Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
1,578 research outcomes, page 1 of 158
 • publication . Article . 2030
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kadioglu, Eyup; Küçükkocaoglu, Güray;
  Publisher: Zenodo

  In this study, intraday return and volatility structures are researched in Borsa Istanbul using 102 shares in different indexes while focusing on the period between November 1, 2006 – May 31, 2012 by using 15-minute returns. Additionally, the effect of opening and closi...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  ERTOY, Uğur; AKÇAY, Muammer;
  Publisher: Zenodo

  The coronavirus epidemic has greatly affected lives by causing radical changes all over the world. It has caused changes in a variety of areas, from the way of working and education, communication and interaction methods, shopping behavior of people. China has actively ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Adin, Hamit; Doğan, Adnan; Adin, Mehmet Şükrü;
  Publisher: Mehmet BULUT

  ABSTRACT As a result of the radiographic examinations, it was determined that the defects in the joining weld were caused by the electroControls made during the production and assembly of natural gas pipelines are very important in terms of quality, human, environmental...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Özkan, Özlem;
  Publisher: Zenodo

  Tanımlar: -Kişisel veri ve hassas veri -Doğrudan ve dolaylı tanımlayıcılar -Hassas verinin işlenmesindeki görevler Veri paylaşmanın faydaları nelerdir? Hassas veri neden paylaşılmalı ve yayınlanmalı? Yasal altyapı nedir? Hassas veriyi nasıl paylaşabiliriz?

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Lecture . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Turkyilmaz-van der Velden, Yasemin;

  25-26 Mayıs 2021 “Ulusal Araştırma Verileri Sempozyumu” sunumu: Üniversitelerde Veri Yönetimi Uygulamaları & Veri Yöneticiliği - Delft Teknik Üniversitesi

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . Lecture . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Turkyilmaz-van der Velden, Yasemin;
  Publisher: Zenodo

  25-26 Mayıs 2021 “Ulusal Araştırma Verileri Sempozyumu” sunumu: Kişisel Araştırma Verisi İş Akışları - Delft Teknik Üniversitesi Örneği

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çakıcı, İrfan;
  Publisher: Zenodo

  Yedi harf ruhsatıyla birlikte ortaya çıkan kıraatlerle ilgili zaman içinde bazı ihtilaflar yaşanmıştır. Sahâbe dönemi de dâhil olmak üzere yaşanan ihtilafların giderilmesi için kıraat âlimleri ciddi çaba sarf etmiş ve başta istinsah olayı olmak üzere bazı düzenlemeler y...

  Add to ORCIDorcid
 • Özet Çalışmamızda, birinci basamakta sağlık hizmeti sunmak üzere görev alan aile hekimlerinin influenza aşısı hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel olan bu çalışmada, çalışmaya katılmayı kabul eden gönüllülere ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Fatih Şahiner;
  Persistent Identifiers

  Özet Tür düzeyinde tanımlanmış virüslerin sayısı 2019 yılı itibariyle 6590 olup, bu virüslerin yaklaşık yarısı sadece bir veya iki konakçıyı enfekte edebilmektedir. Virüslerin önemli bir bölümünde konakçı aralığı oldukça dar olmasına rağmen, türler arası temas sıklığınd...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Mebrure Hanife Özbakır;
  Publisher: Çanakkale Onsekiz Mart University

  One of the most important issues of Islamic thought is knowledge. Islamic philosophers and theologians tried to define knowledge in the historical process and spoke out many definitions in this respect. ‘Adud al-Dīn al-Ījī (d. 756/1355), in his al-Mawâkıf deals with som...

  Add to ORCIDorcid
1,578 research outcomes, page 1 of 158