Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
17 Research products

 • Open Access
 • Eastern Mediterranean University Institutional Repository (EMU I-REP)
 • COVID-19

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Özmutaf, Melis;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Boğaç, Ceren;

  Yer aşkının platonik boyutu üzerine kartografik bir ön anlatı kurma amacıyla, yarısı COVID-19 küresel salgınında geçen üç mevsimlik New York kent deneyimi üzerinden bir panorama sunan yazar; mekân-beden ilişkisi, şehirdeki kapital ve sınıf mücadelesi, Manhattan-Brooklyn hattı, kriz zamanının heterarşik örüntüleri ve #BlackLivesMatter hareketi arasında dolaşan, samimi bir aktarımda bulunuyor.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mutuş, Begüm;

  ÖZ: İnsanlık tarihindeki en büyük felaketlerden biri olan COVID-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde halk sağlığını tehdit eden pandemi olarak ilan edilmiştir. İnsanlık tarihinde yer edinecek bu dönemde halkın bilgilenmesi, koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasında sağlık iletişiminin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Bu çalışmanın genel amacı COVID-19 pandemisi sürecinde, Türkiye’de halkın hangi kanallardan sağlık bilgisine ulaştığı, sağlık bilgisine duyduğu güven, sağlık bilgisini anlama ve uygulama kapasitesine ilişkin edinilecek bilgiler çerçevesinde, bundan sonra karşılaşılabilecek benzer durumlara ilişkin iletişim stratejisi öngörülerinde bulunmaktır. Yürütülen araştırma nicel bir çalışma olup, Türkiye’de yaşayan erişkin grubu kapsayan İBBS-Düzey 1 düzeyinde 12 ilde ikamet eden farklı sosyo-ekonomik statü grubu mensubu 784 birey ile yürütülmüştür. Görüşmeler C.A.P.I. metoduyla, yüz yüze anket uygulama yöntemi ile yapılmıştır. Bu kapsamda çalışmada, ülke genelini temsilen gerçekleştirilen anket uygulamasıyla TSOY-32 ölçeği kullanılarak halkın sağlık okuryazarlık düzeyi ve HBM Ölçeği kullanılarak halkın sağlık davranışları incelenmiştir. Bulgular, literatürde daha önce yapılmış olan çalışmalarla paralel şekilde, pandemi döneminde de sağlık okuryazarlığının yetersiz olduğuna işaret etmektedir. Buna karşın kadınlarla erkekler karşılaştırıldığında, kadınların sağlık okuryazarlığı düzeyi daha yüksek bulunmuştur. Sağlık davranışı bakımından da kadınların bireysel önlemlere erkeklerden daha fazla dikkat ettikleri belirlenmiştir. Bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeylerine göre sağlık davranışları arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu, sağlık iv okuryazarlığı düzeyi ile sağlık davranışları ve sağlık haberlerinin doğru anlaşılması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Halk Sağlığı, Pandemi, COVID-19, Sağlık İletişimi, Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Davranışı İletişim ve Medya Çalışmaları - Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. Tez (Yüksek Lisans) - Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2022. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatoş Adiloğlu.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Melis Özmutaf;

  ÖZ: Bu çalışma, pandemi döneminde Denizli iline bağlı Sarayköy ilçesinde yaşayan 20-54 yaş arasındaki farklı beden kütle indeksine sahip bireylerin; Sars-CoV 2 virüsüne yakalanma, duygusal yeme, depresyon, diyet kalitesi, diyetle alınan çinko ve serum çinko düzeyini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Aralık 2020 - Eylül 2021 tarihleri arasında 200 kişi ile yürütülmüştür. Araştırma verileri teke tek görüşme metodu ile, yüz yüze anket yöntemi kullanılarak yapılmış ve biyokimyasal bulgular ile veri toplanmıştır. Anket formunda, bireylerin genel bilgileri, beslenme alışkanlıkları, besin takviyesi kullanma durumu, kovid-19 geçirip/geçirmeme, kovid 19 hastalığına yakalanma sayısı, kovid-19 aşısı olma durumu sorgulanmıştır. Duygusal yeme eğilimi için Duygusal Yeme Ölçeği (DYÖ), depresyon riskini analiz etmek için CES-Depresyon Ölçeği (CES-D), diyet kalitesini tespit etmek için ise Akdeniz Diyetine Bağlılık Ölçeği (MEDAS) ve Akdeniz Diyet Skoru (MDS), günlük çinko alımını saptamak için ise araştırmacı tarafından geliştirilen çinko tüketim sıklığı anketi kullanılmıştır. DYÖ ile BKİ ortalama değeri arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p0.05). Kovid-19 geçiren (n=100) kişilerin, kovid-19 geçirmeyenlere göre (n=100) serum çinko konsantrasyonu daha düşük bulunmuştur (p0.05). Kovid-19 geçirip/geçirmeme durumu ile MEDAS ve MDS ölçekleri arasında anlamlı bir ilişki kurulmuştur (p0.05). The serum zinc concentration of people who had COVID-19 (n=100) was found to be lower (p0.05). A significant relationship was established between the Covid-19 or not, and the MEDAS and MDS scales (p<0.05). Clinical and randomized studies with large population content are needed to prove the relationship between emotional eating, depression, diet quality, serum zinc level and dietary zinc amount, and to examine the interaction between factors such as covid-19 or not, gender, anthropometric measurements. Keywords: Covid-19, Zinc, Emotional Eating, Depression, Diet Quality Beslenme ve Diyetetik - Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. Tez (Yüksek Lisans) - Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2021. Eş-Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Seray Kabaran ve Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Fatma Hülyam Eren.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  http://i-rep.emu.edu.tr:8080/x...
  Doctoral thesis
  Data sources: ORCID
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   http://i-rep.emu.edu.tr:8080/x...
   Doctoral thesis
   Data sources: ORCID
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Agwuncha, Benedict Igwebuike;

