Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
24,015 Research products, page 1 of 2,402

 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • 2012-2021
 • Digital Library University of West Bohemia

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Procházka, Matouš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Rigorózní práce se zabývá postavením nemovitosti jako předmětu obligace v systému práva. Práce je členěna do tematických kapitol, které obsahují analýzu problematiky v právu římském a v právu moderním. Závěrem každé kapitoly je vzájemná komparace. Cílem práce je analýza...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Frühaufová, Denisa;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předložená práce se zabývá analýzou vedoucích stylů v přeshraničně působící organizaci Tandem, s působišti v Plzni a Řeznu. Práce se zaměřuje na dvě vedoucí manažerky a srovnání jejich stylu vedení, který je ovlivněn, jak externími, tak samozřejmě i interními podmínkami...

 • Other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Korbelová, Petra;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Smyslem této práce je poskytnout skutečně komplexní pohled na směnku vlastní. Rozebrat každou její náležitost, doložku či jakýkoliv jiný jev vyskytující se na směnce v praxi, a tyto jednotlivé oblasti doplnit o bohatou judikaturu a různorodou odbornou literaturu. Cílem ...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Chmelířová, Marie;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Vnitřní migrace vždy byla a stále je nedílnou součástí životů občanů Brazílie. Práce si stanovuje a odpovídá na dva hlavní cíle. Prvním je představení přírodních a socioekonomických podmínek v jednotlivých regionech. Druhý cíl práce je sestavení migračních vln mezi jedn...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Motejl, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Rigorózní práce se zaměřuje na vymáhání pohledávek okresních soudů. Práce podrobně rozebírá jednotlivé typy pohledávek soudů dle jejich exekučních titulů a rozebírá specifika vymáhání jednotlivých pohledávek s důrazem na vymáhání pohledávek postupem dle daňového řádu. D...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Koudelková, Aneta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá vodáckými půjčovnami v České republice a doporučením pro jednu z nich. Práce se skládá z šesti částí. První teoretická část definuje pojmy jako cestovní ruch, vodní turistika, historie vodní turistiky i značení obtížnosti řek. Dále byla v...

 • Other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Špačková, Michaela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce je zpracována na téma týkající se dostupnosti veřejných služeb na venkově. Hlavním cílem diplomové práce je identifikace spokojenosti obyvatel města Nýrsko s dostupností poskytovaných veřejných služeb. Praktická část je zaměřena na město Nýrsko, a pro po...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Štenglová, Michaela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce pojednává o povinnosti k náhradě škody s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tato práce se dělí do 6 kapitol. První kapitola seznamuje čtenáře s danou problematikou, druhá kapitola vymezuje obecně povinnost nahradit škodu, ve třetí kapitole se č...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Jakl, Filip;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce má název "Ztráta zdravotní způsobilosti zaměstnance a její pracovněprávní následky". Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance přináší negativní důsledky pro obě strany pracovněprávního vztahu. Cílem této práce je jednak popsat, co se ro...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Czech
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic