidla a návrh trasy, po které se bude pohybovat. Závěr práce je věnován popisu k...