Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
5,735 research outcomes, page 1 of 574
 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Martin Mrazek; Michal Skovajsa; Frantisek Sedlacek;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Jan-Evangelista-Purkyne-University
  Country: Czech Republic

  Tento článek zkoumá nahrazení konvenční ocelové vinuté pružiny kompozitní talířovou pružinou s cílem minimalizovat její hmotnost. Pro zjištění chování kompozitní talířové pružiny byla použita simulace v CAD systému Siemens NX 12. Regresní funkce byly stanoveny na základ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access
  Authors:
  Dominika Šafrová; Pavlína Hejduková;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Rzeszow University of Technology
  Country: Czech Republic

  Sdílená ekonomika se stala nedílnou součástí našich životů, a to v oblastech, jako je např. doprava, ubytování nebo jiné. Současná situace způsobená pandemií COVID-19 má nevyhnutelné dopady na sdílenou ekonomiku. Tento článek si klade za cíl určit dopady pandemie COVID-...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access
  Authors:
  Martina Valentová; LILIA DVORAKOVA;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institute of Certified Specialists
  Country: Czech Republic

  This paper presents the results of the research focused on the issues of digitization of agriculture in the context of current global developments and on the need to increase the amount of food produced in order to feed the continuously growing world population. The pap...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access
  Authors:
  Ludmila Kučerová; Iveta Tichá; Adam Stehlík;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem
  Country: Czech Republic

  V této práci byla použita nízkouhlíková nízkolegovaná vysocepevná ocel s chemickým složením vhodně navrženým pro podporu stabilizace zbytkového austenitu. Ocel byla zpracována konvenčním žíháním pro referenční účely a dále bylo navrženo několik různých tepelných a termo...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2021
  Open Access
  Authors:
  Rybnikár, Filip; Vránek, Pavel; Kačerová, Ilona; Šimon, Michal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Článek se zabývá návrhem virtuálního pracoviště pomocí technologie Motion Capture. Tato technologie spočívá v zaznamenání pracovních poloh na pracovišti. Cílem návrhu ve virtuální realitě je verifikace vhodnosti pracoviště ve fázi vývoje dle bezpečnostních a ergonomický...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2021
  Open Access Slovak
  Authors:
  Malega Peter; Juraj Kováč; Vladimír Rudy;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Príspevok bol riešený v rámci projektu 002TUKE-4/2020 Implementácia inteligentnej techniky a pokrokových technológií pre podporu transformačných procesov a projektovanie výrob budúcnosti a VEGA 1/0438/20 Interakcia digitálnych technológií za účelom podpory softvérovej a...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2021
  Open Access Slovak
  Authors:
  Jozef Trojan; Peter Trebuňa; Marek Mizerák; Štefan Král; Tomáš Švantner;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Príspevok bol pripravený v rámci riešenia grantových projektov APVV-17-0258 Aplikácia prvkov digitálneho inžinierstva pri inovácii a optimalizácii produkčných tokov, APVV-19-0418 Inteligentné riešenia pre zvýšenie inovačnej schopnosti podnikov v procese ich transformáci...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Švrčula Petr; Miroslav Malaga; Zdeněk Ulrych;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce se zabývá navržením funkčního propojení mezi jednotkou Fischertechnik TXT Controller a osobním počítačem pomocí mikrokontroleru Arduino. Navržené řešení umožňuje použít blokové programování jednotky TXT Controller pro komunikaci s počítačem. Řešení využívá Arduino...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Ovský, Přemysl;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Formování nacionalismu, kolísající mezi teoriemi primordialismu a modernismu, je živým tématem odborné i široké veřejnosti. Tato práce vychází z předpokladu modernistické teorie vzniku nacionalismu. Cílem je zhodnotit význam cestopisu Václava Vratislava z Mitrovic v pro...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access
  Authors:
  Hložek, Josef; Menšík, Petr;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of West Bohemia
  Country: Czech Republic
  Add to ORCIDorcid
5,735 research outcomes, page 1 of 574