Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
30,876 Research products, page 1 of 3,088

 • Hungarian

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Majkić Maja;
  Country: Hungary

  The aim of the doctoral dissertation is to examine a few selected context-related characteristics of epistemological beliefs about history and the possibilities of their assessment in everyday classroom practice. Based on our current knowledge of the available literature, no research has been conducted in Hungary on this topic, though; it is increasingly becoming more and more important at the level of the international research on history teaching. The dissertation is based on three empirical studies: (1) semi-structured interviews with practicing history teachers (N=9), (2) the adaptation of the questionnaire of Stoel and his colleagues (2017) to Hungarian (N=510), and (3) the investigation of impact of the context on the epistemological beliefs among Hungarian 11th and 12th graders (N=943) from Hungary, Serbia and Romania. Based on the results, the issue was found to be interesting and novel both by history teachers and students. The first study pointed out that a consistent and clear use of topic-related concepts and the explicit identification of perspectives are essential for ensuring validity. Based on the results of the partial credit model, exploratory and confirmatory factor analyses, the questionnaire’s three scales were identified in the Hungarian context as well. However, two items need to be revised. The comparative analyses in the third empirical study showed that the interpretation of the nature of epistemological beliefs is affected by the socio-cultural context. Members of minority communities outside Hungary tend more to accept conflicting statements than their peers who do not have this social identity. Based on the literature, one possible explanation for this phenomenon may be the adaptive nature of the epistemological beliefs. On one hand, the pedagogical relevance of the dissertation for international research is that it provides useful information and feedback for understanding the contextual and adaptive nature of epistemological beliefs. On the other hand, the dissertation presents the empirical and large-sample examination of the issue in the Hungarian context and of adaptation of a questionnaire (Stoel et al., 2017) which enables quantitative assessments.

 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Tóth Bettina;
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Gábor Kismihók; Brian Cahill; Stéphanie Gauttier; Janet Metcalfe; Stefan T. Mol; Darragh McCashin; Jana Lasser; Murat Güneş; Mathias Schroijen; Martin Grund; +11 more
  Publisher: Zenodo

  A ReMO COST Action a nemzetközi tudományos élet különböző szintjeit képviselő résztvevők hálózata, mely a mentális egészség és jóllét kérdéseivel foglalkozik. A kutatói szférában fennálló mentális egészséggel kapcsolatos problémák fokozott jelenlétét a szakirodalom, az Európai Unió (EU) szakpolitikája, valamint más meghatározó források is kiemelik. Ennek a helyzetnek a kezelése rendszerszintű fellépést igényel makro- (szakpolitikai), mezo- (intézményi) és mikroszinten (egyén) is. A ReMO-hálózat célja annak az intézményi környezetnek a megteremtése, amely támogatja a mentális egészséget, csökkenti a mentális egészséggel kapcsolatos megbélyegzést, és képessé teszi a kutatókat egyéni, valamint munkahelyi jóllétük javítására. A kiáltvány legfontosabb ajánlásait az alábbiakban foglaljuk össze: Makroszinten: folyamatos párbeszéd valamennyi érintett féllel; szisztematikus és strukturált, empirikus alapokon nyugvó adatgyűjtés a szakpolitikai döntéshozatal érdekében; a mentális egészséggel kapcsolatos legkorszerűbb módszerek és eszközök terjesztése; az akadémiai értékelési rendszer felülvizsgálata. Mezoszinten: a mentális egészséggel és jólléttel kapcsolatos problémák felismerése; a jó gyakorlatok megosztása az intézmények között; igazságos és személyre szabott kutatói teljesítményértékelés kidolgozása; a mentális jóllét figyelembevétele a doktori képzés és az akadémiai munkavállalók professzionalizálása terén; a változást célzó kezdeményezések támogatása szervezeti szinten. Mikroszinten: az alulról jövő kezdeményezések támogatása; az egymást támogató kutatók segítése; személyközpontú megközelítés a képzés és a karriermenedzsment terén; egyéni élmények, élettörténetek gyűjtése. A ReMO-hálózat a következő lépésekkel kíván a fenti ajánlások megvalósításához hozzájárulni: i) globális vitafórum elindítása; ii) nyílt tudásközpont létrehozása; valamint iii) a kutatói jóllétet támogató nagyköveti program (ReMO Ambassador program) elindítása. A magyar fordítás az eredeti – angol – verzió alapján készült: https://doi.org/10.5281/zenodo.5559805

 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Apjok Vivien;
  Country: Hungary

  The dissertation seeks to place and interpret the role of registered local values and heritages in Makó (integrated into the context of town history) in the construction of local collective identity, the creation of locality and the construction of the Makó image, and to examine the role of local values and heritage in local development policy. The dissertation aims to answer the following research questions: 1) How do local values (especially with regard to settlement history) appear in the representation of the Makó image? 2) What practices are used in the heritagization processes related to the Onion Festival, the Maros Coast and the Hagymatikum Spa? 3) What role do local values and heritage elements play in urban development policy? The main sources processed in the thesis are press materials, administrative documents and visual and textual content provided by social media platforms (public profiles, groups, opinion forums) from different periods of the investigation. The resources were "produced" or collected using three main methods: ethnographic interviewing and field research, netnography, and the methods of text analysis. The author approached the processing of the topic with a holistic approach. In the study of the role of local values and heritage in urban development, in addition to ethnography, historical and sociological approaches provide guidance. The results of the research are interpreted by the dissertation in the conceptual framework of heritage and heritagization (patrimoinalisation), from the perspective of the preservation, representation and construction – and therefore wishes to prove that the representative application of local values and heritage elements (e.g. in tourism) and the use of the place itself and in the creation of local identity also applies in the case of Makó; it is therefore a set of phenomena that builds on local characteristics, but at the same time fits into a wider socio-cultural practice. The heritage practices prevailing in Makó take the form of musealization, festivalization, local history writing, archiving, registration in a store of values, designation of places of memory, as well as narrative and commomorative acts. Another common feature of heritage practices is that they actually look to the future by formulating the past from the present, prepare cultural and social practices for the future, contribute to the development of a "usable vision". The acts of preservation of values and heritages are not only aimed at recording some event of the past, but also at its useful practical use. The designation and recording and dataing of local values, the heritage processes themselves are organized along group interests. The elements in the Makó store of values, the phenomena presented in the case studies, can be shown the character of the heritage that produces, maintains and serves group identity, and the attachment of heritage performers to the institution and organization. Tourism plays a prominent role in Makó's urban development policy today. The key element of the narrative produced in the creation of the cityscape is the duality of tradition and modernity, in which onions are tradition and the past, and tourism is the present and the future that are built on it.

 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Pál, Melinda;
  Country: Hungary

  A 2000-es évek első évtizedének második felétől kiemelt érdeklődés övezi mind a puha, a kemény, mind pedig a smart power fogalmát. A legkülönbözőbb összefüggésekben merül fel a puha és kemény hatalom emlegetése mind politikai megszólalásokban, mind a sajtóban, többször a fogalmak letisztázottsága nélkül. A puha, kemény és okos hatalmi külpolitikai aktivitások állandó hivatkozási alappá váltak, miközben popularitásuk ellenére tudományosan is meglehetősen feldolgozatlanok. A puha hatalomról számtalan részterületet érintő elemzés, újradefiniálási törekvés született, de a meggyőzés és hatalom kapcsolatának ’enciklopédikus elemzésére’ kevés gyűjteményes kötet vállalkozott. Jelen értekezés fókuszához legközelebb Joseph Nye nemzetközi politikai szakértő, Harvard-professzor, az időszak több amerikai adminisztrációjának befolyásos tagja elméletei állnak. Nevéhez köthető a puha hatalom kifejezés bevezetése a nemzetközi kapcsolatok szótárába, valamint egy puha hatalmi analitikai koncepció és egy smart külpolitikai stratégia megfogalmazása. Joseph Nye analitikus koncepciója szerint a cél érdekében bevethető puha erőforrások a másik félre vonzással, azonosulási vággyal ható ideák (a kultúra, az értékek és külpolitikák) a kényszerítő vagy (le)fizető erőforrásokkal, a katonai és gazdasági együttműködés eszközeivel szemben. Az értekezés állítása szerint a külpolitikát, annak prioritásait alakító két dialektikus erő közül a puha erőforrások közé tartozik minden vonzás által, a másikat önkéntesen befolyásoló együttműködési erőforrás. Így azok lehetnek materiálisak (gazdasági, sőt katonai aktivitások is), míg a kemény hatalom eszköztárát a kényszerítő erőkészlet (katonai fellépések, gazdasági korlátozások, diplomáciai kényszerek) jelentik. Összefoglalóan a puha hatalom a vonzáson, önkéntességen alapuló együttműködő erő, míg a kemény hatalom a kényszer eszköze. Az állami szintű befolyásolás puha és kemény hatalmi eszközeit elegyítő smart külpolitikai stratégia gyakorlati elemzésére a legkézenfekvőbb aktoroknak a kétpólusú világrendszer felbomlása után a nemzetközi kapcsolatokban legdinamikusabb szerepet játszó külpolitikai szereplők mutatkoztak. Ezek az elemzések egyben alkalmat nyújtanak a soft power terminust a nemzetközi kapcsolatok szótárába bevezető Joseph Nye által megfogalmazott fogalmi kontúrok árnyalására. Az értekezés gyakorlati elemzései a következő „újszerű megközelítések” szempontjai szerinti folyamatelemzések: 1.A 21. századi nemzetközi szereplők külpolitikai aktivitásai valamint az e lépéseket gyakran meghatározó nagyhatalmi képességei besorolhatóak azok puha vagy kemény hatalmi jellege szerint. (E szereplők adott időszakban alkalmazott, nagyhatalmi képességei által befolyásolt puha és kemény külpolitikai aktivitásainak együttese azok smart külpolitikai stratégiája.) 2.Az egyes nagyhatalmi képességek nem csak besorolhatók puha vagy kemény hatalmi eszközkészletként, 21. századi jelentéskörük, hatásmechanizmusuk pontosítható, árnyalható azok puha (befolyásolás vonzás, kooperáció útján) vagy kemény (kényszer általi befolyásolás) hatalmi analízisével. 3. Egy külpolitikai szereplő nagyhatalmi erőforrásainak és képességeinek köre bővebb a hagyományos megközelítésekben alkalmazottaknál. 3.1 A ’nagyhatalmiság mérőfokának’ kikerülhetetlen különálló eleme a technológia, mint nagyhatalmi képesség a 21. században. 3.2. Egy civilizációs kultúra történeti fejlődés során kialakult, ideológiai, filozófiai, vallási alapú érték- és eszmerendszere (’modell értékei’) globalizálódott korunkban is befolyásolhatja, más nagyhatalmi képességeihez hasonlóan, egy másik nemzetközi szereplő felé irányuló hatalmi befolyásolását, külpolitikai aktivitásait. 4. A soft power (a disszertáció értelmezésében együttműködő erő) a nemzetközi kapcsolatok szereplőinek azon képességén alapul, amely révén külpolitikai aktivitásaik során a másik szereplő preferenciáit vonzással vagy kooperáció révén formálják, így része minden vonzásra és kooperációra, együttműködésre késztető erőforrás valamint külpolitikai aktivitás, ami nélkülözi a kényszerítő befolyásoló szerepet. (Itt a mérce a befolyásolt aktivitásának önkéntességi foka.) Így nem csak mentális (intangible) eszközkészlete van. A vizsgált két meghatározó hatalom az Amerikai Egyesült Államok és Kína, mely országok külkapcsolati aktivitásainak prioritásait időben 1989-től, a hidegháború, a kétpólusú világrendszer felbomlásától 2018-ig vizsgálja az értekezés. E két ország puha hatalmi fókuszú külstratégiáit, külpolitikájuk soft power elemeit párhuzamosan, összehasonlító, benchmark igénnyel erre az időintervallumra vonatkoztatva korábban még nem analizálták.

 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Góli Kornélia;
  Country: Hungary

  The subject of the doctoral dissertation is the history of the Kosztolányi Dezső Theatre in Subotica, and the artistic work of András Urbán, the current director of the institution. The Kosztolányi Dezső Theater (KDSZ) was established in 1994, with the aim of keeping alive the Hungarian language theatre in Vojvodina (Autonomous Province of the Federal Republic of Yugoslavia by the time), as an initiative of political leaders and theater professionals. The reason for that was that the Hungarian theater in Vojvodina was in the middle of a complex historical and artistic era, described and analyzed in detail later on in the dissertation, which also examines processes affecting and shaping the institution's current profile. According to different stages of the above mentioned era, the dissertation is split up into three chapters. The first deals with changes in theatre life in Subotica between 1985 and 1995: the most important issue by then, during the Ljubiša Ristić era of the National Theatre was the formal dissolution of the Hungarian ensemble. This chapter presents initiatives to make the Hungarian stage work continuously; it also includes the organizational and administrative work preceding the first premiere of the KDSZ. The second chapter is about the period right after the foundation of the KDSZ, analizing three directoral mandates, during which the audience and theatre criticism has shaped the repertoire; the chapter also looks at how and to what degree experimental theatre came to expression in the first twelve years of the ensemble and its leadership; what difficulties they had to face in a theatre, which neither had a permanent ensemble nor a proper stage to perform. The third chapter is focusing on András Urbán's artistic work. This chapter does not deal with procedural and institutional questions, instead of these, it analizes specific performances and shows, which have been dealing with contemporary issues, with an aim to induce thinking, apply provocative visual and verbal communication, direct the audience towards facing the reality. The three periods mentioned above have been approached by applying different methodology, this way creating a complex picture, representing a theatre – as an institution – from its very beginning to the actual creation of a performance, by following working mechanisms, effects and reflections all way long of the creative process.

 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Mária B. Németh; Edit Tóth; Csaba Csíkos; Erzsébet Korom;
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Madej Małgorzata; Soós Edit;
  Country: Hungary

  A tanulmány arra keresi a választ, hogy a helyi népszavazás és a közvetlen állampolgári részvétel egyéb formái Lengyelországban mennyire segítik elő a döntéshozatali folyamat legitimációját, hogyan járulnak hozzá a polgárközeli kormányzás megvalósulásához. A lakossági részvétel a helyi kormányzás hatékonyságának és legitimitása erősítésének fontos mechanizmusa, amelyet egyes szerzők a demokrácia támogatásának és a populizmus elleni küzdelem eszközének is tekintenek. A részvételnek azonban csak akkor van értelme, ha valóban biztosítja a helyi lakosok véleménynyilvánításának lehetőségét a helyi szintű szakpolitikák alakításában, és nem csak a társadalmi részvétel színlelt formájára (tokenizmus) korlátozódik. A tanulmány elemzi a konzultációs folyamatok által lefedett témákat, azok jelentőségét a településeken, valamint a meghozott szakpolitikai döntésekre gyakorolt hatásukat.

 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Kassay, Réka; Vicsi, Judith; Páncél, Éva; Orosz, Bence; Keszeg, Erika; Toró, Tibor; Szilágyi, Szabolcs;
  Publisher: Zenodo

  Az animáció egy olyan ember képzeletbeli napját mutatja be, aki előre tervez, hogy saját nyelvét használja különböző helyzetekben. This animation is intended to be used as part of the Trainers' Toolkit of the LISTEN project (https://listen-europe.eu/trainers-toolkit/. *Full credits* Concept art: Réka Kassay, Sapientia University, Romania Animation: Vicsi Judith, Orosz Bence, Zoom Animation Studio, Romania Graphics: Éva Páncél, Zoom Animation Studio, Romania Narration text: Erika Keszeg, Bálványos Institute Romania, and Tibor Toró, Sapientia University, Romania Translation: Erika Keszeg Voice: Szabolcs Szilágyi This work was funded through the project LISTEN (Linguistic Assertiveness for Minority Language Speakers) by the Erasmus+ Programme of the European Union under Grant Agreement No. 2019-1-ES01-KA204-064957.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.