Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
453 research outcomes, page 1 of 46
 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Humlová, Veronika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá historií národní házené v Čechách a na Moravě a komplexně monitoruje vznik a vývoj národní házené od jejího založení do současnosti. Historie a vznik národní házené se datuje od roku 1905, kdy byla založena první sokolská jednota. V této ...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Šalom, Filip;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu nové šestipodlažní administrativní budovy s podzemními garážemi s využitím stávajícího vjezdu budovy ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) v Praze. Jedná se o přístavbu samostatně stojící admin...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Přibilíková, Tereza;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce Nevšedníci je ilustrovaná kniha pro starší mládež v kombinaci s komiksovými prvky. Konceptem práce je tvorba autorské knihy zahrnující výběr tématu, jeho následná ilustrace, a nakonec finální grafické zpracování odpovídající tištěné knize. Vyprávění kni...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Santolík, Vojtěch;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tématem mé bakalářské práce je umění v designu nábytku. Mým cílem bylo nacházet cesty, které spojují design a umění a nacházet mezi nimi určitý balanc v mé práci "bilo, nebylo". Z dlouhé umělecké historie mě zaujalo období kubismu, zejména pak kubismu, který se v Čechác...

 • other research product . 2020
  Open Access Slovak
  Authors:
  Pavelka, Jozef;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Felvidék je videohra žánru RPG odohrávajúca sa v prostredí fiktívnej sedmohradskej župy v období druhej polovice 15. storočia. Obsahuje ilustrácie prostredí a postáv. Súčasťou práce sú aj mnohé animácie. V hre možno viesť dialógy z NPC charaktermi a viesť boje s nepriat...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Novák, Daniel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Zpracovaná bakalářská práce se zabývá historií suburbanizace Česka. Jsou zde řešeny urbanizační procesy v obdobích před první světovou válkou a v období socialismu. Dále se tato práce věnuje začátkům suburbanizace na území Česka a její současnou podobou a jejími trendy ...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Šmíd, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí polarity textu s využitím mezijazyčných transformací. Mezijazyčné transformace patří mezi metody, které umožňují přenos znalostí mezi jazyky. Konkrétně v této práci jsou použita anglická anotovaná data pro detekci polarity v české...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Bartička, Vojtěch;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce se zabývá automatickým stahováním smluvních podmínek a zásad ochrany údajů z webových stránek. Je součástí většího projektu, který se zabývá analýzou obsahu těchto stránek a potřebuje pro ni trénovací dataset. Cílem je vytvořit aplikaci, která bude schopna tento d...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Frémund, Adam;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce se zabývá použitím neuronových sítí pro zpracování přirozeného jazyka. V posledních letech se v této oblasti umělé inteligence začaly hojně využívat modely s architekturou Transformer. Právě tyto modely a~jejich struktura jsou důkladně rozebrány v t...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Mištera, Adam;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Mezi-jazyčná reprezentace významu je aktuální téma v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Sémantické prostory z různých jazyků jsou transformovány do jednoho sdíleného univerzálního prostoru. Tento fakt umožňuje přenést znalosti z jazyků, které jsou velmi bohaté na zd...

453 research outcomes, page 1 of 46