  Covid-19 has not only halted people from active participation in daily activities but has also influenced the personal eating habits and cooking skills of educational tourists. These raised concerns about why, what, and how people eat irrespective of their various environmental, religious, socio-cultural, and political backgrounds. Based on these challenges, educational tourists start to adapt to changes in their eating habits and cooking skills. Currently, the results on the effects of Covid-19 on educational tourists’ eating habits and cooking skills are scarce. The purpose of this study is to fill the literature gap on the effects of Covid-19 on educational tourists’ eating habits and cooking skills. Eating habits and cooking skills are vital parts of healthier food choices, which help overcome various diseases. In this qualitative study, the data collected from 29 Edu-tourists studying at Eastern Mediterranean University (EMU) in North Cyprus using face-to-face interviews. Findings showed that Covid-19 had ripple effects such as; learning and improving cooking skills, hygiene consciousness, exercising, excess eating, etc., and educational tourists’ eating habits and cooking skills. One main contribution of this study is the knowledge expansion on eating habits and cooking skills. Future studies were discussed. Keywords: Covid-19; cooking skills; eating habits; educational tourists, Northern Cyprus. ÖZ:Covid-19, insanları günlük aktivitelere aktif olarak katılmaktan alıkoymakla kalmadı, aynı zamanda eğitim amacıyla seyahat eden turistlerin kişisel yeme alışkanlıklarını ve pişirme becerilerini de etkiledi. Bu sorunlar çevresel, dini, sosyo-kültürel ve politik geçmişlerine bakılmaksızın insanların neden, ne ve nasıl yediklerine ilişkin endişeleri artırdı. Bu zorluklara dayanarak, eğitim turistler yeme alışkanlıkları ve pişirme becerilerindeki değişikliklere uyum sağlamaya başladı. Halihazırda, Covid-19'un eğitim turistlerinin yeme alışkanlıkları ve yemek pişirme becerileri üzerindeki etkilerine ilişkin sonuçlar azdır. Bu çalışmanın amacı, Covid-19'un eğitim turistlerinin yeme alışkanlıkları ve yemek pişirme becerileri üzerindeki etkilerine ilişkin literatür boşluğunu doldurmaktır. Yeme alışkanlıkları ve pişirme becerileri, çeşitli hastalıkların üstesinden gelmeye yardımcı olan daha sağlıklı yiyecek seçimleri için hayati faktörlerdir. Bu nitel çalışmada, Kuzey Kıbrıs Gazimağusa'da eğitimlerini sürdüren 29 turistten yüz yüze görüşmelerle veri toplanmıştır. Bulgular, Covid-19'un turistlerin öğrenme çalışmaları, yemek pişirme becerileri, hijyen bilinci, egzersiz davranışı, yeme alışkanlıkları ve yemek pişirme becerileri üzerinde çeşitli etkileri olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın temel katkılarından biri, yeme alışkanlıkları ve yemek pişirme becerilerindeki bilginin genişletilmesidir. Tezin sonunda, öneriler ve gelecekteki çalışmalar için öneriler irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kovid19, Pişirme becerileri, Beslenme alışkanlıkları, Eğitim turizmi, Kuzey kıbrıs. Master of Science in Tourism Management. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2021. Supervisor: Prof. Dr. Ali Öztüren.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Opatokun, Ismail Oluwaseyi;

  In this paper, a non-parametric method known as Data Envelopment Analysis was used to analyse the efficiency of the healthcare systems of 48 European countries in managing the covid-19 pandemic. Using the constant returns to scale model of Charnes, Cooper and Rhodes (CCR) on input and output variables like total population, total covid-19 cases, total tests performed, total recoveries etc, the results showed that only 10 out of the 48 countries were optimally efficient in their management of the pandemic with some of the richest countries like France and Belgium being some of the poorest performers. Minimally developed countries like the Czech Republic, Andorra and Moldova were some of the best performers with Moldova being the most referenced optimal country in the benchmark test. It was shown that the inefficient countries like France and Belgium had to reduce the number of cases via distancing and lockdown measures to improve efficiency. The same goes for minimally efficient countries like the United Kingdom. The results finally indicate that developmental indices like gross domestic product (GDP) had an insignificant impact on the efficiency of countries in managing the pandemic as very rich countries were poor performers, although their high populations likely skewed the efficiency ratios in comparison to high performing countries with low populations. Keywords: Data Envelopment Analysis, DEA, CCR, European, Countries, Healthcare, Efficiency, Gross Domestic Product, Total Population, Covid-19, Tests ÖZ: Bu makalede, Veri Zarflama Analizi olarak bilinen parametrik olmayan bir yöntem, covid-19 pandemisini yönetmede 48 Avrupa ülkesinin sağlık sistemlerinin etkinliğini analiz etmek için kullanılmıştır. Charnes, Cooper ve Rhodes'un (CCR) ölçek modeline göre sabit getiri modelini toplam nüfus, toplam covid-19 vakaları, gerçekleştirilen toplam testler, toplam geri kazanımlar gibi girdi ve çıktı değişkenleri üzerinde kullanarak, sonuçlar 48 ülkeden yalnızca 10'unun Fransa ve Belçika gibi en zengin ülkelerden bazıları en fakir performans gösteren ülkelerden bazıları ile pandemiyi idare etmede en iyi şekilde etkiliydi. Çek Cumhuriyeti, Andorra ve Moldova gibi minimal gelişmiş ülkeler, kıyaslama testinde en çok başvurulan optimal ülke olan Moldova ile en iyi performans gösteren ülkelerden bazılarıydı. Fransa ve Belçika gibi verimsiz ülkelerin verimliliği artırmak için mesafe ve tecrit tedbirleri yoluyla vaka sayısını azaltmak zorunda kaldığı gösterildi. Aynı durum Birleşik Krallık gibi minimum düzeyde verimli ülkeler için de geçerli. Son olarak sonuçlar, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) gibi kalkınma endekslerinin, çok zengin ülkeler zayıf performans gösterenler olduğu için, ülkelerin pandemiyi yönetmedeki verimliliği üzerinde önemsiz bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi DEA), CCR, Avrupa, Ülkeler, Sağlık Hizmetleri, Verimlilik, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Toplam Nüfus, Covid-19, Pandemi, Testler Master of Science in Industrial Engineering. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Industrial Engineering, 2021. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Sahand Daneshvar.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Jafari, Kaveh;

  The study sought to examine the impacts of COVID -19 on tourism in the case of Famagusta town, in North Cyprus. Via a qualitative research approach, data is collected through face-to-face interviews from direct and indirect tourism stakeholders operating in Famagusta. Famagusta one of the largest towns in North Cyprus is a attractive tourist destination, boasting some of the best pristine beaches for sun, sea and sand experience as we well as interesting historical sites. A judgmental sampling strategy was employed to collect data from tourism stakeholders on the impacts of COVID-19 on tourism. Descriptive data analysis is engaged to report the results. Results of the study showed that, the novel corona virus has hampered on the tourism sector in Famagusta, North Cyprus. Indeed, as the globe suffered its effects in terms of economic gains, business and business closure. It has been the same with Famagusta, while a few private sectors positively gained (Internet and Technology), all other tourism reliant sectors such as hotels, restaurants, travel agencies and the transport sector massively suffered as a result of the global lockdown due to COVID 19 pandemic. And, although restrictions have been eased off and it is back to business again, work has not been the same again. Evidently customers are less and there is reduced travel and tourist arrivals in the country. Tourism is an essential sector in the town and country at large, as such practical implications encourage all stakeholders to actively endorse precautionary measures in business. Furthermore, recommendations to ensure vaccines and strict quarantine measures are affected were made in thus study. Keywords: Tourism Planning, Covid-19 Impacts, Pandemics ÖZ: Çalışma, Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kasabası örneğinde COVID-19'un turizm üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçladı. Nitel araştırma yaklaşımı ile veriler, Gazimağusa'da faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı turizm paydaşlarından yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmaktadır. Kuzey Kıbrıs'ın en büyük şehirlerinden biri olan Gazimağusa, güneş, deniz ve kum deneyimi için en iyi el değmemiş plajlardan bazılarının yanı sıra ilginç tarihi yerlere sahip çekici bir turizm merkezidir. Turizm paydaşlarından COVID-19'un turizm üzerindeki etkileri hakkında veri toplamak için yargılayıcı bir örnekleme stratejisi kullanıldı. Sonuçları rapor etmek için açıklayıcı veri analizi yapılır. Çalışmanın sonuçları, yeni korona virüsün Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinde turizm sektörünü engellediğini gösterdi. Nitekim, dünya ekonomik kazanımlar, iş ve işlerin kapanması açısından etkilerini yaşarken. Gazimağusa ile aynı durumdayken, birkaç özel sektör olumlu bir şekilde kazanırken (İnternet ve Teknoloji), oteller, restoranlar, seyahat acenteleri gibi diğer tüm turizme bağımlı sektörler ve ulaşım sektörü nedeniyle küresel kilitlenme nedeniyle büyük zarar gördü. Kovid-19 ve kısıtlamaların azaltılmasına ve tekrar faaliyete geçmesine rağmen, işler bir daha eskisi gibi olmadı. Anlaşılan, müşteriler daha az ve ülkeye seyahat ve turist girişleri azaldı. Bu tür pratik uygulamalar tüm paydaşları iş dünyasında ihtiyati tedbirleri aktif olarak kabul etmeye teşvik ettiğinden, turizm şehir ve ülke genelinde önemli bir sektördür. Ayrıca, bu çalışmada aşıların ve sıkı karantina önlemlerinin etkilenmesini sağlayacak öneriler yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Turizm Planlaması, Covid-19 Etkileri, Pandemiler Master of Science in Tourism Management. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2021. Supervisor: Asst. Prof. Dr. Ali Özduran.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Zahrae, Afellat Fatima;

  The sudden closure by universities’ campuses across the globe, amid the coronavirus outbreak, brought out several adverse effects on the Edu-tourism, including boredom. Delineated by the arousal and planned behaviour theories, this research developed a conceptual framework investigating the impact of boredom on attitude and behaviours and their indirect impacts through psychological distress among the international students at the Eastern Mediterranean University during the COVİD‐19 pandemic. Partial least square (PLS-SEM) was used to analyse data from a sample of 260 students to explore the fore-mentioned relationships. The multigroup analysis was run to assess different responses of the students based on their gender and age. The research findings underscored the significant negative effect of boredom on edu-tourists attitude and insignificant positive effects on behaviour. Equally, the results of the link between students attitude and behaviour did not show any significance. Also, the mediation results demonstrated that psychological distress does not have any mediation effects. On the other hand, the results of the multigroup analysis unearth different responses by students on COVID-19. The male and female, the young and older students, have different reactionstowards the coronavirus pandemic. The study provides practical and theoretical implications, limitations and areas for further research. Keywords: COVID-19, Edu-tourists, Edu-tourism, state of boredom, psychological distress, Edu-tourists attitude, Edu-tourists behaviour. ÖZ: Koronavirüs salgını sırasında dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerin kampüslerinin aniden kapanması, eğitim turizmi üzerinde can sıkıntısı da dahil olmak üzere birçok olumsuz etki yarattı. Uyarılma ve planlı davranış teorileri ile tanımlanan bu araştırma, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde COVİD-19 salgını sırasında uluslararası öğrencilerde can sıkıntısının tutum ve davranışlar üzerindeki etkisini ve psikolojik sıkıntı yoluyla dolaylı etkilerini araştıran kavramsal bir çerçeve geliştirdi. Yukarıda belirtilen ilişkileri keşfetmek için 260 öğrenciden oluşan bir örneklemden alınan verileri analiz etmek için kısmi en küçük kare (PLS-SEM) kullanılmıştır. Çoklu grup analizi, öğrencilerin cinsiyetlerine ve yaşlarına göre farklı tepkilerini değerlendirmek için yapılmıştır. Araştırma bulguları, can sıkıntısının eğitici turist tutumu üzerindeki önemli olumsuz etkisinin ve davranış üzerindeki önemsiz olumlu etkilerinin altını çizdi. Aynı şekilde, öğrencilerin tutumları ve davranışları arasındaki bağlantının sonuçları da herhangi bir anlam ifade etmemiştir. Ayrıca, arabuluculuk sonuçları, psikolojik sıkıntının herhangi bir arabuluculuk etkisi olmadığını gösterdi. Öte yandan, çoklu grup analizinin sonuçları, öğrencilerin COVID-19 üzerindeki farklı tepkilerini ortaya çıkardı. Erkek ve kadın, genç ve daha büyük öğrencilerin corona virüs salgınına karşı farklı tepkileri var. Çalışma, daha fazla araştırma için pratik ve teorik çıkarımlar, sınırlamalar ve alanlar sağlar. Anahtar kelimeler: COVID-19, Edu-turistler, Edu-turizm, can sıkıntısı durumu, psikolojik sıkıntı, Edu-turist tutumu, Edu-turist davranı Master of Science in Tourism Management. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2021. Supervisor: Prof. Dr. Habib Alipour.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Beyar, Kadir;

  The aim of this study is to understand the service quality perceived by tourists during the COVID-19 pandemic. The study data consisted of a total of 1,030 online reviews obtained from the online platform TripAdvisor site. The data of the study were collected from a total of 15 five-star hotels in Antalya. To be able to process the secondary data collected from TripAdvisor, latest version of Leximancer 5.0 was used. The content analyses results’ demonstrated presence of eight themes/concepts in hotel tourists’ online descriptions of hotel perceptions during the COVID-19 pandemic which are; “staff”, “hotel”, “restaurant”, “COVID-19”, “room”, “pool”, “entertainment” and “family”. Second objective of this research was to determine whether tourists who scored their hotel experiences as high (i.e. 4 or 5 out of 5 points) or low (i.e. 1 or 2 out of 5 points). The group who rated their experience satisfactory in other words the portion who rated hotel service quality shared narratives among “staff”, “room” and the “hotel” theme. In contrast, group who rated their hotel experiences during the COVID-19 pandemic low shared narratives on “queue”, “lift”, “waiting”, “guidelines”, “social distancing”, “restrictions”, “hygiene”, “cancelled”, “restrictions”, and “people”. Implication as well as future avenues for further research also discussed. Keywords: service quality; user-generated content; COVID-19 pandemic; hotels; Antalya ÖZ: Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisi sırasında tatillerini yapmakta olan turistlerin algılamış oldukları hizmet kalitesini araştımayı hedeflemektedir. Çalışmanın verileri çevrimiçi platform olan TripAdvisor sitesinden elde edilen toplamda 1,030 çevrimiçi incelemeden meydana gelmiştir. Çalışmanın verileri Antalyada bulunan toplamda 15 beş-yıldızlı otellerin sitelerinden toplanmıştır. Toplanan veriler, içerik analizi gerçekleştirmeye uygun olan ve bir yazılım olan Leximancer 5.0 kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi sonuçlarının, COVID-19 salgını sırasında otelde konaklamış olan turistlerin çevrimiçi incelemelerinde otel hizmet kalitesine ilişkin açıklamalarında sekiz temanın / kavramın varlığı gözler önüne serilmiştir. Bunlar önem sırasına göre: "personel", "otel", "restoran", "COVID-19", "oda", "havuz", "eğlence" ve "aile". Bulunan bu temaların ardından ikinci bir analiz daha yapılmıştır. Bu analizin amacı yukarıda bulunan temaların hangilerinin yüksek/düşük para değeriyle (value for money) ilişkili olduğunu bulmaktı. Otel deneyimleri esnasında hizmet kalitesi kapsamında, sunulan hizmeti tatmin edici olarak değerlendiren grup, TripAdvisor sitesinde paylaşmış oldukları çevrimiçi içeriklerinde “personel”, “oda” ve “otel” teması arasında anlatıları paylaşmıştır. Buna karşılık, COVID-19 salgını sırasında otel deneyimlerinden memnun olmayan ve sunulan hizmetlere düşük puan veren turistler “kuyruk", "asansör", "bekleme", "yönergeler", "sosyal mesafe", "kısıtlamalar", "hijyen", "iptaller "," kısıtlamalar "ve" insanlar " gibi temaları içeriklerinde kullanmışlardır. Araştırmanın kısıtları ve yönetimsel çıkarımları çalışmanın devamında mevcuttur. Anahtar kelimeler: hizmet kalitesi; kullanıcı tarafından oluşturulan içerik; Kovid-19 pandemisi; oteller; Antalya Master of Science in Tourism Management. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2021. Supervisor: Supervisor: Prof. Dr. Turgay Avcı.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Usal, Raif;

