Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
8,862 research outcomes, page 1 of 887
 • publication . Article . 2021
  Open Access
  Authors:
  Šimková, Květoslava; Ramadanová, Jitka;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Technical University of Liberec
  Country: Czech Republic

  Tento článek je věnován vybraným aspektům vzdělávání na dálku (online), které by se daly uplatnit i ve výuce prezenční za účelem zkvalitnění a zefektivnění výukového a učebního procesu. Autorky zde seznamují s výsledky dotazníkového šetření, jehož se zúčastnili jak vyuč...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Adam Jareš;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Masarykova univerzita
  Country: Czech Republic

  Právo na informace je zásadně bezplatné. Povinné subjekty jsou však v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu nákladů spojenou s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může také žádat úhrad...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Dominika Šafrová; Pavlína Hejduková;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Publishing House of Rzeszów University of Technology
  Country: Czech Republic

  Sdílená ekonomika se stala nedílnou součástí našich životů, a to v oblastech, jako je např. doprava, ubytování nebo jiné. Současná situace způsobená pandemií COVID-19 má nevyhnutelné dopady na sdílenou ekonomiku. Tento článek si klade za cíl určit dopady pandemie COVID-...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Katarzyna Chryczyk; Waclaw Mirek; Katarzyna Mirek; Mariusz Ozimek; Ladislav Čepička;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Physical Education in Krakow
  Country: Czech Republic

  Aim. In the research, we looked for the relationship between the level of training activity and aerobic capacity as well as the result in the marathon run by an amateur aged 42-51. Materials and Methods. A progressive test was used to determine the threshold speed and l...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access
  Authors:
  Martina Valentová; LILIA DVORAKOVA;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institute of Certified Specialists
  Country: Czech Republic

  This paper presents the results of the research focused on the issues of digitization of agriculture in the context of current global developments and on the need to increase the amount of food produced in order to feed the continuously growing world population. The pap...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2021
  Open Access
  Authors:
  Vránek, Pavel; Anapreyenka, Yauheniya; Šimon, Michal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Článek je zaměřen na návrh prostorového uspořádání haly a výrobní linie. Na základě konstrukční dokumentace a provedených potřebných analýz byly vypracovány dvě varianty prostorového uspořádání. Zároveň kvůli zjištěným ergonomickým nedostatkům byly vytvořeny návrhy na o...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Katarína Štaffenová; Miroslav Rakyta; Miroslav Fusko; Marek Štepo;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  This work was supported by the VEGA 1/0248/21 – Research of innovative solutions for segmentation and sustainability of product regarding assembly operations. This article deals with new trends and concepts of maintenance management to improve processes in technical ser...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Filip Rybnikár; Pavel Vránek; Ilona Kačerová; Michal Šimon;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Článek se zabývá návrhem virtuálního pracoviště pomocí technologie Motion Capture. Tato technologie spočívá v zaznamenání pracovních poloh na pracovišti. Cílem návrhu ve virtuální realitě je verifikace vhodnosti pracoviště ve fázi vývoje dle bezpečnostních a ergonomický...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2021
  Open Access Slovak
  Authors:
  Malega Peter; Juraj Kováč; Vladimír Rudy;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Príspevok bol riešený v rámci projektu 002TUKE-4/2020 Implementácia inteligentnej techniky a pokrokových technológií pre podporu transformačných procesov a projektovanie výrob budúcnosti a VEGA 1/0438/20 Interakcia digitálnych technológií za účelom podpory softvérovej a...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2021
  Open Access
  Authors:
  Trojan, Jozef; Trebuňa, Peter; Mizerák, Marek; Král, Štefan; Švantner, Tomáš;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Príspevok bol pripravený v rámci riešenia grantových projektov APVV-17-0258 Aplikácia prvkov digitálneho inžinierstva pri inovácii a optimalizácii produkčných tokov, APVV-19-0418 Inteligentné riešenia pre zvýšenie inovačnej schopnosti podnikov v procese ich transformáci...

  Add to ORCIDorcid
8,862 research outcomes, page 1 of 887