  ÖZ:2019’un sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 pandemisi, tüm dünyayı etkilediği gibi, Kıbrıs’ın kuzeyini de tesiri altına almıştır. Tüm dünya aynı anda bu pandemiyi yaşarken medya her zaman olduğu gibi bilgiyi yayan, tartışan ve kamuoyu oluşturan bir mecra olarak ortaya çıkmıştır. Çalışma, Covid-19 pandemisinin etkisi ile Kıbrıs’ın kuzeyindeki medya pratiklerinin dönüşümü üzerine gerçekleştirilmiştir. Araştırma, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen ve Covid-19 sürecinde Kıbrıs Türk medyasında aktif görev alan 8 gazeteci ile yapılan röportajlarla gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel bir çalışma olup içerik analizi kullanılarak analiz edilmiş ve temalar oluşturulmuştur. Bu çalışmada öne çıkan temalar kanaat önderi, bilgi kirliliği, yurttaş gazeteciliği, filtreleme, kamuoyu yaratma, altyapı yetersizliği, geleneksel ve dijital medya farkı ve izlenirlik oranı temalarıdır. Çalışma, ‘Covid-19 etkisi ile Kıbrıs'ın kuzeyindeki medya pratiklerinin dönüşümü nasıl gerçekleşmiştir?’ sorusuna medya insanlarının deneyimlerinden yola çıkarak cevap aramaktadır. Çalışma, medya insanlarının deneyimlerden yola çıkarak böylesi özel bir dönemde Kıbrıs Türk medya pratikleri betimlemeye çalışmaktadır. Çalışmanın sonucunda röportajlarda öne çıkan temalar genel olarak değerlendirilmiş ve medya okuryazarlığının önemi vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler: Covid-19 Etkisi, Kıbrıs Türk Medyası, Medya Pratikleri, Kuzey Kıbrıs, Pandemi, Yeni Medya. In the late 2019, the Covid-19 pandemic which emerged in Wuhan city of 2019 has also influenced the whole world as well as the North of Cyprus. In the same time, the entire world has occured as a media that emitting the pandemic, which emitted media information, discuss and form public opinion. The study was carried out on the conversion of the media practices North of Cyprus with the effect of Covid-19 pandemic. The research was performed interviews with 8 journalists who are selected in the Turkish Cypriot media selected using the sampling method. The research is analyzed and the themes were analyzed using ‘content analysis’ method. In this study, the themes leading to canaate leaders, information pollution, citizenship journalism, filtration, public creation, infrastructure, traditional and digital media difference and monitoring rate themes. This study is looking forward to the experiences of media people to search the answer of this question; ‘How has been the conversion of media practices in North of Cyprus during the Covid-19 effect?’. The study works to describe the practices of North Cyprus Turkish media in such a special period, such as the experiences of media people. The themes in the interviews are generally evaluated in the interviews on the importance of media literacy is emphasized. Keywords: Covid-19 Effect, Cyprus Turkish Media, Media Practices, North Cyprus, Pandemia, New Media İletişim ve Medya Çalışmaları - Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. Tez (Yüksek Lisans) - Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2021. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
17 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Özmutaf, Melis;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Boğaç, Ceren;

  Yer aşkının platonik boyutu üzerine kartografik bir ön anlatı kurma amacıyla, yarısı COVID-19 küresel salgınında geçen üç mevsimlik New York kent deneyimi üzerinden bir panorama sunan yazar; mekân-beden ilişkisi, şehirdeki kapital ve sınıf mücadelesi, Manhattan-Brooklyn hattı, kriz zamanının heterarşik örüntüleri ve #BlackLivesMatter hareketi arasında dolaşan, samimi bir aktarımda bulunuyor.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mutuş, Begüm;

  ÖZ: İnsanlık tarihindeki en büyük felaketlerden biri olan COVID-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde halk sağlığını tehdit eden pandemi olarak ilan edilmiştir. İnsanlık tarihinde yer edinecek bu dönemde halkın bilgilenmesi, koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasında sağlık iletişiminin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Bu çalışmanın genel amacı COVID-19 pandemisi sürecinde, Türkiye’de halkın hangi kanallardan sağlık bilgisine ulaştığı, sağlık bilgisine duyduğu güven, sağlık bilgisini anlama ve uygulama kapasitesine ilişkin edinilecek bilgiler çerçevesinde, bundan sonra karşılaşılabilecek benzer durumlara ilişkin iletişim stratejisi öngörülerinde bulunmaktır. Yürütülen araştırma nicel bir çalışma olup, Türkiye’de yaşayan erişkin grubu kapsayan İBBS-Düzey 1 düzeyinde 12 ilde ikamet eden farklı sosyo-ekonomik statü grubu mensubu 784 birey ile yürütülmüştür. Görüşmeler C.A.P.I. metoduyla, yüz yüze anket uygulama yöntemi ile yapılmıştır. Bu kapsamda çalışmada, ülke genelini temsilen gerçekleştirilen anket uygulamasıyla TSOY-32 ölçeği kullanılarak halkın sağlık okuryazarlık düzeyi ve HBM Ölçeği kullanılarak halkın sağlık davranışları incelenmiştir. Bulgular, literatürde daha önce yapılmış olan çalışmalarla paralel şekilde, pandemi döneminde de sağlık okuryazarlığının yetersiz olduğuna işaret etmektedir. Buna karşın kadınlarla erkekler karşılaştırıldığında, kadınların sağlık okuryazarlığı düzeyi daha yüksek bulunmuştur. Sağlık davranışı bakımından da kadınların bireysel önlemlere erkeklerden daha fazla dikkat ettikleri belirlenmiştir. Bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeylerine göre sağlık davranışları arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu, sağlık iv okuryazarlığı düzeyi ile sağlık davranışları ve sağlık haberlerinin doğru anlaşılması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Halk Sağlığı, Pandemi, COVID-19, Sağlık İletişimi, Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Davranışı İletişim ve Medya Çalışmaları - Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. Tez (Yüksek Lisans) - Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2022. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatoş Adiloğlu.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Melis Özmutaf;

  ÖZ: Bu çalışma, pandemi döneminde Denizli iline bağlı Sarayköy ilçesinde yaşayan 20-54 yaş arasındaki farklı beden kütle indeksine sahip bireylerin; Sars-CoV 2 virüsüne yakalanma, duygusal yeme, depresyon, diyet kalitesi, diyetle alınan çinko ve serum çinko düzeyini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Aralık 2020 - Eylül 2021 tarihleri arasında 200 kişi ile yürütülmüştür. Araştırma verileri teke tek görüşme metodu ile, yüz yüze anket yöntemi kullanılarak yapılmış ve biyokimyasal bulgular ile veri toplanmıştır. Anket formunda, bireylerin genel bilgileri, beslenme alışkanlıkları, besin takviyesi kullanma durumu, kovid-19 geçirip/geçirmeme, kovid 19 hastalığına yakalanma sayısı, kovid-19 aşısı olma durumu sorgulanmıştır. Duygusal yeme eğilimi için Duygusal Yeme Ölçeği (DYÖ), depresyon riskini analiz etmek için CES-Depresyon Ölçeği (CES-D), diyet kalitesini tespit etmek için ise Akdeniz Diyetine Bağlılık Ölçeği (MEDAS) ve Akdeniz Diyet Skoru (MDS), günlük çinko alımını saptamak için ise araştırmacı tarafından geliştirilen çinko tüketim sıklığı anketi kullanılmıştır. DYÖ ile BKİ ortalama değeri arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p0.05). Kovid-19 geçiren (n=100) kişilerin, kovid-19 geçirmeyenlere göre (n=100) serum çinko konsantrasyonu daha düşük bulunmuştur (p0.05). Kovid-19 geçirip/geçirmeme durumu ile MEDAS ve MDS ölçekleri arasında anlamlı bir ilişki kurulmuştur (p0.05). The serum zinc concentration of people who had COVID-19 (n=100) was found to be lower (p0.05). A significant relationship was established between the Covid-19 or not, and the MEDAS and MDS scales (p<0.05). Clinical and randomized studies with large population content are needed to prove the relationship between emotional eating, depression, diet quality, serum zinc level and dietary zinc amount, and to examine the interaction between factors such as covid-19 or not, gender, anthropometric measurements. Keywords: Covid-19, Zinc, Emotional Eating, Depression, Diet Quality Beslenme ve Diyetetik - Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. Tez (Yüksek Lisans) - Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2021. Eş-Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Seray Kabaran ve Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Fatma Hülyam Eren.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  http://i-rep.emu.edu.tr:8080/x...
  Doctoral thesis
  Data sources: ORCID
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   http://i-rep.emu.edu.tr:8080/x...
   Doctoral thesis
   Data sources: ORCID
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Agwuncha, Benedict Igwebuike;

  Covid-19 has not only halted people from active participation in daily activities but has also influenced the personal eating habits and cooking skills of educational tourists. These raised concerns about why, what, and how people eat irrespective of their various environmental, religious, socio-cultural, and political backgrounds. Based on these challenges, educational tourists start to adapt to changes in their eating habits and cooking skills. Currently, the results on the effects of Covid-19 on educational tourists’ eating habits and cooking skills are scarce. The purpose of this study is to fill the literature gap on the effects of Covid-19 on educational tourists’ eating habits and cooking skills. Eating habits and cooking skills are vital parts of healthier food choices, which help overcome various diseases. In this qualitative study, the data collected from 29 Edu-tourists studying at Eastern Mediterranean University (EMU) in North Cyprus using face-to-face interviews. Findings showed that Covid-19 had ripple effects such as; learning and improving cooking skills, hygiene consciousness, exercising, excess eating, etc., and educational tourists’ eating habits and cooking skills. One main contribution of this study is the knowledge expansion on eating habits and cooking skills. Future studies were discussed. Keywords: Covid-19; cooking skills; eating habits; educational tourists, Northern Cyprus. ÖZ:Covid-19, insanları günlük aktivitelere aktif olarak katılmaktan alıkoymakla kalmadı, aynı zamanda eğitim amacıyla seyahat eden turistlerin kişisel yeme alışkanlıklarını ve pişirme becerilerini de etkiledi. Bu sorunlar çevresel, dini, sosyo-kültürel ve politik geçmişlerine bakılmaksızın insanların neden, ne ve nasıl yediklerine ilişkin endişeleri artırdı. Bu zorluklara dayanarak, eğitim turistler yeme alışkanlıkları ve pişirme becerilerindeki değişikliklere uyum sağlamaya başladı. Halihazırda, Covid-19'un eğitim turistlerinin yeme alışkanlıkları ve yemek pişirme becerileri üzerindeki etkilerine ilişkin sonuçlar azdır. Bu çalışmanın amacı, Covid-19'un eğitim turistlerinin yeme alışkanlıkları ve yemek pişirme becerileri üzerindeki etkilerine ilişkin literatür boşluğunu doldurmaktır. Yeme alışkanlıkları ve pişirme becerileri, çeşitli hastalıkların üstesinden gelmeye yardımcı olan daha sağlıklı yiyecek seçimleri için hayati faktörlerdir. Bu nitel çalışmada, Kuzey Kıbrıs Gazimağusa'da eğitimlerini sürdüren 29 turistten yüz yüze görüşmelerle veri toplanmıştır. Bulgular, Covid-19'un turistlerin öğrenme çalışmaları, yemek pişirme becerileri, hijyen bilinci, egzersiz davranışı, yeme alışkanlıkları ve yemek pişirme becerileri üzerinde çeşitli etkileri olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın temel katkılarından biri, yeme alışkanlıkları ve yemek pişirme becerilerindeki bilginin genişletilmesidir. Tezin sonunda, öneriler ve gelecekteki çalışmalar için öneriler irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kovid19, Pişirme becerileri, Beslenme alışkanlıkları, Eğitim turizmi, Kuzey kıbrıs. Master of Science in Tourism Management. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2021. Supervisor: Prof. Dr. Ali Öztüren.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Opatokun, Ismail Oluwaseyi;

  In this paper, a non-parametric method known as Data Envelopment Analysis was used to analyse the efficiency of the healthcare systems of 48 European countries in managing the covid-19 pandemic. Using the constant returns to scale model of Charnes, Cooper and Rhodes (CCR) on input and output variables like total population, total covid-19 cases, total tests performed, total recoveries etc, the results showed that only 10 out of the 48 countries were optimally efficient in their management of the pandemic with some of the richest countries like France and Belgium being some of the poorest performers. Minimally developed countries like the Czech Republic, Andorra and Moldova were some of the best performers with Moldova being the most referenced optimal country in the benchmark test. It was shown that the inefficient countries like France and Belgium had to reduce the number of cases via distancing and lockdown measures to improve efficiency. The same goes for minimally efficient countries like the United Kingdom. The results finally indicate that developmental indices like gross domestic product (GDP) had an insignificant impact on the efficiency of countries in managing the pandemic as very rich countries were poor performers, although their high populations likely skewed the efficiency ratios in comparison to high performing countries with low populations. Keywords: Data Envelopment Analysis, DEA, CCR, European, Countries, Healthcare, Efficiency, Gross Domestic Product, Total Population, Covid-19, Tests ÖZ: Bu makalede, Veri Zarflama Analizi olarak bilinen parametrik olmayan bir yöntem, covid-19 pandemisini yönetmede 48 Avrupa ülkesinin sağlık sistemlerinin etkinliğini analiz etmek için kullanılmıştır. Charnes, Cooper ve Rhodes'un (CCR) ölçek modeline göre sabit getiri modelini toplam nüfus, toplam covid-19 vakaları, gerçekleştirilen toplam testler, toplam geri kazanımlar gibi girdi ve çıktı değişkenleri üzerinde kullanarak, sonuçlar 48 ülkeden yalnızca 10'unun Fransa ve Belçika gibi en zengin ülkelerden bazıları en fakir performans gösteren ülkelerden bazıları ile pandemiyi idare etmede en iyi şekilde etkiliydi. Çek Cumhuriyeti, Andorra ve Moldova gibi minimal gelişmiş ülkeler, kıyaslama testinde en çok başvurulan optimal ülke olan Moldova ile en iyi performans gösteren ülkelerden bazılarıydı. Fransa ve Belçika gibi verimsiz ülkelerin verimliliği artırmak için mesafe ve tecrit tedbirleri yoluyla vaka sayısını azaltmak zorunda kaldığı gösterildi. Aynı durum Birleşik Krallık gibi minimum düzeyde verimli ülkeler için de geçerli. Son olarak sonuçlar, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) gibi kalkınma endekslerinin, çok zengin ülkeler zayıf performans gösterenler olduğu için, ülkelerin pandemiyi yönetmedeki verimliliği üzerinde önemsiz bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi DEA), CCR, Avrupa, Ülkeler, Sağlık Hizmetleri, Verimlilik, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Toplam Nüfus, Covid-19, Pandemi, Testler Master of Science in Industrial Engineering. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Industrial Engineering, 2021. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Sahand Daneshvar.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.